Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Phạm Huy Hoàng1912407001QT2301M22/11/1997NamNiên chếKhóa 23Đại Học Chính QuyMarketing

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1QT2301MQuản Trị Thương Hiệu600
2QT2301MQuản Trị Nhân Sự600
3QT2301MMarketing Quốc Tế600
4QT2301MQuản Trị Marketing600
5QT2301MQuản Trị Kênh Phân Phối600
6QT2301MQuản Trị Bán Hàng600
7QT2301MThị Trường Chứng Khoán600
8QT23M-24M-IMA3Marketing Quốc Tế1400
9QT23M-24M-PLA3Quản Trị Kênh Phân Phối1400
10QT23M-24M-SAA3Quản Trị Bán Hàng1400
11QT23NM-24M-SMA3Thị Trường Chứng Khoán3000
12QT23NM-QT24NM-BRA3Quản Trị Thương Hiệu3600
13QT23NM-QT24NM-MAA3Quản Trị Marketing3600
14QT23-QT24NM-NA-HRA3Quản Trị Nhân Sự3100
15QT23M-24MQuản Trị Kênh Phân Phối Phạm Thị Nga14105
16QT23NM-24MThị Trường Chứng Khoán Cao Thị Thu3200
17QT23NM-QT24NMQuản Trị Marketing Lê Thị Nam Phương3660
18QT23NM-QT24NMQuản Trị Thương Hiệu Lê Thị Nam Phương3690
19QT23-QT24NM-NAQuản Trị Nhân Sự Nguyễn Thị Hoàng Đan3780
20QT23M-24MQuản Trị Bán Hàng Phạm Thị Kim Oanh1490

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 15/08/2022C3043QT23M-24M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim OanhCHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ...Nguyễn Tuấn Anh (3t, false)
Tô Quang Vinh (3t, false)
Lê Việt Anh (3t, false)
209h50 15/08/2022C3032QT23NM-24M
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu
307h00 16/08/2022C3033QT23NM-QT24NM
Quản Trị Thương Hiệu
Lê Thị Nam Phương
409h50 16/08/2022C3042QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị NgaCHƯƠNG 1: TỔNG QUAN V ...Nguyễn Tuấn Anh (2t, false)
Vũ Thị Trà Giang (2t, false)
Phạm Huy Hoàng (2t, false)
Trần Duy Hưng (2t, false)
Nguyễn Thị Nhật Minh (2t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (2t, false)
Tô Quang Vinh (2t, false)
507h00 17/08/2022C3033QT23-QT24NM-NA
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng ĐanTuần 1 Từ 15/08/2022 ...Nguyễn Lam Hạnh (1t, false)
Nguyễn Bảo Hân (1t, false)
Phạm Huy Hoàng (1t, false)
Nguyễn Duy Hưng (3t, false)
Nguyễn Anh Tiệp (1t, false)
Nguyễn Tuấn Anh (3t, false)
Nguyễn Thùy Linh (3t, false)
Tạ Thị Uyên Nhi (3t, false)
Phạm Thị Quỳnh (3t, false)
Tô Quang Vinh (3t, false)
Nguyễn Thị Nhật Minh (1t, false)
Nguyễn Trọng Vĩ (1t, )
609h50 17/08/2022C3042QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga1.3. Cấu trúc KPP ...Phạm Huy Hoàng (2t, false)
Tô Quang Vinh (2t, false)
709h50 18/08/2022C3032QT23NM-QT24NM
Quản Trị Marketing
Lê Thị Nam PhươngChương 1. TỔNG QUAN V ...Nguyễn Thị Quỳnh Anh (2t, false)
Nguyễn Bảo Hân (2t, false)
Phạm Huy Hoàng (2t, false)
Bùi Huy Hùng (2t, false)
Trần Duy Hưng (2t, false)
Vũ Đức Mạnh (2t, false)
Nguyễn Thị Nhật Minh (2t, false)
Lê Trần Đại Phúc (2t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (2t, false)
Tô Quang Vinh (2t, false)
Nguyễn Trọng Vĩ (2t, false)
807h00 22/08/2022C3043QT23M-24M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim Oanh1.4. Phân loại ngành ...Nguyễn Trọng Vĩ (3t, false)
Phạm Huy Hoàng (3t, false)
909h50 22/08/2022C3032QT23NM-24M
