Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
CT2401CXử Lý Ảnh Đặng Quang Huy04545vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Trịnh Hoàng Anh2012111001CT2401C
13.33%
86.67%
60000
2Phạm Thị Ngọc Anh1912111012CT2301M
7.14%
92.86%
30000
3Nguyễn Mạnh Chính1912111006CT2301M
8.89%
91.11%
40000
4Nguyễn Viết Hồng2012111011CT2401C
7.14%
92.86%
30000
5Nguyễn Quang Huy2012111012CT2401C
13.33%
86.67%
60000
6Nguyễn Quang Huy2012111003CT2401C
15.56%
84.44%
70000
7Đào Anh Ngọc2012111005CT2401C
6.67%
93.33%
30000
8Đinh Văn Phóng2012111002CT2401C
0.0%
100.0%
00000
9Lê Duy Quang1912111001CT2301M
13.33%
86.67%
60000
10Vũ Tiến Tâm2012111013CT2401C
15.56%
84.44%
70000
11Trần Hải Thành2012111008CT2401C
6.67%
93.33%
30000
12Nguyễn Viết Thái2012111009CT2401C
13.33%
86.67%
60000
13Nguyễn Quốc Thụ2012111004CT2401C
6.67%
93.33%
30000
14Đỗ Xuân Toàn2012111015CT2401C
0.0%
100.0%
00000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h55 06/02/2023C3013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang HuyChương 1: Tổng quan về Xử lý ảnh,
207h55 13/02/2023C3013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
Chương 1: ,,,
Nguyễn Quang Huy (3t, false)
Nguyễn Viết Thái (3t, false)
Vũ Tiến Tâm (3t, false)
307h55 20/02/2023C3013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
Chương 2: Biểu diễn ảnh.
Nguyễn Quang Huy (3t, false)
Nguyễn Viết Hồng (3t, false)
Nguyễn Viết Thái (3t, false)
407h55 27/02/2023C3013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
Chương 3: Nâng cao chất lượng ảnh
Đỗ Xuân Toàn (3t, true)
Trần Hải Thành (3t, true)
Trịnh Hoàng Anh (1t, false)
Nguyễn Quang Huy (1t, )
Đào Anh Ngọc (2t, false)
507h55 06/03/2023C3013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
Chương 3: ...
Nguyễn Quang Huy (3t, false)
Nguyễn Quang Huy (3t, false)
Lê Duy Quang (3t, false)
Vũ Tiến Tâm (3t, false)
Trịnh Hoàng Anh (3t, false)
607h55 20/03/2023C3013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
Chương 4: Phân đoạn ảnh
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Đinh Văn Phóng (3t, true)
Lê Duy Quang (3t, false)
Nguyễn Viết Thái (3t, true)
Vũ Tiến Tâm (1t, false)
Trịnh Hoàng Anh (1t, false)
Nguyễn Mạnh Chính (1t, false)
Đào Anh Ngọc (1t, false)
707h55 27/03/2023C3013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiêp ...)
Chương 4: ...
Trịnh Hoàng Anh (1t, false)
Trần Hải Thành (3t, false)
Nguyễn Quốc Thụ (3t, false)
807h55 03/04/2023C3013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
Chương 5: Xử lý hình thái học
Nguyễn Mạnh Chính (3t, false)
Nguyễn Viết Thái (3t, true)
907h55 10/04/2023C3013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
Chương 5: ...
1007h55 17/04/2023C3013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
Chương 6: Nén ảnh
1107h55 24/04/2023C3013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
1207h55 08/05/2023C3013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
Thực hành
1313h55 10/05/2023F1013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
Thực hành
1407h55 15/05/2023C3013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
Thực hành
1507h55 22/05/2023F1013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
Thực hành

Lịch trình dự kiến