Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Trịnh Xuân Hiệp2312601005DL270129/03/2005NamTín chỉKhóa 27Đại Học Chính QuyVăn Hoá Du Lịch

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1DL2701Tin Học Đại Cương 2 Đỗ Văn Tuyên2623
2DL2701Tổng Quan Du Lịch (vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1420
3DL2701Kinh Tế Du Lịch (vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1410
4DL2701Tâm Lý Học Du Lịch (vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1410
5DL2701Cầu Lông1400
6DL2701Anh Văn Cơ Sở 21400
7DL2701Pháp Luât Đại Cương1400
8DL2701Giáo Dục Quốc Phòng1400
9DC27-DL27Anh Văn Cơ Sở 2 Bùi Thị Mai Anh3906
10QT26M-DL27Cầu Lông Phạm Thị Hường2800
11QT2701-DL27Pháp Luât Đại Cương Vũ Thị Thanh Lan5600

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h55 15/01/2024C3033DL2701
Tổng Quan Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoMở đầu, giới thiệu Ch ...Nguyễn Tiến Dũng (1t, )
207h00 16/01/2024C3033DL2701
Tâm Lý Học Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoMở đầu, giới thiệu Ch ...Nguyễn Lê Cẩm Anh (3t, )
309h50 16/01/2024C3032DL2701
Tổng Quan Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1.2. Du khách ...Nguyễn Lê Cẩm Anh (2t, )
Đỗ Phạm Mai Phương (2t, )
Trần Ngọc Hưng (1t, )
Nguyễn Thị Minh Hạnh (1t, )
Trịnh Xuân Hiệp (2t, )
Bùi Ngọc Anh (2t, )
407h00 17/01/2024D2022DL2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn TuyênModule 4: Microsoft O ...Nguyễn Lê Cẩm Anh (2t, )
Tăng Tự Nguyên (2t, )
Trần Thị Thanh Nhàn (2t, )
508h55 17/01/2024D1013QT2701-DL27
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
607h00 18/01/2024B2013DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 1: Having Fun ...
713h55 18/01/2024NHATAP13QT26M-DL27
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
807h00 19/01/2024C3032DL2701
Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoMở đầu, giới thiệu Ch ...Nguyễn Lê Cẩm Anh (2t, )
Hoàng Hữu Dương (2t, )
Đỗ Phạm Mai Phương (2t, )
Mẫn Đức Hoàng (2t, )
Trần Thị Thanh Nhàn (2t, )
908h55 19/01/2024B2013DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 1: Having Fun (c ...
1007h55 20/01/2024C3033DL2701
Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1.2. Khái quát về kin ...
1107h55 22/01/2024C3033DL2701
Tổng Quan Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo 1.3. Các quan niệm v ...
1207h00 23/01/2024C3033DL2701
Tâm Lý Học Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1.1. (tiếp) 1 tiết 1. ...
1309h50 23/01/2024C3032DL2701
Tổng Quan Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.1 tiếp 2.2. Hoạt độ ...
1407h00 24/01/2024D2022DL2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên4.2. Quản lý bảng tín ...Nguyễn Lê Cẩm Anh (2t, )
Nguyễn Tiến Dũng (2t, )
Mẫn Đức Hoàng (2t, )
Trần Thị Thanh Nhàn (2t, )
Đỗ Phạm Mai Phương (2t, )
Bùi Ngọc Anh (1t, )
Trịnh Xuân Hiệp (1t, )
1508h55 24/01/2024D1013QT2701-DL27
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
1607h00 25/01/2024B2013DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 2: Money and How ...
1713h55 25/01/2024NHATAP13QT26M-DL27
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
1807h00 26/01/2024C3032DL2701
Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1.2 tiếp Chương 2: Th ...Trần Văn Dũng (1t, )
1908h55 26/01/2024B2013DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 2: Money and How ...