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu
1007h00 23/08/2022C3033QT23NM-QT24NM
Quản Trị Thương Hiệu
Lê Thị Nam PhươngCHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ...Phạm Quang Tuấn Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Quỳnh Anh (3t, false)
Nguyễn Trọng Vĩ (3t, false)
1109h50 23/08/2022C3042QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị NgaCHƯƠNG 2: CÁC THÀNH V ...Nguyễn Lam Hạnh (2t, true)
Nguyễn Bá Hoàng (2t, false)
Trần Duy Hưng (2t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (2t, false)
Nguyễn Trọng Vĩ (2t, false)
1207h00 24/08/2022C3033QT23-QT24NM-NA
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan 1.6 Các lý thuyết về ...Vũ Thị Điểm (1t, )
Phạm Huy Hoàng (1t, )
Nguyễn Duy Hưng (3t, false)
Âu Thùy Vân (1t, )
Nguyễn Trọng Vĩ (3t, false)
1309h50 24/08/2022C3042QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga2.4 Thảo luận CHƯƠNG ...Nguyễn Lam Hạnh (2t, true)
1409h50 25/08/2022C3032QT23NM-QT24NM
Quản Trị Marketing
Lê Thị Nam Phương
1507h00 27/08/2022C1033QT23NM-QT24NM
Quản Trị Thương Hiệu
Lê Thị Nam Phương1.2. 1.3. Tổng quan ...Nguyễn Thị Quỳnh Anh (3t, false)
Nguyễn Bảo Hân (3t, false)
Nguyễn Bá Hoàng (3t, false)
Phạm Huy Hoàng (3t, false)
Bùi Huy Hùng (3t, false)
Nguyễn Thị Nhật Minh (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Khoa Thị Hồng Ngọc (3t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (3t, false)
Vũ Thị Thu Thảo (3t, false)
Tô Quang Vinh (3t, false)
1609h50 27/08/2022C1032QT23NM-QT24NM
Quản Trị Marketing
Lê Thị Nam Phương1.2. Khái niệm và qúa ...Phạm Huy Hoàng (2t, false)
Nguyễn Bá Hoàng (2t, false)
Nguyễn Duy Hưng (2t, false)
Trần Duy Hưng (2t, false)
Bùi Huy Hùng (2t, false)
Nguyễn Thị Nhật Minh (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Khoa Thị Hồng Ngọc (2t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (2t, false)
Vũ Thị Thu Thảo (2t, false)
Tô Quang Vinh (2t, false)
1707h00 29/08/2022C3043QT23M-24M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim OanhCHƯƠNG 2: KHÁI QUÁT V ...
1809h50 29/08/2022C3032QT23NM-24M
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu
1907h00 30/08/2022C3033QT23NM-QT24NM
Quản Trị Thương Hiệu
Lê Thị Nam PhươngChương 2. GIÁ TRỊ THƯ ...Nguyễn Lam Hạnh (3t, false)
Phạm Huy Hoàng (3t, false)
Bùi Huy Hùng (3t, false)
Nguyễn Hoàng Long (3t, false)
Vũ Đức Mạnh (3t, false)
Nguyễn Thị Nhật Minh (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Khoa Thị Hồng Ngọc (3t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (3t, false)
Nguyễn Duy Hưng (3t, false)
Trần Duy Hưng (3t, false)
2009h50 30/08/2022C3042QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga3.1 Các quan hệ hành ...Đào Kim Dung (2t, true)
Phạm Huy Hoàng (2t, false)
Nguyễn Thị Nhật Minh (2t, true)
2107h00 31/08/2022C3033QT23-QT24NM-NA
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Bầu không khí vă ...Lê Việt Anh (1t, )
Nguyễn Bá Hoàng (1t, )
Phạm Bảo Ngọc (1t, )
Tô Quang Vinh (1t, )
Nguyễn Trọng Vĩ (3t, false)
2209h50 31/08/2022C3042QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga3.2. Môi trường và KP ...
