Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Nguyễn Viết Thái2012111009CT2401C30/07/2002NamTín chỉKhóa 24Đại Học Chính QuyCông Nghệ Phần Mềm

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1CT2401CQuản Trị Mạng Phùng Anh Tuấn1100
2CT2401CQuản Lý Dự Án Phần Mềm Vũ Anh Hùng1130
3CT2401CTrí Tuệ Nhân Tạo Nguyễn Thị Xuân Hương1260
4CT2401C-AIN33031Trí Tuệ Nhân Tạo1100
5CT2401C-IPR33031Xử Lý Ảnh1100
6CT2401C-NMA33031Quản Trị Mạng1100
7CT2401C-POS33031Lập Trình Mã Nguồn Mở1100
8CT2401C-SPM33031Quản Lý Dự Án Phần Mềm1100
9CT2401C-SWP33021Đồ Án Môn Học Phần Mềm1500
10CT2401C-VPR33031Lập Trình Trực Quan1100
11CT2401CLập Trình Trực Quan Nguyễn Thị Xuân Hương1130
12CT2401CXử Lý Ảnh Đặng Quang Huy1460
13CT2401CLập Trình Mã Nguồn Mở Đỗ Văn Tuyên1137
14CT2401CĐồ Án Môn Học Phần Mềm Vũ Anh Hùng12120

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h55 06/02/2023C3013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang HuyChương 1: Tổng quan v ...
208h55 07/02/2023F1013CT2401C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn TuyênCHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ...
313h55 07/02/2023C3012CT2401C
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh HùngGiao đề tài thực tế c ...
407h00 08/02/2023PMGV3CT2401C
Lập Trình Trực Quan
Nguyễn Thị Xuân HươngPHẦN 1: GIỚI THIỆU CH ...
507h00 09/02/2023C3013CT2401C
Trí Tuệ Nhân Tạo
Nguyễn Thị Xuân HươngGIỚI THIỆU MÔN HỌC CH ...
613h55 09/02/2023C3013CT2401C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh HùngCHƯƠNG 1: TỔNG QUAN Q ...
713h55 10/02/2023C3013CT2401C
Quản Trị Mạng
Phùng Anh Tuấn
807h55 13/02/2023C3013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 1: ...Nguyễn Quang Huy (3t, false)
Nguyễn Viết Thái (3t, false)
Vũ Tiến Tâm (3t, false)
908h55 14/02/2023F1013CT2401C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn Tuyên1.3 Ứng dụng của phần ...
1013h55 14/02/2023C3012CT2401C
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh HùngHướng dẫn sinh viên P ...
1107h00 15/02/2023PMGV3CT2401C
Lập Trình Trực Quan
Nguyễn Thị Xuân HươngPHẦN 2: NGÔN NGỮ LẬP ...
1207h00 16/02/2023C3013CT2401C
Trí Tuệ Nhân Tạo
Nguyễn Thị Xuân HươngCHƯƠNG 2. Các phương ...
1313h55 16/02/2023C3013CT2401C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh Hùng1.4. Phân loại dự án ...
1413h55 17/02/2023C3013CT2401C
Quản Trị Mạng
Phùng Anh Tuấn
1507h55 20/02/2023C3013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 2: ...Nguyễn Quang Huy (3t, false)
Nguyễn Viết Hồng (3t, false)
Nguyễn Viết Thái (3t, false)
1608h55 21/02/2023F1013CT2401C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn TuyênCHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU ...Vũ Tiến Tâm (3t, )
Nguyễn Viết Thái (3t, )
1713h55 21/02/2023C3012CT2401C
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh HùngHướng dẫn sinh viên P ...Nguyễn Viết Hồng (2t, false)
Nguyễn Quang Huy (2t, false)
Vũ Tiến Tâm (2t, false)
Nguyễn Quốc Thụ (2t, false)
1807h00 22/02/2023PMGV3CT2401C
Lập Trình Trực Quan
Nguyễn Thị Xuân HươngBài 3: Lớp, Đối tượng ...
1907h00 23/02/2023C3013CT2401C
Trí Tuệ Nhân Tạo
Nguyễn Thị Xuân Hương2.3. Phương pháp tìm ...
