Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Nguyễn Anh Tiệp1912752005NA2301T16/07/1999NamNiên chếKhóa 23Đại Học Chính QuyTiếng Anh Thương Mại

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1NA23Đọc 4 Nguyễn Thị Phương Thu2700
2NA23Nghe 4 Bùi Thị Tuyết Mai2627
3NA23Viết 4 Nguyễn Thị Thu Hương2600
4NA23T-QT24Kinh Tế Vĩ Mô Nguyễn Thị Hoàng Đan Đỗ Văn Tuyên4920
5NA23Nói 4 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa3039
6NA23Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam Vũ Thị Thanh Hương2829
7NA23A-TTrung Văn Cơ Sở 2 Hồ Thị Thu Trang2065

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 25/01/2021A6043NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu Trang
208h55 26/01/2021A6043NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết MaiUnit 1 ...Cao Thị Thanh Huyền (1t, )
Lê Minh Khánh (1t, )
Vũ Thị Mai (1t, )
Vũ Hà My (1t, )
Bùi Thế Nam (3t, )
Nguyễn Thị Nguyệt (1t, )
Nguyễn Thị Thu Phương (1t, )
Phạm Thị Quỳnh (1t, )
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, )
Đàm Thị Minh Tâm (1t, )
Bùi Thị Hải Yến (1t, )
308h55 27/01/2021B2013NA23T-QT24
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 1. ĐẠI CƯƠNG V ...Nguyễn Tuấn Anh (3t, false)
Vũ Tuấn Anh (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
413h00 27/01/2021B1033NA23
Viết 4
Nguyễn Thị Thu HươngIntroduction Unit 10: ...Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
508h55 28/01/2021A6043NA23
Đọc 4
Nguyễn Thị Phương ThuUnit 1: The Rights of ...Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
613h00 28/01/2021B1033NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaUnit 10: Friends and ...
707h00 29/01/2021A6042NA23
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương
808h55 29/01/2021A6043NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu Trang
908h55 01/02/2021A6043NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu Trang
1008h55 02/02/2021A6043NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Mainghi covid ...
1108h55 03/02/2021B2013NA23T-QT24
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan
1213h00 03/02/2021B1033NA23
Viết 4
Nguyễn Thị Thu Hương
1308h55 04/02/2021A6043NA23
Đọc 4
Nguyễn Thị Phương ThuNGHỈ DICH ...Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
1413h00 04/02/2021B1033NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaUnit 10: Friends and ...
1507h00 05/02/2021A6042NA23
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương
1608h55 05/02/2021A6043NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu Trang
1708h55 01/03/2021A6043NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu Trang
1808h55 02/03/2021A6043NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Mainghi covid ...
1908h55 03/03/2021B2013NA23T-QT24
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan
2013h00 03/03/2021B1033NA23
Viết 4
Nguyễn Thị Thu Hương
2108h55 04/03/2021A6043NA23
Đọc 4
Nguyễn Thị Phương ThuNGHỈ DỊCH ...
2213h00 04/03/2021B1033NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaUnit 11: Health and f ...
2307h00 05/03/2021A6042NA23
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương
2408h55 05/03/2021A6043NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu Trang
2508h55 08/03/2021A6043NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangVũ Hà My (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
2608h55 09/03/2021A6043NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Maiunit 2 ...
2708h55 10/03/2021B2013NA23T-QT24
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan1.4. Phân tích cung c ...Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
Đinh Văn Thái Toàn (3t, false)
2813h00 10/03/2021B1033NA23
Viết 4
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 11: Paragraph of ...Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
2908h55 11/03/2021A6043NA23
Đọc 4
Nguyễn Thị Phương ThuOld too soon Wise too ...Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
3013h00 11/03/2021B1033NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaUnit 12: Leisure time ...
