Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Bùi Công Duy1912101002CT2301C08/04/2001NamNiên chếKhóa 23Đại Học Chính QuyCông Nghệ Thông Tin

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1CT23Lập Trình Hướng Đối Tượng Phùng Anh Tuấn1800
2CT23Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Vũ Anh Hùng1820
3CT23Phương Pháp Lập Trình Nguyễn Thị Xuân Hương1840
4CT-DC-MT22-23-NA22Đường Lối Cm Việt Nam Đỗ Thị An6900
5CT-MT-QTM-VH22-CT23Bóng Đá Ngô Quốc Hưng4530
6CT23Anh Văn Chuyên Ngành Bùi Thị Mai Anh1708

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 25/01/2021A1023CT23
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Phùng Anh TuấnGiới thiệu môn học CH ...
209h50 25/01/2021B2012CT23
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh HùngGiới thiệu học phần C ...Nguyễn Tuấn Hùng (2t, false)
Nguyễn Văn Lương (2t, false)
Lê Duy Quang (2t, false)
Bùi Công Duy (2t, false)
307h00 26/01/2021B1053CT23
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai AnhUnit 1: Computer User ...Bùi Đức Duy (3t, false)
409h50 26/01/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
507h00 27/01/2021B2012CT23
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân HươngBùi Đức Duy (2t, false)
608h55 27/01/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
713h55 27/01/2021SANBONG3CT-MT-QTM-VH22-CT23
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngBùi Công Duy (3t, false)
Vũ Quốc Anh (3t, false)
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Bùi Đức Duy (3t, false)
Lê Trọng Nghĩa (3t, false)
Trần Văn Vang (3t, false)
807h00 28/01/2021B2012CT23
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân HươngGIỚI THIỆU MÔN HỌC Ch ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
Phạm Nhật Hoàng (2t, false)
Nguyễn Văn Lương (2t, false)
908h55 28/01/2021B2013CT23
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh HùngChương 2: Khảo sát hi ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Bùi Đức Duy (3t, false)
Dương Đức Hoạt (3t, false)
1007h00 01/02/2021A1023CT23
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Phùng Anh Tuấn ...
1109h50 01/02/2021B2012CT23
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng
1207h00 02/02/2021B1053CT23
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai Anh
1309h50 02/02/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
1407h00 03/02/2021B2012CT23
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương ...
1508h55 03/02/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
1613h55 03/02/2021SANBONG3CT-MT-QTM-VH22-CT23
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
1707h00 04/02/2021B2012CT23
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương
1808h55 04/02/2021B2013CT23
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng
1907h00 01/03/2021A1023CT23
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Phùng Anh Tuấn
2009h50 01/03/2021B2012CT23
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng
2107h00 02/03/2021B1053CT23
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai Anh
2209h50 02/03/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
2307h00 03/03/2021B2012CT23
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương
2408h55 03/03/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
2513h55 03/03/2021SANBONG3CT-MT-QTM-VH22-CT23
Bóng Đá
Ngô Quốc Hưng
2607h00 04/03/2021B2012CT23
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương
2708h55 04/03/2021B2013CT23
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng
2807h00 08/03/2021A1023CT23
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Phùng Anh Tuấn2.3. Đối tượng 2.3.1. ...Bùi Đức Duy (3t, false)
Lưu Thanh Hoàng (3t, false)
Nguyễn Văn Lương (3t, false)
2909h50 08/03/2021B2012CT23
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng2.3. Phương pháp hiện ...Lưu Thanh Hoàng (2t, false)
Nguyễn Văn Lương (2t, false)
Bùi Đức Duy (2t, false)
Dương Đức Hoạt (2t, false)
3007h00 09/03/2021B1053CT23
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai AnhUnit 2: Computer Arch ...Bùi Đức Duy (3t, false)
3109h50 09/03/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
3207h00 10/03/2021B2012CT23
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương1.3. 4 Khái niệm độ p ...Bùi Đức Duy (2t, false)
Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
3308h55 10/03/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
3413h55 10/03/2021SANBONG3CT-MT-QTM-VH22-CT23
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngVũ Quốc Anh (3t, )
Phạm Thị Mai Anh (3t, )
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, )
Bùi Đức Duy (3t, )
Phạm Đình Đại (3t, )
3507h00 11/03/2021B2012CT23
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương 1.5 Các cấu ...Bùi Đức Duy (2t, false)
3608h55 11/03/2021B2013CT23
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng2.4. Các khái niệm sử ...Bùi Đức Duy (3t, false)
Dương Đức Hoạt (3t, false)
3707h00 15/03/2021A1023CT23
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Phùng Anh Tuấn2.4. Hàm, hàm bạn, lớ ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Bùi Đức Duy (3t, false)
3809h50 15/03/2021B2012CT23
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng2.5. Các bước thực hi ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
