Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Nguyễn Đại An2371016011Giáo viên thỉnh giảng

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1CT2601Phương Pháp Học Đh Và Nckh24030
2DC26-27Phương Pháp Học Đh Và Nckh39030
3MT2601An Toàn Lao Động& Sức Khoẻ Nghề Nghiệp4030

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h00 17/01/2024B1032CT2601
Phương Pháp Học Đh Và Nckh
Nguyễn Đại AnĐược chấp nhận
208h55 17/01/2024B1023DC26-27
Phương Pháp Học Đh Và Nckh
Nguyễn Đại AnĐược chấp nhận
307h00 24/01/2024B1032CT2601
Phương Pháp Học Đh Và Nckh
Nguyễn Đại AnĐược chấp nhận
408h55 24/01/2024B1023DC26-27
Phương Pháp Học Đh Và Nckh
Nguyễn Đại AnĐược chấp nhận
507h00 31/01/2024B1032CT2601
Phương Pháp Học Đh Và Nckh
Nguyễn Đại AnĐược chấp nhận
608h55 31/01/2024B1023DC26-27
Phương Pháp Học Đh Và Nckh
Nguyễn Đại AnĐược chấp nhận
707h00 21/02/2024B1032CT2601
Phương Pháp Học Đh Và Nckh
Nguyễn Đại AnĐược chấp nhận
808h55 21/02/2024B1023DC26-27
Phương Pháp Học Đh Và Nckh
Nguyễn Đại AnĐược chấp nhận
907h00 28/02/2024B1032CT2601
Phương Pháp Học Đh Và Nckh
Nguyễn Đại AnĐược chấp nhận
1008h55 28/02/2024B1023DC26-27
Phương Pháp Học Đh Và Nckh
Nguyễn Đại AnĐược chấp nhận
1107h00 06/03/2024B1032CT2601
Phương Pháp Học Đh Và Nckh
Nguyễn Đại AnĐược chấp nhận
1208h55 06/03/2024B1023DC26-27
Phương Pháp Học Đh Và Nckh
Nguyễn Đại AnĐược chấp nhận
1307h00 03/04/2024B1033CT2601
Phương Pháp Học Đh Và Nckh
Nguyễn Đại AnĐược chấp nhận
1409h50 03/04/2024B1022DC26-27
Phương Pháp Học Đh Và Nckh
Nguyễn Đại AnĐược chấp nhận
1507h00 05/04/2024C2045MT2601
An Toàn Lao Động& Sức Khoẻ Nghề Nghiệp
Nguyễn Đại AnĐược chấp nhận
1607h00 10/04/2024B1033CT2601
Phương Pháp Học Đh Và Nckh
Nguyễn Đại AnĐược chấp nhận
1709h50 10/04/2024B1022DC26-27
Phương Pháp Học Đh Và Nckh
Nguyễn Đại AnĐược chấp nhận
1807h00 12/04/2024C2045MT2601
An Toàn Lao Động& Sức Khoẻ Nghề Nghiệp
Nguyễn Đại AnĐược chấp nhận
1907h00 17/04/2024B1033CT2601
Phương Pháp Học Đh Và Nckh
Nguyễn Đại AnĐược chấp nhận
2009h50 17/04/2024B1022DC26-27
Phương Pháp Học Đh Và Nckh
Nguyễn Đại AnĐược chấp nhận
2107h00 19/04/2024C2045MT2601
An Toàn Lao Động& Sức Khoẻ Nghề Nghiệp
Nguyễn Đại AnĐược chấp nhận
2207h00 24/04/2024B1033CT2601
Phương Pháp Học Đh Và Nckh
Nguyễn Đại AnĐược chấp nhận
2309h50 24/04/2024B1022DC26-27
Phương Pháp Học Đh Và Nckh
Nguyễn Đại AnĐược chấp nhận
2407h00 26/04/2024C2045MT2601
An Toàn Lao Động& Sức Khoẻ Nghề Nghiệp
Nguyễn Đại AnĐược chấp nhận
2507h00 01/05/2024B1033CT2601
Phương Pháp Học Đh Và Nckh
Nguyễn Đại AnĐược chấp nhận
2609h50 01/05/2024B1022DC26-27
Phương Pháp Học Đh Và Nckh
Nguyễn Đại AnĐược chấp nhận
2707h00 03/05/2024C2045MT2601
An Toàn Lao Động& Sức Khoẻ Nghề Nghiệp
Nguyễn Đại AnĐược chấp nhận
2807h00 08/05/2024B1033CT2601
Phương Pháp Học Đh Và Nckh
Nguyễn Đại AnĐược chấp nhận
2909h50 08/05/2024B1022DC26-27
Phương Pháp Học Đh Và Nckh
Nguyễn Đại AnĐược chấp nhận
3007h00 10/05/2024C2045MT2601
An Toàn Lao Động& Sức Khoẻ Nghề Nghiệp
Nguyễn Đại AnĐược chấp nhận