Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
CT22Phương Pháp Lập Trình Nguyễn Thị Xuân Hương04518vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Đỗ Hoàng Anh1812101004CT2201C
0.0%
100.0%
00000
2Nguyễn Quốc Anh1812101003CT2201C
13.33%
86.67%
60000
3Vũ Văn Đức1812111009CT2201M
0%
100.0%
0000
4Nguyễn Trường Giang1812111007CT2201M
0%
100.0%
0000
5Vũ Đức Hiếu1812111010CT2201M
0%
100.0%
0000
6Trần Huy Hoàng1812101002CT2201C
0.0%
100.0%
00000
7Phạm Gia Lộc1612101011CT2001C
6.67%
93.33%
30000
8Nguyễn Hữu Mạnh1812111011CT2201M
6.67%
93.33%
30000
9Đỗ Thị Minh1812112001CT2201M
0%
100.0%
0000
10Nguyễn Chí Nguyên1812111001CT2201M
0.0%
100.0%
00000
11Hoàng Tuấn Phúc1812101005CT2201C
0%
100.0%
0000
12Đặng Thế Quang1812112003CT2201C
6.67%
93.33%
30000
13Phạm Đức Tài1812111014CT2201M
6.67%
93.33%
30000
14Nguyễn Tiến Thành1812111015CT2201M
0.0%
100.0%
00000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 03/03/2020C2043CT22
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân HươngGIỚI THIỆU MÔN HỌC
Chương 1. Tổng quan về lập trình
Các khái niệm cơ bản
Các bước xây dựng chương trình
1.3 Khái niệm về giải thuật và độ phức tạp của giải thuật.
Đánh giá 1
207h00 21/04/2020C2043CT22
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương3.1.2 Tệp tin và các thao tác trên Tệp tin.
Bài tập
3.2 Các kỹ thuật sinh dữ liệu
3.2.1 Nhập dữ liệu trực tiếp từ bàn phím
3.2.2 Sinh dữ liệu nhờ hàm random
3.2.3 Đọc dữ liệu từ một Tệp tin
Đánh giá 1
Nguyễn Quốc Anh (3t, false)
Nguyễn Hữu Mạnh (3t, false)
Phạm Đức Tài (3t, true)
307h00 28/04/2020C2043CT22
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân HươngChương 4. Hàm và chương trình con
4.1 Lập trình cấu trúc
4.2. Hàm
4.2.1 Định nghĩa hàm
4.2.2 Kiểu dữ liệu của hàm
4.2.3. Tham số của hàm
4.2.4 Phạm vi biến
4.2.5 Con trỏ hàm
4.2.6 Các nguyên tắc xây dựng hàm
Bài tập
Đánh giá 01
Nguyễn Tiến Thành (3t, true)
Nguyễn Quốc Anh (3t, false)
Trần Huy Hoàng (3t, true)
Phạm Gia Lộc (3t, false)
Nguyễn Hữu Mạnh (3t, true)
407h00 05/05/2020C2043CT22
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân HươngChương 5 . Đệ quy và khử đệ quy
5.1 Khái niệm đệ quy
5.2 Hàm đệ quy
5.3 Các loại đệ quy
5.3.1 Đệ quy tuyến tính
5.3.2 Đệ quy nhị phân
5.3.3 Đệ quy phi tuyến
5.3.4 Đệ quy tương hỗ
Đánh giá 1
507h00 12/05/2020C2043CT22
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân HươngThực hành A0101
607h00 19/05/2020C2043CT22
Phương Pháp Lập Trình
Nguyễn Thị Xuân Hương5.4 Các phương pháp khử đệ quy
5.4.1 Khử đệ quy bằng vòng lặp
Bài tập
Đánh giá 01

Lịch trình dự kiến