Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT25Luật Kinh Tế Vũ Thị Thanh Lan0453vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Trần Hải Anh2112401012QT2501K
0%
100.0%
0000
2Phạm Ngọc Anh1512401099QT2001K
6.67%
93.33%
30000
3Nguyễn Phương Anh2112401008QT2501K
20.0%
80.0%
90000
4Vũ Quỳnh Anh2112401005QT2501K
20.0%
80.0%
90000
5Nguyễn Minh Ánh2112407010QT2501M
6.67%
93.33%
300.000
6Nguyễn Hải Châu2112401015QT2501K
6.67%
93.33%
30000
7Nguyễn Thị Quỳnh Chi2112407019QT2501M
0%
100.0%
0000
8Phạm Hồng Chương2112407004QT2501M
20.0%
80.0%
90000
9Nguyễn Thị Ngọc Diễm2112407008QT2501M
13.33%
86.67%
60000
10Trần Thị Mỹ Duyên2112401010QT2501K
13.33%
86.67%
60000
11Nguyễn Tấn Dũng2112407007QT2501M
26.67%
73.33%
120000
12Phạm Thị Thu Hà1512752018NA1901T
13.33%
86.67%
60000
13Nguyễn Vũ Hà2112401022QT2501K
6.67%
93.33%
302.002
14Nguyễn Xuân Hải2112407029QT2501M
20.0%
80.0%
90000
15Vũ Thị Mỹ Hảo2112401007QT2501K
6.67%
93.33%
30000
16Đỗ Thị Mỹ Hằng2112401009QT2501K
20.0%
80.0%
90000
17Nguyễn Thị Thu Hằng2112407011QT2501M
0%
100.0%
0000
18Nguyễn Thu Hiền2112402001QT2501K
0%
100.0%
0000
19Nguyễn Đức Hiếu2112407003QT2501M
13.33%
86.67%
60000
20Trương Dịu Hương2112407024QT2501M
20.0%
80.0%
90000
21Nguyễn Quang Khải2112402011QT2501N
6.67%
93.33%
30000
22Nguyễn Diệu Linh2112407025QT2501M
20.0%
80.0%
90000
23Trần Diệu Linh2112401011QT2501K
13.33%
86.67%
60000
24Vũ Thị Huyền Linh2112407020QT2501N
13.33%
86.67%
60000
25Vũ Thị Phương Linh2112755013QT2501N
13.33%
86.67%
60000
26Đặng Thị Thùy Linh2112407002QT2501M
6.67%
93.33%
30000
27Nguyễn Thị Thùy Linh2112401017QT2501K
6.67%
93.33%
30000
28Lưu Phúc Lộc2112407015QT2501M
6.67%
93.33%
30000
29Vũ Hương Mai2112407021QT2501N
6.67%
93.33%
30000
30Đinh Phượng Xuân Mai2112402005QT2501N
0%
100.0%
0000
31Vũ Sao Mai2112402010QT2501N
0%
100.0%
0000
32Lê Thanh Mai2112401004QT2501K
6.67%
93.33%
30000
33Phạm Kiều Minh2112401024QT2501K
0.0%
100.0%
00000
34Nguyễn Nhật Minh2112402002QT2501N
13.33%
86.67%
60000
35Bùi Hoàng My2112401018QT2501K
0.0%
100.0%
00000
36Nguyễn Thảo Nguyên2112407022QT2501M
6.67%
93.33%
30000
37Đỗ Lê Minh Nhật2112407001QT2501M
33.33%
66.67%
150000
38Nguyễn Thị Thanh Nhung2112407018QT2501M
6.67%
93.33%
30000
39Nguyễn Thị Ninh2112402006QT2501N
20.0%
80.0%
90000
40Trương Kiều Oanh2112401023QT2501K
0%
100.0%
0000
41Vũ Đình Phú2112111023QT2501M
13.33%
86.67%
60000
42Nguyễn Mai Phương2112407026QT2501M
6.67%
93.33%
30000
43Nguyễn Minh Quân2112402008QT2501N
26.67%
73.33%
120000
44Nguyễn Thái Sơn2112407032QT2501M
33.33%
66.67%
150000
45Đỗ Xuân Thanh2112111004QT2501M
6.67%
93.33%
30000
46Nguyễn Quý Thành2112407023QT2501M
13.33%
86.67%
60000
47Nguyễn Phương Thảo2112401014QT2501K
33.33%
66.67%
150000
48Lê Thị Thảo2112401021QT2501K
6.67%
93.33%
30000
49Phạm Hữu Thịnh2112401013QT2501K
6.67%
93.33%
30000
50Nguyễn Hà Thu2112401019QT2501K
20.0%
80.0%
90000
51Nguyễn Hoàng Anh Thư2112402014QT2501N
33.33%
66.67%
150000
52Lê Thị Minh Trang2112402012QT2501N
33.33%
66.67%
150000
53Bùi Thị Thùy Trang2112401006QT2501K
6.67%
93.33%
30000
54Phạm Anh Tuấn2112755008QT2501M
20.0%
80.0%
90000
55Trần Thị Minh Tú2112407012QT2501M
0%
100.0%
0000
56Nguyễn Thị Cẩm Vân2112401020QT2501K
0%
100.0%
0000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 17/08/2022C3043QT25
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lanchương 1: Pháp luật về doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2020Trần Diệu Linh (3t, false)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t, false)
Nguyễn Minh Quân (3t, false)
Nguyễn Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Diễm (3t, false)
Nguyễn Tấn Dũng (3t, false)
Nguyễn Quý Thành (3t, false)
Nguyễn Xuân Hải (3t, false)
Đỗ Thị Mỹ Hằng (3t, false)
Nguyễn Phương Thảo (3t, false)
Nguyễn Hoàng Anh Thư (3t, false)
Lê Thị Minh Trang (3t, false)

Lịch trình dự kiến