2007h55 27/01/2024C3033DL2701
Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.2. Cầu du lịch ...Đỗ Phạm Mai Phương (3t, )
2107h55 29/01/2024C3033DL2701
Tổng Quan Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.2. tiếp 2.3. Tổ chứ ...Nguyễn Hữu Chiến (3t, )
Trần Thị Thanh Nhàn (3t, )
Nguyễn Lê Cẩm Anh (3t, )
Trần Ngọc Hưng (3t, )
Tăng Tự Nguyên (1t, )
Hoàng Hữu Dương (1t, )
2207h00 30/01/2024C3033DL2701
Tâm Lý Học Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1.3. Bài tập 2 tiết C ...Trần Thị Thanh Nhàn (3t, )
2309h50 30/01/2024C3032DL2701
Tổng Quan Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoBài đánh giá 1 Chương ...Nguyễn Tiến Dũng (2t, )
Mẫn Đức Hoàng (2t, )
Đỗ Phạm Mai Phương (2t, )
2407h00 31/01/2024D2022DL2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên4.4. Công thức và bản ...Nguyễn Lê Cẩm Anh (2t, )
Nguyễn Hữu Chiến (2t, )
Trần Văn Dũng (2t, )
Nguyễn Thị Minh Hạnh (2t, )
Mẫn Đức Hoàng (2t, )
2508h55 31/01/2024D1013QT2701-DL27
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
2607h00 01/02/2024B2013DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 3: Food for Life ...
2713h55 01/02/2024NHATAP13QT26M-DL27
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
2807h00 02/02/2024C3032DL2701
Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.2 tiếp 2.3. Cung du ...Nguyễn Tiến Dũng (2t, )
Mẫn Đức Hoàng (2t, )
Đỗ Phạm Mai Phương (2t, )
Bùi Ngọc Anh (1t, )
Hoàng Hữu Dương (2t, )
Nguyễn Thị Minh Hạnh (1t, )
2908h55 02/02/2024B2013DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 3: Food for Life ...
3007h55 03/02/2024C3033DL2701
Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.3 tiếp Chương 3: Sả ...Nguyễn Tiến Dũng (3t, )
Mẫn Đức Hoàng (3t, )
Đỗ Phạm Mai Phương (3t, )
Trần Ngọc Hưng (1t, )
Tăng Tự Nguyên (1t, )
Trần Thị Thanh Nhàn (3t, )
Trịnh Xuân Hiệp (1t, )
3107h55 19/02/2024C3033DL2701
Tổng Quan Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3.1. tiếp 3.2. Các lo ...Nguyễn Tiến Dũng (3t, )
Mẫn Đức Hoàng (3t, )
Trần Thị Thanh Nhàn (3t, )
Đỗ Phạm Mai Phương (3t, )
3207h00 20/02/2024C3033DL2701
Tâm Lý Học Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.1. tiếp 1 tiết 2.2. ...Nguyễn Tiến Dũng (3t, )
Trần Văn Dũng (1t, )
Trịnh Xuân Hiệp (1t, )
Mẫn Đức Hoàng (3t, )
Trần Thị Thanh Nhàn (3t, )
Đỗ Phạm Mai Phương (3t, )
Hoàng Hữu Dương (1t, )
3309h50 20/02/2024C3032DL2701
Tổng Quan Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3.2. tiếp Chương 4: C ...Nguyễn Tiến Dũng (2t, )
Mẫn Đức Hoàng (2t, )
Trần Thị Thanh Nhàn (2t, )
Đỗ Phạm Mai Phương (2t, )
3407h00 21/02/2024D2022DL2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên4.5. Các hàm trong Ex ...Nguyễn Hữu Chiến (2t, )
Nguyễn Tiến Dũng (2t, )
Mẫn Đức Hoàng (2t, )
Trần Thái Nhật (2t, )
Đỗ Phạm Mai Phương (2t, )
Đỗ Xuân Thắng (2t, )
Đỗ Vĩnh Thành Trung (2t, )
3508h55 21/02/2024D1013QT2701-DL27
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
3607h00 22/02/2024B2013DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 4: Family Ties ...
3713h55 22/02/2024NHATAP13QT26M-DL27
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
3807h00 23/02/2024C3032DL2701
Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3.1. tiếp 3.2. Dịch v ...Đỗ Phạm Mai Phương (2t, )
3908h55 23/02/2024B2013DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 4: Family Ties ( ...
