Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
CT-DL25Anh Văn Cơ Sở 3 Bùi Thị Mai Anh757575english

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm trung bình kiểm tra (60%)Điểm quá trình
1Trần Duy An2112111017CT2501C
50.67%
49.33%
380.000
2Vũ Bá Quốc Anh2112111005CT2501C
0.0%
100.0%
04.03.07
3Đoàn Quốc Anh2112111038CT2501C
0.0%
100.0%
04.03.07
4Phạm Thị Ngọc Anh1812401017QT2201K
50.67%
49.33%
380.000
5Bùi Tuấn Anh2112102034CT2501C
0.0%
100.0%
04.02.06
6Nguyễn Xuân Anh2112405005DL2501
50.67%
49.33%
380.000
7Lê Thị Ngọc Ánh2112755006DL2501
0.0%
100.0%
04.02.06
8Nguyễn Đặng Thái Bình2112111002CT2501C
50.67%
49.33%
380.000
9Nguyễn Hải Bình2112111013CT2501C
0.0%
100.0%
04.03.07
10Phạm Văn Cao2112111030CT2501C
0.0%
100.0%
04.02.06
11Nguyễn Đức Cảnh2112111003CT2501C
0.0%
100.0%
04.03.07
12Hoàng Hữu Cường2112111020CT2501C
0.0%
100.0%
04.01.05
13Lưu Văn Cường2112405001DL2501
34.67%
65.33%
260.000
14Trần Công Duy2112111021CT2501C
0.0%
100.0%
04.05.09
15Lưu Đức Đạt2112111032CT2501C
0.0%
100.0%
04.03.07
16Nguyễn Trung Đức2112111040CT2501C
50.67%
49.33%
380.000
17Phạm Song Hai1812301001MT2201
0.0%
100.0%
04.03.07
18Nguyễn Thế Hải2112111012CT2501C
50.67%
49.33%
380.000
19Hoàng Đình Hiệp2112111022CT2501C
0.0%
100.0%
04.02.06
20Vũ Khắc Hoàng2112111028CT2501C
0.0%
100.0%
04.03.07
21Dương Đức Hoạt1612111013CT2001C
48.0%
52.0%
360.000
22Phạm Vũ Huy2112111019CT2501C
0.0%
100.0%
04.03.07
23Đỗ Trọng Khang2112405003DL2501
50.67%
49.33%
380.000
24Phạm Thành Lâm2112111015CT2501C
0.0%
100.0%
04.04.08
25Đoàn Duy Linh2112111014CT2501C
0.0%
100.0%
04.04.08
26Cao Văn Long2112405006DL2501
0.0%
100.0%
04.04.08
27Trần Khánh Ly1812402003QT2201N
0.0%
100.0%
04.04.08
28Nghiêm Thanh Mai1812402010QT2201N
0.0%
100.0%
04.04.08
29Nguyễn Đại Minh2112111026CT2501C
0.0%
100.0%
04.04.08
30Nguyễn Thị Phượng2112111039CT2501C
0.0%
100.0%
04.04.08
31Bùi Anh Minh Quân2112111027CT2501C
0.0%
100.0%
04.03.07
32Đỗ Hồng Quân2112111018CT2501C
0.0%
100.0%
04.04.08
33Nguyễn Bùi Đức Tâm2112111046CT2501C
0.0%
100.0%
04.01.05
34Vũ Thị Minh Thư2112111007CT2501C
0.0%
100.0%
04.02.06
35Chu Đình Tuân2112111025CT2501C
0.0%
100.0%
04.02.06
36Cù Văn Tú2112111041CT2501C
0.0%
100.0%
04.03.07
37Nguyễn Đức Tùng2112111033CT2501C
0.0%
100.0%
04.02.06
38Vũ Đức Sơn Tùng2112405004DL2501
50.67%
49.33%
380.000
39Nguyễn Vũ Xuân Tùng2112111016CT2501C
0.0%
100.0%
04.03.07

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
109h50 15/08/2022C3012CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai AnhUnit 6. Technology
207h00 18/08/2022C3013CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai AnhUnit 6. Technology (cont)
309h50 22/08/2022C3012CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai AnhUnit 6. Technology (cont)
409h50 29/08/2022C3012CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai AnhUnit 6. Technology (cont)
Self-check 6
507h00 01/09/2022C3013CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai AnhLanguage Review & Skills Round up
Unit 7: Cultures & Customs
609h50 05/09/2022C3012CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai AnhUnit 7: Cultures & Customs (cont)
707h00 08/09/2022C3013CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai AnhUnit 7: Cultures & Customs (cont)
809h50 12/09/2022C3012CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai AnhUnit 7: Cultures & Customs (cont)
907h00 15/09/2022C3013CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai AnhUnit 7: Cultures & Customs (cont)
Self-check 2 Language Review
1009h50 19/09/2022C3012CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai AnhGet Ready for Your Exam
Progress Test 1
1107h00 22/09/2022C3013CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai AnhProgress Test 1 (cont)
Unit 8: What If...?