3107h00 12/03/2021A6042NA23
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngChương 1. Văn hóa học ...Vũ Hà My (2t, false)
Bùi Thế Nam (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (2t, false)
Nguyễn Đức Trung (2t, false)
3208h55 12/03/2021A6043NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangVũ Hà My (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
3308h55 15/03/2021A6043NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangVũ Hà My (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, false)
3408h55 16/03/2021A6043NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Maiunit 3 ...
3508h55 17/03/2021B2013NA23T-QT24
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Mục tiêu và công ...Nguyễn Quang Anh (3t, false)
Lê Việt Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Hằng (3t, false)
Nguyễn Bá Hoàng (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Đinh Văn Thái Toàn (3t, false)
Lê Hoàng Ngọc Yến (3t, false)
3613h00 17/03/2021B1033NA23
Viết 4
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 11(cont): Descri ...Nguyễn Đăng Huy (3t, false)
Vũ Hà My (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
3708h55 18/03/2021A6043NA23
Đọc 4
Nguyễn Thị Phương ThuWhat is a family? Fam ...Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
3813h00 18/03/2021B1033NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaRevision 1 Test 1 ...Bùi Thế Nam (3t, )
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, )
Cao Thị Thanh Huyền (3t, )
Vũ Thị Mai (3t, )
Vũ Hà My (3t, )
Trần Thị Minh Phương (3t, )
Bùi Thị Hải Yến (3t, )
3907h00 19/03/2021A6042NA23
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương1.3. Tiến trình văn h ...Nguyễn Thị Nguyệt (2t, false)
Phạm Thị Phương Thảo (2t, false)
Nguyễn Anh Tiệp (2t, false)
Đào Thị La (2t, false)
Đào Thị Thùy Dung (2t, false)
Vũ Hà My (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (2t, false)
Bùi Thế Nam (2t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (2t, false)
Nguyễn Đức Trung (2t, false)
4008h55 19/03/2021A6043NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangĐinh Thị Thanh Hằng (3t, false)
Lê Minh Khánh (3t, false)
Vũ Hà My (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
4108h55 22/03/2021A6043NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangVũ Hà My (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, false)
4208h55 23/03/2021A6043NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Maiunit 4 ...Bùi Thế Nam (2t, )
Nguyễn Hoàng Sơn (1t, )
Nguyễn Anh Tiệp (1t, )
4308h55 24/03/2021B2013NA23T-QT24
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.1. Phương pháp xác ...Nguyễn Quang Anh (3t, false)
Vũ Tuấn Anh (3t, false)
Đỗ Vân Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Hằng (3t, false)
Nguyễn Hải Hoàng (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
Tô Quang Vinh (3t, false)
Lê Hoàng Ngọc Yến (3t, false)
4413h00 24/03/2021B1033NA23
Viết 4
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 11 (cont): Descr ...Nguyễn Đăng Huy (3t, false)
Vũ Hà My (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
4508h55 25/03/2021A6043NA23
Đọc 4
Nguyễn Thị Phương ThuTest 1 The family tod ...
4613h00 25/03/2021B1033NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaUnit 13: Education ...Đinh Thị Thanh Hằng (3t, )
Đào Thị Thùy Dung (3t, )
Phạm Đức Hiếu (3t, )
Vũ Hà My (3t, )
Lê Minh Khánh (3t, )
Đào Thị La (3t, )
Bùi Thế Nam (3t, )
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, )
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, )
Phạm Thị Phương Thảo (3t, )
Nguyễn Đức Trung (3t, )
4707h00 26/03/2021A6042NA23
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương1.3.2. Lớp văn hóa gi ...Vũ Hà My (2t, false)
Bùi Thế Nam (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (2t, false)
Nguyễn Đức Trung (2t, false)
4808h55 26/03/2021A6043NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu Trang
4908h55 29/03/2021A6043NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangBùi Thế Nam (3t, false)
Vũ Hà My (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Anh Tiệp (3t, false)
5008h55 30/03/2021A6043NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Maiunit 5 ...Đinh Thị Thanh Hằng (1t, )
Vũ Thị Mai (1t, )
Bùi Thế Nam (2t, )
Nguyễn Thị Nguyệt (1t, )
Nguyễn Thị Thu Phương (1t, )
Phạm Thị Quỳnh (1t, )
Nguyễn Hoàng Sơn (1t, )
Đàm Thị Minh Tâm (1t, )
Phạm Thị Phương Thảo (1t, )
Bùi Thị Xuân Thùy (1t, )
Cao Thị Thanh Huyền (1t, )
5108h55 31/03/2021B2013NA23T-QT24
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.2. Mqhệ giữa các ch ...Vũ Tuấn Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Hằng (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Lê Hoàng Ngọc Yến (3t, false)
5213h00 31/03/2021B1033NA23
Viết 4
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 12: Comparing an ...Lê Minh Khánh (3t, false)
Trần Nhật Ly (3t, false)
Vũ Hà My (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
5308h55 01/04/2021A6043NA23
Đọc 4
Nguyễn Thị Phương ThuUnit 3: Education aro ...