4007h55 24/02/2024C3033DL2701
Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3.2. tiếp Chương 4: N ...Nguyễn Tiến Dũng (3t, )
Mẫn Đức Hoàng (3t, )
Đỗ Phạm Mai Phương (3t, )
4107h55 26/02/2024C3033DL2701
Tổng Quan Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4.2. Các điều kiện tự ...Nguyễn Tiến Dũng (3t, )
Mẫn Đức Hoàng (3t, )
Đỗ Phạm Mai Phương (3t, )
Nguyễn Lê Cẩm Anh (3t, )
Hoàng Hữu Dương (2t, )
4207h00 27/02/2024C3033DL2701
Tâm Lý Học Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.3. Sở thích của KDL ...Tăng Tự Nguyên (3t, )
Đỗ Phạm Mai Phương (3t, )
Trần Thị Thanh Nhàn (3t, )
Nguyễn Tiến Dũng (3t, )
Mẫn Đức Hoàng (3t, )
Nguyễn Thị Minh Hạnh (3t, )
4309h50 27/02/2024C3032DL2701
Tổng Quan Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4.3. tiếp Chương 5: T ...Tăng Tự Nguyên (2t, )
Nguyễn Tiến Dũng (2t, )
Nguyễn Thị Minh Hạnh (2t, )
Trần Thị Thanh Nhàn (2t, )
Đỗ Phạm Mai Phương (2t, )
Mẫn Đức Hoàng (2t, )
4407h00 28/02/2024D2022DL2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên4.6. Sắp xếp và lọc d ...Trần Lê Minh Thu (1t, )
Nguyễn Tiến Dũng (2t, )
Mẫn Đức Hoàng (2t, )
Phạm Thị Ngát (2t, )
Bùi Ngọc Anh (1t, )
Hoàng Hữu Dương (1t, )
Trịnh Xuân Hiệp (1t, )
Tăng Tự Nguyên (1t, )
Đỗ Phạm Mai Phương (2t, )
4508h55 28/02/2024D1013QT2701-DL27
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
4607h00 29/02/2024B2013DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 5: It Feels Like ...
4713h55 29/02/2024NHATAP13QT26M-DL27
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
4807h00 01/03/2024C3032DL2701
Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4.1. tiếp 4.2. Quản l ...Nguyễn Hữu Chiến (2t, )
Nguyễn Tiến Dũng (2t, )
Mẫn Đức Hoàng (2t, )
Đỗ Phạm Mai Phương (2t, )
Trần Thị Thanh Nhàn (2t, )
Nguyễn Lê Cẩm Anh (2t, )
4908h55 01/03/2024B2013DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 5: It Feels Like ...
5007h55 02/03/2024C3033DL2701
Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4.2. tiếp 4.3. Quản l ...Nguyễn Lê Cẩm Anh (2t, )
Nguyễn Tiến Dũng (3t, )
Mẫn Đức Hoàng (3t, )
Đỗ Phạm Mai Phương (3t, )
Trần Thị Thanh Nhàn (3t, )
Nguyễn Thị Minh Hạnh (3t, )
5107h55 04/03/2024C3033DL2701
Tổng Quan Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo5.1. Khái niệm tính t ...Đỗ Phạm Mai Phương (3t, )
Nguyễn Tiến Dũng (3t, )
Nguyễn Hữu Chiến (2t, )
Hoàng Hữu Dương (1t, )
Mẫn Đức Hoàng (3t, )
Trần Thị Thanh Nhàn (3t, )
5207h00 05/03/2024C3033DL2701
Tâm Lý Học Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.4. tiếp 1 tiết 2.5. ...Nguyễn Tiến Dũng (3t, )
Hoàng Hữu Dương (1t, )
Đỗ Phạm Mai Phương (1t, )
Trần Thị Thanh Nhàn (3t, )
Mẫn Đức Hoàng (3t, )
5309h50 05/03/2024C3032DL2701
Tổng Quan Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo5.2. Biện pháp khắc p ...Nguyễn Tiến Dũng (2t, )
Mẫn Đức Hoàng (2t, )
Trần Thị Thanh Nhàn (2t, )
Đỗ Phạm Mai Phương (2t, )
Tăng Tự Nguyên (1t, )
5407h00 06/03/2024D2022DL2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên4.8. Biểu đồ và hình ...Nguyễn Tiến Dũng (2t, )
Hoàng Hữu Dương (1t, )
Mẫn Đức Hoàng (2t, )
Đỗ Phạm Mai Phương (2t, )
Đoàn Phú Quý (2t, )
Nguyễn Trường Sơn (2t, )
Vũ Quang Tuấn (2t, )
Đỗ Vĩnh Thành Trung (1t, )
5508h55 06/03/2024D1013QT2701-DL27
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
5607h00 07/03/2024B2013DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhAchievement Test 1 Un ...
