Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Ngô Thị Hiền2012753005NA2401T09/09/2001NữNiên chếKhóa 24Đại Học Chính QuyTiếng Anh Thương Mại

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1CT-DC-DL-NAA-T-PL24Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Nguyễn Bá Hùng4700
2CT-QTN22-DC23-NA24ATCầu Lông Phạm Thị Hường5400
3NA24Dẫn Luận Ngôn Ngữ Nguyễn Thị Hà Anh2000
4NA24Đọc 3 Nguyễn Thị HuyềnA1900
5NA24A-TTrung Văn Cơ Sở 1 Hồ Thị Thu Trang1300
6NA24Nghe 3 Phạm Thị Thúy1908
7NA24Nói 3 Bùi Thị Mai Anh1904
8CT-DC-DL-NAA-T-PL24-SSO3Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học4500
9CT-QTN22-DC23-NA24AT-BAD3Cầu Lông5100
10NA2401TCầu Lông600
11NA2401TTrung Văn Cơ Sở 1600
12NA2401TDẫn Luận Ngôn Ngữ600
13NA2401TNghe 3600
14NA2401TĐọc 3600
15NA2401TNói 3600
16NA2401TChủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học600
17NA2401TViết 3600
18NA24A-T-CHI3Trung Văn Cơ Sở 11200
19NA24-LIN3Dẫn Luận Ngôn Ngữ1900
20NA24-LIS3Nghe 31800
21NA24-REA3Đọc 31800
22NA24-SPE3Nói 31800
23NA24-WRI3Viết 31800
24QT25Kinh Tế Vi Mô Nguyễn Thị Hoàng Đan7100
25NA24Viết 3 Nguyễn Thị Thu Hương Đỗ Văn Tuyên1908

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 23/08/2021C1012NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhChương 1. Tổng quan v ...Nguyễn Tùng Dương (2t, )
208h55 23/08/2021C1023NA24
Nói 3
Nguyễn Việt Anh
308h55 23/08/2021C1023NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai Anh
407h00 25/08/2021C1023NA24
Nghe 3
Phạm Thị ThúyUnit 1 ...Nguyễn Duy Hiếu (3t, )
Trần Thị Thúy Ngân (3t, )
Nguyễn Tùng Dương (3t, )
Phạm Đức Sơn (3t, )
509h50 25/08/2021C1022NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Duy Hiếu (2t, false)
Lê Thị Phương Lan (2t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
607h00 26/08/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngIntroduction Unit 1: ...
708h55 26/08/2021C1023NA24
Đọc 3
Nguyễn Thị HuyềnA
807h00 27/08/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 1: Sentences (co ...Phạm Đức Sơn (2t, false)
908h55 27/08/2021C1023NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Duy Hiếu (3t, false)
Lê Thị Phương Lan (3t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
1007h00 30/08/2021C1012NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 1 (tiếp) Bài 2. T ...Trần Thị Thúy Ngân (2t, )
1108h55 30/08/2021C1023NA24
Nói 3
Nguyễn Việt Anh
1208h55 30/08/2021C1023NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai AnhUnit 1: Social Commun ...
1307h00 31/08/2021online2NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Tùng Dương (2t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (2t, false)
Lê Thị Phương Lan (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
1407h00 01/09/2021C1023NA24
Nghe 3
Phạm Thị ThúyUnit 2 ...Nguyễn Tùng Dương (3t, )
Nguyễn Duy Hiếu (3t, )
Trần Thị Thúy Ngân (3t, )
Phạm Đức Sơn (3t, )
1509h50 01/09/2021C1022NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Tùng Dương (2t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (2t, false)
Lê Thị Phương Lan (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
1607h00 02/09/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu Hương
1708h55 02/09/2021C1023NA24
Đọc 3
Nguyễn Thị HuyềnA
1807h00 03/09/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu Hương
1908h55 03/09/2021C1023NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (3t, false)
Lê Thị Phương Lan (3t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
2007h00 06/09/2021C1012NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 3: Phân loại các ...Trần Thị Thúy Ngân (2t, )
2108h55 06/09/2021C1023NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai Anh
2208h55 06/09/2021C1023NA24
Nói 3
Nguyễn Việt AnhUnit 1: Social Commun ...