Bùi Đức Duy (2t, false)
Dương Đức Hoạt (2t, false)
3907h00 16/03/2021B1053CT23
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai AnhUnit 3: Computer Appl ...Bùi Đức Duy (3t, false)
4009h50 16/03/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
4107h00 17/03/2021B2012CT23
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân HươngChương 2. Sự trừu t ...Bùi Đức Duy (2t, false)
Lê Duy Quang (2t, false)
4208h55 17/03/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
4313h55 17/03/2021SANBONG3CT-MT-QTM-VH22-CT23
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngVũ Quốc Anh (3t, )
Phạm Thị Mai Anh (3t, )
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, )
Bùi Đức Duy (3t, )
Phạm Đình Đại (3t, )
4407h00 18/03/2021A1022CT23
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân HươngThực hành Đánh giá 1 ...Bùi Đức Duy (2t, false)
Lưu Thế Dũng (2t, true)
4508h55 18/03/2021B2013CT23
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh HùngĐG1: Khảo sát, thu th ...Bùi Đức Duy (3t, false)
4607h00 22/03/2021A1023CT23
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Phùng Anh TuấnThực hành 1 ...Bùi Đức Duy (3t, false)
4709h50 22/03/2021B2012CT23
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh HùngChương 3: Phân tích h ...Bùi Đức Duy (2t, false)
4807h00 23/03/2021B1053CT23
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai AnhUnit 4: Peripherals ...Bùi Đức Duy (3t, false)
4909h50 23/03/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
5007h00 24/03/2021B2012CT23
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân HươngChương 3. Nhập - xuất ...Bùi Đức Duy (2t, false)
5108h55 24/03/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
5213h55 24/03/2021SANBONG3CT-MT-QTM-VH22-CT23
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngVũ Quốc Anh (3t, )
Lê Minh Hiếu (3t, )
Phạm Thị Mai Anh (3t, )
Nguyễn Hải Hoàng (3t, )
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, )
Phùng Minh Hóa (3t, )
Bùi Đức Duy (3t, )
Trần Huy Long (3t, )
Phạm Đình Đại (3t, )
Nguyễn Tiến Đạt (3t, )
Lê Duy Quang (3t, )
5307h00 25/03/2021A1022CT23
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân HươngThục hành ...Bùi Đức Duy (2t, false)
Lưu Thế Dũng (2t, false)
5408h55 25/03/2021B2013CT23
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng3.3. Tiến trình thực ...Bùi Đức Duy (3t, false)
5507h00 29/03/2021A1023CT23
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Phùng Anh TuấnCHƯƠNG 3: ĐA NĂNG HÓA ...Lê Đức Phú (3t, false)
5609h50 29/03/2021B2012CT23
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng3.4. Phân tích 3.4.1. ...Bùi Đức Duy (2t, false)
Dương Đức Hoạt (2t, false)
5707h00 30/03/2021B1053CT23
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai AnhUnit 5: Former Studen ...Bùi Đức Duy (3t, false)
5809h50 30/03/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
5907h00 31/03/2021B2012CT23
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương3.2 Các kỹ thuật sinh ...Bùi Đức Duy (2t, false)
6008h55 31/03/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
6113h55 31/03/2021SANBONG3CT-MT-QTM-VH22-CT23
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngVũ Quốc Anh (3t, )
Phạm Thị Mai Anh (3t, )
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, )
Hoàng Thị Kim Dung (3t, )
Bùi Đức Duy (3t, )
Phạm Đình Đại (3t, )
Nguyễn Hải Hoàng (3t, )
6207h00 01/04/2021B2012CT23
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân HươngChương 5 . Đệ quy và ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
Bùi Đức Duy (2t, false)
Lưu Thế Dũng (2t, false)
Nguyễn Văn Lương (2t, false)
6308h55 01/04/2021B2013CT23
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng3.4.2. Phân tích kiến ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Bùi Đức Duy (3t, false)
6407h00 05/04/2021A1023CT23
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Phùng Anh Tuấn3.5. Đa năng hóa toán ...Bùi Đức Duy (3t, false)
Nguyễn Văn Lương (3t, false)
Lê Đức Phú (3t, false)
6509h50 05/04/2021B2012CT23
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng3.4.3. Phân tích một ...Bùi Đức Duy (2t, false)
6607h00 06/04/2021B1053CT23
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai AnhUnit 6: Operating Sys ...Bùi Đức Duy (3t, false)
6709h50 06/04/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
6807h00 07/04/2021B2012CT23
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương5.1.1. Đệ quy phi tuy ...Bùi Đức Duy (2t, false)
6908h55 07/04/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
7013h55 07/04/2021sân vận động3CT-MT-QTM-VH22-CT23
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngVũ Quốc Anh (3t, )
Phạm Thị Mai Anh (3t, )
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, )
Bùi Đức Duy (3t, )
Phạm Đình Đại (3t, )
Nguyễn Hải Hoàng (3t, )
7107h00 08/04/2021B2012CT23
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân HươngThực hành ...Bùi Đức Duy (2t, false)
Hoàng Công Minh (2t, false)
Lê Duy Quang (2t, false)
Bùi Công Duy (2t, false)
Nguyễn Văn Lương (2t, false)
7208h55 08/04/2021B2013CT23
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng3.4.3. Phân tích một ...Bùi Đức Duy (3t, false)
7307h00 12/04/2021A1023CT23
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Phùng Anh TuấnThực hành 2 ĐG1: Đa n ...
