Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
NA22A-TĐọc 6 Đặng Thị Vân405130

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm trung bình kiểm tra (60%)Điểm quá trình
1Nguyễn Thế Dương1812751004NA2201
11.76%
88.24%
6000
2Lê Thị Ngọc Hà1812751017NA2201
14.29%
85.71000000000001%
6000
3Phan Thanh Hiền1812752008NA2201T
11.76%
88.24%
6000
4Nguyễn Thị Kiều1812752006NA2201T
2.17%
97.83%
1000
5Nguyễn Thùy Linh1712752003NA2201T
0%
100.0%
000
6Đồng Đức Minh1812751018NA2201
21.57%
78.43%
11000
7Phan Thị Hồng Minh1812751005NA2201
0%
100.0%
000
8Vũ Nguyễn Minh Nghĩa1812751006NA2201
0%
100.0%
000
9Bùi Thị Minh Nguyệt1812752002NA2201T
0%
100.0%
000
10Bùi An Ninh1812751007NA2201
7.14%
92.86%
3000
11Nguyễn Thị Ninh1812752003NA2201T
0%
100.0%
000
12Trần Thị Thu Phương1812751014NA2201
13.73%
86.27%
7000
13Sý Thầu Bảo Sơn1512753071NA2201
15.22%
84.78%
7000
14Nguyễn Phương Thảo1812752009NA2201
8.7%
91.3%
4000
15Phạm Phương Thảo1812751019NA2201
8.7%
91.3%
4000
16Nguyễn Thị Thảo1812751003NA2201
8.7%
91.3%
4000
17Hà Mai Trang1812751001NA2201
8.7%
91.3%
4000
18Phùng Thị Thu Trang1812752001NA2201T
9.8%
90.2%
5000
19Nguyễn Thị Thu Uyên1812752005NA2201T
2.17%
97.83%
1000
20Nguyễn Thị Hải Yến1812752007NA2201T
8.7%
91.3%
4000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
113h00 27/01/2021B1023NA22A-T
Đọc 6
Đặng Thị VânUnit 7
East Meets West on Love’s Risky Cyberhighway
Bùi An Ninh (3t, )
213h00 10/03/2021B1023NA22A-T
Đọc 6
Đặng Thị VânUnit 8
Students won’t give up their French Fries
313h00 24/03/2021B1023NA22A-T
Đọc 6
Đặng Thị VânUnit 9
Getting into the game
Nguyễn Thế Dương (3t, )
Lê Thị Ngọc Hà (3t, )
413h00 31/03/2021B1023NA22A-T
Đọc 6
Đặng Thị VânUnit 9 (con’t)
Getting into the game
Lê Thị Ngọc Hà (3t, )
Phan Thanh Hiền (3t, )
Sý Thầu Bảo Sơn (3t, )
Phùng Thị Thu Trang (3t, )
513h00 07/04/2021B1023NA22A-T
Đọc 6
Đặng Thị VânUnit 10
Call of the Riled
613h00 23/04/2021C1044NA22A-T
Đọc 6
Đặng Thị VânUnit 10Phạm Phương Thảo (4t, )
Đồng Đức Minh (4t, )
Sý Thầu Bảo Sơn (4t, )
Hà Mai Trang (4t, )
Nguyễn Phương Thảo (4t, )
Nguyễn Thị Thảo (4t, )
Nguyễn Thị Hải Yến (4t, )
713h00 28/04/2021B1023NA22A-T
Đọc 6
Đặng Thị VânUnit 11
The Art of Reading
Nguyễn Thị Kiều (1t, )
Nguyễn Thị Thu Uyên (1t, )
815h50 28/04/2021C1041NA22A-T
Đọc 6
Đặng Thị Vân
913h00 05/05/2021B1023NA22A-T
Đọc 6
Đặng Thị VânUnit 11 (con’t)
The Art of Reading
Đồng Đức Minh (3t, )
Nguyễn Thế Dương (3t, )
Phan Thanh Hiền (3t, )
Trần Thị Thu Phương (3t, )
1013h00 07/05/2021C1044NA22A-T
Đọc 6
Đặng Thị VânTrần Thị Thu Phương (4t, )
Phùng Thị Thu Trang (2t, )
Đồng Đức Minh (4t, )

Lịch trình dự kiến

ISO 9001:2008

             BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO                   CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                       TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                               ---˜{™---

Số tuần lễ                                        : 15

Số tiết lý thuyết                               :

Số tiết BT,TN,TH,TKMH              :

Tổng số tiết                                     : 40.5

LỊCH GIẢNG DẠY

Môn học:  Đọc 6                                                                                                     

CBGD phụ trách:   Đặng Thị Vân

Lớp: NA 22A-T         Ngành: Ngoại Ngữ         Khóa: 22

Học kỳ: II                           Năm học: 2020 – 2021

 

Tuần, Thứ, Ngày

NỘI DUNG GIẢNG DẠY

Thứ ngày thực hiện

Nội dung lý thuyết, BT, TN, TH, TKMH

(Tên chương mục cụ thể)

Số tiết

Tuần I

Từ 25/01/2021

đến 30/01/2021

Unit 7

3

 

East Meets West on Love’s Risky Cyberhighway

 

Tuần II

Từ 8/03/2021

đến 13/03/2021

Unit 7 (con’t)

3

 

East Meets West on Love’s Risky Cyberhighway

 

Tuần III

Từ 15/03/2021

đến 20/03/2021

Unit 8

3

 

Students won’t give up their French Fries

 

Tuần IV

Từ 22/03/2021

đến 27/03/2021

Unit 8 (con’t)

3

 

Students won’t give up their French Fries

 

Tuần V

Từ 29/03/2021

đến 3/04/2021

Unit 9

3

 

Getting into the game

 

Tuần VI

Từ 5/04/2021

đến 10/04/2021

Unit 9 (con’t)

3

 

Getting into the game

 

Tuần VII

Từ 12/04/2021

đến 17/04/2021

Unit 10

3

 

Call of the Riled

 

Tuần VIII

Từ 19/04/2021

đến 24/04/2021

Nghỉ giỗ tổ HV

 

 

 

 

 


 

 

Tuần IX

Từ 26/04/2021

đến 1/05/2021

Unit 10 (con’t)

3

 

Call of the Riled

 

Tuần X

Từ 3/05/2021

đến 8/05/2021

Progress Test

3

 

 

 

Tuần XI

Từ 10/05/2021

đến 15/05/2021

Unit 11

3

 

The Art of Reading

 

Tuần XII

Từ 17/05/2021

đến 22/05/2021

Unit 11 (con’t)

3

 

The Art of Reading

 

Tuần XIII

Từ 24/05/2021

đến 29/05/2021

Unit 12

3

 

When E.T calls

 

Tuần XIV

Từ 31/05/2021

đến 5/06/2021

Unit 12 (con’t)

3

 

When E.T calls

 

Tuần XIV

Từ 7/06/2021

đến 12/06/2021

Revision

1.5

 

 

Ghi chú: Lập thành 02 bản – Bộ môn và CBGD thực hiện – Kết thúc học kỳ nộp lại cho Phòng Đào tạo.

                                          Hải Phòng, ngày 25 tháng 01 năm 2021

                   CHỦ NHIỆM BỘ MÔN                                  GIẢNG VIÊN

              DUYỆT KẾ HOẠCH     

 

 

              KÝ XÁC NHẬN ĐÃ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH                                             ThS. Đặng Thị Vân