Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1972000148Việt Nam học

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1DL2601Du Lịch Bền Vững8936
2DL2701Kinh Tế Du Lịch14348
3DL2701Tâm Lý Học Du Lịch14048
4DL2701Tổng Quan Du Lịch141648

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h55 15/01/2024C3033DL2701
Tổng Quan Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoMở đầu, giới thiệu Ch ...Nguyễn Tiến Dũng (1t)
Đã hoàn thành
207h00 16/01/2024C3033DL2701
Tâm Lý Học Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoMở đầu, giới thiệu Ch ...Nguyễn Lê Cẩm Anh (3t)
Được chấp nhận
309h50 16/01/2024C3032DL2701
Tổng Quan Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1.2. Du khách ...Nguyễn Lê Cẩm Anh (2t)
Đỗ Phạm Mai Phương (2t)
Trần Ngọc Hưng (1t)
Nguyễn Thị Minh Hạnh (1t)
Trịnh Xuân Hiệp (2t)
Bùi Ngọc Anh (2t)
Đã hoàn thành
407h00 17/01/2024C3043DL2601
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoMở đầu, giới thiệu Ch ...Bùi Doãn Lợi (3t)
Nguyễn Thị Trang (3t)
Đã hoàn thành
507h00 19/01/2024C3032DL2701
Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoMở đầu, giới thiệu Ch ...Nguyễn Lê Cẩm Anh (1t)
Hoàng Hữu Dương (2t)
Đỗ Phạm Mai Phương (2t)
Được chấp nhận
607h55 20/01/2024C3033DL2701
Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1.2. Khái quát về kin ...Được chấp nhận
707h55 22/01/2024C3033DL2701
Tổng Quan Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo 1.3. Các quan niệm v ...Đã hoàn thành
807h00 23/01/2024C3033DL2701
Tâm Lý Học Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1.1. (tiếp) 1.2. Một ...Được chấp nhận
909h50 23/01/2024C3032DL2701
Tổng Quan Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.1 tiếp 2.2. Hoạt độ ...Đã hoàn thành
1007h00 24/01/2024C3043DL2601
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3. Các nguyên tắc DLB ...Nguyễn Thị Trang (3t)
Bùi Doãn Lợi (3t)
Nguyễn Minh Chính (3t)
Đã hoàn thành
1107h00 26/01/2024C3032DL2701
Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1.2 tiếp Chương 2: Th ...Được chấp nhận
1207h55 27/01/2024C3033DL2701
Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.2. Cầu du lịch ...Được chấp nhận
1307h55 29/01/2024C3033DL2701
Tổng Quan Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.2. tiếp 2.3. Tổ chứ ...Nguyễn Hữu Chiến (3t)
Trần Thị Thanh Nhàn (3t)
Nguyễn Lê Cẩm Anh (3t)
Trần Ngọc Hưng (3t)
Tăng Tự Nguyên (1t)
Hoàng Hữu Dương (1t)
Đã hoàn thành
1407h00 30/01/2024C3033DL2701
Tâm Lý Học Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1.3. Bài tập Chương 2 ...Được chấp nhận
1509h50 30/01/2024C3032DL2701
Tổng Quan Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoBài đánh giá 1 Chương ...Được chấp nhận
1607h00 31/01/2024C3043DL2601
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2. Xây dựng sản phẩm ...Được chấp nhận
1707h00 02/02/2024C3032DL2701
Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.2 tiếp 2.3. Cung du ...Được chấp nhận
1807h55 03/02/2024C3033DL2701
Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.3 tiếp Chương 3: Sả ...Được chấp nhận
1907h55 19/02/2024C3033DL2701
Tổng Quan Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3.1. tiếp 3.2. Các lo ...Được chấp nhận
2007h00 20/02/2024C3033DL2701
Tâm Lý Học Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.1. tiếp 2.2. Nhu cầ ...Được chấp nhận
2109h50 20/02/2024C3032DL2701
Tổng Quan Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3.2. tiếp Chương 4: C ...Được chấp nhận
2207h00 21/02/2024C3043DL2601
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3. tiếp 4. Marketing ...Được chấp nhận
2307h00 23/02/2024C3032DL2701
Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3.1. tiếp 3.2. Dịch v ...Được chấp nhận
2407h55 24/02/2024C3033DL2701
Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3.2. tiếp Chương 4: N ...Được chấp nhận
2507h55 26/02/2024C3033DL2701
Tổng Quan Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4.2. Các điều kiện tự ...Nguyễn Tiến Dũng (3t)
Mẫn Đức Hoàng (3t)
Đỗ Phạm Mai Phương (3t)
Nguyễn Lê Cẩm Anh (3t)
Hoàng Hữu Dương (2t)
Đã hoàn thành
2607h00 27/02/2024C3033DL2701
Tâm Lý Học Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.3. Sở thích của KDL ...Tăng Tự Nguyên (3t)
Đỗ Phạm Mai Phương (3t)
Trần Thị Thanh Nhàn (3t)
Nguyễn Tiến Dũng (3t)
Mẫn Đức Hoàng (3t)
Nguyễn Thị Minh Hạnh (3t)
Được chấp nhận
2709h50 27/02/2024C3032DL2701
Tổng Quan Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4.3. tiếp Chương 5: T ...Tăng Tự Nguyên (2t)
Nguyễn Tiến Dũng (2t)
Nguyễn Thị Minh Hạnh (2t)
Trần Thị Thanh Nhàn (2t)
Đỗ Phạm Mai Phương (2t)
Mẫn Đức Hoàng (2t)
Được chấp nhận
2807h00 28/02/2024C3043DL2601
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 3: Kinh doanh ...Được chấp nhận
2907h00 01/03/2024C3032DL2701
Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4.1. tiếp 4.2. Quản l ...Được chấp nhận