5713h55 07/03/2024NHATAP13QT26M-DL27
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
5807h00 08/03/2024C3032DL2701
Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 5: Cơ sở vật c ...Đỗ Phạm Mai Phương (2t, )
Nguyễn Tiến Dũng (2t, )
Mẫn Đức Hoàng (2t, )
5908h55 08/03/2024B2013DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 6: Best Friends ...
6007h55 09/03/2024C3033DL2701
Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo5.3. Đặc điểm của CSV ...Nguyễn Tiến Dũng (3t, )
Mẫn Đức Hoàng (3t, )
Trần Ngọc Hưng (3t, )
Đỗ Phạm Mai Phương (3t, )
Trần Thị Thanh Nhàn (3t, )
6107h55 01/04/2024C3033DL2701
Tâm Lý Học Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 3: Tâm lý khác ...Mẫn Đức Hoàng (3t, )
Trần Thị Thanh Nhàn (3t, )
Nguyễn Tiến Dũng (3t, )
Trần Văn Dũng (1t, )
Đỗ Phạm Mai Phương (3t, )
Bùi Ngọc Anh (1t, )
6207h00 02/04/2024C3032DL2701
Tâm Lý Học Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3.1. tiếp 1 tiết 3.2. ...Nguyễn Tiến Dũng (2t, )
Đỗ Phạm Mai Phương (2t, )
Mẫn Đức Hoàng (2t, )
6308h55 02/04/2024C3033DL2701
Tổng Quan Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo6.1. Du lịch và văn h ...Nguyễn Tiến Dũng (3t, )
Hoàng Hữu Dương (1t, )
Mẫn Đức Hoàng (3t, )
Trần Thị Thanh Nhàn (3t, )
Đỗ Phạm Mai Phương (3t, )
6407h00 03/04/2024D2023DL2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn TuyênModule 6: Microsoft O ...Nguyễn Tiến Dũng (3t, )
Nguyễn Thị Minh Hạnh (3t, )
Mẫn Đức Hoàng (3t, )
Đỗ Phạm Mai Phương (3t, )
Nguyễn Trường Sơn (3t, )
Đỗ Vĩnh Thành Trung (1t, )
Hoàng Hữu Dương (1t, )
Tăng Tự Nguyên (1t, )
6509h50 03/04/2024D1012QT2701-DL27
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
6607h00 04/04/2024B2013DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 6: Best Friends ...Nguyễn Lê Cẩm Anh (3t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (3t, false)
Phạm Qúy Đức (3t, false)
Mẫn Đức Hoàng (3t, false)
Hoàng Văn Phú (3t, false)
Đỗ Phạm Mai Phương (3t, false)
Phạm Văn Thành (3t, false)
Vũ Hồng Mỹ (3t, false)
6713h55 04/04/2024NHATAP13QT26M-DL27
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
6807h55 05/04/2024B2014DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 7: The Easy Life ...Mẫn Đức Hoàng (4t, false)
Vũ Hồng Mỹ (4t, false)
Hoàng Văn Phú (4t, false)
Đỗ Phạm Mai Phương (4t, false)
Phạm Văn Thành (4t, false)
Nguyễn Lê Cẩm Anh (4t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (4t, false)
Phạm Qúy Đức (4t, false)
6907h55 06/04/2024C3033DL2701
Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo5.6. Xu hướng phát tr ...Nguyễn Tiến Dũng (3t, )
Mẫn Đức Hoàng (3t, )
Đỗ Phạm Mai Phương (3t, )
Tăng Tự Nguyên (1t, )
7007h55 08/04/2024C3033DL2701
Tâm Lý Học Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3.2. tiếp 1 tiết 3.3. ...Trần Thị Thanh Nhàn (3t, )
Đỗ Phạm Mai Phương (3t, )
Hoàng Hữu Dương (1t, )
Nguyễn Tiến Dũng (3t, )
Trần Ngọc Hưng (3t, )
7107h00 09/04/2024C3032DL2701
Tâm Lý Học Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3.4. Bài tập 2 tiết ...Mẫn Đức Hoàng (2t, )
Trần Thị Thanh Nhàn (2t, )
Đỗ Phạm Mai Phương (2t, )
