Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Vũ Thái Hạ1612753005QT2001M24/06/1998NữTín chỉKhóa 20Đại Học Chính QuyMarketing

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1NA23T-QT23KQuản Trị Học Cao Thị Hồng Hạnh2330
2NA22T-QTN-M23Kế Toán Tài Chính Nguyễn Văn Thụ33160
3QT2301KNguyên Lý Thống Kê Nguyễn Thị Tình18180
4CT-DC-DL-PL24Anh Văn Cơ Sở 3 Nguyễn Thị Hoa3900
5NA23T-QT23KMarketing Căn Bản Lê Thị Nam Phương20180
6QT22N-M-TAX3Thuế2000

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 23/08/2021C3023CT-DC-DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
213h00 24/08/2021C2023NA23T-QT23K
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhGiới thiệu môn học Ch ...
309h50 25/08/2021C3022CT-DC-DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
414h55 25/08/2021C2023QT2301K
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhMở đầu Chương 1: Đối ...
513h00 26/08/2021C2014NA22T-QTN-M23
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Văn ThụGiới thiệu môn học Ch ...
613h00 27/08/2021C2023NA23T-QT23K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam PhươngGiới thiệu đề cương c ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Vũ Thái Hạ (3t, false)
Nguyễn Thị Dương (3t, false)
708h55 30/08/2021C3023CT-DC-DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
813h00 31/08/2021C2023NA23T-QT23K
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 1 tiếp ...
909h50 01/09/2021C3022CT-DC-DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
1014h55 01/09/2021C2023QT2301K
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 2 (tiếp) 2.2. ...
1113h00 02/09/2021C2014NA22T-QTN-M23
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Văn Thụ
1213h00 03/09/2021C2023NA23T-QT23K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương
1308h55 06/09/2021C3023CT-DC-DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
1413h00 07/09/2021C2023NA23T-QT23K
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 2: Vận dụng qu ...
1509h50 08/09/2021C3022CT-DC-DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
1614h55 08/09/2021C2023QT2301K
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình3.3. Các tham số đo đ ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
1713h00 09/09/2021C2014NA22T-QTN-M23
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Văn ThụCHƯƠNG 2. KT VỐN BẰNG ...
1813h00 10/09/2021C2023NA23T-QT23K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam PhươngChương 2- Hệ thống th ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Vũ Thái Hạ (3t, false)
Nguyễn Thị Dương (3t, false)
1907h00 11/09/2021online4NA22T-QTN-M23
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Văn Thụ2.3. Kế toán các khoả ...Phạm Quang Tuấn Anh (4t, false)
Nguyễn Thị Kiều (4t, false)
Nguyễn Đức Lâm (4t, false)
Vũ Mai Lâm (4t, false)
Nguyễn Hoàng Long (4t, false)
Nguyễn Thị Nhật Minh (4t, false)
Phạm Anh Quân (4t, false)
Nguyễn Thị Thu Uyên (4t, false)
Nguyễn Trọng Vĩ (4t, false)
2008h55 13/09/2021C3023CT-DC-DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
2113h00 13/09/2021online3NA23T-QT23K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam PhươngChương 3- Tác động củ ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Dương (3t, false)
Vũ Thái Hạ (3t, false)
2213h00 14/09/2021C2023NA23T-QT23K
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 2: tiếp Chương ...Phan Thị Thảo (3t, false)
2309h50 15/09/2021C3022CT-DC-DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
2414h55 15/09/2021C2023QT2301K
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 5: Hồi quy và ...Trần Hoàng Việt (3t, false)
Nguyễn Vũ Diễm Quỳnh (3t, false)
Phạm Thu Hà (3t, false)
2513h00 16/09/2021C2014NA22T-QTN-M23
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Văn Thụ3.2. Kế toán chi tiết ...Phạm Huy Hoàng (4t, false)
Nguyễn Hoàng Long (4t, false)
2613h00 17/09/2021C2023NA23T-QT23K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương3.2. Tác động của môi ...Nguyễn Thị Dương (3t, false)
2708h55 20/09/2021C3023CT-DC-DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
2813h00 21/09/2021C2023NA23T-QT23K
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 3: tiếp ...Phan Thị Thảo (3t, false)
Trần Hoàng Việt (3t, false)
2909h50 22/09/2021C3022CT-DC-DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
3014h55 22/09/2021C2023QT2301K
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 6 (tiếp) 6.3.C ...Nguyễn Xuân Huy (2t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Nguyệt (3t, true)
Trần Hoàng Việt (3t, false)
Nguyễn Vũ Diễm Quỳnh (3t, false)
3113h00 23/09/2021C2014NA22T-QTN-M23
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Văn ThụCHƯƠNG 4: KẾ TOÁN TÀI ...