2309h50 01/09/2022C3032QT23NM-QT24NM
Quản Trị Marketing
Lê Thị Nam Phương1.2. Khái niệm và qúa ...Nguyễn Tuấn Anh (2t, false)
Lê Việt Anh (2t, false)
Nguyễn Hương Giang (2t, false)
Nguyễn Bảo Hân (2t, false)
Nguyễn Bá Hoàng (2t, false)
Phạm Huy Hoàng (2t, false)
Bùi Huy Hùng (2t, false)
Trần Duy Hưng (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Hương (2t, false)
Vũ Đức Mạnh (2t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Khoa Thị Hồng Ngọc (2t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (2t, false)
Tô Quang Vinh (2t, false)
2407h00 05/09/2022C3043QT23M-24M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim Oanh2.3. Chiến lược tổng ...Ngô Phạm Công Sâm (3t, false)
Nguyễn Thị Nhật Minh (3t, false)
Trần Duy Hưng (3t, false)
2509h50 05/09/2022C3032QT23NM-24M
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu
2609h50 05/09/2022C3032QT23NM-QT24NM
Quản Trị Thương Hiệu
Lê Thị Nam Phương2t - 2.2. Các yếu tố ...Trần Duy Hưng (2t, false)
Lê Tùng Dương (2t, false)
Nguyễn Lam Hạnh (2t, false)
Khoa Thị Hồng Ngọc (2t, false)
2707h00 06/09/2022C3033QT23NM-QT24NM
Quản Trị Thương Hiệu
Lê Thị Nam Phương
2809h50 06/09/2022C3042QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị NgaCHƯƠNG 4: CHIẾN LƯỢC ...Nguyễn Tuấn Anh (2t, false)
Lê Việt Anh (2t, false)
Trần Duy Hưng (2t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (2t, false)
Nguyễn Trọng Vĩ (2t, false)
2907h00 07/09/2022C3033QT23-QT24NM-NA
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Thảo luận “Môi t ...Lê Việt Anh (1t, )
Nguyễn Lam Hạnh (1t, )
Trần Duy Hưng (1t, )
Lê Thị Phương Lan (3t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (1t, )
3009h50 07/09/2022C3042QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga4.2. Nội dung chiến l ...Phạm Huy Hoàng (2t, false)
3109h50 08/09/2022C3032QT23NM-QT24NM
Quản Trị Marketing
Lê Thị Nam PhươngChương 2. PHÂN TÍCH C ...Lê Tùng Dương (2t, false)
3207h00 12/09/2022C3043QT23M-24M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim OanhCHƯƠNG 3 : LẬP KẾ HOẠ ...Lê Việt Anh (3t, true)
3309h50 12/09/2022C3032QT23NM-24M
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu
3407h00 13/09/2022C3033QT23NM-QT24NM
Quản Trị Thương Hiệu
Lê Thị Nam Phương2.2. Các yếu tố hình ...Phạm Huy Hoàng (3t, false)
Bùi Huy Hùng (3t, false)
Nguyễn Hoàng Long (3t, false)
Vũ Đức Mạnh (3t, false)
Lê Trần Đại Phúc (3t, false)
3509h50 13/09/2022C3042QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga4.3. Xây dựng chiến l ...
3607h00 14/09/2022C3033QT23-QT24NM-NA
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.6. Thảo luận “Phân ...Nguyễn Thuận Anh (3t, false)
Nguyễn Lam Hạnh (3t, false)
Trần Duy Hưng (3t, false)
Lê Thị Phương Lan (3t, false)
Nguyễn Thùy Linh (3t, false)
Phạm Thị Quỳnh (3t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (3t, false)
Tô Quang Vinh (1t, )
Nguyễn Bảo Hân (1t, )
3709h50 14/09/2022C3042QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị NgaKiểm tra ...Ngô Phạm Công Sâm (2t, true)
3809h50 15/09/2022C3032QT23NM-QT24NM
Quản Trị Marketing
Lê Thị Nam Phương2.2. Phân tích môi tr ...