2307h00 08/09/2021C1023NA24
Nghe 3
Phạm Thị ThúyUnit 3 ...Nguyễn Tùng Dương (3t, )
Nguyễn Duy Hiếu (3t, )
Trần Thị Thúy Ngân (3t, )
Phạm Đức Sơn (3t, )
2409h50 08/09/2021C1022NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Tùng Dương (2t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (2t, false)
Lê Thị Phương Lan (2t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
2507h00 09/09/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 1: Sentences (co ...Nguyễn Duy Hiếu (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
2608h55 09/09/2021C1023NA24
Đọc 3
Nguyễn Thị HuyềnA
2707h00 10/09/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 2: Sentence prob ...Trần Thị Thúy Ngân (2t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (2t, )
Phạm Đức Sơn (2t, )
2808h55 10/09/2021C1023NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (3t, false)
Lê Thị Phương Lan (3t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
2907h00 13/09/2021C1012NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh2. Nguyên âm ...Nguyễn Duy Hiếu (2t, )
Trần Thị Thúy Ngân (2t, )
3008h55 13/09/2021C1023NA24
Nói 3
Nguyễn Việt Anh
3108h55 13/09/2021C1023NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai AnhUnit 3: Family Life ...
3207h00 15/09/2021C1023NA24
Nghe 3
Phạm Thị ThúyUnit 4 ...Nguyễn Tùng Dương (3t, )
Nguyễn Duy Hiếu (3t, )
Trần Thị Thúy Ngân (3t, )
Phạm Đức Sơn (3t, )
3309h50 15/09/2021C1022NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu Trang
3407h00 16/09/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 2: Sentence prob ...Trần Thị Thúy Ngân (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (2t, false)
3508h55 16/09/2021C1023NA24
Đọc 3
Nguyễn Thị HuyềnA
3607h00 17/09/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 3: Expanding the ...Trần Thị Thúy Ngân (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (2t, false)
3708h55 17/09/2021C1023NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Duy Hiếu (3t, false)
Lê Thị Phương Lan (3t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
3813h55 17/09/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 4: Punctuation ...Nguyễn Duy Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
3907h00 20/09/2021C1012NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhNguyên âm (tiếp) 3. ...Trần Thị Thúy Ngân (2t, )
4008h55 20/09/2021C1023NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai AnhUnit 4: Community and ...
4108h55 20/09/2021C1023NA24
Nói 3
Nguyễn Việt Anh
4207h00 22/09/2021C1023NA24
Nghe 3
Phạm Thị ThúyUnit 5 ...Nguyễn Tùng Dương (3t, )
Nguyễn Duy Hiếu (3t, )
Trần Thị Thúy Ngân (3t, )
Phạm Đức Sơn (3t, )
4309h50 22/09/2021C1022NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Tùng Dương (2t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (2t, false)
Lê Thị Phương Lan (2t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
4407h00 23/09/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 4: Punctuation ( ...Trần Thị Thúy Ngân (2t, false)
4508h55 23/09/2021C1023NA24
Đọc 3
Nguyễn Thị HuyềnA
4607h00 24/09/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 5: Structure of ...Nguyễn Tùng Dương (2t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (2t, false)
4708h55 24/09/2021C1023NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu Trang
4808h55 24/09/2021online2NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu Trang
4907h00 27/09/2021C1012NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhPhụ âm (tiếp) 4. Các ...Trần Thị Thúy Ngân (2t, )
Phạm Đức Sơn (2t, )
Nguyễn Duy Hiếu (2t, )
5008h55 27/09/2021C1023NA24
Nói 3
Nguyễn Việt Anh
5108h55 27/09/2021C1023NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai AnhRevision 1 Test 1 ...Nguyễn Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (3t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
5208h55 28/09/2021D2013CT-DC-DL-NAA-T-PL24
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
5313h55 28/09/2021C1033NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai AnhUnit 5: Staying Healt ...
5407h00 29/09/2021C1023NA24
Nghe 3
Phạm Thị ThúyUnit 6 ...
5509h50 29/09/2021C1022NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Tùng Dương (2t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (2t, false)
Lê Thị Phương Lan (2t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
5613h00 29/09/2021D3012QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanMở đầu Chương 1. Nhập ...
5707h00 30/09/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 5: Structure of ...Trần Thị Thúy Ngân (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (2t, false)
5808h55 30/09/2021C1023NA24
Đọc 3
Nguyễn Thị HuyềnA
5913h55 30/09/2021NHATAP13CT-QTN22-DC23-NA24AT
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
6007h00 01/10/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 5: Structure of ...Trần Thị Thúy Ngân (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (2t, false)
6108h55 01/10/2021C1023NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (3t, false)
Lê Thị Phương Lan (3t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
6213h00 01/10/2021C1043NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 6: Practicing th ...Nguyễn Duy Hiếu (3t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
6307h55 02/10/2021D3013QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan1.1 Nền kinh tế ..... ...
