Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
NA-DL25Tin Học Đại Cương 2 Đặng Quang Huy03028vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (70%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Nguyễn Mai Phương Anh2112751001NA2501A
60.0%
40.0%
1800.00
2Phạm Thị Phương Anh2112755010NA2501H
13.33%
86.67%
400.00
3Nguyễn Xuân Anh2112405005DL2501
46.67%
53.33%
1400.00
4Đặng Thị Hoàng An2112751029NA2501A
13.33%
86.67%
402.02
5Lê Thị Ngọc Ánh2112755006DL2501
13.33%
86.67%
403.03
6Nguyễn Vũ Quỳnh Chi2112755007NA2501H
0.0%
100.0%
0000
7Lưu Văn Cường2112405001DL2501
13.33%
86.67%
400.00
8Nguyễn Văn Cường2112753001NA2501A
13.33%
86.67%
402.02
9Nguyễn Thị Diễm2112752004NA2501M
13.33%
86.67%
400.00
10Phan Đức Duy2112751008NA2501A
66.67%
33.33%
2000.00
11Trần Ngọc Duyên2112755003NA2501H
0.0%
100.0%
003.03
12Nguyễn Tiến Dũng2112751027NA2501A
33.33%
66.67%
1000.00
13Phạm Hải Dương2112751004NA2501A
0.0%
100.0%
0000
14Tạ Hữu Dương2112751002NA2501A
86.67%
13.329999999999998%
2600.00
15Nguyễn Thùy Dương2112755009NA2501H
0.0%
100.0%
000.00
16Nguyễn Quốc Đạt2112752001NA2501M
86.67%
13.329999999999998%
2600.00
17Nguyễn Thành Đạt2112751028NA2501A
53.33%
46.67%
1600.00
18Đỗ Anh Đức2112751016NA2501A
80.0%
20.0%
2400.00
19Phạm Khánh Giang2112751022NA2501H
0.0%
100.0%
003.03
20Lại Thị Hằng2112751010NA2501A
33.33%
66.67%
1000.00
21Tạ Thị Ngọc Huyền2112751025NA2501A
33.33%
66.67%
1000.00
22Bùi Việt Hưng2112751024NA2501A
86.67%
13.329999999999998%
2600.00
23Đào Thị Mai Hương2112751014NA2501A
6.67%
93.33%
200.00
24Đỗ Trọng Khang2112405003DL2501
40.0%
60.0%
1200.00
25Phùng Quang Khải2112751011NA2501A
20.0%
80.0%
602.02
26Mai Thị Lan2112753003NA2501A
0.0%
100.0%
000.00
27Nguyễn Thị Thanh Lãng1412751133NA1804
6.67%
93.33%
2000
28Nguyễn Quang Thành Lâm2112751006NA2501A
33.33%
66.67%
1000.00
29Nguyễn Gia Long2112751017NA2501A
0.0%
100.0%
000.00
30Cao Văn Long2112405006DL2501
6.67%
93.33%
200.00
31Nguyễn Nhật Minh2112751026NA2501A
6.67%
93.33%
203.03
32Phạm Thị Ngát2112751021NA2501A
33.33%
66.67%
1000.00
33Đào Thanh Nhung2112751019NA2501A
20.0%
80.0%
600.00
34Đào Vân Như2112751009NA2501A
0.0%
100.0%
000.00
35Trần Ngọc Quỳnh2112751012NA2501M
13.33%
86.67%
402.02
36Nguyễn Thị Như Quỳnh2112753002NA2501H
6.67%
93.33%
200.00
37Trần Thị Thu Thảo2112755012NA2501H
0.0%
100.0%
000.00
38Trần Thị Thảo2112751018NA2501A
6.67%
93.33%
200.00
39Đặng Thị Thắm2112755011NA2501H
80.0%
20.0%
2400.00
40Nguyễn Thị Thu Thơm2112752003NA2501M
13.33%
86.67%
400.00
41Phạm Thị Thủy2112402013NA2501H
73.33%
26.67%
2200.00
42Đặng Anh Thư2112751020NA2501A
33.33%
66.67%
1000.00
43Nguyễn Thị Kiều Trang2112751003NA2501H
40.0%
60.0%
1200.00
44Nguyễn Lam Trường2112751015NA2501A
0.0%
100.0%
000.00
45Phạm Anh Tuấn2112755008NA2501H
46.67%
53.33%
1400.00
46Trịnh Đình Tuấn2112751013NA2501A
13.33%
86.67%
400.00
47Vũ Đức Sơn Tùng2112405004DL2501
66.67%
33.33%
2000.00
48Nguyễn Thanh Tùng2112755001NA2501H
0.0%
100.0%
003.03