3907h00 19/09/2022C3043QT23M-24M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim Oanh3.3. Xây dựng mục tiê ...Nguyễn Bá Hoàng (3t, false)
Phạm Huy Hoàng (3t, true)
4009h50 19/09/2022C3032QT23NM-24M
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu
4107h00 20/09/2022C3033QT23NM-QT24NM
Quản Trị Thương Hiệu
Lê Thị Nam PhươngChương 3. CHIẾN LƯỢC ...
4209h50 20/09/2022C3042QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị NgaCHƯƠNG 5: THIẾT KẾ KP ...
4307h00 21/09/2022C3033QT23-QT24NM-NA
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.3. PP dự báo trong ...Phạm Bảo Ngọc (1t, )
Ngô Phạm Công Sâm (1t, )
Âu Thùy Vân (1t, )
4409h50 21/09/2022C3042QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga5.3. Tuyển chọn các T ...
4509h50 22/09/2022C3032QT23NM-QT24NM
Quản Trị Marketing
Lê Thị Nam Phương2.3. Phân tích khách ...
4607h00 26/09/2022C3043QT23M-24M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim OanhKiểm tra tư cách số 1 ...Lê Việt Anh (3t, false)
4709h50 26/09/2022C3032QT23NM-24M
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu
4807h00 27/09/2022C3033QT23NM-QT24NM
Quản Trị Thương Hiệu
Lê Thị Nam Phương3.1. Khái quát chung ...
4909h50 27/09/2022C3042QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga CHƯƠNG 6: QUẢN LÝ KÊ ...Nguyễn Lam Hạnh (2t, false)
Phạm Huy Hoàng (2t, false)
Nguyễn Thị Nhật Minh (2t, false)
Hoàng Ngọc Thạch (2t, true)
5007h00 28/09/2022C3033QT23-QT24NM-NA
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.4. Thảo luận “Hoạch ...Trần Duy Hưng (1t, )
Phạm Bảo Ngọc (1t, )
Âu Thùy Vân (1t, )
5109h50 28/09/2022C3042QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga6.2. Khuyến khích các ...
5209h50 29/09/2022C3032QT23NM-QT24NM
Quản Trị Marketing
Lê Thị Nam Phương2.4. Phân tích cạnh t ...
5307h00 03/10/2022C3043QT23M-24M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim Oanh4.1. Khái niệm và vai ...Phạm Huy Hoàng (3t, false)
Lê Việt Anh (3t, true)
Nguyễn Lam Hạnh (3t, false)
Nguyễn Thị Nhật Minh (3t, false)
Tạ Thị Uyên Nhi (3t, false)
5409h50 03/10/2022C3032QT23NM-24M
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu
5507h00 04/10/2022C3033QT23NM-QT24NM
Quản Trị Thương Hiệu
Lê Thị Nam Phương
5609h50 04/10/2022C3042QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị NgaCHƯƠNG 7: SỬ DỤNG MAR ...Nguyễn Tuấn Anh (2t, false)
Vũ Thị Trà Giang (2t, false)
Nguyễn Lam Hạnh (2t, true)
Trần Duy Hưng (2t, false)
Nguyễn Thị Nhật Minh (2t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (2t, false)
5707h00 05/10/2022C3033QT23-QT24NM-NA
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.4. Thảo luận “Tuyển ...Nguyễn Bá Hoàng (3t, false)
Trần Duy Hưng (3t, false)
Nguyễn Thị Nhật Minh (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (3t, false)
Âu Thùy Vân (3t, false)
Vương Thị Thanh Thảo (3t, false)
5809h50 05/10/2022C3042QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga7.2. Vấn đề định giá ...Nguyễn Lam Hạnh (2t, false)
Nguyễn Bá Hoàng (2t, true)
Nguyễn Thị Nhật Minh (2t, false)
5909h50 06/10/2022C3032QT23NM-QT24NM
Quản Trị Marketing
Lê Thị Nam PhươngKiểm tra tư cách số 1 ...
6013h00 06/10/2022C1033QT23NM-QT24NM
Quản Trị Thương Hiệu
Lê Thị Nam Phương3.2. Chiến lược thươn ...