6407h00 04/10/2021C1012NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh5. Sự biến đổi ngữ âm ...Nguyễn Duy Hiếu (2t, )
Trần Thị Thúy Ngân (2t, )
Phạm Đức Sơn (2t, )
6508h55 04/10/2021C1023NA24
Nói 3
Nguyễn Việt AnhNguyễn Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (3t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
6608h55 04/10/2021C1023NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai AnhUnit 5: Staying Healt ...
6708h55 05/10/2021D2013CT-DC-DL-NAA-T-PL24
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
6807h00 06/10/2021C1023NA24
Nghe 3
Phạm Thị ThúyJob descriptions Stor ...Nguyễn Tùng Dương (3t, )
Nguyễn Duy Hiếu (3t, )
Trần Thị Thúy Ngân (3t, )
Phạm Đức Sơn (3t, )
6909h50 06/10/2021C1022NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Tùng Dương (2t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (2t, false)
Lê Thị Phương Lan (2t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
7013h00 06/10/2021D3012QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanChương 2. Những vấn đ ...Nguyễn Tùng Dương (2t, false)
7107h00 07/10/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 6: Practicing th ...Nguyễn Duy Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
7208h55 07/10/2021C1023NA24
Đọc 3
Nguyễn Thị HuyềnA
7313h55 07/10/2021NHATAP13CT-QTN22-DC23-NA24AT
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
7407h00 08/10/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu Hương
7508h55 08/10/2021C1023NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (3t, false)
Lê Thị Phương Lan (3t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
7607h55 09/10/2021D3013QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.2. Cung 2.3. Quan h ...Nguyễn Thị Hòa (3t, false)
Phạm Đức Lương (1t, )
Vũ Xuân Minh (3t, false)
7707h00 11/10/2021C1012NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh
7808h55 11/10/2021C1023NA24
Nói 3
Nguyễn Việt AnhUnit 6: Housing Unit ...
7908h55 11/10/2021C1023NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai AnhNguyễn Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (3t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
8008h55 12/10/2021D2013CT-DC-DL-NAA-T-PL24
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
8114h55 12/10/2021C1023NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 7: Supporting se ...Nguyễn Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (3t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
8207h00 13/10/2021C1023NA24
Nghe 3
Phạm Thị ThúyTypes of English ...
8309h50 13/10/2021C1022NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Tùng Dương (2t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (2t, false)
Lê Thị Phương Lan (2t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
8413h00 13/10/2021D3012QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Quan hệ cung cầu ...Nguyễn Thị Hòa (2t, false)
Bùi Khánh Dương (2t, false)
Đinh Phượng Xuân Mai (2t, false)
Nguyễn Minh Quân (2t, false)
Nguyễn Hoàng An (2t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (2t, false)
Đặng Thị Thùy Linh (2t, false)
Vũ Xuân Minh (2t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (1t, )
Nguyễn Thị Ngọc (2t, false)
Bùi Thị Cẩm Vân (2t, false)
8507h00 14/10/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 7: Supporting se ...Nguyễn Duy Hiếu (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (2t, false)
Nguyễn Tùng Dương (2t, false)
8608h55 14/10/2021C1023NA24
Đọc 3
Nguyễn Thị HuyềnA
8713h55 14/10/2021NHATAP13CT-QTN22-DC23-NA24AT
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
8807h00 15/10/2021C1022NA24
Nghe 3
Phạm Thị ThúyAdvertisements ...
8907h00 15/10/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu Hương
9008h55 15/10/2021C1023NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (3t, false)
Lê Thị Phương Lan (3t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
9107h55 16/10/2021D3013QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.5. Kiểm soát giá và ...Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Vũ Xuân Minh (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc (3t, false)
Bùi Thị Cẩm Vân (3t, false)
9207h00 18/10/2021C1012NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh2. Các loại chữ viết ...Nguyễn Tùng Dương (2t, )
Lê Thị Phương Lan (2t, )
Trần Thị Thúy Ngân (2t, )
Phạm Đức Sơn (2t, )
9308h55 18/10/2021C1023NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai AnhUnit 7: Transportatio ...