5413h00 01/04/2021B1033NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaUnit 13: Education Un ...
5507h00 02/04/2021A6042NA23
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngChương 2. Văn hóa nhậ ...Cao Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Thị Nguyệt (2t, false)
Đào Thị Thùy Dung (2t, false)
Lê Minh Khánh (2t, false)
Vũ Hà My (2t, false)
Lê Thị Thảo Vân (2t, false)
5608h55 02/04/2021A6043NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thị Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
Vũ Hà My (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Anh Tiệp (3t, false)
5708h55 05/04/2021A6043NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangVũ Hà My (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
5808h55 06/04/2021A6043NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Maireview test 1 ...Đinh Thị Thanh Hằng (1t, )
Nguyễn Thị Thu Phương (1t, )
Bùi Thị Hải Yến (1t, )
5908h55 07/04/2021B2013NA23T-QT24
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 4. TỔNG CẦU VÀ ...Vũ Tuấn Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Hằng (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Nguyễn Văn Hùng (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Bùi Thị Hương Quỳnh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Lê Hoàng Ngọc Yến (3t, false)
6013h00 07/04/2021B1033NA23
Viết 4
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 12 (cont): Compa ...Phạm Thị Phương Thảo (3t, false)
Vũ Hà My (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
6108h55 08/04/2021A6043NA23
Đọc 4
Nguyễn Thị Phương ThuIn a world growing sm ...
6213h00 08/04/2021B1033NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaUnit 14: The world of ...Nguyễn Anh Tiệp (3t, )
Lê Thị Mai Anh (3t, )
Phạm Đức Hiếu (3t, )
Nguyễn Đăng Huy (3t, )
Lê Minh Khánh (3t, )
Nguyễn Thị Thùy Vân (3t, )
Đào Thị La (3t, )
Vũ Hà My (3t, )
Bùi Thế Nam (3t, )
Nguyễn Thị Nguyệt (3t, )
Bùi Thị Hải Yến (3t, )
Bùi Hải Ninh (3t, )
Trần Thị Minh Phương (3t, )
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, )
Phạm Thị Quỳnh (3t, )
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, )
Đàm Thị Minh Tâm (3t, )
Nguyễn Thị Phương Thái (3t, )
Phạm Thị Phương Thảo (3t, )
Bùi Thị Xuân Thùy (3t, )
6307h00 09/04/2021A6042NA23
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương2.1.2. Cấu trúc không ...
6408h55 09/04/2021A6043NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangVũ Hà My (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
Phạm Thị Quỳnh (3t, false)
6508h55 12/04/2021A6043NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangVũ Hà My (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
6608h55 13/04/2021A6043NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Maiunit 6 ...
