Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
DC2701Tin Học Đại Cương 2 Đỗ Văn Tuyên303939

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Vũ Minh Anh2312400012DC2701
12.82%
87.18%
50000
2Nguyễn Nhật Anh2312102024DC2701
16.67%
83.33%
60000
3Hoàng Thái Dương2312102008DC2701
0%
100.0%
0000
4Đinh Trọng Dự2312102019DC2701
0%
100.0%
0000
5Nguyễn Thành Đạt2312102010DC2701
7.69%
92.31%
30000
6Phạm Thành Đạt2312102004DC2701
19.44%
80.56%
70000
7Nguyễn Tiến Đạt2312102022DC2701
7.69%
92.31%
30000
8Đoàn Minh Đức2312102007DC2701
2.78%
97.22%
10000
9Phạm Qúy Đức2312102015DC2701
38.46%
61.54%
150000
10Đỗ Văn Đức2312102009DC2701
0%
100.0%
0000
11Nguyễn Trọng Hiếu2312102013DC2701
17.95%
82.05%
70000
12Nguyễn Trần Gia Hiển2312102012DC2701
8.33%
91.67%
30000
13Vũ Đức Huy2312102021DC2701
0.0%
100.0%
00000
14Vũ Mạnh Hùng2312102005DC2701
15.38%
84.62%
60000
15Phạm Văn Khang2312102006DC2701
15.38%
84.62%
60000
16Bùi Trung Kiên2312102003DC2701
2.78%
97.22%
10000
17Lưu Công Minh2212306001MT2601
7.69%
92.31%
30000
18Vũ Hồng Mỹ2312102018DC2701
61.54%
38.46%
240000
19Nguyễn Huy Ninh2312102014DC2701
8.33%
91.67%
30000
20Nguyễn Nam Phong2312102001DC2701
16.67%
83.33%
60000
21Hoàng Văn Phú2312102023DC2701
15.38%
84.62%
60000
22Nguyễn Ngọc Quỳnh2212301002MT2601
5.56%
94.44%
20000
23Nguyễn Đình Thành2312102002DC2701
0.0%
100.0%
00000
24Phạm Văn Thành2312102011DC2701
46.15%
53.85%
180000
25Bùi Đức Thiệu2312102017DC2701
17.95%
82.05%
70000
26Cao Hữu Tường2312102016DC2701
12.82%
87.18%
50000
27Phạm Trọng Việt2312102020DC2701
0%
100.0%
0000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 16/01/2024D2023DC2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn TuyênModule 4: Microsoft Office Excel 2010
4.1. Tạo bảng tính đầu tiên
4.1.1. Khởi động và thoát khỏi Excel
4.1.2. Tạo bảng tính cơ bản
4.1.3. Ghi và đóng bảng tính
4.1.4. Sửa nội dung ô
4.1.5. Công thức tính toán đơn giản
4.1.6. Sử dụng trợ giúp của Excel
Bài tập207h00 23/01/2024D2023DC2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên4.2. Quản lý bảng tính
4.2.1. Quản lý tệp bảng tính
4.2.2. Quản lý bảng tính
4.2.3. Di chuyển và sao chép
4.3. Định dạng và in ấn
4.3.1. Định dạng bảng tính
4.3.2. Điều chỉnh mở rộng
4.3.3. In ấn
Bài tậpPhạm Thành Đạt (3t, )
Nguyễn Trọng Hiếu (3t, )
Nguyễn Nhật Anh (3t, )
Nguyễn Thành Đạt (3t, )
Vũ Hồng Mỹ (3t, )
Nguyễn Nam Phong (3t, )
307h00 30/01/2024D2023DC2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên4.4. Công thức và bảng tính trong Excel
4.4.1. Mở rộng sử dụng các công thức
4.4.2. Bảng trong Excel
Bài tậpPhạm Thành Đạt (3t, )
Vũ Hồng Mỹ (3t, )
Nguyễn Nam Phong (3t, )
Phạm Văn Thành (3t, )
407h00 20/02/2024D2023DC2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên4.5. Các hàm trong Excel
4.5.1. Các hàm cơ bản (SUM, AVERAGE, COUNT, COUNTA, MAX, MIN)
4.5.2. Hàm điều kiện IF
4.5.3. Hàm tìm kiếm VLOOKUP
4.5.4. Hàm tìm kiếm HLOOKUP
4.5.5. Hàm tính toán điều kiện (SUMIF, AVERAGEIF, COUNTIF)
Bài tậpVũ Hồng Mỹ (3t, )
Bùi Đức Thiệu (3t, )
