Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Nguyễn Hoàng An2212407023QT2601M05/02/2003NữTín chỉKhóa 26Đại Học Chính QuyMarketing

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1LGHEP-D-CES3Giáo Dục Công Dân Sinh Viên12500
2QT2601MNguyên Lý Kế Toán1700
3QT2601MGiáo Dục Công Dân Sinh Viên1700
4QT2601MHành Vi Người Tiêu Dùng1700
5QT2601MAnh Văn Cơ Sở 31700
6QT2601MKinh Tế Bảo Hiểm1700
7QT2601MKinh Tế Vĩ Mô1700
8QT2601MMarketing Căn Bản1700
9QT2601MXác Suất Thống Kê1700
10QT2601MChủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học1700
11QT2601MBơi Lội1700
12QT26M-DL26-ENG3Anh Văn Cơ Sở 32500
13QT26M-DL26-SWI3Bơi Lội2500
14QT26M-L-ACP3Nguyên Lý Kế Toán3900
15QT26M-L-INE3Kinh Tế Bảo Hiểm4100
16QT26M-L-MAE3Kinh Tế Vĩ Mô3900
17QT26M-L-MAR3Marketing Căn Bản3900
18QT26M-L-SPT3Xác Suất Thống Kê4000
19QT26M-L-SSO3Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học3900
20QT26M-N-COB3Hành Vi Người Tiêu Dùng4000
21QT26M-DL26Anh Văn Cơ Sở 3 Nguyễn Thị Thu Hương2500
22QT26M-DL26Bơi Lội Ngô Quốc Hưng2500
23QT26M-LNguyên Lý Kế Toán Nguyễn Thị Thúy Hồng3900
24QT26M-LKinh Tế Bảo Hiểm Cao Thị Thu3900
25QT26M-LMarketing Căn Bản Nguyễn Văn Thụ3900
26QT26M-LChủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Nguyễn Văn Nhật3900
27QT26M-NHành Vi Người Tiêu Dùng Phạm Thị Nga4000
28QT26M-LXác Suất Thống Kê Hoàng Hải Vân3940
29QT26M-LKinh Tế Vĩ Mô Nguyễn Thị Hoàng Đan3950

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 14/08/2023C1023QT26M-L
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
207h00 15/08/2023C2042QT26M-DL26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Thu Hương
308h55 15/08/2023C1043QT26M-L
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy HồngGiới thiệu môn học Ch ...Đào Quỳnh Anh (3t, false)
Lê Thị Khánh Linh (3t, false)
Trần Minh Thiện (3t, false)
407h00 16/08/2023C1023QT26M-L
Marketing Căn Bản
Nguyễn Văn Thụ
513h55 16/08/2023BEBOI3QT26M-DL26
Bơi Lội
Ngô Quốc Hưng
607h00 17/08/2023C2043QT26M-DL26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Thu Hương
713h55 17/08/2023B1022QT26M-L
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Thu
815h50 17/08/2023B1022QT26M-L
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Văn Nhật
907h00 18/08/2023C1023QT26M-L
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 1. ĐẠI CƯƠNG V ...Nguyễn Hoàng An (1t, )
Đào Quỳnh Anh (3t, false)
Phạm Văn Chuẩn (3t, false)
Vũ Như Huệ (3t, false)
Lê Thị Khánh Linh (3t, false)
Đào Phương Thảo (1t, )
Bùi Thị Thảo (3t, false)
Nguyễn Thị Thanh Thảo (3t, false)
Nguyễn Quang Thắng (1t, )
Trần Minh Thiện (3t, false)
Hồ Thăng Trọng (3t, false)
Hoàng Thu Trang (3t, false)
1009h50 18/08/2023B1012QT26M-N
Hành Vi Người Tiêu Dùng
Phạm Thị NgaMở đầu Chương 1: Tổng ...Phạm Tiến Công (2t, false)
Nguyễn Mạnh Đại Cương (2t, false)
Nguyễn Quang Dũng (2t, false)
Vũ Duy Linh (2t, false)