1209h50 26/09/2022C3012CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai AnhUnit 8: What If...? (cont)
1307h00 29/09/2022C3013CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai AnhUnit 8: What If...? (cont)
1409h50 03/10/2022C3012CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai AnhUnit 8: What If...? (cont)Trần Duy An (2t, false)
Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
Nguyễn Xuân Anh (2t, false)
Nguyễn Đặng Thái Bình (2t, false)
Nguyễn Trung Đức (2t, false)
Nguyễn Thế Hải (2t, false)
Đỗ Trọng Khang (2t, false)
Vũ Đức Sơn Tùng (2t, false)
1513h00 05/10/2022C1033CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai AnhUnit 8: What If...? (cont)
Self-check 8 Language Review
Trần Duy An (3t, false)
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Xuân Anh (3t, false)
Nguyễn Đặng Thái Bình (3t, false)
Nguyễn Trung Đức (3t, false)
Nguyễn Thế Hải (3t, false)
Dương Đức Hoạt (3t, false)
Đỗ Trọng Khang (3t, false)
Vũ Đức Sơn Tùng (3t, false)
1607h00 06/10/2022C3013CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai AnhSkill Round up
Unit 9: Crime Scene
Trần Duy An (3t, false)
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Xuân Anh (3t, false)
Nguyễn Đặng Thái Bình (3t, false)
Nguyễn Trung Đức (3t, false)
Nguyễn Thế Hải (3t, false)
Dương Đức Hoạt (3t, false)
Đỗ Trọng Khang (3t, false)
Vũ Đức Sơn Tùng (3t, false)
Lưu Văn Cường (3t, false)
1709h50 10/10/2022C3012CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai AnhUnit 9: Crime Scene (cont)Trần Duy An (2t, false)
Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
Nguyễn Xuân Anh (2t, false)
Nguyễn Đặng Thái Bình (2t, false)
Nguyễn Trung Đức (2t, false)
Nguyễn Thế Hải (2t, false)
Dương Đức Hoạt (2t, false)
Đỗ Trọng Khang (2t, false)
Vũ Đức Sơn Tùng (2t, false)
Lưu Văn Cường (2t, false)
1807h00 13/10/2022C3013CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai AnhUnit 9: Crime Scene (cont)Trần Duy An (3t, false)
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Xuân Anh (3t, false)
Nguyễn Đặng Thái Bình (3t, false)
Nguyễn Trung Đức (3t, false)
Nguyễn Thế Hải (3t, false)
Dương Đức Hoạt (3t, false)
Đỗ Trọng Khang (3t, false)
Vũ Đức Sơn Tùng (3t, false)
Lưu Văn Cường (3t, false)
1909h50 17/10/2022C3012CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai AnhUnit 9: Crime Scene (cont)Trần Duy An (2t, false)
Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
Nguyễn Xuân Anh (2t, false)
Nguyễn Đặng Thái Bình (2t, false)
Nguyễn Trung Đức (2t, false)
Nguyễn Thế Hải (2t, false)
Dương Đức Hoạt (2t, false)
Đỗ Trọng Khang (2t, false)
Vũ Đức Sơn Tùng (2t, false)
2007h00 20/10/2022C3013CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai AnhSelf-check 9Trần Duy An (3t, false)
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Xuân Anh (3t, false)
Nguyễn Đặng Thái Bình (3t, false)
Nguyễn Trung Đức (3t, false)
Nguyễn Thế Hải (3t, false)
Dương Đức Hoạt (3t, false)
Đỗ Trọng Khang (3t, false)
Vũ Đức Sơn Tùng (3t, false)
Lưu Văn Cường (3t, false)
2109h50 24/10/2022C3012CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai AnhGet Ready for Your Exam
Progress Test 2
Trần Duy An (2t, false)
Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
Nguyễn Xuân Anh (2t, false)
