Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT2501KKế Toán Tài Chính 1 Nguyễn Thị Thúy Hồng09027vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Trần Hải Anh2112401012QT2501K
0%
100.0%
0000
2Nguyễn Phương Anh2112401008QT2501K
16.67%
83.33%
150000
3Vũ Quỳnh Anh2112401005QT2501K
13.33%
86.67%
120000
4Nguyễn Hải Châu2112401015QT2501K
0%
100.0%
0000
5Trần Thị Mỹ Duyên2112401010QT2501K
0%
100.0%
0000
6Nguyễn Vũ Hà2112401022QT2501K
0%
100.0%
0000
7Vũ Thị Mỹ Hảo2112401007QT2501K
3.33%
96.67%
30000
8Đỗ Thị Mỹ Hằng2112401009QT2501K
23.33%
76.67%
210000
9Nguyễn Thu Hiền2112402001QT2501K
0%
100.0%
0000
10Trần Diệu Linh2112401011QT2501K
0%
100.0%
0000
11Nguyễn Thị Thùy Linh2112401017QT2501K
0%
100.0%
0000
12Lê Thanh Mai2112401004QT2501K
6.67%
93.33%
60000
13Phạm Kiều Minh2112401024QT2501K
3.33%
96.67%
30000
14Bùi Hoàng My2112401018QT2501K
0.0%
100.0%
00000
15Trương Kiều Oanh2112401023QT2501K
6.67%
93.33%
60000
16Nguyễn Phương Thảo2112401014QT2501K
13.33%
86.67%
120000
17Lê Thị Thảo2112401021QT2501K
0%
100.0%
0000
18Phạm Hữu Thịnh2112401013QT2501K
3.33%
96.67%
30000
19Nguyễn Hà Thu2112401019QT2501K
0%
100.0%
0000
20Bùi Thị Thùy Trang2112401006QT2501K
0%
100.0%
0000
21Nguyễn Thị Cẩm Vân2112401020QT2501K
0%
100.0%
0000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 16/08/2022C2033QT2501K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Thúy HồngGiới thiệu môn học
Chương 1: Tổ chức công tác kế toán trong DN
207h00 19/08/2022C2043QT2501K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 2: Kế toán vốn bằng tiền và nợ phải thu Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t, false)
307h00 23/08/2022C2033QT2501K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 2: Kế toán vốn bằng tiền và nợ phải thuNguyễn Phương Anh (3t, false)
Vũ Quỳnh Anh (3t, false)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t, false)
Lê Thanh Mai (3t, false)
Trương Kiều Oanh (3t, false)
407h00 30/08/2022C2033QT2501K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 2: tiếp Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t, false)
507h00 06/09/2022C2033QT2501K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 2: tiếpNguyễn Phương Thảo (3t, false)
Nguyễn Phương Anh (3t, false)
Vũ Quỳnh Anh (3t, false)
Vũ Thị Mỹ Hảo (3t, false)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t, false)
Bùi Hoàng My (3t, true)
Phạm Kiều Minh (3t, false)
607h00 09/09/2022C2043QT2501K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Kế toán NVL, CCDCNguyễn Phương Anh (3t, false)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t, false)
Vũ Quỳnh Anh (3t, false)
707h00 13/09/2022C2033QT2501K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: tiếp Vũ Quỳnh Anh (3t, false)
Lê Thanh Mai (3t, false)
Trương Kiều Oanh (3t, false)
Nguyễn Phương Thảo (3t, false)
807h00 16/09/2022C2043QT2501K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: tiếpNguyễn Phương Anh (3t, false)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t, false)
Nguyễn Phương Thảo (3t, false)
907h00 20/09/2022C2033QT2501K
Kế Toán Tài Chính 1
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: tiếp Nguyễn Phương Anh (3t, false)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t, false)
Nguyễn Phương Thảo (3t, false)
Phạm Hữu Thịnh (3t, false)

Lịch trình dự kiến