9408h55 18/10/2021C1023NA24
Nói 3
Nguyễn Việt AnhNguyễn Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (3t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
9508h55 19/10/2021D2013CT-DC-DL-NAA-T-PL24
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
9613h55 19/10/2021C3023NA24
Nghe 3
Phạm Thị ThúyBusiness ...Trần Thị Thúy Ngân (3t, )
Phạm Đức Sơn (3t, )
Nguyễn Tùng Dương (3t, )
Nguyễn Duy Hiếu (3t, )
9707h00 20/10/2021C1023NA24
Nghe 3
Phạm Thị ThúyDriving ...
9809h50 20/10/2021C1022NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu Trang
9913h00 20/10/2021D3012QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.6. Co giãn của cầu, ...Nguyễn Thị Ngọc (2t, false)
Nguyễn Phương Thảo (2t, false)
Nguyễn Tùng Dương (2t, false)
10007h00 21/10/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngRevision and Test 2 U ...Nguyễn Tùng Dương (2t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
10108h55 21/10/2021C1023NA24
Đọc 3
Nguyễn Thị HuyềnA
10213h55 21/10/2021NHATAP13CT-QTN22-DC23-NA24AT
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
10308h55 22/10/2021C1023NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu Trang
10407h55 23/10/2021D3013QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanChương 3. Lý thuyết v ...Nguyễn Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc (3t, false)
Nguyễn Phương Thảo (3t, false)
10507h00 25/10/2021C1012NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 1 (tiếp) Bài 2. Ý ...Nguyễn Tùng Dương (2t, )
Nguyễn Duy Hiếu (2t, )
Trần Thị Thúy Ngân (2t, )
Phạm Đức Sơn (2t, )
10608h55 25/10/2021C1023NA24
Nói 3
Nguyễn Việt AnhRevision 2 Test 2 ...Nguyễn Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (3t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
10708h55 25/10/2021C1023NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai Anh
10808h55 26/10/2021D2013CT-DC-DL-NAA-T-PL24
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
10907h00 27/10/2021C1023NA24
Nghe 3
Phạm Thị ThúyTravel ...Nguyễn Tùng Dương (3t, )
Nguyễn Duy Hiếu (3t, )
Trần Thị Thúy Ngân (3t, )
Phạm Đức Sơn (3t, )
11009h50 27/10/2021C1022NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Tùng Dương (2t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (2t, false)
Lê Thị Phương Lan (2t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
11113h00 27/10/2021D3012QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.2. Lựa chọn tiêu dù ...Nguyễn Thị Ngọc (2t, false)
Nguyễn Phương Thảo (2t, false)
Nguyễn Tùng Dương (2t, false)
11207h00 28/10/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 8: Coherence (co ...Nguyễn Duy Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
Nguyễn Tùng Dương (2t, false)
11308h55 28/10/2021C1023NA24
Đọc 3
Nguyễn Thị HuyềnA
11413h55 28/10/2021NHATAP13CT-QTN22-DC23-NA24AT
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
11508h55 29/10/2021C1023NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (3t, false)
Lê Thị Phương Lan (3t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
11607h55 30/10/2021D3013QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanChương 4. Lý thuyết v ...Nguyễn Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc (3t, false)
Bùi Thị Cẩm Vân (3t, false)
11707h00 01/11/2021C1012NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 2 (tiếp) ...Nguyễn Tùng Dương (2t, )
Nguyễn Duy Hiếu (2t, )
Lê Thị Phương Lan (1t, )
Trần Thị Thúy Ngân (2t, )
Phạm Đức Sơn (2t, )
Phạm Thị Quỳnh (2t, )
Nguyễn Đức Trung (2t, )
11808h55 01/11/2021C1023NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai Anh
11908h55 01/11/2021C1023NA24
Nói 3
Nguyễn Việt AnhUnit 8: Finding a Job ...Nguyễn Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (3t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
12008h55 02/11/2021D2013CT-DC-DL-NAA-T-PL24
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
12107h00 03/11/2021C1023NA24
Nghe 3
Phạm Thị ThúySale presentations Ca ...