6708h55 14/04/2021B2013NA23T-QT24
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.1. Tổng cầu và sản ...Nguyễn Quang Anh (2t, false)
Vũ Tuấn Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Hằng (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (2t, false)
Bùi Thị Hương Quỳnh (1t, )
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Nguyễn Anh Tiệp (1t, )
Đinh Văn Thái Toàn (2t, false)
Nguyễn Thị Hồng Trang (3t, false)
Lê Hoàng Ngọc Yến (3t, false)
6813h00 14/04/2021B1033NA23
Viết 4
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 13: Cause and Ef ...Vũ Hà My (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
6908h55 15/04/2021A6043NA23
Đọc 4
Nguyễn Thị Phương ThuIn Sweden, you are ne ...
7013h00 15/04/2021B1033NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaUnit 15: Money ...
7107h00 16/04/2021A6042NA23
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương2.1.3. Cấu trúc thời ...
7208h55 16/04/2021A6043NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangVũ Hà My (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
7308h55 19/04/2021A6043NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangVũ Hà My (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
7408h55 19/04/2021c6041NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangVũ Hà My (1t, false)
Bùi Thế Nam (1t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (1t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (1t, false)
7508h55 20/04/2021A6043NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Maiunit 7 ...Đào Thị Thùy Dung (1t, )
Cao Thị Thanh Huyền (1t, )
Lê Minh Khánh (1t, )
Đào Thị La (1t, )
Vũ Hà My (1t, )
Vũ Thị Mai (1t, )
Bùi Thế Nam (2t, )
Nguyễn Thị Nguyệt (1t, )
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, )
Phạm Thị Phương Thảo (1t, )
Nguyễn Anh Tiệp (1t, )
Bùi Thị Hải Yến (1t, )
7608h55 21/04/2021B2013NA23T-QT24
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.2. Chính sách tài k ...
7713h00 21/04/2021B1033NA23
Viết 4
Nguyễn Thị Thu Hương
7808h55 22/04/2021A6043NA23
Đọc 4
Nguyễn Thị Phương ThuIn Sweden, you are ne ...
7913h00 22/04/2021B1033NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaRevision 2 Test 2 ...Bùi Thế Nam (3t, )
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, )
Vũ Hà My (3t, )
8007h00 23/04/2021A6042NA23
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương3.1.2. Cách thức tổ c ...
8108h55 23/04/2021A6043NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu Trang
8207h55 24/04/2021B2015NA23T-QT24
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.2. Chính sách tài k ...Vũ Tuấn Anh (5t, false)
Đỗ Vân Anh (1t, )
Lê Việt Anh (1t, )
Nguyễn Bảo Hân (1t, )
Nguyễn Văn Hiếu (5t, false)
Nguyễn Bá Hoàng (5t, false)
Nguyễn Hải Hoàng (5t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (5t, false)
Bùi Thế Nam (5t, false)
Đàm Thị Như Phương (4t, false)
Hoàng Thị Ngọc Quyên (5t, false)
Bùi Thị Hương Quỳnh (4t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (5t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (5t, false)
Nguyễn Thái Sơn (5t, false)
Nguyễn Anh Tiệp (1t, )
Tô Quang Vinh (5t, false)
Lê Hoàng Ngọc Yến (5t, false)
8308h55 26/04/2021A6043NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu Trang
8408h55 26/04/2021c6041NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu Trang
8508h55 27/04/2021A6043NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Maiunit 8 ...
8613h00 27/04/2021B1034NA23
Viết 4
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 13: Cause and Ef ...Vũ Hà My (4t, false)
Bùi Thế Nam (4t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (4t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (4t, false)
8708h55 28/04/2021B2013NA23T-QT24
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.2. MS 5.3. Mức cầu ...Vũ Tuấn Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Hằng (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Lê Hoàng Ngọc Yến (3t, false)
8813h00 28/04/2021B1034NA23
Viết 4
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 14: Argument Par ...Vũ Hà My (4t, false)
Bùi Thế Nam (4t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (4t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (4t, false)
8908h55 29/04/2021A6043NA23
Đọc 4
Nguyễn Thị Phương Thu NGHỈ LỄ ...
9013h00 29/04/2021B1033NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaUnit 16: Past experie ...