49Trần Nguyễn Minh Vỹ2112751005NA2501A
0.0%
100.0%
000.00
50Nguyễn Thu Yến2112752002NA2501M
0.0%
100.0%
002.02

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 18/02/2022PMGV2NA-DL25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang HuyMicrosoft Excel 2010
1-Tạo bảng tính đầu tiên
207h00 25/02/2022PMGV2NA-DL25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
2-Quản lý bảng tính
Lê Thị Ngọc Ánh (2t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (2t, false)
Nguyễn Thị Diễm (2t, false)
Nguyễn Quốc Đạt (2t, false)
Nguyễn Thành Đạt (2t, false)
Đỗ Anh Đức (2t, false)
Bùi Việt Hưng (2t, false)
Đỗ Trọng Khang (2t, false)
Phùng Quang Khải (2t, false)
Phạm Thị Ngát (2t, false)
Nguyễn Thị Kiều Trang (2t, false)
Tạ Hữu Dương (2t, false)
307h00 04/03/2022PMGV2NA-DL25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
3-ĐỊnh dạng và In ấn
Nguyễn Mai Phương Anh (2t, true)
Phạm Thị Phương Anh (2t, false)
Phan Đức Duy (2t, false)
Tạ Hữu Dương (2t, false)
Nguyễn Quốc Đạt (2t, false)
Đỗ Anh Đức (2t, false)
Lại Thị Hằng (2t, false)
Bùi Việt Hưng (2t, false)
Phùng Quang Khải (2t, true)
Đặng Thị Thắm (2t, false)
Nguyễn Thị Kiều Trang (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, false)
Vũ Đức Sơn Tùng (2t, false)
407h00 11/03/2022PMGV2NA-DL25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
4-Công thức và bảng tính trong Excel
Nguyễn Thị Kiều Trang (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, false)
Nguyễn Mai Phương Anh (2t, false)
Đặng Thị Hoàng An (2t, false)
Phan Đức Duy (2t, false)
Tạ Hữu Dương (2t, false)
Nguyễn Quốc Đạt (2t, false)
Đỗ Anh Đức (2t, false)
Bùi Việt Hưng (2t, false)
Đặng Thị Thắm (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Thơm (2t, false)
Phạm Thị Thủy (2t, false)
Đặng Anh Thư (2t, false)
507h00 18/03/2022PMGV2NA-DL25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
5-Các Hàm trong Excel
5.1.Các Hàm đơn giản.
5.2.Hàm điều kiện IF.
Nguyễn Xuân Anh (2t, false)
Lê Thị Ngọc Ánh (2t, false)
Tạ Hữu Dương (2t, false)
Nguyễn Thùy Dương (2t, true)
Nguyễn Quốc Đạt (2t, false)
Đỗ Anh Đức (2t, false)
Lại Thị Hằng (2t, false)
Bùi Việt Hưng (2t, false)
Nguyễn Quang Thành Lâm (2t, false)
Trần Ngọc Quỳnh (2t, true)
Đặng Thị Thắm (2t, false)
Phạm Thị Thủy (2t, false)
Đặng Anh Thư (2t, false)
607h00 25/03/2022PMGV2NA-DL25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
5.3.Hàm tìm kiếm VLOOKUP
Phạm Hải Dương (2t, true)
Phạm Thị Thủy (2t, false)
Nguyễn Mai Phương Anh (2t, false)
Phan Đức Duy (2t, false)
Tạ Hữu Dương (2t, false)
Nguyễn Quốc Đạt (2t, false)
Nguyễn Thành Đạt (2t, false)
Đỗ Anh Đức (2t, false)
Bùi Việt Hưng (2t, false)
Phùng Quang Khải (2t, false)
Nguyễn Quang Thành Lâm (2t, false)
Đặng Thị Thắm (2t, false)
Đặng Anh Thư (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, false)
Vũ Đức Sơn Tùng (2t, false)
707h00 01/04/2022PMGV2NA-DL25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
5.4.Hàm tìm kiếm HLOOKUP.