Hoàng Hữu Dương (1t, )
Trần Ngọc Hưng (2t, )
7208h55 09/04/2024C3033DL2701
Tổng Quan Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo6.4. Du lịch và hòa b ...Nguyễn Tiến Dũng (3t, )
Mẫn Đức Hoàng (3t, )
Trần Thị Thanh Nhàn (3t, )
Đỗ Phạm Mai Phương (3t, )
7307h00 10/04/2024D2023DL2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên6.2. Làm việc với tex ...Mẫn Đức Hoàng (3t, )
Nguyễn Tiến Dũng (3t, )
Đỗ Phạm Mai Phương (3t, )
Nguyễn Thị Hoàng Quyên (3t, )
Đoàn Phú Quý (3t, )
Phạm Hương Thảo (3t, )
7409h50 10/04/2024D1012QT2701-DL27
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
7507h00 11/04/2024B2013DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 8: Sporting Mome ...Nguyễn Lê Cẩm Anh (3t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (3t, false)
Phạm Qúy Đức (3t, false)
Vũ Hồng Mỹ (3t, false)
Hoàng Văn Phú (3t, false)
Đỗ Phạm Mai Phương (3t, false)
Phạm Văn Thành (3t, false)
Mẫn Đức Hoàng (3t, false)
7613h55 11/04/2024NHATAP13QT26M-DL27
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
7707h55 12/04/2024B2014DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 8: Sporting Mome ...Nguyễn Lê Cẩm Anh (4t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (4t, false)
Phạm Qúy Đức (4t, false)
Mẫn Đức Hoàng (4t, false)
Vũ Hồng Mỹ (4t, false)
Hoàng Văn Phú (4t, false)
Đỗ Phạm Mai Phương (4t, false)
Phạm Văn Thành (4t, false)
7807h55 13/04/2024C3033DL2701
Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoBai đánh giá số 2 tiế ...Nguyễn Lê Cẩm Anh (3t, )
Nguyễn Hữu Chiến (3t, )
Nguyễn Tiến Dũng (3t, )
Mẫn Đức Hoàng (3t, )
Trần Ngọc Hưng (3t, )
Tăng Tự Nguyên (3t, )
Trần Thị Thanh Nhàn (3t, )
Đỗ Phạm Mai Phương (3t, )
7913h00 13/04/2024B1033DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 9: The Wonder of ...Nguyễn Lê Cẩm Anh (3t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (3t, false)
Phạm Qúy Đức (3t, false)
Mẫn Đức Hoàng (3t, false)
Vũ Hồng Mỹ (3t, false)
Hoàng Văn Phú (3t, false)
Đỗ Phạm Mai Phương (3t, false)
Phạm Văn Thành (3t, false)
8007h55 15/04/2024C3033DL2701
Tâm Lý Học Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 4: Những vấn đ ...Nguyễn Tiến Dũng (3t, )
Trần Thị Thanh Nhàn (3t, )
Mẫn Đức Hoàng (3t, )
Đỗ Phạm Mai Phương (3t, )
Trần Ngọc Hưng (2t, )
Trần Văn Dũng (1t, )
8107h00 16/04/2024C3032DL2701
Tâm Lý Học Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 5: Đặc điểm tâ ...Mẫn Đức Hoàng (2t, )
Tăng Tự Nguyên (2t, )
Nguyễn Hữu Chiến (2t, )
Nguyễn Tiến Dũng (2t, )
Đỗ Phạm Mai Phương (2t, )
8208h55 16/04/2024C3033DL2701
Tổng Quan Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoĐi thực tế môn học và ...Nguyễn Tiến Dũng (3t, )
Hoàng Hữu Dương (1t, )
Mẫn Đức Hoàng (3t, )
Trần Ngọc Hưng (3t, )
Đỗ Phạm Mai Phương (3t, )
8307h00 17/04/2024D2023DL2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên6.3. Chèn hình ảnh và ...Nguyễn Tiến Dũng (3t, )
Mẫn Đức Hoàng (3t, )
Phạm Thị Ngát (3t, )
Đỗ Phạm Mai Phương (3t, )
Trần Lê Minh Thu (3t, )
Phạm Hương Thảo (2t, )
8409h50 17/04/2024D1012QT2701-DL27
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