12209h50 03/11/2021C1022NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Tùng Dương (2t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (2t, false)
Lê Thị Phương Lan (2t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
12313h00 03/11/2021D3012QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.2. Lý thuyết về chi ...Bùi Thị Cẩm Vân (2t, false)
Nguyễn Thị Ngọc (2t, false)
Nguyễn Tùng Dương (2t, false)
Hoàng Thanh Tùng (2t, false)
Trần Mạnh Tuấn (2t, false)
12407h00 04/11/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 8: Coherence (co ...Nguyễn Tùng Dương (2t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
12508h55 04/11/2021C1023NA24
Đọc 3
Nguyễn Thị HuyềnA
12613h55 04/11/2021NHATAP13CT-QTN22-DC23-NA24AT
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
12708h55 05/11/2021C1023NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (3t, false)
Lê Thị Phương Lan (3t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
12807h55 06/11/2021D3013QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.3. Lý thuyết về doa ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Vũ Quỳnh Anh (3t, false)
Trần Thị Mỹ Duyên (3t, false)
Nguyễn Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Vũ Hà (3t, false)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t, false)
Lưu Thị Thanh Mai (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc (3t, false)
Trương Kiều Oanh (3t, false)
Dương Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Phạm Thị Quỳnh (3t, false)
Bùi Duy Thành (3t, false)
Lê Thị Minh Trang (3t, false)
Đinh Thị Quỳnh Trang (3t, false)
Trần Mạnh Tuấn (3t, false)
Bùi Thị Cẩm Vân (3t, false)
Hoàng Thanh Tùng (3t, false)
Âu Thùy Vân (3t, false)
12907h00 08/11/2021C1012NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 2 (tiếp) ...Nguyễn Tùng Dương (2t, )
Nguyễn Duy Hiếu (2t, )
Trần Thị Thúy Ngân (2t, )
Phạm Đức Sơn (2t, )
Nguyễn Đức Trung (2t, )
13008h55 08/11/2021C1023NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai AnhNguyễn Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (3t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
13108h55 08/11/2021C1023NA24
Nói 3
Nguyễn Việt AnhUnit 8: Finding a Job ...
13208h55 09/11/2021D2013CT-DC-DL-NAA-T-PL24
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
13307h00 10/11/2021C1023NA24
Nghe 3
Phạm Thị ThúyDirections ...Nguyễn Tùng Dương (3t, )
Nguyễn Duy Hiếu (3t, )
Trần Thị Thúy Ngân (3t, )
13409h50 10/11/2021C1022NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Tùng Dương (2t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (2t, false)
Lê Thị Phương Lan (2t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
13513h00 10/11/2021D3012QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.1. Cạnh tranh hoàn ...Nguyễn Tùng Dương (2t, false)
Nguyễn Thị Ngọc (2t, false)
Bùi Thị Cẩm Vân (2t, false)
Trần Mạnh Tuấn (2t, false)
Hoàng Thanh Tùng (2t, false)
13607h00 11/11/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 8: Coherence (co ...Nguyễn Tùng Dương (2t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
13708h55 11/11/2021C1023NA24
Đọc 3
Nguyễn Thị HuyềnA
13813h55 11/11/2021NHATAP13CT-QTN22-DC23-NA24AT
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
13908h55 12/11/2021C1023NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (3t, false)
Lê Thị Phương Lan (3t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
14007h55 13/11/2021D3013QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.2. Thị trường độc q ...Đinh Phượng Xuân Mai (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (3t, false)
Bùi Thị Cẩm Vân (3t, false)
Lê Thị Minh Trang (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (3t, false)
Lưu Thị Thanh Mai (3t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, false)
Nguyễn Thị Thanh Nhung (3t, false)
Đinh Thị Quỳnh Trang (3t, false)
Trần Thị Minh Tú (3t, false)
Nguyễn Xuân Hải (3t, false)
Nguyễn Thu Hiền (3t, false)
Nguyễn Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc (3t, false)
Hoàng Thanh Tùng (3t, false)
Trần Mạnh Tuấn (3t, false)
14107h00 15/11/2021C1012NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhChương 4. Ngữ pháp Bà ...Nguyễn Tùng Dương (2t, )
Nguyễn Duy Hiếu (2t, )
Trần Thị Thúy Ngân (2t, )
Phạm Đức Sơn (2t, )
14208h55 15/11/2021C1023NA24
Nói 3
Nguyễn Việt AnhUnit 9: Life at Work ...