6113h55 06/10/2022C1033QT23NM-QT24NM
Quản Trị Thương Hiệu
Lê Thị Nam Phương
6215h50 06/10/2022C1032QT23NM-QT24NM
Quản Trị Marketing
Lê Thị Nam PhươngKiểm tra tư cách số 1 ...
6316h45 06/10/2022C1032QT23NM-QT24NM
Quản Trị Marketing
Lê Thị Nam Phương
6407h00 10/10/2022C3043QT23M-24M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim OanhCHƯƠNG 5: TỔ CHỨC LỰC ...Phạm Huy Hoàng (3t, false)
6509h50 10/10/2022C3032QT23NM-24M
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu
6607h00 11/10/2022C3033QT23NM-QT24NM
Quản Trị Thương Hiệu
Lê Thị Nam Phương4.1. Khái quát chung ...Phạm Quang Tuấn Anh (3t, false)
Lê Tùng Dương (3t, false)
6709h50 11/10/2022C3042QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị NgaThảo luận CHƯƠNG 8: P ...Nguyễn Thị Nhật Minh (2t, false)
6807h00 12/10/2022C3033QT23-QT24NM-NA
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.3. Các phương pháp ...Lê Việt Anh (1t, )
Nguyễn Lam Hạnh (1t, )
Nguyễn Bảo Hân (1t, )
Phạm Huy Hoàng (3t, false)
Lê Thị Phương Lan (1t, )
Nguyễn Thị Nhật Minh (1t, )
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Khoa Thị Hồng Ngọc (2t, )
Phạm Thị Quỳnh (1t, )
6909h50 12/10/2022C3042QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga8.3. Thiết lập các mụ ...
7009h50 13/10/2022C3032QT23NM-QT24NM
Quản Trị Marketing
Lê Thị Nam PhươngChương 3. CHIẾN LƯỢC ...
7107h00 17/10/2022C3043QT23M-24M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim Oanh5.4. Lựa chọn nhân sự ...
7209h50 17/10/2022C3032QT23NM-24M
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu
7307h00 18/10/2022C3033QT23NM-QT24NM
Quản Trị Thương Hiệu
Lê Thị Nam Phương4.2. Quá trình định v ...
7409h50 18/10/2022C3042QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga ...
7507h00 19/10/2022C3033QT23-QT24NM-NA
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng ĐanGV Hà Nội dạy ...
7609h50 19/10/2022C3042QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga ...
7709h50 20/10/2022C3032QT23NM-QT24NM
Quản Trị Marketing
Lê Thị Nam Phương
7807h00 24/10/2022C3043QT23M-24M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim Oanh6.2. Chương trình lươ ...
7909h50 24/10/2022C3032QT23NM-24M
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu
8007h00 25/10/2022C3033QT23NM-QT24NM
Quản Trị Thương Hiệu
Lê Thị Nam Phương4.3. Các chiến lược đ ...
8109h50 25/10/2022C3042QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị NgaCHƯƠNG 9: ĐÁNH GIÁ TV ...Lê Việt Anh (2t, true)
8207h00 26/10/2022C3033QT23-QT24NM-NA
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.5. Thảo luận “Đào t ...Lê Việt Anh (3t, false)
Nguyễn Bảo Hân (1t, )
Ngô Thị Hiền (3t, false)
Phạm Huy Hoàng (1t, )
Lê Thị Phương Lan (1t, )
Nguyễn Thùy Linh (1t, )
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Phạm Thị Quỳnh (1t, )
8309h50 26/10/2022C3042QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị NgaKiểm tra ...Lê Việt Anh (2t, true)
8409h50 27/10/2022C3032QT23NM-QT24NM
Quản Trị Marketing
Lê Thị Nam Phương
8513h00 27/10/2022C2045QT23NM-QT24NM
Quản Trị Marketing
Lê Thị Nam Phương(5t) 3.1 3.2. Lựa chọ ...
8613h00 28/10/2022C2045QT23NM-QT24NM
Quản Trị Marketing
Lê Thị Nam Phương(5t) 4.2. Hoạch định ...
8707h00 31/10/2022C3043QT23M-24M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim OanhKiểm tra tư cách số 2 ...