9107h00 30/04/2021A6042NA23
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương
9208h55 30/04/2021A6043NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu Trang
9308h55 03/05/2021A6041NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu Trang
9408h55 03/05/2021A6043NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu Trang
9508h55 04/05/2021A6043NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Maireview test 2 ...
9608h55 05/05/2021B2013NA23T-QT24
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.4. Tiền tệ, lãi suấ ...Vũ Tuấn Anh (3t, false)
Lê Việt Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Hằng (3t, false)
Nguyễn Thị Diệu Linh (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Khoa Thị Hồng Ngọc (3t, false)
Bùi Thị Hương Quỳnh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Lê Hoàng Ngọc Yến (3t, false)
9713h00 05/05/2021B1033NA23
Viết 4
Nguyễn Thị Thu HươngRevision and Test 3 U ...Vũ Hà My (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
9808h55 06/05/2021A6043NA23
Đọc 4
Nguyễn Thị Phương ThuHow to give a good sp ...
9913h00 06/05/2021B1033NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaUnit 16: Past experie ...Bùi Thế Nam (3t, )
Vũ Hà My (3t, )
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, )
Bùi Thị Hải Yến (3t, )
10007h00 07/05/2021A6042NA23
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngKiểm tra định kỳ Chư ...
10108h55 07/05/2021A6043NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu Trang
10213h00 07/05/2021C1044NA23
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương4.1. Tín ngưỡng (tiếp ...Vũ Hà My (4t, false)
Bùi Thế Nam (4t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (4t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (4t, false)
Nguyễn Đức Trung (4t, false)
10308h55 10/05/2021A6043NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu Trang
10408h55 10/05/2021c6041NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangVũ Hà My (1t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (1t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (1t, false)
10508h55 11/05/2021A6043NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Maiunit 9 ...
10613h00 11/05/2021B1034NA23
Viết 4
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 15: Quotation (c ...Vũ Hà My (4t, false)
Bùi Thế Nam (4t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (4t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (4t, false)
Phạm Thị Phương Thảo (1t, )
10707h00 12/05/2021d2012NA23T-QT24
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.5. CS tài khoá, CS ...Nguyễn Hoàng Sơn (2t, false)
Vũ Tuấn Anh (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Hằng (2t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (2t, false)
Bùi Thế Nam (2t, false)
Bùi Thị Hương Quỳnh (2t, false)
Nguyễn Thái Sơn (2t, false)
Lê Hoàng Ngọc Yến (2t, false)
10808h55 12/05/2021B2013NA23T-QT24
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.1. Tổng cung và thị ...Vũ Tuấn Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Hằng (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Bùi Thị Hương Quỳnh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Lê Hoàng Ngọc Yến (3t, false)
10913h00 12/05/2021B1033NA23
Viết 4
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 17: Summary ...Vũ Hà My (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
11008h55 13/05/2021A6043NA23
Đọc 4
Nguyễn Thị Phương ThuAre you really listen ...
11113h00 13/05/2021B1033NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaUnit 17: Science and ...
11207h00 14/05/2021A6042NA23
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương4.2. Phong tục (tiếp) ...
11308h55 14/05/2021A6043NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangVũ Hà My (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
11413h00 14/05/2021B1054NA23
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương
11513h55 14/05/2021D2013NA23T-QT24
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan7.1. Lạm phát 7.2. Th ...Vũ Tuấn Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Hằng (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Bùi Thị Hương Quỳnh (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Lê Hoàng Ngọc Yến (3t, false)
11609h50 15/05/2021A6043NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Maiunit 10 ...
11713h00 15/05/2021B1033NA23
Viết 4
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 18: Plagiarism ...Vũ Hà My (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
11808h55 17/05/2021A6043NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangVũ Hà My (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
11908h55 17/05/2021c6041NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Hoàng Sơn (1t, false)
Vũ Hà My (1t, false)
Bùi Thế Nam (1t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (1t, false)
12008h55 18/05/2021A6043NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Maiunit 10 ...