Vũ Đức Long (2t, false)
Nguyễn Hải Long (2t, false)
Nguyễn Quang Phúc (2t, false)
Đỗ Hoàng Châu Uyên (2t, false)
Đặng Ngọc Uyên (2t, false)
1107h55 19/08/2023BEBOI3QT26M-DL26
Bơi Lội
Ngô Quốc Hưng
1207h00 21/08/2023C1023QT26M-L
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
1307h00 22/08/2023C2042QT26M-DL26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Thu Hương
1408h55 22/08/2023C1043QT26M-L
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 1: tiếp Chương ...Đào Quỳnh Anh (3t, false)
Lê Thị Khánh Linh (3t, false)
Trần Minh Thiện (3t, false)
1507h00 23/08/2023C1023QT26M-L
Marketing Căn Bản
Nguyễn Văn Thụ
1613h55 23/08/2023BEBOI3QT26M-DL26
Bơi Lội
Ngô Quốc Hưng
1707h00 24/08/2023C2043QT26M-DL26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Thu Hương
1813h55 24/08/2023B1022QT26M-L
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Thu
1915h50 24/08/2023B1022QT26M-L
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Văn Nhật
2007h00 25/08/2023C1023QT26M-L
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan1.4. Phân tích cung c ...Đào Quỳnh Anh (3t, false)
Trần Thị Kiều Anh (3t, false)
Nguyễn Khánh Duy (3t, false)
Nguyễn Minh Hà (3t, false)
Vũ Như Huệ (3t, false)
Lê Thị Khánh Linh (3t, false)
Hồ Thu Loan (3t, false)
Vũ Xuân Minh (3t, false)
Nguyễn Thị Thanh Thảo (3t, false)
Trần Minh Thiện (3t, false)
Hoàng Thu Trang (3t, false)
Hồ Thăng Trọng (3t, false)
2109h50 25/08/2023B1012QT26M-N
Hành Vi Người Tiêu Dùng
Phạm Thị Nga1.2 Đặc điểm và phươn ...Phạm Tiến Công (2t, false)
Nguyễn Minh Hà (2t, false)
Vũ Như Huệ (2t, false)
Vương Thị Ngọc Huyền (2t, false)
Vũ Duy Linh (2t, false)
Lê Thị Khánh Linh (2t, false)
Vũ Xuân Minh (2t, false)
Đặng Ngọc Uyên (2t, false)
2207h55 26/08/2023BEBOI3QT26M-DL26
Bơi Lội
Ngô Quốc Hưng
2307h00 28/08/2023C1023QT26M-L
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
2407h00 29/08/2023C2042QT26M-DL26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Thu Hương
2508h55 29/08/2023C1043QT26M-L
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 2: tiếp Chươn ...Đào Quỳnh Anh (3t, false)
Trần Thị Kiều Anh (3t, false)
Nguyễn Minh Hà (3t, false)
Nguyễn Vũ Khánh Ly (3t, false)
Phạm Duy Nam (3t, false)
Lã Duy Sáng (3t, false)
Trần Minh Thiện (3t, false)
2607h00 30/08/2023C1023QT26M-L
Marketing Căn Bản
Nguyễn Văn Thụ
2713h55 30/08/2023BEBOI3QT26M-DL26
Bơi Lội
Ngô Quốc Hưng
2807h00 31/08/2023C2043QT26M-DL26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Thu Hương
2913h55 31/08/2023B1022QT26M-L
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Thu
3015h50 31/08/2023B1022QT26M-L
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Văn Nhật
3107h00 01/09/2023C1023QT26M-L
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan ...
3209h50 01/09/2023B1012QT26M-N
Hành Vi Người Tiêu Dùng
Phạm Thị Nga1.4 Ứng dụng của nghi ...