Nguyễn Đặng Thái Bình (2t, false)
Nguyễn Trung Đức (2t, false)
Nguyễn Thế Hải (2t, false)
Dương Đức Hoạt (2t, false)
Đỗ Trọng Khang (2t, false)
Vũ Đức Sơn Tùng (2t, false)
Lưu Văn Cường (2t, false)
2207h00 27/10/2022C3013CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai AnhProgress Test 2 (cont)
Unit 10: The Written Word
Trần Duy An (3t, false)
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Xuân Anh (3t, false)
Nguyễn Đặng Thái Bình (3t, false)
Nguyễn Trung Đức (3t, false)
Nguyễn Thế Hải (3t, false)
Dương Đức Hoạt (3t, false)
Đỗ Trọng Khang (3t, false)
Vũ Đức Sơn Tùng (3t, false)
Lưu Văn Cường (3t, false)
2309h50 31/10/2022C3012CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai AnhUnit 10: The Written Word (cont)Trần Duy An (2t, false)
Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
Nguyễn Xuân Anh (2t, false)
Nguyễn Đặng Thái Bình (2t, false)
Nguyễn Trung Đức (2t, false)
Nguyễn Thế Hải (2t, false)
Dương Đức Hoạt (2t, false)
Đỗ Trọng Khang (2t, false)
Vũ Đức Sơn Tùng (2t, false)
Lưu Văn Cường (2t, false)
2407h00 03/11/2022C3013CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai AnhUnit 10: The Written Word (cont)Trần Duy An (3t, false)
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Xuân Anh (3t, false)
Nguyễn Đặng Thái Bình (3t, false)
Nguyễn Trung Đức (3t, false)
Nguyễn Thế Hải (3t, false)
Dương Đức Hoạt (3t, false)
Đỗ Trọng Khang (3t, false)
Vũ Đức Sơn Tùng (3t, false)
Lưu Văn Cường (3t, false)
2509h50 07/11/2022C3012CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai AnhUnit 10: The Written Word (cont)Trần Duy An (2t, false)
Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
Nguyễn Xuân Anh (2t, false)
Nguyễn Đặng Thái Bình (2t, false)
Nguyễn Trung Đức (2t, false)
Nguyễn Thế Hải (2t, false)
Dương Đức Hoạt (2t, false)
Đỗ Trọng Khang (2t, false)
Vũ Đức Sơn Tùng (2t, false)
Lưu Văn Cường (2t, false)
2607h00 10/11/2022C3013CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai AnhSelf-check 10Trần Duy An (3t, false)
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Xuân Anh (3t, false)
Nguyễn Đặng Thái Bình (3t, false)
Nguyễn Trung Đức (3t, false)
Nguyễn Thế Hải (3t, false)
Dương Đức Hoạt (3t, false)
Đỗ Trọng Khang (3t, false)
Vũ Đức Sơn Tùng (3t, false)
Lưu Văn Cường (3t, false)
2709h50 14/11/2022C3012CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai AnhGet Ready for Your Exam
Progress Test 3
Trần Duy An (2t, false)
Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
Nguyễn Xuân Anh (2t, false)
Nguyễn Đặng Thái Bình (2t, false)
Nguyễn Trung Đức (2t, false)
Nguyễn Thế Hải (2t, false)
Dương Đức Hoạt (2t, false)
Đỗ Trọng Khang (2t, false)
Vũ Đức Sơn Tùng (2t, false)
2807h00 17/11/2022C3013CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai AnhProgress Test 3 (cont)
Revision
Trần Duy An (3t, false)
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Xuân Anh (3t, false)
Nguyễn Đặng Thái Bình (3t, false)
Nguyễn Trung Đức (3t, false)
Nguyễn Thế Hải (3t, false)
Dương Đức Hoạt (3t, false)
Đỗ Trọng Khang (3t, false)
Vũ Đức Sơn Tùng (3t, false)
2909h50 21/11/2022C3012CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai AnhRevision (cont)
3007h00 24/11/2022C3013CT-DL25
Anh Văn Cơ Sở 3
Bùi Thị Mai AnhRevision (cont)

Lịch trình dự kiến