Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Nguyễn Thị Tươi1971019003Môi trường

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1MT25-26Quản Lý Và Xử Lý Chất Thải Rắn10025
2MT2601Cơ Sở Hóa Sinh Trong Công Nghệ Môi Trường4020
3MT2601Quản Lý Tài Nguyên4030

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h00 20/01/2024C2045MT2601
Quản Lý Tài Nguyên
Nguyễn Thị TươiĐược chấp nhận
207h00 21/01/2024B1025MT2601
Cơ Sở Hóa Sinh Trong Công Nghệ Môi Trường
Nguyễn Thị TươiĐược chấp nhận
307h00 27/01/2024C2045MT2601
Quản Lý Tài Nguyên
Nguyễn Thị TươiĐược chấp nhận
407h00 28/01/2024B1025MT2601
Cơ Sở Hóa Sinh Trong Công Nghệ Môi Trường
Nguyễn Thị TươiĐược chấp nhận
507h00 03/02/2024C2045MT2601
Quản Lý Tài Nguyên
Nguyễn Thị TươiĐược chấp nhận
607h00 24/02/2024B1025MT2601
Quản Lý Tài Nguyên
Nguyễn Thị TươiĐược chấp nhận
707h00 25/02/2024B1025MT2601
Cơ Sở Hóa Sinh Trong Công Nghệ Môi Trường
Nguyễn Thị TươiĐược chấp nhận
807h00 02/03/2024B1025MT2601
Quản Lý Tài Nguyên
Nguyễn Thị TươiĐược chấp nhận
907h00 03/03/2024B1025MT2601
Cơ Sở Hóa Sinh Trong Công Nghệ Môi Trường
Nguyễn Thị TươiĐược chấp nhận
1007h00 09/03/2024B1025MT2601
Quản Lý Tài Nguyên
Nguyễn Thị TươiĐược chấp nhận
1107h00 07/04/2024B1025MT25-26
Quản Lý Và Xử Lý Chất Thải Rắn
Nguyễn Thị TươiĐược chấp nhận
1207h00 14/04/2024B1025MT25-26
Quản Lý Và Xử Lý Chất Thải Rắn
Nguyễn Thị TươiĐược chấp nhận
1307h00 21/04/2024B1025MT25-26
Quản Lý Và Xử Lý Chất Thải Rắn
Nguyễn Thị TươiĐược chấp nhận
1407h00 28/04/2024B1025MT25-26
Quản Lý Và Xử Lý Chất Thải Rắn
Nguyễn Thị TươiĐược chấp nhận
1507h00 05/05/2024B1025MT25-26
Quản Lý Và Xử Lý Chất Thải Rắn
Nguyễn Thị TươiĐược chấp nhận