Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Phan Thị Thảo1912752006NA2301T03/10/2000NữNiên chếKhóa 23Đại Học Chính QuyTiếng Anh Thương Mại

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1NA22A-NA23A-TVăn Học Anh - Mỹ Nguyễn Thị Thu Huyền3000
2NA23Phiên Dịch Cơ Bản Đào Thị Lan Hương2400
3NA23Biên Dịch Cơ Bản Phan Thị Mai Hương2400
4NA22T-NA23N-TLịch Sử Văn Minh Thế Giới Phạm Thị Hoàng Điệp2200
5NA23A-TTrung Văn Cơ Sở 3 Lê Thị Thu Hoài1930
6NA23T-QT23KQuản Trị Học Cao Thị Hồng Hạnh2360
7QT24N-M-KMarketing Căn Bản Lê Thị Nam Phương3800
8NA2201Ngữ Âm Tiếng Anh Nguyễn Thị Quỳnh Hoa3630
9NA2201-PNP33021Ngữ Âm Tiếng Anh3600
10NA22A-NA23A-T-ABL3Văn Học Anh - Mỹ2900
11NA22T-NA23N-T-HIS3Lịch Sử Văn Minh Thế Giới2100
12NA2301TVăn Học Anh - Mỹ600
13NA2301TQuản Trị Học600
14NA2301TTrung Văn Cơ Sở 3600
15NA2301TPhiên Dịch Cơ Bản600
16NA2301TBiên Dịch Cơ Bản600
17NA2301TLịch Sử Văn Minh Thế Giới600
18NA2301TNgữ Âm Tiếng Anh600
19NA23A-T-CHI3Trung Văn Cơ Sở 31700
20NA23-EBI3Phiên Dịch Cơ Bản2300
21NA23-EBT3Biên Dịch Cơ Bản2300
22NA23T-QT23K-ADM3Quản Trị Học2100
23QT24N-M-K-MAR3Marketing Căn Bản3600

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
113h00 23/08/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
213h00 23/08/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị VânVũ Thị Điểm (3t, )
Bùi Thị Hải Yến (3t, )
308h55 24/08/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam PhươngGiới thiệu đề cương c ...
413h00 24/08/2021C2023NA23T-QT23K
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhGiới thiệu môn học Ch ...
508h55 25/08/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaIntroduction I. I ...Đồng Đức Minh (3t, )
613h55 25/08/2021C1012NA22T-NA23N-T
Lịch Sử Văn Minh Thế Giới
Phạm Thị Hoàng ĐiệpChương 1. Một số vấn ...Cao Thị Thanh Huyền (2t, false)
715h50 25/08/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu Hoài
813h00 26/08/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
908h55 27/08/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 1: The gift of t ...
1014h55 27/08/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 16: bài khoá, bài ...
1113h00 30/08/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
1213h00 30/08/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vân
1308h55 31/08/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam PhươngChương 2- Hệ thống th ...
1413h00 31/08/2021C2023NA23T-QT23K
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 1 tiếp ...
1508h55 01/09/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 1. The Produ ...Đồng Đức Minh (3t, )
1613h55 01/09/2021C1012NA22T-NA23N-T
Lịch Sử Văn Minh Thế Giới
Phạm Thị Hoàng Điệp2.1. Cơ sở hình thành ...Vũ Hải Nam (2t, false)
1715h50 01/09/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 16: bài tập, nghe ...
1813h00 02/09/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
1908h55 03/09/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền
2014h55 03/09/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu Hoài
2113h00 06/09/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vân
2213h00 06/09/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
2308h55 07/09/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam PhươngChương 3- Tác động củ ...Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Nguyễn Bá Hoàng (3t, false)
Nguyễn Văn Hùng (3t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (3t, false)
Đinh Văn Thái Toàn (3t, false)
2413h00 07/09/2021C2023NA23T-QT23K
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 2: Vận dụng qu ...
2508h55 08/09/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaB. Vowels I. Defini ...