3307h55 02/09/2023BEBOI3QT26M-DL26
Bơi Lội
Ngô Quốc Hưng
3407h00 04/09/2023C1023QT26M-L
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
3507h00 05/09/2023C2042QT26M-DL26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Thu Hương
3608h55 05/09/2023C1043QT26M-L
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: tiếp ...Đào Quỳnh Anh (3t, false)
Phạm Quỳnh Anh (3t, false)
Trần Thị Kiều Anh (3t, false)
Phạm Văn Chuẩn (3t, false)
Nguyễn Khánh Duy (3t, false)
Nguyễn Thị Thùy Dương (3t, false)
Nguyễn Minh Hà (3t, false)
Vũ Như Huệ (3t, false)
Vương Thị Ngọc Huyền (3t, false)
Lê Thị Khánh Linh (3t, false)
Trần Minh Thiện (3t, false)
Nguyễn Quang Minh (3t, false)
Phạm Duy Nam (3t, false)
Lã Duy Sáng (3t, false)
Vũ Ngọc Trung (3t, true)
3707h00 06/09/2023C1023QT26M-L
Marketing Căn Bản
Nguyễn Văn Thụ
3813h55 06/09/2023BEBOI3QT26M-DL26
Bơi Lội
Ngô Quốc Hưng
3907h00 07/09/2023C2043QT26M-DL26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Thu Hương
4013h55 07/09/2023B1022QT26M-L
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Thu
4115h50 07/09/2023B1022QT26M-L
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Văn Nhật
4207h00 08/09/2023C1023QT26M-L
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.3. Mục tiêu và công ...Trần Thị Kiều Anh (3t, false)
Phạm Văn Chuẩn (3t, false)
Nguyễn Thị Thùy Dương (1t, )
Vũ Như Huệ (3t, false)
Vương Thị Ngọc Huyền (1t, )
4309h50 08/09/2023B1012QT26M-N
Hành Vi Người Tiêu Dùng
Phạm Thị Nga2.2. Các yếu tố văn h ...Trần Thị Kiều Anh (2t, false)
Vũ Như Huệ (2t, false)
Nguyễn Hải Long (2t, false)
Phạm Duy Nam (2t, false)
Lương Đức Tiến (2t, false)
4407h55 09/09/2023BEBOI3QT26M-DL26
Bơi Lội
Ngô Quốc Hưng
4507h00 11/09/2023C1023QT26M-L
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải VânĐào Quỳnh Anh (3t, false)
Phạm Quỳnh Anh (3t, false)
Trần Thị Kiều Anh (3t, false)
Phạm Văn Chuẩn (3t, false)
Nguyễn Minh Hà (3t, false)
Vũ Như Huệ (3t, false)
Vương Thị Ngọc Huyền (3t, false)
Dương An Huy (2t, false)
Nguyễn Hoàng An (2t, false)
Lê Thị Khánh Linh (3t, false)
Vũ Xuân Minh (3t, false)
Trần Minh Thiện (3t, false)
Lê Thị Huyền Trang (3t, false)
Nguyễn Thu Trang (3t, false)
Hồ Thăng Trọng (3t, false)
Vũ Ngọc Trung (3t, false)
Lê Minh Trúc (3t, false)
Nguyễn Thị Thùy Dương (3t, false)
Nguyễn Vũ Khánh Ly (1t, false)
Phạm Duy Nam (1t, false)
Nguyễn Thị Thanh Thảo (1t, false)
Đào Phương Thảo (1t, false)
Hoàng Thu Trang (2t, false)
Lã Duy Sáng (2t, false)
Nguyễn Quang Minh (2t, false)
Nguyễn Tùng Dương (2t, false)
Nguyễn Quang Thắng (2t, false)
Bùi Thị Thảo (2t, false)
4607h00 12/09/2023C2042QT26M-DL26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Thu Hương
4708h55 12/09/2023C1043QT26M-L
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: tiếp ...Nguyễn Quang Minh (3t, false)
Vũ Xuân Minh (3t, false)
Phạm Duy Nam (3t, false)
Trần Minh Thiện (3t, false)
Phạm Quỳnh Anh (3t, false)
Phạm Văn Chuẩn (3t, false)
Vũ Như Huệ (3t, false)
4807h00 13/09/2023C1023QT26M-L
Marketing Căn Bản
Nguyễn Văn Thụ
4913h55 13/09/2023BEBOI3QT26M-DL26
Bơi Lội
Ngô Quốc Hưng
5007h00 14/09/2023C2043QT26M-DL26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Thu Hương