3007h55 02/03/2024C3033DL2701
Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4.2. tiếp 4.3. Quản l ...Được chấp nhận
3107h55 04/03/2024C3033DL2701
Tổng Quan Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo5.1. Khái niệm tính t ...Được chấp nhận
3207h00 05/03/2024C3033DL2701
Tâm Lý Học Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.4. tiếp 2.5. Bài tậ ...Được chấp nhận
3309h50 05/03/2024C3032DL2701
Tổng Quan Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo5.2. Biện pháp khắc p ...Được chấp nhận
3407h00 06/03/2024C3043DL2601
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2 tiếp) Thực tế tại d ...Được chấp nhận
3507h00 08/03/2024C3032DL2701
Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 5: Cơ sở vật c ...Được chấp nhận
3607h55 09/03/2024C3033DL2701
Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo5.3. Đặc điểm của CSV ...Được chấp nhận
3707h55 01/04/2024C3033DL2701
Tâm Lý Học Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 3: Tâm lý khác ...Được chấp nhận
3807h00 02/04/2024C3032DL2701
Tâm Lý Học Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3.1. tiếp 3.2. Tâm lý ...Được chấp nhận
3908h55 02/04/2024C3033DL2701
Tổng Quan Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo6.1. Du lịch và văn h ...Được chấp nhận
4008h55 03/04/2024C3043DL2601
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoThực tế tại doanh ngh ...Vũ Thị Hoài Phương (3t)
Nguyễn Thị Trang (3t)
Được chấp nhận
4107h55 06/04/2024C3033DL2701
Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo5.6. Xu hướng phát tr ...Được chấp nhận
4207h55 08/04/2024C3033DL2701
Tâm Lý Học Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3.2. tiếp 3.3. Tâm lý ...Trần Thị Thanh Nhàn (3t)
Đỗ Phạm Mai Phương (3t)
Hoàng Hữu Dương (1t)
Được chấp nhận
4307h00 09/04/2024C3032DL2701
Tâm Lý Học Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3.4. Bài tập ...Trần Ngọc Hưng (1t)
Mẫn Đức Hoàng (2t)
Trần Thị Thanh Nhàn (2t)
Đỗ Phạm Mai Phương (2t)
Hoàng Hữu Dương (1t)
Được chấp nhận
4408h55 09/04/2024C3033DL2701
Tổng Quan Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo6.4. Du lịch và hòa b ...Được chấp nhận
4508h55 10/04/2024C3043DL2601
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoĐánh giá 1 (tiếp) Chư ...Bùi Thị Linh (3t)
Nguyễn Thị Trang (3t)
Bùi Doãn Lợi (3t)
Đã hoàn thành
4607h55 13/04/2024C3033DL2701
Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoBai đánh giá số 2 tiế ...Nguyễn Lê Cẩm Anh (3t)
Nguyễn Hữu Chiến (3t)
Nguyễn Tiến Dũng (3t)
Mẫn Đức Hoàng (3t)
Trần Ngọc Hưng (3t)
Tăng Tự Nguyên (3t)
Trần Thị Thanh Nhàn (3t)
Đỗ Phạm Mai Phương (3t)
Đã hoàn thành
4707h55 15/04/2024C3033DL2701
Tâm Lý Học Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoĐược chấp nhận
4807h00 16/04/2024C3032DL2701
Tâm Lý Học Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoĐược chấp nhận
4908h55 16/04/2024C3033DL2701
Tổng Quan Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoĐược chấp nhận
5008h55 17/04/2024C3043DL2601
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoĐược chấp nhận
5107h55 20/04/2024C3033DL2701
Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoĐược chấp nhận
5207h55 22/04/2024C3033DL2701
Tâm Lý Học Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoĐược chấp nhận
5307h00 23/04/2024C3032DL2701
Tâm Lý Học Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoĐược chấp nhận
5408h55 23/04/2024C3033DL2701
Tổng Quan Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoĐược chấp nhận
5508h55 24/04/2024C3043DL2601
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoĐược chấp nhận
5607h55 27/04/2024C3033DL2701
Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoĐược chấp nhận
5707h55 29/04/2024C3033DL2701
Tâm Lý Học Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoĐược chấp nhận
5807h00 30/04/2024C3032DL2701
Tâm Lý Học Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoĐược chấp nhận
5908h55 30/04/2024C3033DL2701
Tổng Quan Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoĐược chấp nhận
6008h55 01/05/2024C3043DL2601
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoĐược chấp nhận
6107h55 04/05/2024C3033DL2701
Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoĐược chấp nhận
6207h55 06/05/2024C3033DL2701
Tâm Lý Học Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoĐược chấp nhận
6307h00 07/05/2024C3032DL2701
Tâm Lý Học Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoĐược chấp nhận
6408h55 07/05/2024C3033DL2701
Tổng Quan Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoĐược chấp nhận
6508h55 08/05/2024C3043DL2601
Du Lịch Bền Vững
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoĐược chấp nhận
6607h55 11/05/2024C3033DL2701
Kinh Tế Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoĐược chấp nhận