Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
DC2601Điện Tử Số Phạm Đức Thuận03022vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Nguyễn Xuân An2212102018DC2601
0%
100.0%
0000
2Trần Văn Minh Cao2212102001DC2601
0%
100.0%
0000
3Nguyễn Tuấn Chinh2212102019DC2601
0%
100.0%
0000
4Bùi Văn Tiến Dương2212602001DC2601
10.0%
90.0%
30000
5Bùi Văn Giỏi2212102004DC2601
73.33%
26.67%
220000
6Bùi Đức Hoàng2212102009DC2601
0%
100.0%
0000
7Trần Khánh Huy2212102008DC2601
0%
100.0%
0000
8Nguyễn Bình Minh2212102016DC2601
0%
100.0%
0000
9Bùi Công Minh2212102007DC2601
0%
100.0%
0000
10Nguyễn Ngọc Nam2212102017DC2601
0%
100.0%
0000
11Vũ Đình Phương2212102011DC2601
0%
100.0%
0000
12Doãn Tất Thắng2212102020DC2601
0%
100.0%
0000
13Phạm Hùng Thế2212102002DC2601
0%
100.0%
0000
14Lê Thành Trung2212102012DC2601
0%
100.0%
0000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 19/01/2024B1023DC2601
Điện Tử Số
Phạm Đức ThuậnChương I: Đại số Boole (4t)
§1.1 Biến và hàm logic
§1.2 Các hàm logic căn bản
§1.3 Các p2 biểu diễn hàm logic
Bùi Văn Giỏi (3t, false)
208h55 26/01/2024B1023DC2601
Điện Tử Số
Phạm Đức Thuận§1.4 Các hệ thức cơ bản và hệ quả trong đại số logic
Chương II: Tối thiểu hoá hàm Boole (3t)
§3.1 Khái niệm về tối thiểu hoá
§3.2 Các phương pháp tối thiểu hoá
Bùi Văn Giỏi (3t, false)
308h55 02/02/2024B1023DC2601
Điện Tử Số
Phạm Đức ThuậnBài tập + Thảo luận
Chương III: Vi mạch số (1t)
Chương IV: Thiết kế mạch tổ hợp (3t)
§4.1 Mô hình toán
§4.2 Phương pháp thiết kế
Bùi Văn Giỏi (3t, false)
408h55 23/02/2024B1023DC2601
Điện Tử Số
Phạm Đức Thuận§4.3 Thiết kế mạch hai tầng
§4.4 Thiết kế mạch nhiều tầng
Bài tập + Thảo luận
Chương V: Các mạch tổ hợp thường gặp - Phân tích mạch tổ hợp (4t)
§5.1 Bộ so sánh
§5.2 Bộ dồn kênh và phân kênh
Bùi Văn Giỏi (3t, false)
Bùi Văn Tiến Dương (3t, false)
508h55 01/03/2024B1023DC2601
Điện Tử Số
Phạm Đức Thuận§5.3 Mạch chuyển mã
§5.4 Bộ cộng nhị phân một cột số (tự học)
§5.5 Phân tích mạch tổ hợp
- Kiểm tra 1 tiết
Bùi Văn Giỏi (3t, false)
608h55 08/03/2024B1023DC2601
Điện Tử Số
Phạm Đức ThuậnChương VI: Lý thuyết chung về Otomat (2t)
§6.1 Các khái niệm
§6.2 Các phương pháp mô tả Otomat
§6.3 Chuyển đổi giữa 2 mô hình Mealy - Moore (tự học)
§6.4 Otomat đồng bộ và không đồng bộ (tự học)
Chương VII: Các thành phần nhớ cơ bản (4t)
§7.1 Định nghĩa và phân loại Flip-Flop
§7.2 RS-FF không đồng bộ
Bùi Văn Giỏi (3t, false)
707h00 02/04/2024B2012DC2601
Điện Tử Số
Phạm Đức Thuận§7.3 -§7.5 JK-FF, D-FF, T-FF không đồng bộ
§7.6 FF đồng bộ (thảo luận)
Bùi Văn Giỏi (2t, false)
807h00 09/04/2024B2012DC2601
Điện Tử Số
Phạm Đức Thuận§7.7 Xác định pt đầu vào của kích FF
§7.8 Chuyển đổi các loại FF (tự học)
Chương VIII: Thiết kế Otomat hữu hạn (6t)
§8.1 Phương pháp thiết kế
§8.2 Tối thiểu hoá trạng thái trong
Bùi Văn Giỏi (2t, false)

Lịch trình dự kiến