5113h55 14/09/2023B1022QT26M-L
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Thu
5215h50 14/09/2023B1022QT26M-L
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Văn Nhật
5307h00 15/09/2023C1023QT26M-L
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.1. Phương pháp xác ...Nguyễn Hoàng An (3t, false)
Phạm Văn Chuẩn (3t, false)
Vũ Như Huệ (3t, false)
Dương An Huy (3t, false)
Vương Thị Ngọc Huyền (3t, false)
Nguyễn Vũ Khánh Ly (3t, false)
Vũ Xuân Minh (3t, false)
Nguyễn Quang Thắng (3t, false)
Trần Minh Thiện (3t, false)
5409h50 15/09/2023B1012QT26M-N
Hành Vi Người Tiêu Dùng
Phạm Thị NgaChương 3: Giai tầng x ...Vũ Xuân Minh (2t, false)
Nguyễn Quang Phúc (2t, false)
Hoàng Thị Phương Thảo (2t, false)
Nguyễn Thị Thanh Thảo (2t, false)
Phạm Văn Tuấn Anh (2t, false)
Nguyễn Thị Phương Dung (2t, false)
Nguyễn Quang Dũng (2t, false)
Vũ Như Huệ (2t, false)
Nguyễn Hải Long (2t, false)
Nguyễn Quang Thắng (1t, )
Mai Huyền Trang (2t, false)
5507h55 16/09/2023BEBOI3QT26M-DL26
Bơi Lội
Ngô Quốc Hưng
5607h00 18/09/2023C1023QT26M-L
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải VânVũ Xuân Minh (3t, false)
Phạm Duy Nam (3t, false)
Bùi Thị Thảo (3t, false)
Nguyễn Quang Thắng (3t, false)
Bùi Thị Mai (1t, false)
Nguyễn Thị Thanh Thảo (1t, false)
Đào Phương Thảo (1t, false)
Nguyễn Quang Minh (1t, false)
Nguyễn Minh Hà (1t, false)
Phạm Quỳnh Anh (1t, false)
Trần Thị Kiều Anh (1t, false)
Nguyễn Hoàng An (1t, false)
Nguyễn Thị Thùy Dương (2t, false)
Đào Quỳnh Anh (3t, false)
Phạm Văn Chuẩn (3t, false)
Nguyễn Khánh Duy (3t, false)
Vũ Như Huệ (3t, false)
Dương An Huy (3t, false)
Vương Thị Ngọc Huyền (3t, false)
Lê Thị Khánh Linh (3t, false)
Nguyễn Vũ Khánh Ly (3t, false)
Trần Minh Thiện (3t, false)
Hoàng Thu Trang (3t, false)
Nguyễn Thu Trang (3t, false)
Hồ Thăng Trọng (3t, false)
Lê Minh Trúc (3t, false)
Đặng Nam Cường (1t, false)
Lã Duy Sáng (1t, false)
5707h00 19/09/2023C2042QT26M-DL26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Thu Hương
5808h55 19/09/2023C1043QT26M-L
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: tiếp ...
5907h00 20/09/2023C1023QT26M-L
Marketing Căn Bản
Nguyễn Văn Thụ
6007h00 21/09/2023C2043QT26M-DL26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Thu Hương
6113h55 21/09/2023B1022QT26M-L
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Thu
6215h50 21/09/2023B1022QT26M-L
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Văn Nhật
6307h00 22/09/2023C1023QT26M-L
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.2. Mqhệ giữa các ch ...Nguyễn Hoàng An (1t, )
Đào Quỳnh Anh (1t, )
Phạm Quỳnh Anh (1t, )
Trần Thị Kiều Anh (1t, )
Phạm Ngọc Ánh (1t, )
Phạm Văn Chuẩn (3t, false)
Vũ Như Huệ (3t, false)
Dương An Huy (1t, )
Vương Thị Ngọc Huyền (3t, false)
Nguyễn Vũ Khánh Ly (1t, )
Nguyễn Quang Minh (1t, )
Vũ Xuân Minh (2t, false)
Phạm Duy Nam (3t, false)
Nguyễn Quang Thắng (3t, false)
Trần Minh Thiện (3t, false)
Lê Thị Huyền Trang (3t, false)
Hồ Thăng Trọng (1t, )
Lê Minh Trúc (3t, false)
6409h50 22/09/2023C1022QT26M-N
Hành Vi Người Tiêu Dùng
Phạm Thị Nga3.3 Đặc trưng của gia ...
