Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Hoàng Văn Tuyên1712104003XD2101D27/03/1996NamTín chỉKhóa 21Đại Học Chính QuyXây Dựng Dân Dụng & Cn

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1MOS32032-1Cơ học kết cấu P2 Bùi Ngọc Dung1000
2XD21-XD22Kiến Trúc Dân Dụng Chu Anh Tú700
3XD21-XD22Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1 Ngô Đức Dũng800

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 02/03/2020B1053XD21-XD22
Kiến Trúc Dân Dụng
Chu Anh Tú
207h00 04/03/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng
309h50 05/03/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng
408h55 06/04/2020B1053XD21-XD22
Kiến Trúc Dân Dụng
Chu Anh Tú
507h00 08/04/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng
609h50 09/04/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng
707h00 10/04/2020C1045MOS32032-1
Cơ học kết cấu P2
Bùi Ngọc Dung
808h55 13/04/2020B1053XD21-XD22
Kiến Trúc Dân Dụng
Chu Anh Tú
907h00 15/04/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng
1009h50 16/04/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức DũngBài 8: nghe hiểu Bài ...Phạm Thị Thu Hà (4t, )
Bùi Duy Hiệp (4t, )
Nguyễn Tiến Tài (4t, )
Nguyễn Đức Trung (4t, )
1107h00 17/04/2020C1045MOS32032-1
Cơ học kết cấu P2
Bùi Ngọc Dung
1208h55 20/04/2020B1053XD21-XD22
Kiến Trúc Dân Dụng
Chu Anh Tú
1307h00 22/04/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng
1409h50 23/04/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng
1507h00 24/04/2020C1045MOS32032-1
Cơ học kết cấu P2
Bùi Ngọc Dung
1608h55 27/04/2020B1053XD21-XD22
Kiến Trúc Dân Dụng
Chu Anh Tú ...
1707h00 29/04/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng ...
1809h50 30/04/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng ...
1907h00 01/05/2020C1045MOS32032-1
Cơ học kết cấu P2
Bùi Ngọc Dung ...
2008h55 04/05/2020B1053XD21-XD22
Kiến Trúc Dân Dụng
Chu Anh Tú ...
2107h00 06/05/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng ...
2209h50 07/05/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng ...
2307h00 08/05/2020C1045MOS32032-1
Cơ học kết cấu P2
Bùi Ngọc Dung ...
2408h55 11/05/2020B1053XD21-XD22
Kiến Trúc Dân Dụng
Chu Anh Tú ...
2507h00 13/05/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng ...
2609h50 14/05/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng ...
2707h00 15/05/2020C1045MOS32032-1
Cơ học kết cấu P2
Bùi Ngọc Dung ...
2808h55 18/05/2020B1053XD21-XD22
Kiến Trúc Dân Dụng
Chu Anh Tú ...
2907h00 20/05/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng ...
3009h50 21/05/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng ...
3107h00 22/05/2020C1045MOS32032-1
Cơ học kết cấu P2
Bùi Ngọc Dung ...
3208h55 25/05/2020B1053XD21-XD22
Kiến Trúc Dân Dụng
Chu Anh Tú ...
3307h00 27/05/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng ...
3409h50 28/05/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng ...
3507h00 29/05/2020C1045MOS32032-1
Cơ học kết cấu P2
Bùi Ngọc Dung ...
3608h55 01/06/2020B1053XD21-XD22
Kiến Trúc Dân Dụng
Chu Anh Tú ...
3707h00 03/06/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng ...
3809h50 04/06/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng ...
3907h00 05/06/2020C1045MOS32032-1
Cơ học kết cấu P2
Bùi Ngọc Dung ...
4008h55 08/06/2020B1053XD21-XD22
Kiến Trúc Dân Dụng
Chu Anh Tú ...
4107h00 10/06/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng ...
4209h50 11/06/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng ...
4307h00 12/06/2020C1045MOS32032-1
Cơ học kết cấu P2
Bùi Ngọc Dung ...
4408h55 15/06/2020B1053XD21-XD22
Kiến Trúc Dân Dụng
Chu Anh Tú ...
4507h00 17/06/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng ...
4609h50 18/06/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng ...
4708h55 22/06/2020B1053XD21-XD22
Kiến Trúc Dân Dụng
Chu Anh Tú ...
4807h00 24/06/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng ...
4909h50 25/06/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng ...
5008h55 29/06/2020B1053XD21-XD22
Kiến Trúc Dân Dụng
Chu Anh Tú ...
5107h00 01/07/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng ...
5209h50 02/07/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng ...
5308h55 06/07/2020B1053XD21-XD22
Kiến Trúc Dân Dụng
Chu Anh Tú ...
5407h00 08/07/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng ...
5509h50 09/07/2020B1052XD21-XD22
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép P1
Ngô Đức Dũng ...