Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT23M-24MQuản Trị Bán Hàng Phạm Thị Kim Oanh04518vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Nguyễn Tuấn Anh2012402008QT2401M
6.67%
93.33%
30000
2Lê Việt Anh2012407008QT2401M
13.33%
86.67%
60000
3Đào Kim Dung1912407006QT2301M
0.0%
100.0%
00000
4Vũ Thị Trà Giang2012407010QT2401M
0%
100.0%
0000
5Nguyễn Lam Hạnh1912407002QT2301M
0.0%
100.0%
00000
6Nguyễn Bá Hoàng2012407005QT2401M
6.67%
93.33%
30000
7Phạm Huy Hoàng1912407001QT2301M
13.33%
86.67%
60000
8Trần Duy Hưng2012407011QT2401M
6.67%
93.33%
30000
9Nguyễn Thị Nhật Minh1912407003QT2301M
13.33%
86.67%
60000
10Tạ Thị Uyên Nhi1912407004QT2301M
0.0%
100.0%
00000
11Ngô Phạm Công Sâm2012407002QT2401M
6.67%
93.33%
30000
12Hoàng Ngọc Thạch2012407006QT2401M
0%
100.0%
0000
13Tô Quang Vinh2012402006QT2401M
13.33%
86.67%
60000
14Nguyễn Trọng Vĩ1912407005QT2301M
6.67%
93.33%
30000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 15/08/2022C3043QT23M-24M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim OanhCHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ BÁN HÀNG
1.1. Khái niệm
1.2. Vai trò của hoạt động bán hàng
1.3. Chức năng, nhiệm vụ của người BH
Nguyễn Tuấn Anh (3t, false)
Tô Quang Vinh (3t, false)
Lê Việt Anh (3t, false)
207h00 22/08/2022C3043QT23M-24M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim Oanh1.4. Phân loại ngành nghề bán hàng
1.5. Cơ hội, khó khăn, đạo đức
1.6. Điều kiện của người bán hàng
Nguyễn Trọng Vĩ (3t, false)
Phạm Huy Hoàng (3t, false)
307h00 29/08/2022C3043QT23M-24M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim OanhCHƯƠNG 2: KHÁI QUÁT VỀ QT BÁN HÀNG
2.1. Khái niệm
2.2. Mục tiêu của hoạt động QTBH
2.3. Chiến lược tổng thể và QTBH
407h00 05/09/2022C3043QT23M-24M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim Oanh2.3. Chiến lược tổng thể và QTBH
2.4. Thiết kế mô hình lực lượng BH
2.5. QTBH-1 cái nhìn tổng thể
Ngô Phạm Công Sâm (3t, false)
Nguyễn Thị Nhật Minh (3t, false)
Trần Duy Hưng (3t, false)
507h00 12/09/2022C3043QT23M-24M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim OanhCHƯƠNG 3 : LẬP KẾ HOẠCH BH
3.1. Vai trò lập KHBH trong DN
3.2. Dự báo trong BH
Lê Việt Anh (3t, true)
607h00 19/09/2022C3043QT23M-24M
Quản Trị Bán Hàng
Phạm Thị Kim Oanh3.3. Xây dựng mục tiêu BH của DN
3.4. Các hđ và chương trình BH
3.5.Xây dựng ngân sách BH
Nguyễn Bá Hoàng (3t, false)
Phạm Huy Hoàng (3t, true)

Lịch trình dự kiến