14308h55 15/11/2021C1023NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai AnhNguyễn Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (3t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
14408h55 16/11/2021D2013CT-DC-DL-NAA-T-PL24
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
14507h00 17/11/2021C1023NA24
Nghe 3
Phạm Thị ThúyOn campus ...Nguyễn Tùng Dương (3t, )
Nguyễn Duy Hiếu (3t, )
Trần Thị Thúy Ngân (3t, )
Phạm Đức Sơn (3t, )
14609h50 17/11/2021C1022NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu Trang
14709h50 17/11/2021C1021NA24
Nghe 3
Phạm Thị Thúy
14813h00 17/11/2021D3012QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.3. Cạnh tranh có tí ...Nguyễn Tùng Dương (2t, false)
Nguyễn Thị Ngọc (2t, false)
Bùi Thị Cẩm Vân (2t, false)
14907h00 18/11/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 9: Types of supp ...Nguyễn Tùng Dương (2t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
15008h55 18/11/2021C1023NA24
Đọc 3
Nguyễn Thị HuyềnA
15113h55 18/11/2021NHATAP13CT-QTN22-DC23-NA24AT
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
15207h55 19/11/2021C1031NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu Trang
15308h55 19/11/2021C1023NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (3t, false)
Lê Thị Phương Lan (3t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
15407h55 20/11/2021D3013QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan ...
15507h00 22/11/2021C1012NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 2. Phương thức NP ...Nguyễn Tùng Dương (2t, )
Nguyễn Duy Hiếu (2t, )
Trần Thị Thúy Ngân (2t, )
Nguyễn Đức Trung (2t, )
Nguyễn Thùy Ngân (2t, )
15608h55 22/11/2021C1023NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai AnhUnit 10: In the News ...Nguyễn Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (3t, false)
15708h55 22/11/2021C1023NA24
Nói 3
Nguyễn Việt Anh
15808h55 23/11/2021D2013CT-DC-DL-NAA-T-PL24
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
15907h00 24/11/2021C1023NA24
Nghe 3
Phạm Thị ThúyRevision ...
16007h55 24/11/2021C1042NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu Trang
16109h50 24/11/2021C1022NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu Trang
16213h00 24/11/2021D3012QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.1.Thị trường lao độ ...Nguyễn Tùng Dương (2t, false)
Nguyễn Thị Ngọc (2t, false)
Bùi Thị Cẩm Vân (2t, false)
Hoàng Thanh Tùng (2t, false)
16307h00 25/11/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 9: Types of supp ...Nguyễn Tùng Dương (2t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
16408h55 25/11/2021C1023NA24
Đọc 3
Nguyễn Thị HuyềnA
16513h55 25/11/2021NHATAP13CT-QTN22-DC23-NA24AT
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
16607h55 26/11/2021C1031NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu Trang
16708h55 26/11/2021C1023NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu Trang
16807h55 27/11/2021D3013QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.3.Thị trường đất đa ...Nguyễn Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc (3t, false)
Trần Mạnh Tuấn (3t, false)
Hoàng Thanh Tùng (3t, false)
Bùi Thị Cẩm Vân (3t, false)
16907h00 29/11/2021C1012NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh
17008h55 29/11/2021C1023NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai Anh
17108h55 29/11/2021C1023NA24
Nói 3
Nguyễn Việt Anh
17213h55 29/11/2021C1033NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu Trang
17308h55 30/11/2021D2013CT-DC-DL-NAA-T-PL24
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Bá Hùng
17407h00 01/12/2021C1023NA24
Nghe 3
Phạm Thị ThúyTest ...
17507h55 01/12/2021Online2NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu Trang
17609h50 01/12/2021C1022NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu Trang
17713h00 01/12/2021D3012QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan7.1.Những khuyết tật ...Phạm Hồng Chương (2t, false)
Nguyễn Tùng Dương (2t, false)
Lê Thị Phương Lan (2t, false)
Nguyễn Thị Ngọc (2t, false)
Phạm Thị Quỳnh (2t, false)
Trần Mạnh Tuấn (2t, false)
Hoàng Thanh Tùng (2t, false)
Bùi Thị Cẩm Vân (2t, false)
Trần Thị Hải Yến (2t, false)
17807h00 02/12/2021C1021NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngReview section and te ...Nguyễn Tùng Dương (1t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (1t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (1t, false)
Phạm Đức Sơn (1t, false)
17907h55 02/12/2021Online4NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh
18008h55 02/12/2021C1023NA24
Đọc 3
Nguyễn Thị HuyềnA
18108h55 02/12/2021Online4NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh
18213h55 02/12/2021NHATAP13CT-QTN22-DC23-NA24AT
Cầu Lông
Phạm Thị Hường
18307h55 03/12/2021C1031NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu Trang
18408h55 03/12/2021C1023NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu Trang
18507h55 04/12/2021D3013QT25
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanÔn tập và ĐG lại ...
18614h55 04/12/2021online3NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu Trang
18707h55 08/12/2021c1032NA24A-T
Trung Văn Cơ Sở 1
Hồ Thị Thu Trang