Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT26M-L-TFM3Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ000vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Nguyễn Hoàng An2212407023QT2601M
0%
100.0%
0000
2Phạm Quỳnh Anh2212407004QT2601M
0%
100.0%
0000
3Lê Song Anh2212755009QT2601L
0%
100.0%
0000
4Trần Thị Kiều Anh2212407022QT2601M
0%
100.0%
0000
5Cao Vi Anh2212408002QT2601L
0%
100.0%
0000
6Phạm Ngọc Ánh2212407001QT2601M
0%
100.0%
0000
7Phạm Văn Chuẩn2212408018QT2601L
0%
100.0%
0000
8Đặng Nam Cường2212408008QT2601L
0%
100.0%
0000
9Nguyễn Thu Dịu2212408003QT2601L
0%
100.0%
0000
10Nguyễn Khánh Duy2212408015QT2601L
0%
100.0%
0000
11Nguyễn Thị Thùy Dương2212408001QT2601L
0%
100.0%
0000
12Nguyễn Thùy Dương2212408005QT2601L
0%
100.0%
0000
13Tăng Tùng Dương2212407018QT2601L
0%
100.0%
0000
14Nguyễn Minh Hà2212407006QT2601M
0%
100.0%
0000
15Nguyễn Thị Xuân Hà2212408012QT2601L
0%
100.0%
0000
16Lê Thu Hà2212407015QT2601M
0%
100.0%
0000
17Đỗ Hồng Hải2212402005QT2601L
0%
100.0%
0000
18Phạm Thị Hảo2212408007QT2601L
0%
100.0%
0000
19Vũ Như Huệ2212407024QT2601M
0%
100.0%
0000
20Dương An Huy2212408014QT2601L
0%
100.0%
0000
21Vương Thị Ngọc Huyền2212407008QT2601M
0%
100.0%
0000
22Hoàng Thị Mai Hương2212407005QT2601M
0%
100.0%
0000
23Lê Thị Khánh Linh2212407003QT2601M
0%
100.0%
0000
24Phạm Đức Lương2212407026QT2601M
0%
100.0%
0000
25Nguyễn Vũ Khánh Ly2212408011QT2601L
0%
100.0%
0000
26Bùi Thị Mai2212407012QT2601M
0%
100.0%
0000
27Nguyễn Quang Minh2212408022QT2601L
0%
100.0%
0000
28Vũ Xuân Minh2212407013QT2601M
0%
100.0%
0000
29Phạm Duy Nam2212407021QT2601M
0%
100.0%
0000
30Trần Anh Quyên2212407019QT2601M
0%
100.0%
0000
31Lã Duy Sáng2212408013QT2601L
0%
100.0%
0000
32Đào Phương Thảo2212407009QT2601M
0%
100.0%
0000
33Bùi Thị Thảo2212407025QT2601M
0%
100.0%
0000
34Nguyễn Thị Thanh Thảo2212407020QT2601M
0%
100.0%
0000
35Nguyễn Quang Thắng2212407016QT2601M
0%
100.0%
0000
36Trần Minh Thiện2212408023QT2601L
0%
100.0%
0000
37Lê Thị Huyền Trang2212407014QT2601M
0%
100.0%
0000
38Hoàng Thu Trang2212408006QT2601L
0%
100.0%
0000
39Nguyễn Thu Trang2212408017QT2601L
0%
100.0%
0000
40Hồ Thăng Trọng2212408010QT2601L
0%
100.0%
0000
41Vũ Ngọc Trung2212407011QT2601M
0%
100.0%
0000
42Lê Minh Trúc2212408021QT2601L
0%
100.0%
0000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng

Lịch trình dự kiến