8809h50 31/10/2022C3032QT23NM-24M
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu
8907h00 01/11/2022C3033QT23NM-QT24NM
Quản Trị Thương Hiệu
Lê Thị Nam Phương5.1. Khái quát chung ...
9009h50 01/11/2022C3042QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị NgaBài tập môn học đề tà ...
9107h00 02/11/2022C3033QT23-QT24NM-NA
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan7.5. Thảo luận “Đánh ...Nguyễn Thị Ngọc Huyền (3t, false)
Đặng Đức Huy Hoàng (3t, false)
Phạm Hồng Quân (3t, false)
Nguyễn Lam Hạnh (1t, )
Nguyễn Bảo Hân (1t, )
Ngô Thị Hiền (3t, false)
Phạm Huy Hoàng (1t, )
Trần Duy Hưng (3t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (3t, false)
Nguyễn Thị Nhật Minh (1t, )
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
9208h55 02/11/2022C3041QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị NgaBài tập môn học đề tà ...
9309h50 02/11/2022C3042QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị NgaBài tập môn học đề tà ...
9409h50 03/11/2022C3032QT23NM-QT24NM
Quản Trị Marketing
Lê Thị Nam Phương
9507h00 07/11/2022C3043QT23M-24M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim Oanh7.2. Phương pháp kiểm ...
9609h50 07/11/2022C3032QT23NM-24M
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu
9707h00 08/11/2022C3033QT23NM-QT24NM
Quản Trị Thương Hiệu
Lê Thị Nam Phương ...
9809h50 08/11/2022C3042QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị NgaBài tập môn học đề tà ...
9907h00 09/11/2022C3033QT23-QT24NM-NA
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan7.5. Thảo luận “Đánh ...Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Phạm Sỹ Anh Kiệt (3t, false)
Đặng Đức Huy Hoàng (1t, )
Phạm Hồng Quân (1t, )
Vương Thị Thanh Thảo (3t, false)
Lê Việt Anh (1t, )
Nguyễn Bảo Hân (1t, )
Ngô Thị Hiền (3t, false)
Phạm Huy Hoàng (1t, )
Nguyễn Thị Thu Hồng (3t, false)
Khoa Thị Hồng Ngọc (3t, false)
10009h50 09/11/2022C3042QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị NgaBài tập môn học đề tà ...
10109h50 10/11/2022C3032QT23NM-QT24NM
Quản Trị Marketing
Lê Thị Nam Phương
10207h00 14/11/2022C3043QT23M-24M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim Oanh8.2. Tổ chức các dịch ...
10309h50 14/11/2022C3032QT23NM-24M
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu
10407h00 15/11/2022C3033QT23NM-QT24NM
Quản Trị Thương Hiệu
Lê Thị Nam Phương ...
10509h50 15/11/2022C3042QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga
10607h00 16/11/2022C3033QT23-QT24NM-NA
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan8.4. Thiết lập và quả ...Phạm Sỹ Anh Kiệt (1t, )
10709h50 16/11/2022C3042QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga
10809h50 17/11/2022C3032QT23NM-QT24NM
Quản Trị Marketing
Lê Thị Nam Phương
10907h00 18/11/2022c3032QT23NM-24M
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu
11007h00 21/11/2022C3043QT23M-24M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim OanhKiểm tra tư cách số 3 ...
11109h50 21/11/2022C3032QT23NM-24M
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu
11207h00 22/11/2022C3033QT23NM-QT24NM
Quản Trị Thương Hiệu
Lê Thị Nam Phương ...
11309h50 22/11/2022C3042QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga
11407h00 23/11/2022C3033QT23-QT24NM-NA
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan8.6. Tổng kết, đánh ...Ngô Thị Hiền (3t, false)
11509h50 23/11/2022C3042QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga
11609h50 24/11/2022C3032QT23NM-QT24NM
Quản Trị Marketing
Lê Thị Nam Phương
11707h55 30/11/2022C3034QT23-QT24NM-NA
Quản Trị Nhân Sự
Nguyễn Thị Hoàng Đan