7409h50 12/04/2021B2012CT23
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng3.4.4. Phân tích một ...Bùi Đức Duy (2t, false)
Nguyễn Văn Lương (2t, false)
7507h00 13/04/2021B1053CT23
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai AnhUnit 7: Graphical Use ...Bùi Đức Duy (3t, false)
7609h50 13/04/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
7707h00 14/04/2021B2012CT23
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương5.4.1. Khử đệ quy bằn ...Bùi Đức Duy (2t, false)
7808h55 14/04/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
7913h55 14/04/2021sân vận động3CT-MT-QTM-VH22-CT23
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngVũ Quốc Anh (3t, )
Phạm Thị Mai Anh (3t, )
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, )
Bùi Đức Duy (3t, )
Phạm Đình Đại (3t, )
8007h00 15/04/2021B2012CT23
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương5.4.2. Khử đệ quy bằn ...Bùi Đức Duy (2t, false)
8108h55 15/04/2021B2013CT23
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng3.4.4. Phân tích một ...Bùi Đức Duy (3t, false)
8207h00 19/04/2021A1023CT23
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Phùng Anh TuấnCHƯƠNG 4: TÍNH KẾ THỪ ...Bùi Đức Duy (3t, false)
Hoàng Công Minh (3t, false)
8309h50 19/04/2021B2012CT23
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng3.4.5. Phân tích một ...Bùi Đức Duy (2t, false)
Dương Đức Hoạt (2t, true)
8407h00 20/04/2021B1053CT23
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai AnhUnit 8: Applications ...Bùi Đức Duy (3t, false)
8509h50 20/04/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
8607h00 21/04/2021B2012CT23
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương ...
8708h55 21/04/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
8807h00 22/04/2021B2012CT23
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân HươngThực hành ...Lưu Thế Dũng (2t, false)
Bùi Đức Duy (2t, false)
8908h55 22/04/2021B2013CT23
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh HùngĐG2: Xây dựng bản phâ ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Bùi Đức Duy (3t, false)
9013h55 22/04/2021sân vận động3CT-MT-QTM-VH22-CT23
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngBùi Đức Duy (3t, )
Vũ Quốc Anh (3t, )
Phạm Thị Mai Anh (3t, )
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, )
Phạm Đình Đại (3t, )
Nguyễn Hải Hoàng (3t, )
9107h00 26/04/2021A1023CT23
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Phùng Anh Tuấn4.2.5. Các Constructo ...Bùi Đức Duy (3t, false)
Nguyễn Mạnh Chính (3t, false)
9209h50 26/04/2021B2012CT23
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh HùngChương 4: Thiết kế hư ...Bùi Đức Duy (2t, false)
9307h00 27/04/2021B1053CT23
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai AnhUnit 9: Multimedia ...Bùi Đức Duy (3t, false)
9409h50 27/04/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
9507h00 28/04/2021B2012CT23
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân HươngCHƯƠNG 6: MỘT SỐ CHIẾ ...Bùi Đức Duy (2t, false)
9608h55 28/04/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
9707h00 29/04/2021B2012CT23
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương ...Bùi Đức Duy (2t, false)
9808h55 29/04/2021B2013CT23
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng
9907h00 03/05/2021A1023CT23
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Phùng Anh TuấnThực hành 3 ĐG2: Mối ...