3213h00 24/09/2021C2023NA23T-QT23K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam PhươngĐG1 Chương 4 - Hành v ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
3308h55 27/09/2021C3023CT-DC-DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
3413h00 28/09/2021C2023NA23T-QT23K
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 3: tiếp Chương ...
3509h50 29/09/2021C3022CT-DC-DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
3614h55 29/09/2021C2023QT2301K
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình7.2.Các phương pháp t ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, true)
3713h00 30/09/2021C2014NA22T-QTN-M23
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Văn Thụ4.3. Kế toán khấu hao ...
3813h00 01/10/2021C2023NA23T-QT23K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương4.3. Các yếu tố ảnh h ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Nguyệt (3t, false)
Đoàn Thị Như Quỳnh (3t, false)
Vũ Thái Hạ (3t, false)
3908h55 04/10/2021C3023CT-DC-DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
4013h00 05/10/2021C2023NA23T-QT23K
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương IV: tiếp ...Nguyễn Thị Ngọc Anh (3t, false)
4109h50 06/10/2021C3022CT-DC-DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
4214h55 06/10/2021C2023QT2301K
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 8 (tiếp) 8.2.H ...Nguyễn Việt Hằng (3t, false)
4313h00 07/10/2021C2014NA22T-QTN-M23
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Văn Thụ5.3. Kế toán các khoả ...
4413h00 08/10/2021C2023NA23T-QT23K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương
4508h55 11/10/2021C3023CT-DC-DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
4613h00 12/10/2021C2023NA23T-QT23K
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 4:tiếp ...
4709h50 13/10/2021C3022CT-DC-DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
4814h55 13/10/2021C2023QT2301K
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 8: Thống kê kế ...
4913h00 14/10/2021C2014NA22T-QTN-M23
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Văn ThụCHƯƠNG 7: KT CHI PHÍ ...Bùi Huy Hùng (4t, false)
Nguyễn Thị Nhật Minh (4t, false)
5013h00 15/10/2021C2023NA23T-QT23K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương4.4. Quá trình thông ...Nguyễn Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Dương (3t, false)
Nguyễn Diệp Hà (3t, false)
Trần Hoàng Việt (3t, false)
Nguyễn Xuân Huy (1t, )
5108h55 18/10/2021C3023CT-DC-DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
5213h00 19/10/2021C2023NA23T-QT23K
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 4: tiếp ...Nguyễn Thị Ngọc Anh (3t, true)
Nguyễn Thị Dương (3t, true)
Phạm Thu Hà (3t, true)
Vũ Thái Hạ (3t, false)
Nguyễn Thùy Linh (3t, false)
Bùi Hải Ninh (3t, true)
Nguyễn Anh Tiệp (3t, false)
Nguyễn Thị Thùy Vân (3t, true)
5309h50 20/10/2021C3022CT-DC-DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
5414h55 20/10/2021C2023QT2301K
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình8.4.Phương pháp PT tà ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, true)
Hoàng Thị Phương Chinh (3t, true)
Nguyễn Thị Dương (3t, true)
Vũ Thái Hạ (3t, false)
5513h00 21/10/2021C2014NA22T-QTN-M23
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Văn Thụ7.2. Kế toán chi phí ...
5613h00 22/10/2021C2023NA23T-QT23K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương5.1. Phân đoạn thị tr ...Phạm Thu Hà (3t, false)
Nguyễn Xuân Huy (1t, )
Nguyễn Việt Hằng (1t, )
Vũ Thái Hạ (3t, false)
5708h55 25/10/2021C3023CT-DC-DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
5813h00 26/10/2021C2023NA23T-QT23K
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương V: chức năng t ...
5909h50 27/10/2021C3022CT-DC-DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
6014h55 27/10/2021C2023QT2301K
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 9: Thống kê la ...Vũ Thái Hạ (3t, false)
Nguyễn Xuân Huy (3t, false)
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Dương (3t, true)
6113h00 28/10/2021C2014NA22T-QTN-M23
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Văn Thụ8.3. KT quá trình tiê ...