6507h00 25/09/2023C1023QT26M-L
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải VânPhạm Quỳnh Anh (3t, false)
Phạm Văn Chuẩn (3t, false)
Nguyễn Khánh Duy (3t, false)
Nguyễn Thị Thùy Dương (3t, false)
Nguyễn Hoàng An (1t, false)
Đỗ Hồng Hải (3t, false)
Vũ Như Huệ (3t, false)
Vương Thị Ngọc Huyền (3t, false)
Hồ Thu Loan (3t, false)
Trần Minh Thiện (3t, false)
Lê Thị Huyền Trang (1t, false)
Hồ Thăng Trọng (3t, false)
Phạm Duy Nam (1t, false)
Bùi Thị Thảo (1t, false)
Nguyễn Thị Thanh Thảo (1t, false)
Nguyễn Quang Minh (1t, false)
Nguyễn Minh Hà (1t, false)
Nguyễn Vũ Khánh Ly (1t, false)
Dương An Huy (1t, false)
Đào Quỳnh Anh (1t, false)
Nguyễn Quang Thắng (1t, false)
6607h00 26/09/2023C2042QT26M-DL26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Thu Hương
6708h55 26/09/2023C1043QT26M-L
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: tiếp ...
6807h00 27/09/2023C1023QT26M-L
Marketing Căn Bản
Nguyễn Văn Thụ
6907h00 28/09/2023C2043QT26M-DL26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Thu Hương
7013h55 28/09/2023B1022QT26M-L
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Thu
7115h50 28/09/2023B1022QT26M-L
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Văn Nhật
7207h00 29/09/2023C1023QT26M-L
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 4. TỔNG CẦU VÀ ...
7309h50 29/09/2023C1022QT26M-N
Hành Vi Người Tiêu Dùng
Phạm Thị Nga3.5. Giai tầng xã hội ...
7407h00 02/10/2023C1023QT26M-L
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
7507h00 03/10/2023C2042QT26M-DL26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Thu Hương
7608h55 03/10/2023C1043QT26M-L
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy Hồng
7707h00 04/10/2023C1023QT26M-L
Marketing Căn Bản
Nguyễn Văn Thụ
7807h00 05/10/2023C2043QT26M-DL26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Thu Hương
7913h55 05/10/2023B1022QT26M-L
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Thu
8015h50 05/10/2023B1022QT26M-L
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Văn Nhật
8107h00 06/10/2023C1023QT26M-L
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.1. Tổng cầu và sản ...
8209h50 06/10/2023C1022QT26M-N
Hành Vi Người Tiêu Dùng
Phạm Thị NgaChương 4: Nhóm tham k ...
8307h00 09/10/2023C1023QT26M-L
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
8407h00 10/10/2023C2042QT26M-DL26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Thu Hương
8508h55 10/10/2023C1043QT26M-L
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy Hồng
8607h00 11/10/2023C1023QT26M-L
Marketing Căn Bản
Nguyễn Văn Thụ
8707h00 12/10/2023C2043QT26M-DL26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Thu Hương
8813h55 12/10/2023B1022QT26M-L
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Thu
8915h50 12/10/2023B1022QT26M-L
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Văn Nhật
9007h00 13/10/2023C1023QT26M-L
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.2. Chính sách tài k ...
9109h50 13/10/2023C1022QT26M-N
Hành Vi Người Tiêu Dùng
Phạm Thị Nga4.3 Nguyên nhân chấp ...
9207h00 16/10/2023C1023QT26M-L
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
9307h00 17/10/2023C2042QT26M-DL26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Thu Hương
9408h55 17/10/2023C1043QT26M-L
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy Hồng
9507h00 18/10/2023C1023QT26M-L
Marketing Căn Bản
Nguyễn Văn Thụ
9607h00 19/10/2023C2043QT26M-DL26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Thu Hương
9713h55 19/10/2023B1022QT26M-L
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Thu
9815h50 19/10/2023B1022QT26M-L
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Văn Nhật
9907h00 20/10/2023C1023QT26M-L
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanCHƯƠNG 5. TIỀN TÊ VÀ ...
