Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
DL2701Kinh Tế Du Lịch (vh) Nguyễn Thị Phương Thảo0483vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Nguyễn Lê Cẩm Anh2312601013DL2701
8.33%
91.67%
40000
2Bùi Ngọc Anh2312601003DL2701
0%
100.0%
0000
3Nguyễn Hữu Chiến2312601014DL2701
6.25%
93.75%
30000
4Nguyễn Tiến Dũng2312601008DL2701
6.25%
93.75%
30000
5Trần Văn Dũng2312601009DL2701
0%
100.0%
0000
6Hoàng Hữu Dương2312601015DL2701
4.17%
95.83%
20000
7Nguyễn Thị Minh Hạnh2312601010DL2701
0%
100.0%
0000
8Trịnh Xuân Hiệp2312601005DL2701
0%
100.0%
0000
9Mẫn Đức Hoàng2312601006DL2701
6.25%
93.75%
30000
10Trần Ngọc Hưng2312601012DL2701
6.25%
93.75%
30000
11Tăng Tự Nguyên2312601001DL2701
6.25%
93.75%
30000
12Trần Thị Thanh Nhàn2312601007DL2701
6.25%
93.75%
30000
13Đỗ Phạm Mai Phương2312601011DL2701
10.42%
89.58%
50000
14Vũ Quang Tuấn2312601002DL2701
0%
100.0%
0000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h55 13/04/2024C3033DL2701
Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoBai đánh giá số 2 tiếp
Chương 6: Hiệu quả kinh tế du lịch
6.1. Hiệu quả và phân loại hiệu quả
6.2. Hiệu quả kinh tế du lịch
Nguyễn Lê Cẩm Anh (3t, )
Nguyễn Hữu Chiến (3t, )
Nguyễn Tiến Dũng (3t, )
Mẫn Đức Hoàng (3t, )
Trần Ngọc Hưng (3t, )
Tăng Tự Nguyên (3t, )
Trần Thị Thanh Nhàn (3t, )
Đỗ Phạm Mai Phương (3t, )

Lịch trình dự kiến