6213h00 29/10/2021C2023NA23T-QT23K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam PhươngChương 6- Lập kế hoạc ...Nguyễn Thị Dương (3t, false)
Nguyễn Diệp Hà (3t, false)
Trần Hoàng Việt (3t, false)
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Vũ Thái Hạ (3t, false)
6308h55 01/11/2021C3023CT-DC-DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
6413h00 02/11/2021C2023NA23T-QT23K
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương V: tiếp ...
6509h50 03/11/2021C3022CT-DC-DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
6614h55 03/11/2021C2023QT2301K
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 9 (tiếp) 9.4. ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Dương (3t, false)
Vũ Thái Hạ (3t, false)
6713h00 04/11/2021C2014NA22T-QTN-M23
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Văn Thụ8.5. KT CPHĐTC và DTH ...
6813h00 05/11/2021C2023NA23T-QT23K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam PhươngChương 7- Chiến lược ...
6908h55 08/11/2021C3023CT-DC-DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
7013h00 09/11/2021C2023NA23T-QT23K
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương V: tiếp Chương ...
7109h50 10/11/2021C3022CT-DC-DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
7214h55 10/11/2021C2023QT2301K
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 10: Tkê GTSX v ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Dương (3t, false)
Vũ Thái Hạ (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Nguyệt (3t, false)
Đoàn Thị Như Quỳnh (3t, true)
7313h00 11/11/2021C2014NA22T-QTN-M23
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Văn Thụ8.7. Kế toán XĐKQKD C ...Vũ Thái Hạ (4t, false)
Trần Quang Huy (4t, false)
Bùi Huy Hùng (4t, false)
Vũ Đức Mạnh (4t, false)
Bùi Thị Minh Nguyệt (4t, false)
7413h00 12/11/2021C2023NA23T-QT23K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương7.4. Quyết định về ch ...
7508h55 15/11/2021C3023CT-DC-DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
7613h00 16/11/2021C2023NA23T-QT23K
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương VI: tiếp ...
7709h50 17/11/2021C3022CT-DC-DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
7814h55 17/11/2021C2023QT2301K
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 10 (tiếp) 10.3 ...Phạm Thu Hà (3t, false)
Vũ Thái Hạ (3t, false)
Nguyễn Việt Hằng (3t, false)
Nguyễn Xuân Huy (3t, false)
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Dương (3t, false)
7913h00 18/11/2021C2014NA22T-QTN-M23
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Văn Thụ9.3. Kế toán NVCSH CH ...Lê Tùng Dương (4t, false)
Nguyễn Hương Giang (4t, false)
Vũ Thái Hạ (4t, false)
Nguyễn Hoàng Long (4t, false)
Nguyễn Thị Nhật Minh (4t, false)
8013h00 19/11/2021C2023NA23T-QT23K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương
8108h55 22/11/2021C3023CT-DC-DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
8213h00 23/11/2021C2023NA23T-QT23K
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 7: Kiểm tra Đg ...
8309h50 24/11/2021C3022CT-DC-DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
8414h55 24/11/2021C2023QT2301K
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị TìnhChương 11: Tkê GTSX v ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Dương (3t, false)
8513h00 25/11/2021C2014NA22T-QTN-M23
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Văn Thụ10.2. Bảng cân đối kế ...Vũ Thái Hạ (4t, false)
8613h00 26/11/2021C2023NA23T-QT23K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam PhươngChương 8- Chiến lược ...
8715h50 26/11/2021C2021NA23T-QT23K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương8.2. Tiến trình xác đ ...
8808h55 29/11/2021C3023CT-DC-DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
8913h00 30/11/2021C2023NA23T-QT23K
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng Hạnh
9009h50 01/12/2021C3022CT-DC-DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa
9114h55 01/12/2021C2023QT2301K
Nguyên Lý Thống Kê
Nguyễn Thị Tình11.1. Thống kê vốn củ ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Dương (3t, false)
Vũ Thái Hạ (3t, false)
Trần Hoàng Việt (2t, false)
9213h00 02/12/2021C2014NA22T-QTN-M23
Kế Toán Tài Chính
Nguyễn Văn Thụ10.4. Báo cáo lưu chu ...Vũ Thái Hạ (4t, false)
Phạm Huy Hoàng (4t, false)
Vũ Mai Lâm (4t, false)
9307h55 03/12/2021C2024NA23T-QT23K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam PhươngChương 9- Chiến lược ...
9413h00 03/12/2021C2023NA23T-QT23K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương
9513h00 03/12/2021online4NA23T-QT23K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương10.2. Các bước tiến h ...
9608h55 04/12/2021online3CT-DC-DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Hoa