2613h55 08/09/2021C1012NA22T-NA23N-T
Lịch Sử Văn Minh Thế Giới
Phạm Thị Hoàng Điệp2.3. Các thành tựu vă ...Bùi Thị Hải Yến (2t, false)
2715h50 08/09/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 17: từ mới, ngữ p ...Lê Minh Khánh (2t, true)
Bùi Hải Ninh (2t, )
Nguyễn Đức Trung (2t, )
Bùi Thị Xuân Thùy (2t, true)
2813h00 09/09/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
2908h55 10/09/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 1: The gift of t ...
3014h55 10/09/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiNguyễn Đức Trung (3t, )
3113h00 13/09/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vân
3213h00 13/09/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
3308h55 14/09/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương3.2. Tác động của môi ...
3413h00 14/09/2021C2023NA23T-QT23K
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 2: tiếp Chương ...Phan Thị Thảo (3t, false)
3508h55 15/09/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaIV. Dip thongs 1. Def ...Đồng Đức Minh (3t, )
Phạm Thị Quỳnh (1t, )
3613h55 15/09/2021C1012NA22T-NA23N-T
Lịch Sử Văn Minh Thế Giới
Phạm Thị Hoàng Điệp2.3.2. Tín ngưỡng - t ...
3715h50 15/09/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 17: đọc, nghe ...
3813h00 16/09/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
3908h55 17/09/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 1: The gift of t ...
4014h55 17/09/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 18: từ mới, ngữ p ...Phan Thị Thảo (3t, )
4113h00 20/09/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vân
4213h00 20/09/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
4308h55 21/09/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam PhươngĐG1 Chương 4 - Hành v ...
4413h00 21/09/2021C2023NA23T-QT23K
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 3: tiếp ...Phan Thị Thảo (3t, false)
Trần Hoàng Việt (3t, false)
4508h55 22/09/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 2 . Phonemes ...Đào Thị Thùy Dung (1t, )
Lê Minh Khánh (1t, )
Đồng Đức Minh (3t, )
Nguyễn Phương Thảo (1t, )
Đinh Thị Thanh Hằng (1t, )
Nguyễn Thùy Linh (3t, )
Nguyễn Thế Dương (3t, )
Nguyễn Anh Tiệp (1t, )
4613h55 22/09/2021C1012NA22T-NA23N-T
Lịch Sử Văn Minh Thế Giới
Phạm Thị Hoàng Điệp2.3.4. Văn học 2.3.5. ...
4715h50 22/09/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 18: bài tập ...Đàm Thị Minh Tâm (2t, )
4813h00 23/09/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
4908h55 24/09/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền
5014h55 24/09/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 18: đọc hiểu, ngh ...
5113h00 27/09/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
5213h00 27/09/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vân
5308h55 28/09/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương4.3. Các yếu tố ảnh h ...
5413h00 28/09/2021C2023NA23T-QT23K
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 3: tiếp Chương ...
5508h55 29/09/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 2 . Phonemes ...Cao Thị Thanh Huyền (1t, )
Đồng Đức Minh (3t, )
Phan Thị Thảo (3t, )
Bùi Thị Hải Yến (3t, )
5613h55 29/09/2021C1012NA22T-NA23N-T
Lịch Sử Văn Minh Thế Giới
Phạm Thị Hoàng Điệp2.3.5. Nghệ thuật (Th ...Vũ Hải Nam (2t, false)
5715h50 29/09/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 19: từ mới, ngữ p ...Nguyễn Đăng Huy (2t, )
5813h00 30/09/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
5908h55 01/10/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 1: The gift of t ...
6014h55 01/10/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 19: bài khoá, bài ...
