Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
NA22A-TDịch Nghe 2 Đào Thị Lan Hương04141vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm trung bình kiểm tra (60%)Điểm quá trình
1Nguyễn Thế Dương1812751004NA2201
0%
100.0%
000
2Lê Thị Ngọc Hà1812751017NA2201
0%
100.0%
000
3Phan Thanh Hiền1812752008NA2201T
0%
100.0%
000
4Nguyễn Thị Kiều1812752006NA2201T
0%
100.0%
000
5Nguyễn Thùy Linh1712752003NA2201T
0%
100.0%
000
6Đồng Đức Minh1812751018NA2201
0%
100.0%
000
7Phan Thị Hồng Minh1812751005NA2201
0%
100.0%
000
8Vũ Nguyễn Minh Nghĩa1812751006NA2201
0%
100.0%
000
9Bùi Thị Minh Nguyệt1812752002NA2201T
0%
100.0%
000
10Bùi An Ninh1812751007NA2201
0%
100.0%
000
11Nguyễn Thị Ninh1812752003NA2201T
0%
100.0%
000
12Trần Thị Thu Phương1812751014NA2201
0%
100.0%
000
13Sý Thầu Bảo Sơn1512753071NA2201
0%
100.0%
000
14Nguyễn Phương Thảo1812752009NA2201
0%
100.0%
000
15Phạm Phương Thảo1812751019NA2201
0%
100.0%
000
16Nguyễn Thị Thảo1812751003NA2201
0%
100.0%
000
17Hà Mai Trang1812751001NA2201
0%
100.0%
000
18Phùng Thị Thu Trang1812752001NA2201T
0%
100.0%
000
19Nguyễn Thị Thu Uyên1812752005NA2201T
0%
100.0%
000
20Nguyễn Thị Hải Yến1812752007NA2201T
0%
100.0%
000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 25/01/2021A6013NA22A-T
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan Hương Agriculture- Short –term memory, listing main ideas, abbriviations
208h55 01/02/2021A6013NA22A-T
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan HươngAgriculture-listing main ideas, linking, main content
Industry- Short –term memory, listing main ideas, abbriviations
308h55 01/03/2021A6013NA22A-T
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan HươngIndustry-Taking notes
408h55 08/03/2021A6013NA22A-T
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan HươngForestry- listing main ideas, linking, main content
508h55 15/03/2021A6013NA22A-T
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan HươngForestry-Taking notes
608h55 29/03/2021A6013NA22A-T
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan HươngFood safety- Observing, understanding data, figures and images
708h55 05/04/2021A6013NA22A-T
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan HươngFood safety- Observing, understanding data, figures and images
808h55 19/04/2021A6013NA22A-T
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan HươngEnergy- taking notes
908h55 26/04/2021A6013NA22A-T
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan HươngConstruction-taking notes
1008h55 03/05/2021A6013NA22A-T
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan HươngConstruction- summarizing, paraphrasing
1108h55 10/05/2021A6013NA22A-T
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan HươngMass media-Short –term memory, listing main ideas, abbriviations
1208h55 17/05/2021A6013NA22A-T
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan HươngMass media-Short –term memory, listing main ideas, abbriviations
1313h00 21/05/2021online5NA22A-T
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan HươngReview- Test

Lịch trình dự kiến