Nguyễn Quốc Đạt (2t, false)
Đỗ Anh Đức (2t, false)
Bùi Việt Hưng (2t, false)
Nguyễn Mai Phương Anh (2t, false)
Nguyễn Xuân Anh (2t, false)
Nguyễn Thị Diễm (2t, false)
Phan Đức Duy (2t, false)
Tạ Hữu Dương (2t, false)
Tạ Thị Ngọc Huyền (2t, true)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (2t, false)
Trần Thị Thu Thảo (2t, true)
Đặng Thị Thắm (2t, false)
Trần Thị Thảo (2t, false)
Phạm Thị Thủy (2t, false)
Nguyễn Thị Kiều Trang (2t, false)
Vũ Đức Sơn Tùng (2t, false)
807h00 08/04/2022PMGV2NA-DL25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
5.5.Hàm tính toán điều kiện: (SUMIF, AVERAGEIF, COUNTIF)
Bài tập.
Tạ Hữu Dương (2t, false)
Nguyễn Quốc Đạt (2t, false)
Đỗ Anh Đức (2t, false)
Bùi Việt Hưng (2t, false)
Đặng Thị Thắm (2t, false)
Phạm Thị Thủy (2t, false)
Nguyễn Xuân Anh (2t, false)
Lại Thị Hằng (2t, false)
Tạ Thị Ngọc Huyền (2t, false)
Phạm Thị Ngát (2t, false)
Đào Thanh Nhung (2t, false)
Vũ Đức Sơn Tùng (2t, false)
907h00 15/04/2022PMGV2NA-DL25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
5.6.Hàm tính toán nhiều điều kiện (SUMIFS, AVERAGEIFS, COUNTIFS)
Bài tập.
Tạ Hữu Dương (2t, false)
Nguyễn Quốc Đạt (2t, false)
Đỗ Anh Đức (2t, false)
Bùi Việt Hưng (2t, false)
Đặng Thị Thắm (2t, false)
Phạm Thị Thủy (2t, false)
Phan Đức Duy (2t, false)
Nguyễn Mai Phương Anh (2t, false)
Nguyễn Xuân Anh (2t, false)
Lưu Văn Cường (2t, false)
Nguyễn Văn Cường (2t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (2t, false)
Nguyễn Thành Đạt (2t, false)
Tạ Thị Ngọc Huyền (2t, false)
Đào Thị Mai Hương (2t, false)
Đỗ Trọng Khang (2t, false)
Phùng Quang Khải (2t, false)
Nguyễn Quang Thành Lâm (2t, false)
Cao Văn Long (2t, false)
Nguyễn Nhật Minh (2t, false)
Phạm Thị Ngát (2t, false)
Trần Ngọc Quỳnh (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Thơm (2t, false)
Trịnh Đình Tuấn (2t, false)
Vũ Đức Sơn Tùng (2t, false)
1007h00 22/04/2022PMGV2NA-DL25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
6-Sắp xếp và lọc dữ liệu
6.1.Sắp xếp bảng tính
6.2.Lọc dữ liệu AutoFilter và AdvancedFilter
Bài tập
Phan Đức Duy (2t, false)
Tạ Hữu Dương (2t, false)
Nguyễn Quốc Đạt (2t, false)
Bùi Việt Hưng (2t, false)
Đặng Thị Thắm (2t, false)
Phạm Thị Thủy (2t, false)
Nguyễn Mai Phương Anh (2t, false)
Đặng Thị Hoàng An (2t, false)
Nguyễn Thành Đạt (2t, false)
Tạ Thị Ngọc Huyền (2t, true)
Đỗ Trọng Khang (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, false)
Vũ Đức Sơn Tùng (2t, false)
1107h00 29/04/2022PMGV2NA-DL25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
7-Thống kê dữ liệu bằng Subtotal và PivotTable
Bài tập
Tạ Hữu Dương (2t, false)
Nguyễn Quốc Đạt (2t, false)
Đỗ Anh Đức (2t, false)
Bùi Việt Hưng (2t, false)
Đặng Thị Thắm (2t, false)
Phạm Thị Thủy (2t, false)
Vũ Đức Sơn Tùng (2t, false)
Nguyễn Mai Phương Anh (2t, false)
Phạm Thị Phương Anh (2t, false)
Lưu Văn Cường (2t, false)
Phan Đức Duy (2t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (2t, false)
Nguyễn Thành Đạt (2t, false)
Lại Thị Hằng (2t, false)
Tạ Thị Ngọc Huyền (2t, false)
Phạm Thị Ngát (2t, false)
Trần Ngọc Quỳnh (2t, false)
Đặng Anh Thư (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, false)
1207h00 06/05/2022PMGV2NA-DL25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
8-Biểu đồ và hình vẽ
8.1. Biểu đồ
8.2.Chuyển đổi dạng tệp bảng tính
8.3. Hình ảnh, chữ nghệ thuật và hình vẽ
Kiểm tra
Đỗ Anh Đức (2t, false)
Phạm Hải Dương (2t, true)
Nguyễn Vũ Quỳnh Chi (2t, true)
Tạ Hữu Dương (2t, false)
Nguyễn Quốc Đạt (2t, false)
Bùi Việt Hưng (2t, false)
Đặng Thị Thắm (2t, false)
Phạm Thị Thủy (2t, false)
Vũ Đức Sơn Tùng (2t, false)
Nguyễn Mai Phương Anh (2t, false)
Phan Đức Duy (2t, false)
Nguyễn Xuân Anh (2t, false)
Nguyễn Văn Cường (2t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (2t, false)
Nguyễn Thành Đạt (2t, false)
Tạ Thị Ngọc Huyền (2t, false)
Đỗ Trọng Khang (2t, false)
Nguyễn Quang Thành Lâm (2t, false)
Đào Thanh Nhung (2t, false)
Nguyễn Thị Kiều Trang (2t, false)
Trịnh Đình Tuấn (2t, false)
1307h00 13/05/2022PMGV2NA-DL25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
Microsoft Office PowerPoint 2010
1-Tạo bản trình chiếu đầu tiên
2-Làm việc với text trong PowerPoint
Đỗ Trọng Khang (2t, false)
Đào Thanh Nhung (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, false)
Nguyễn Mai Phương Anh (2t, false)
Nguyễn Xuân Anh (2t, false)
Phan Đức Duy (2t, false)
Tạ Hữu Dương (2t, false)
Nguyễn Quốc Đạt (2t, false)
Nguyễn Thành Đạt (2t, false)
Đỗ Anh Đức (2t, false)
Bùi Việt Hưng (2t, false)
Đặng Thị Thắm (2t, false)
Phạm Thị Thủy (2t, false)
Vũ Đức Sơn Tùng (2t, false)
Nguyễn Vũ Quỳnh Chi (2t, true)
Phạm Hải Dương (2t, true)
1407h00 20/05/2022PMGV2NA-DL25
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy(Tiếp ...)
3-Chèn hình ảnh và vẽ hình
4-Điều chỉnh giao diện của bản trình chiếu
5-Biểu đồ
Nguyễn Mai Phương Anh (2t, false)
Nguyễn Xuân Anh (2t, false)
Phan Đức Duy (2t, false)
Tạ Hữu Dương (2t, false)
Nguyễn Quốc Đạt (2t, false)
Đỗ Anh Đức (2t, false)
Bùi Việt Hưng (2t, false)
Đặng Thị Thắm (2t, false)
Phạm Thị Thủy (2t, false)
Vũ Đức Sơn Tùng (2t, false)
Phạm Anh Tuấn (2t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (2t, false)
Nguyễn Thành Đạt (2t, false)
Lại Thị Hằng (2t, false)
Tạ Thị Ngọc Huyền (2t, false)
Đỗ Trọng Khang (2t, false)
Nguyễn Quang Thành Lâm (2t, false)
Phạm Thị Ngát (2t, false)
Đặng Anh Thư (2t, false)
Nguyễn Thị Kiều Trang (2t, false)
Nguyễn Thị Thanh Lãng (2t, false)

Lịch trình dự kiến