6113h00 04/10/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
6213h00 04/10/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vân
6308h55 05/10/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương4.4. Quá trình thông ...Đinh Văn Thái Toàn (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
6413h00 05/10/2021C2023NA23T-QT23K
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương IV: tiếp ...Nguyễn Thị Ngọc Anh (3t, false)
6508h55 06/10/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 3. Broad and ...Đồng Đức Minh (3t, )
Nguyễn Thị Nguyệt (1t, )
Phạm Thị Quỳnh (1t, )
Phạm Thị Phương Thảo (3t, )
6613h55 06/10/2021C1012NA22T-NA23N-T
Lịch Sử Văn Minh Thế Giới
Phạm Thị Hoàng Điệp3.1. Cơ sở hình thành ...Phan Thanh Hiền (2t, false)
Nguyễn Thị Kiều (2t, false)
Bùi Thị Minh Nguyệt (2t, false)
Phạm Thị Phương Thảo (2t, false)
6715h50 06/10/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 19: nghe Bài 20: ...Nguyễn Đăng Huy (2t, )
Nguyễn Đức Trung (2t, )
6813h00 07/10/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
6908h55 08/10/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 2: My Oedipus Co ...
7014h55 08/10/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu Hoài
7113h00 11/10/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
7213h00 11/10/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vân
7308h55 12/10/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương5.1. Phân đoạn thị tr ...
7413h00 12/10/2021C2023NA23T-QT23K
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 4:tiếp ...
7508h55 13/10/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 3. Broad and ...Đồng Đức Minh (3t, )
7613h55 13/10/2021C1012NA22T-NA23N-T
Lịch Sử Văn Minh Thế Giới
Phạm Thị Hoàng Điệp3.3.3. Nghệ thuật 3.3 ...
7715h50 13/10/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 20: ngữ pháp, bài ...
7808h55 14/10/2021C3013NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 20: bài khoá, bài ...Đinh Thị Thanh Hằng (3t, )
Nguyễn Đăng Huy (3t, )
7913h00 14/10/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
8008h55 15/10/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 2: My Oedipus Co ...
8114h55 15/10/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 20: nghe đọc ...
8213h00 18/10/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
8313h00 18/10/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vân
8408h55 19/10/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam PhươngChương 6- Lập kế hoạc ...Nguyễn Anh Tiệp (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Đỗ Vân Anh (3t, false)
Nguyễn Duy Hưng (3t, false)
Trần Duy Hưng (3t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (3t, false)
Trần Phương Thảo (3t, false)
8513h00 19/10/2021C2023NA23T-QT23K
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 4: tiếp ...Nguyễn Thị Ngọc Anh (3t, true)
Nguyễn Thị Dương (3t, true)
Phạm Thu Hà (3t, true)
Vũ Thái Hạ (3t, false)
Nguyễn Thùy Linh (3t, false)
Bùi Hải Ninh (3t, true)
Nguyễn Anh Tiệp (3t, false)
Nguyễn Thị Thùy Vân (3t, true)
8608h55 20/10/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 4. Syllables ...Đồng Đức Minh (3t, )
8713h55 20/10/2021C1012NA22T-NA23N-T
Lịch Sử Văn Minh Thế Giới
Phạm Thị Hoàng Điệp3.3.5. Đạo Ki tô (Bài ...Phạm Thị Phương Thảo (2t, false)
8815h50 20/10/2021A2012NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 21: từ mới, bài k ...
8908h55 21/10/2021C3013NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 21: luyện tập ...Đinh Thị Thanh Hằng (3t, )
Nguyễn Anh Tiệp (3t, )
Nguyễn Đức Trung (1t, )
9013h00 21/10/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
9108h55 22/10/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 2: My Oedipus Co ...
9214h55 22/10/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 21: đọc hiểu, ngh ...Đào Thị Thùy Dung (1t, )
Đinh Thị Thanh Hằng (3t, )
Lê Minh Khánh (1t, )
Đào Thị La (1t, )
Phạm Thị Quỳnh (3t, )
Nguyễn Đức Trung (3t, )
9313h00 25/10/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
9413h00 25/10/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vân
9508h55 26/10/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam PhươngChương 7- Chiến lược ...
9613h00 26/10/2021C2023NA23T-QT23K
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương V: chức năng t ...
9708h55 27/10/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 5. Stress I. ...Đồng Đức Minh (3t, )
9813h55 27/10/2021C1012NA22T-NA23N-T
Lịch Sử Văn Minh Thế Giới
Phạm Thị Hoàng Điệp4.1.2. Đạo Hồi 4.1.3 ...
