Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT23NM-QT24NMQuản Trị Thương Hiệu Lê Thị Nam Phương0446vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Phạm Quang Tuấn Anh1912402016QT2301N
6.82%
93.18%
30000
2Nguyễn Thị Quỳnh Anh1912402011QT2301N
13.64%
86.36%
60000
3Nguyễn Tuấn Anh2012402008QT2401M
0%
100.0%
0000
4Lê Việt Anh2012407008QT2401M
0%
100.0%
0000
5Đào Kim Dung1912407006QT2301M
0%
100.0%
0000
6Lê Tùng Dương1912402005QT2301N
4.55%
95.45%
20000
7Nguyễn Hương Giang1912402014QT2301N
0%
100.0%
0000
8Vũ Thị Trà Giang2012407010QT2401M
0%
100.0%
0000
9Nguyễn Lam Hạnh1912407002QT2301M
11.36%
88.64%
50000
10Nguyễn Bảo Hân2012402005QT2401N
6.82%
93.18%
30000
11Nguyễn Bá Hoàng2012407005QT2401M
6.82%
93.18%
30000
12Phạm Huy Hoàng1912407001QT2301M
20.45%
79.55%
90000
13Nguyễn Thị Thu Hồng2012402001QT2401N
0%
100.0%
0000
14Trần Quang Huy1912402003QT2301N
0%
100.0%
0000
15Nguyễn Duy Hưng2012402004QT2401N
6.82%
93.18%
30000
16Trần Duy Hưng2012407011QT2401M
11.36%
88.64%
50000
17Nguyễn Thị Thu Hương2012402002QT2401N
0%
100.0%
0000
18Bùi Huy Hùng1912402008QT2301N
20.45%
79.55%
90000
19Nguyễn Đức Lâm1912404002QT2301N
0%
100.0%
0000
20Vũ Mai Lâm1912404003QT2301N
0%
100.0%
0000
21Nguyễn Hoàng Long1912402007QT2301N
13.64%
86.36%
60000
22Vũ Đức Mạnh1912402001QT2301N
13.64%
86.36%
60000
23Nguyễn Nhật Minh1912402002QT2301N
0%
100.0%
0000
24Nguyễn Thị Nhật Minh1912407003QT2301M
13.64%
86.36%
60000
25Phạm Bảo Ngọc2012405006QT2401N
13.64%
86.36%
60000
26Khoa Thị Hồng Ngọc2012407001QT2401N
18.18%
81.82%
80000
27Tạ Thị Uyên Nhi1912407004QT2301M
0%
100.0%
0000
28Lê Trần Đại Phúc1912402012QT2301N
6.82%
93.18%
30000
29Phạm Anh Quân1912404004QT2301N
0%
100.0%
0000
30Ngô Phạm Công Sâm2012407002QT2401M
13.64%
86.36%
60000
31Vũ Thị Thu Thảo1912402015QT2301N
6.82%
93.18%
30000
32Hoàng Ngọc Thạch2012407006QT2401M
0%
100.0%
0000
33Nguyễn Thành Trung1912402004QT2301N
0%
100.0%
0000
34Tô Quang Vinh2012402006QT2401M
6.82%
93.18%
30000
35Nguyễn Trọng Vĩ1912407005QT2301M
6.82%
93.18%
30000
36Lã Hải Yến1912401016QT2301N
0%
100.0%
0000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 23/08/2022C3033QT23NM-QT24NM
Quản Trị Thương Hiệu
Lê Thị Nam PhươngCHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THƯƠNG HIỆU VÀ QT THƯƠNG HIỆU
1.1. Khái quát về thương hiệu
1.2. Vai trò và chức năng của thương hiệu
Phạm Quang Tuấn Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Quỳnh Anh (3t, false)
Nguyễn Trọng Vĩ (3t, false)
207h00 27/08/2022C1033QT23NM-QT24NM
Quản Trị Thương Hiệu
Lê Thị Nam Phương1.2.
1.3. Tổng quan về quản trị thương hiệu
Nguyễn Thị Quỳnh Anh (3t, false)
Nguyễn Bảo Hân (3t, false)
Nguyễn Bá Hoàng (3t, false)
Phạm Huy Hoàng (3t, false)
Bùi Huy Hùng (3t, false)
Nguyễn Thị Nhật Minh (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Khoa Thị Hồng Ngọc (3t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (3t, false)
Vũ Thị Thu Thảo (3t, false)
Tô Quang Vinh (3t, false)

Lịch trình dự kiến