12107h00 19/05/2021B2012NA23T-QT24
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan
12208h55 19/05/2021B2013NA23T-QT24
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan7.3. Mối quan hệ giữa ...
12313h00 19/05/2021B1033NA23
Viết 4
Nguyễn Thị Thu Hương
12408h55 20/05/2021A6043NA23
Đọc 4
Nguyễn Thị Phương ThuThe Heimlich Maneuver ...
12513h00 20/05/2021B1033NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaUnit 18: Social and ...Vũ Hà My (3t, )
Bùi Thế Nam (3t, )
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, )
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, )
12607h00 21/05/2021A6042NA23
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương4.3. Văn hóa giao tiế ...Vũ Hà My (2t, false)
Bùi Thế Nam (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (2t, false)
Nguyễn Đức Trung (2t, false)
12708h55 21/05/2021A6043NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu Trang
12807h55 24/05/2021C1012NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
12907h55 24/05/2021online3NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangVũ Hà My (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
13008h55 24/05/2021c6041NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu Trang
13109h50 25/05/2021online3NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Maiunit 11 ...
13207h00 26/05/2021B2015NA23T-QT24
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan7.3. Mối quan hệ giữa ...Ngô Phạm Công Sâm (5t, false)
Nguyễn Tuấn Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Chi (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (1t, false)
Nguyễn Bá Hoàng (1t, false)
Nguyễn Duy Hưng (2t, false)
Nguyễn Văn Hùng (2t, false)
Tô Quang Vinh (5t, true)
Vũ Tuấn Anh (5t, false)
Nguyễn Thị Thu Hằng (5t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (5t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (5t, false)
Bùi Thế Nam (5t, false)
Phạm Bảo Ngọc (5t, false)
Bùi Thị Hương Quỳnh (5t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (5t, false)
Nguyễn Thái Sơn (5t, false)
Đinh Văn Thái Toàn (5t, false)
Lê Hoàng Ngọc Yến (5t, false)
13313h00 26/05/2021online3NA23
Viết 4
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 19: Citation Fu ...Bùi Thế Nam (3t, false)
Vũ Hà My (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
13413h55 27/05/2021c1013NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
13507h00 28/05/2021online2NA23
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương4.4. Nghệ thuật truyề ...
13607h55 28/05/20211NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu Trang
13708h55 28/05/2021online3NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangVũ Hà My (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
13807h00 31/05/2021c1012NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaNguyễn Thị Thu Phương (1t, )
Nguyễn Hoàng Sơn (2t, )
Vũ Hà My (2t, )
Bùi Thế Nam (2t, )
13907h55 31/05/2021online4NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangVũ Hà My (4t, false)
Bùi Thế Nam (4t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (4t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (4t, false)
14008h55 31/05/2021c6041NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu Trang
14107h00 01/06/2021c1012NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh HoaVũ Hà My (2t, )
Bùi Thế Nam (2t, )
Nguyễn Hoàng Sơn (2t, )
14209h50 01/06/2021online3NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Mai
14313h00 01/06/2021online4NA23
Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngVũ Hà My (4t, false)
Bùi Thế Nam (4t, false)
Nguyễn Thị Thu Phương (4t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (4t, false)
Nguyễn Đức Trung (4t, false)
14408h55 03/06/20213NA23
Đọc 4
Nguyễn Thị Phương Thu
14513h55 03/06/2021c 1013NA23
Nói 4
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
14618h45 03/06/2021online3NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Mai
14707h55 04/06/20211NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu Trang
14808h55 04/06/2021Online3NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu TrangVũ Hà My (3t, false)
Bùi Thế Nam (3t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, false)
14913h55 04/06/2021online3NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Maiunit 12 revision ...
15015h50 04/06/2021online3NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Mai
15107h55 05/06/20214NA23
Đọc 4
Nguyễn Thị Phương Thu
15213h55 05/06/2021online3NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu Trang
15308h55 07/06/2021online3NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 2
Hồ Thị Thu Trang