Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
CT21Lập Trình Vbnet Vũ Anh Hùng0404vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Nguyễn Hữu Duẩn1712111003CT2101C
0%
100.0%
0000
2Lưu Thế Dũng1512101007CT2001C
0%
100.0%
0000
3Trần Hải Đăng1712101001CT2101C
0%
100.0%
0000
4Nguyễn Trung Đức1712101003CT2101M
0%
100.0%
0000
5Đỗ Thế Hiệp1712111001CT2101C
0%
100.0%
0000
6Nguyễn Thành Long1712111008CT2101C
0%
100.0%
0000
7Nguyễn Văn Lợi1712111007CT2101C
0%
100.0%
0000
8Liêu Vương Phúc Minh1712101002CT2101M
0%
100.0%
0000
9Hoàng Phan Thành Nam1712101007CT2101M
0.0%
100.0%
00000
10Trần Minh Quang1712112002CT2101C
0%
100.0%
0000
11Nguyễn Quang Quốc1712101005CT2101M
0%
100.0%
0000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h55 06/03/2020A1034CT21
Lập Trình Vbnet
Vũ Anh HùngCHƯƠNG 1: ĐIỀU KHIỂN CƠ BẢN
1.1. Tạo ứng dụng Windows Form đầu tiên
1.2. Bước đầu làm quen với các điều khiển cơ bản: Label, TextBox, RichTextBox, Button, Radio Button, MessageBox, ErrorProvider
1.3. Viết code xử lý sự kiện
Hoàng Phan Thành Nam (4t, true)

Lịch trình dự kiến