8507h00 18/04/2024B2013DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai Anh
8613h55 18/04/2024NHATAP13QT26M-DL27
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
8707h55 19/04/2024B2014DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 9: The Wonder of ...Nguyễn Lê Cẩm Anh (4t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (4t, false)
Phạm Qúy Đức (4t, false)
Mẫn Đức Hoàng (4t, false)
Vũ Hồng Mỹ (4t, false)
Hoàng Văn Phú (4t, false)
Đỗ Phạm Mai Phương (4t, false)
Phạm Văn Thành (4t, false)
8807h55 20/04/2024C3033DL2701
Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo6.2. Hiệu quả kinh tế ...Trần Thị Thanh Nhàn (3t, )
Nguyễn Tiến Dũng (3t, )
Mẫn Đức Hoàng (3t, )
Đỗ Phạm Mai Phương (3t, )
Trần Văn Dũng (1t, )
Nguyễn Hữu Chiến (1t, )
8907h55 22/04/2024C3033DL2701
Tâm Lý Học Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
9007h00 23/04/2024C3032DL2701
Tâm Lý Học Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo5.1 tiếp 2 tiết ...Nguyễn Lê Cẩm Anh (2t, )
Nguyễn Tiến Dũng (2t, )
Nguyễn Thị Minh Hạnh (2t, )
Mẫn Đức Hoàng (2t, )
Trần Thị Thanh Nhàn (2t, )
Đỗ Phạm Mai Phương (2t, )
Hoàng Hữu Dương (1t, )
9108h55 23/04/2024C3033DL2701
Tổng Quan Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoĐi thực tế môn học và ...Nguyễn Tiến Dũng (3t, )
Nguyễn Thị Minh Hạnh (3t, )
Mẫn Đức Hoàng (3t, )
Trần Thị Thanh Nhàn (3t, )
Đỗ Phạm Mai Phương (3t, )
9207h00 24/04/2024D2023DL2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn Tuyên6.6. Hoàn thiện bản t ...Trần Ngọc Hưng (1t, )
Nguyễn Tiến Dũng (3t, )
Mẫn Đức Hoàng (3t, )
Đỗ Phạm Mai Phương (3t, )
9309h50 24/04/2024D1012QT2701-DL27
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
9413h55 24/04/20243DL2701
Tâm Lý Học Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo5.2. Đạo đức nghề ngh ...Trần Thị Thanh Nhàn (3t, )
Nguyễn Lê Cẩm Anh (3t, )
Nguyễn Tiến Dũng (3t, )
Đỗ Phạm Mai Phương (3t, )
Mẫn Đức Hoàng (3t, )
Hoàng Hữu Dương (2t, )
9507h00 25/04/2024B2013DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 10: Around Town ...Nguyễn Lê Cẩm Anh (3t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (3t, false)
Phạm Qúy Đức (3t, false)
Mẫn Đức Hoàng (3t, false)
Vũ Hồng Mỹ (3t, false)
Hoàng Văn Phú (3t, false)
Đỗ Phạm Mai Phương (3t, false)
Phạm Văn Thành (3t, false)
9613h55 25/04/2024NHATAP13QT26M-DL27
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
9707h55 26/04/2024B2014DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 10: Around Town ...Nguyễn Lê Cẩm Anh (4t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (4t, false)
Phạm Qúy Đức (4t, false)
Mẫn Đức Hoàng (4t, false)
Vũ Hồng Mỹ (4t, false)
Hoàng Văn Phú (4t, false)
Đỗ Phạm Mai Phương (4t, false)
Phạm Văn Thành (4t, false)
9814h55 26/04/20243DL2701
Tâm Lý Học Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo5.3 tiếp 1 tiết Đánh ...Nguyễn Lê Cẩm Anh (1t, )
Nguyễn Thị Minh Hạnh (2t, )
Trần Thị Thanh Nhàn (3t, )
Nguyễn Hữu Chiến (3t, )
Nguyễn Tiến Dũng (3t, )
Đỗ Phạm Mai Phương (3t, )
Mẫn Đức Hoàng (3t, )
9907h55 27/04/2024C3033DL2701
Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo6.3. tiếp 6.4. Các gi ...Nguyễn Tiến Dũng (3t, )
Mẫn Đức Hoàng (3t, )
Trần Thị Thanh Nhàn (3t, )
Đỗ Phạm Mai Phương (3t, )
Trần Ngọc Hưng (1t, )
Trần Văn Dũng (1t, )
Hoàng Hữu Dương (3t, )
10007h55 29/04/2024C3033DL2701
Tâm Lý Học Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
10107h00 30/04/2024C3032DL2701
Tâm Lý Học Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
10208h55 30/04/2024C3033DL2701
Tổng Quan Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
10307h00 01/05/2024D2023DL2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn TuyênÔn tập thực hành Exce ...
10409h50 01/05/2024D1012QT2701-DL27
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
10507h00 02/05/2024B2013DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 11: Future Bodie ...
10613h55 02/05/2024NHATAP13QT26M-DL27
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
10707h55 03/05/2024B2014DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 11: Future Bodie ...Nguyễn Lê Cẩm Anh (4t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (4t, false)
Phạm Qúy Đức (4t, false)
Mẫn Đức Hoàng (4t, false)
Vũ Hồng Mỹ (4t, false)
Hoàng Văn Phú (4t, false)
Đỗ Phạm Mai Phương (4t, false)
Phạm Văn Thành (4t, false)
10807h55 04/05/2024C3033DL2701
Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoTổng kết và ôn tập ch ...Nguyễn Tiến Dũng (3t, )
Mẫn Đức Hoàng (3t, )
Trần Thị Thanh Nhàn (3t, )
Đỗ Phạm Mai Phương (3t, )
Nguyễn Thị Minh Hạnh (1t, )
10907h00 06/05/20241DL2701
Tâm Lý Học Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoĐánh giá 1 (1t) ...Nguyễn Tiến Dũng (1t, )
Mẫn Đức Hoàng (1t, )
Trần Thị Thanh Nhàn (1t, )
Đỗ Phạm Mai Phương (1t, )
11007h55 06/05/2024C3033DL2701
Tâm Lý Học Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoĐánh giá tiếp (1t) Ôn ...Trần Thị Thanh Nhàn (3t, )
Đỗ Phạm Mai Phương (3t, )
Mẫn Đức Hoàng (3t, )
Nguyễn Tiến Dũng (3t, )
11107h00 07/05/2024C3032DL2701
Tâm Lý Học Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
11208h55 07/05/2024C3033DL2701
Tổng Quan Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
11307h00 08/05/2024D2023DL2701
Tin Học Đại Cương 2
Đỗ Văn TuyênÔn tập thực hành Exce ...Nguyễn Tiến Dũng (3t, )
Mẫn Đức Hoàng (3t, )
Trần Văn Dũng (3t, )
Đỗ Phạm Mai Phương (3t, )
Trần Ngọc Hưng (3t, )
11409h50 08/05/2024D1012QT2701-DL27
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
11507h00 09/05/2024B2013DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhUnit 12: Travelers' T ...
11609h50 09/05/2024B1021DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhRevision ...
11713h55 09/05/2024NHATAP13QT26M-DL27
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
11807h55 10/05/2024B2014DC27-DL27
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai Anh
11907h55 11/05/20243DL2701
Tổng Quan Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoBài đánh giá số 2 (3t ...Nguyễn Tiến Dũng (3t, )
Trần Thị Thanh Nhàn (3t, )
Mẫn Đức Hoàng (3t, )
Đỗ Phạm Mai Phương (3t, )
12007h55 11/05/2024C3033DL2701
Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo