Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Đỗ Văn Chiểu1971016007Công nghệ thông tin

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1CT2601Phần Mềm Nguồn Mở244848

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h00 20/01/2024B1034CT2601
Phần Mềm Nguồn Mở
Đỗ Văn ChiểuChương 1. Tổng quan v ...Đã hoàn thành
207h00 27/01/2024B1034CT2601
Phần Mềm Nguồn Mở
Đỗ Văn Chiểu1.7. Các giấy phép bả ...Đã hoàn thành
307h00 03/02/2024B1034CT2601
Phần Mềm Nguồn Mở
Đỗ Văn Chiểu2.1.2. Quản trị nội d ...Đã hoàn thành
407h00 24/02/2024B1034CT2601
Phần Mềm Nguồn Mở
Đỗ Văn Chiểu2.2. Joomla 2.2.1 Giớ ...Đã hoàn thành
507h00 02/03/2024B1034CT2601
Phần Mềm Nguồn Mở
Đỗ Văn ChiểuChương 3: Phần mềm ng ...Đã hoàn thành
607h00 09/03/2024B1034CT2601
Phần Mềm Nguồn Mở
Đỗ Văn Chiểu 3.2. WooCommerce 3.2 ...Nguyễn Tiến Dũng (4t)
Phạm Hữu Dương (4t)
Quản Thành Đạt (4t)
Phạm Đỗ Thế Hải (4t)
Trần Hữu Toàn (4t)
Phạm Ngọc Trâm (4t)
Nguyễn Đình Trường (4t)
Đã hoàn thành
707h00 06/04/2024B1034CT2601
Phần Mềm Nguồn Mở
Đỗ Văn ChiểuChương 4: Phần mềm mã ...Phạm Hữu Dương (4t)
Trịnh Doãn Hoàng (4t)
Hoàng Việt Trung (4t)
Đã hoàn thành
807h00 13/04/2024B1034CT2601
Phần Mềm Nguồn Mở
Đỗ Văn Chiểu4.2 Koha 4.2.1 Giới t ...Phạm Hữu Dương (4t)
Trịnh Doãn Hoàng (4t)
Vũ Thượng Khanh (4t)
Trần Hữu Toàn (4t)
Đã hoàn thành
907h00 20/04/2024B1034CT2601
Phần Mềm Nguồn Mở
Đỗ Văn Chiểu 4.3 Một số phần mềm ...Phạm Hữu Dương (4t)
Hà Quốc Huy (4t)
Đỗ Tuấn Long (4t)
Phạm Ngọc Trâm (4t)
Đã hoàn thành
1007h00 27/04/2024B1034CT2601
Phần Mềm Nguồn Mở
Đỗ Văn Chiểu5.2 Metasfresh 5.1.1 ...Phạm Hữu Dương (4t)
Đã hoàn thành
1107h00 04/05/2024B1034CT2601
Phần Mềm Nguồn Mở
Đỗ Văn Chiểu 5.3 Một số phần mềm ...Phạm Hữu Dương (4t)
Đã hoàn thành
1207h00 11/05/2024B1034CT2601
Phần Mềm Nguồn Mở
Đỗ Văn ChiểuĐánh giá ...Đã hoàn thành