9915h50 27/10/2021A2012NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 21: nghe Bài 22: ...
10013h00 28/10/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
10108h55 29/10/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 2: My Oedipus Co ...
10214h55 29/10/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 22: ngữ pháp, bài ...Lê Minh Khánh (3t, )
10313h00 01/11/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
10413h00 01/11/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vân
10508h55 02/11/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương7.4. Quyết định về ch ...
10613h00 02/11/2021C2023NA23T-QT23K
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương V: tiếp ...
10708h55 03/11/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 5. Stress I. ...Đồng Đức Minh (3t, )
Phạm Thị Phương Thảo (3t, )
10813h55 03/11/2021C1012NA22T-NA23N-T
Lịch Sử Văn Minh Thế Giới
Phạm Thị Hoàng Điệp4.2. Văn minh Tây Âu ...
10915h50 03/11/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 22: đọc hiểu ...Nguyễn Đăng Huy (2t, )
11013h00 04/11/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
11108h55 05/11/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 3: Jane Eyre Abo ...
11214h55 05/11/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 22: nghe hiểu ...Lê Minh Khánh (1t, )
Nguyễn Đức Trung (1t, )
11313h00 08/11/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vân
11413h00 08/11/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
11508h55 09/11/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam PhươngChương 8- Chiến lược ...
11613h00 09/11/2021C2023NA23T-QT23K
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương V: tiếp Chương ...
11708h55 10/11/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 6. Aspects of ...Đồng Đức Minh (2t, )
Phạm Thị Phương Thảo (3t, )
11813h55 10/11/2021C1012NA22T-NA23N-T
Lịch Sử Văn Minh Thế Giới
Phạm Thị Hoàng Điệp4.2.2.1. Phong trào V ...Nguyễn Thị Nguyệt (2t, false)
11915h50 10/11/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 23: từ mới, ngữ p ...Nguyễn Đăng Huy (2t, )
12013h00 11/11/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
12108h55 12/11/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 3: Jane Eyre( co ...
12214h55 12/11/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 23: bài khoá ...
12313h00 15/11/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vân
12413h00 15/11/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
12508h55 16/11/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương8.2. Tiến trình xác đ ...
12613h00 16/11/2021C2023NA23T-QT23K
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương VI: tiếp ...
12708h55 17/11/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 6. Aspects of ...Đồng Đức Minh (3t, )
12813h55 17/11/2021C1012NA22T-NA23N-T
Lịch Sử Văn Minh Thế Giới
Phạm Thị Hoàng ĐiệpChương 5. Văn minh th ...
12915h50 17/11/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 23: bài tập ...
13013h00 18/11/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
13108h55 19/11/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền
13214h55 19/11/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 23: nghe, đọc ...
13313h00 22/11/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
13413h00 22/11/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vân
13508h55 23/11/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương9.3. Lựa chọn và quản ...Nguyễn Anh Tiệp (2t, )
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
13613h00 23/11/2021C2023NA23T-QT23K
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 7: Kiểm tra Đg ...
13708h55 24/11/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 7. Intonation ...
13813h55 24/11/2021C1012NA22T-NA23N-T
Lịch Sử Văn Minh Thế Giới
Phạm Thị Hoàng Điệp5.4. Thành tựu văn hó ...Nguyễn Thị Hải Yến (1t, false)
13915h50 24/11/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu Hoài
14013h00 25/11/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
14108h55 26/11/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền
14214h55 26/11/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 24: bài khoá, bài ...
14313h00 29/11/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vân
14413h00 29/11/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
14508h55 30/11/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương10.3. Các phương pháp ...
14613h00 30/11/2021C2023NA23T-QT23K
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng Hạnh
14708h55 01/12/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 7. Intonation ...
14813h55 01/12/2021C1012NA22T-NA23N-T
Lịch Sử Văn Minh Thế Giới
Phạm Thị Hoàng Điệp6.2.3. Tác động của C ...
14915h50 01/12/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu Hoài
15013h00 02/12/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
15108h55 03/12/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu Huyền
15214h55 03/12/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu Hoài