Cao Hữu Tường (3t, )
507h00 27/02/2024D2023DC2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên4.6. Sắp xếp và lọc dữ liệu
4.6.1. Sắp xếp bảng tính
4.6.2. Lọc dữ liệu AutoFilter và AdvancedFilter
4.7. Thống kê dữ liệu bằng Subtotal và PivotTable
Kiểm tra
Vũ Minh Anh (1t, )
Phạm Thành Đạt (1t, )
Đoàn Minh Đức (1t, )
Phạm Qúy Đức (3t, )
Nguyễn Trọng Hiếu (1t, )
Bùi Trung Kiên (1t, )
Vũ Hồng Mỹ (3t, )
Bùi Đức Thiệu (1t, )
Cao Hữu Tường (1t, )
Phạm Văn Khang (3t, )
Phạm Văn Thành (3t, )
607h00 05/03/2024D2023DC2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên4.8. Biểu đồ và hình vẽ
4.8.1. Biểu đồ
4.8.2.Chuyển đổi dạng tệp bảng tính
4.8.3. Hình ảnh, chữ nghệ thuật và hình vẽ
Kiểm tra
Vũ Minh Anh (2t, )
Phạm Văn Thành (3t, )
Phạm Qúy Đức (3t, )
Vũ Hồng Mỹ (3t, )
Cao Hữu Tường (1t, )
Nguyễn Trọng Hiếu (3t, )
Nguyễn Trần Gia Hiển (3t, )
Lưu Công Minh (3t, )
Nguyễn Ngọc Quỳnh (1t, )
Bùi Đức Thiệu (3t, )
707h00 02/04/2024D2023DC2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn TuyênModule 6: Microsoft Office PowerPoint 2010
6.1. Tạo bản trình chiếu đầu tiên
6.1.1. Khởi động và thoát khỏi PowerPoint
6.1.2. Tạo một bản trình chiếu
6.1.3. Lưu và đóng bản trình chiếu
6.1.4. Tạo bản trình chiếu mới sử dụng mẫu có sẵn
6.1.5. Sử dụng trợ giúp trong PowerPoint
807h00 09/04/2024D2023DC2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên6.2. Làm việc với text trong PowerPoint
6.2.1. Làm việc với các bản trình chiếu
6.2.2. Nhập nội dung
6.2.3. Trình bày nội dung
6.2.4. Kiểm tra chính tả và ngữ phápPhạm Qúy Đức (3t, )
Vũ Hồng Mỹ (3t, )
Phạm Văn Thành (3t, )
907h00 16/04/2024D2023DC2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên6.3. Chèn hình ảnh và vẽ hình
6.3.1. Hình ảnh
6.3.2. Tạo hiệu ứng cho hình ảnh
6.3.3. Vẽ hình
6.4. Điều chỉnh giao diện của bản trình chiếu
6.4.1. Màu và nền
6.4.2. Chỉnh sửa Slide Master
6.5. Biểu đồ
6.5.1. Biểu đồ dữ liệu
6.5.2. Biểu đồ tổ chứcNguyễn Nhật Anh (3t, )
Nguyễn Tiến Đạt (3t, )
Phạm Qúy Đức (3t, )
Vũ Minh Anh (2t, )
Vũ Mạnh Hùng (3t, )
Vũ Hồng Mỹ (3t, )
Nguyễn Huy Ninh (3t, )
Hoàng Văn Phú (3t, )
Phạm Văn Thành (3t, )
Nguyễn Ngọc Quỳnh (1t, )
1007h00 23/04/2024D2023DC2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên6.6. Hoàn thiện bản trình chiếu
6.6.1. Điều chỉnh bản trình chiếu
6.6.2. In ấn
6.6.3. Tạo hiệu ứng trình chiếu Slide
6.6.4. Thời gian và trình chiếu Slide
6.7. Sử dụng lại và trao đổi bản trình chiếu
6.7.1. Sử dụng lại
6.7.2. Trao đổi các bản trình chiếu
Kiểm tra Module 6
Ôn tập

1107h00 30/04/2024D2023DC2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn TuyênÔn tập thực hành Excel
1207h00 07/05/2024D2023DC2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn TuyênÔn tập thực hành Excel.
1307h00 14/05/2024D2023DC2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn TuyênÔn tập thực hành Excel, tổng kết môn học.Phạm Qúy Đức (3t, )
Vũ Mạnh Hùng (3t, )
Phạm Văn Khang (3t, )
Vũ Hồng Mỹ (3t, )
Phạm Văn Thành (3t, )
Hoàng Văn Phú (3t, )

Lịch trình dự kiến