10009h50 20/10/2023C1022QT26M-N
Hành Vi Người Tiêu Dùng
Phạm Thị NgaChương 5: Những ảnh h ...
10107h00 23/10/2023C1023QT26M-L
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
10207h00 24/10/2023C2042QT26M-DL26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Thu Hương
10308h55 24/10/2023C1043QT26M-L
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy Hồng
10407h00 25/10/2023C1023QT26M-L
Marketing Căn Bản
Nguyễn Văn Thụ
10507h00 26/10/2023C2043QT26M-DL26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Thu Hương
10613h55 26/10/2023B1022QT26M-L
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Thu
10715h50 26/10/2023B1022QT26M-L
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Văn Nhật
10807h00 27/10/2023C1023QT26M-L
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan
10909h50 27/10/2023C1022QT26M-N
Hành Vi Người Tiêu Dùng
Phạm Thị Nga5.3 Vai trò của các t ...
11007h00 30/10/2023C1023QT26M-L
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
11107h00 31/10/2023C2042QT26M-DL26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Thu Hương
11208h55 31/10/2023C1043QT26M-L
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy Hồng
11307h00 01/11/2023C1023QT26M-L
Marketing Căn Bản
Nguyễn Văn Thụ
11407h00 02/11/2023C2043QT26M-DL26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Thu Hương
11513h55 02/11/2023B1022QT26M-L
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Thu
11615h50 02/11/2023B1022QT26M-L
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Văn Nhật
11707h00 03/11/2023C1023QT26M-L
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan
11809h50 03/11/2023C1022QT26M-N
Hành Vi Người Tiêu Dùng
Phạm Thị NgaChương 6: Hành vi ngư ...
11907h00 06/11/2023C1023QT26M-L
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
12007h00 07/11/2023C2042QT26M-DL26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Thu Hương
12108h55 07/11/2023C1043QT26M-L
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy Hồng
12207h00 08/11/2023C1023QT26M-L
Marketing Căn Bản
Nguyễn Văn Thụ
12307h00 09/11/2023C2043QT26M-DL26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Thu Hương
12413h55 09/11/2023B1022QT26M-L
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Thu
12515h50 09/11/2023B1022QT26M-L
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Văn Nhật
12607h00 10/11/2023C1023QT26M-L
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan
12709h50 10/11/2023C1022QT26M-N
Hành Vi Người Tiêu Dùng
Phạm Thị Nga6.3. Nhận thức của ng ...
12807h00 13/11/2023C1023QT26M-L
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
12907h00 14/11/2023C2042QT26M-DL26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Thu Hương
13008h55 14/11/2023C1043QT26M-L
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy Hồng
13107h00 15/11/2023C1023QT26M-L
Marketing Căn Bản
Nguyễn Văn Thụ
13207h00 16/11/2023C2043QT26M-DL26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Thu Hương
13313h55 16/11/2023B1022QT26M-L
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Thu
13415h50 16/11/2023B1022QT26M-L
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Văn Nhật
13507h00 17/11/2023C1023QT26M-L
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan
13609h50 17/11/2023C1022QT26M-N
Hành Vi Người Tiêu Dùng
Phạm Thị Nga6.4. Thái độ của ngườ ...
13707h00 20/11/2023C1023QT26M-L
Xác Suất Thống Kê
Hoàng Hải Vân
13807h00 21/11/2023C2042QT26M-DL26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Thu Hương
13908h55 21/11/2023C1043QT26M-L
Nguyên Lý Kế Toán
Nguyễn Thị Thúy Hồng
14007h00 22/11/2023C1023QT26M-L
Marketing Căn Bản
Nguyễn Văn Thụ
14107h00 23/11/2023C2043QT26M-DL26
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị Thu Hương
14213h55 23/11/2023B1022QT26M-L
Kinh Tế Bảo Hiểm
Cao Thị Thu
14315h50 23/11/2023B1022QT26M-L
Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Nguyễn Văn Nhật
14407h00 24/11/2023C1023QT26M-L
Kinh Tế Vĩ Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan
14509h50 24/11/2023C1022QT26M-N
Hành Vi Người Tiêu Dùng
Phạm Thị Nga6.5. Mua sắm và hệ qu ...