10009h50 03/05/2021B2012CT23
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng4.2. Thiết kế kiến tr ...Bùi Đức Duy (2t, false)
Hoàng Công Minh (2t, false)
10107h00 04/05/2021B1053CT23
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai AnhUnit 10: Computing Su ...Bùi Đức Duy (3t, false)
10209h50 04/05/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
10313h55 04/05/2021A1023CT23
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Phùng Anh TuấnCHƯƠNG 5: TÍNH ĐA HÌN ...
10415h50 04/05/2021A1023CT23
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Phùng Anh Tuấn
10507h00 05/05/2021B2012CT23
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân HươngThực hành ...Bùi Đức Duy (2t, false)
10608h55 05/05/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
10707h00 06/05/2021B2012CT23
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương6.2.Chiến lược " quay ...Bùi Công Duy (2t, false)
Bùi Đức Duy (2t, false)
Lưu Thanh Hoàng (2t, false)
Hoàng Công Minh (2t, false)
10808h55 06/05/2021B2013CT23
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng4.3. Thiết kế một ca ...Bùi Đức Duy (3t, false)
Lưu Thanh Hoàng (3t, false)
10913h55 06/05/2021sân vận động3CT-MT-QTM-VH22-CT23
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngVũ Quốc Anh (3t, )
Bùi Đức Duy (3t, )
Phạm Thị Mai Anh (3t, )
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, )
Lã Thái Trung (3t, )
Phạm Đình Đại (3t, )
11007h00 10/05/2021A1023CT23
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Phùng Anh TuấnThực hành 4 ...
11109h50 10/05/2021B2012CT23
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng4.3. Thiết kế một ca ...Bùi Đức Duy (2t, false)
11207h00 11/05/2021B1053CT23
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai AnhUnit 11: Networks ...Bùi Đức Duy (3t, false)
11309h50 11/05/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
11413h55 11/05/2021A1023CT23
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Phùng Anh Tuấn
11514h55 11/05/2021A1023CT23
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Phùng Anh TuấnCHƯƠNG 6: XÂY DỰNG CH ...Bùi Đức Duy (3t, false)
11615h50 11/05/2021A1023CT23
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Phùng Anh Tuấn
11707h00 12/05/2021B2012CT23
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương6.3. Chiến lược nhánh ...Bùi Đức Duy (2t, false)
11808h55 12/05/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
11907h00 13/05/2021B2012CT23
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương6.4. Chiến lược chia ...Bùi Đức Duy (2t, false)
12008h55 13/05/2021B2013CT23
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng4.4. Thiết kế một lớp ...Bùi Đức Duy (3t, false)
Dương Đức Hoạt (3t, true)
12113h00 14/05/2021A1022CT23
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân HươngThực hành ...Bùi Đức Duy (2t, false)
12207h00 15/05/2021B1053CT23
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai AnhUnit 12: The Internet ...Bùi Đức Duy (3t, false)
12307h00 17/05/2021A1023CT23
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Phùng Anh TuấnThực hành 5 ĐG3: Xây ...
12409h50 17/05/2021B2012CT23
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng4.4. Thiết kế một lớp ...Bùi Đức Duy (2t, false)
12507h00 18/05/2021B1053CT23
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai Anh
12609h50 18/05/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
12707h00 19/05/2021B2012CT23
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương6.6. Chiến lược tham ...Bùi Đức Duy (2t, false)
12808h55 19/05/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
12907h00 20/05/2021B2012CT23
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân HươngÔn tập -chữa bài tập ...Bùi Đức Duy (2t, false)
13007h00 20/05/2021online2CT23
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương
13108h55 20/05/2021B2013CT23
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng4.5. Thiết kế một hệ ...Bùi Đức Duy (3t, false)
13209h50 24/05/2021B2012CT23
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng4.5. Thiết kế một hệ ...Bùi Đức Duy (2t, false)
13307h00 25/05/2021Google Meet3CT23
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai AnhUnit 13: The World Wi ...Bùi Đức Duy (3t, false)
13408h55 27/05/2021B2013CT23
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng4.5. Thiết kế một hệ ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Bùi Đức Duy (3t, false)
13507h00 01/06/2021Google Meet3CT23
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai AnhUnit 14: Websites ...Bùi Đức Duy (3t, false)
13607h00 02/06/20212CT23
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân HươngChữa bài tập Đánh giá ...Bùi Đức Duy (2t, false)
13708h55 02/06/2021Google Meet3CT23
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai AnhUnit 15: Webpage Crea ...Bùi Đức Duy (3t, false)
13807h00 03/06/20212CT23
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân HươngĐánh giá 3 ...Bùi Đức Duy (2t, false)