2013h55 23/02/2023C3013CT2401C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh HùngCHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH DỰ ...Trịnh Hoàng Anh (3t, false)
Nguyễn Viết Hồng (3t, false)
Vũ Tiến Tâm (3t, false)
Nguyễn Viết Thái (3t, false)
2113h55 24/02/2023C3013CT2401C
Quản Trị Mạng
Phùng Anh Tuấn
2207h55 27/02/2023C3013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 3: ...Đỗ Xuân Toàn (3t, true)
Trần Hải Thành (3t, true)
Trịnh Hoàng Anh (1t, false)
Nguyễn Quang Huy (1t, )
Đào Anh Ngọc (2t, false)
2308h55 28/02/2023F1013CT2401C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn Tuyên2.4 Nhúng mã PHP vào ...Trần Hải Thành (3t, )
2413h55 28/02/2023C3012CT2401C
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh HùngHướng dẫn sinh viên P ...Trần Hải Thành (2t, false)
2507h00 01/03/2023PMGV3CT2401C
Lập Trình Trực Quan
Nguyễn Thị Xuân Hương- ĐG1: Bài 4: Kế thừ ...Trần Hải Thành (3t, false)
Vũ Tiến Tâm (3t, false)
Nguyễn Quang Huy (3t, false)
Trịnh Hoàng Anh (3t, false)
2607h00 02/03/2023C3013CT2401C
Trí Tuệ Nhân Tạo
Nguyễn Thị Xuân HươngThực hành ...Trịnh Hoàng Anh (3t, false)
Đào Anh Ngọc (3t, false)
Trần Hải Thành (3t, false)
Nguyễn Viết Thái (3t, false)
2713h55 02/03/2023C3013CT2401C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh Hùng2.5. Phân tích dự án ...Nguyễn Quang Huy (3t, false)
Trần Hải Thành (3t, false)
2813h55 03/03/2023C3013CT2401C
Quản Trị Mạng
Phùng Anh Tuấn
2907h55 06/03/2023C3013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 3: ...Nguyễn Quang Huy (3t, false)
Nguyễn Quang Huy (3t, false)
Lê Duy Quang (3t, false)
Vũ Tiến Tâm (3t, false)
Trịnh Hoàng Anh (3t, false)
3008h55 07/03/2023F1013CT2401C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn Tuyên2.7 Hướng dẫn lấy dữ ...
3113h55 07/03/2023C3012CT2401C
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh HùngHướng dẫn sinh viên T ...Nguyễn Viết Hồng (2t, false)
Nguyễn Quang Huy (2t, false)
3207h00 08/03/2023PMGV3CT2401C
Lập Trình Trực Quan
Nguyễn Thị Xuân HươngBài 5: Đa năng hóa to ...
3307h00 09/03/2023C3013CT2401C
Trí Tuệ Nhân Tạo
Nguyễn Thị Xuân HươngThực hành Đánh giá 1 ...
3413h55 09/03/2023C3013CT2401C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh Hùng2.8. Kế hoạch truyền ...Đào Anh Ngọc (3t, false)
3513h55 10/03/2023C3013CT2401C
Quản Trị Mạng
Phùng Anh Tuấn
3607h55 13/03/2023C3013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy
3708h55 14/03/2023F1013CT2401C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn Tuyên2.12 Hướng dẫn viết c ...
3813h55 14/03/2023C3012CT2401C
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh HùngHướng dẫn sinh viên T ...Nguyễn Quang Huy (2t, false)
Nguyễn Viết Thái (2t, false)
3907h00 15/03/2023PMGV3CT2401C
Lập Trình Trực Quan
Nguyễn Thị Xuân HươngBài thực hành số 1: ...
4007h00 16/03/2023C3013CT2401C
Trí Tuệ Nhân Tạo
Nguyễn Thị Xuân Hương3.1. Vấn đề biểu diễn ...Nguyễn Viết Thái (3t, false)
Nguyễn Quốc Thụ (3t, true)
Vũ Tiến Tâm (3t, true)
4113h55 16/03/2023C3013CT2401C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh HùngCHƯƠNG 3: LẬP KẾ HOẠC ...Nguyễn Quang Huy (3t, false)
Đào Anh Ngọc (3t, false)
4213h55 17/03/2023C3013CT2401C
Quản Trị Mạng
Phùng Anh Tuấn
4307h55 20/03/2023C3013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 4: ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Đinh Văn Phóng (3t, true)
Lê Duy Quang (3t, false)
Nguyễn Viết Thái (3t, true)
Vũ Tiến Tâm (1t, false)
Trịnh Hoàng Anh (1t, false)
Nguyễn Mạnh Chính (1t, false)
Đào Anh Ngọc (1t, false)
4408h55 21/03/2023F1013CT2401C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn TuyênCHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU ...
4513h55 21/03/2023C3012CT2401C
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh HùngHướng dẫn sinh viên T ...
4607h00 22/03/2023PMGV3CT2401C
Lập Trình Trực Quan
Nguyễn Thị Xuân HươngBài 7: Giao diện thàn ...
4707h00 23/03/2023C3013CT2401C
Trí Tuệ Nhân Tạo
Nguyễn Thị Xuân Hương3.2.2. Mô hình tri th ...
4813h55 23/03/2023C3013CT2401C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh Hùng3.3. Tiến trình lập k ...
4913h55 24/03/2023C3013CT2401C
Quản Trị Mạng
Phùng Anh Tuấn
5007h55 27/03/2023C3013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiêp ...) Chương 4: ...Trịnh Hoàng Anh (1t, false)
Trần Hải Thành (3t, false)
Nguyễn Quốc Thụ (3t, false)
5108h55 28/03/2023F1013CT2401C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn Tuyên3.2 Các câu lệnh dùng ...Nguyễn Viết Hồng (3t, )
Nguyễn Quang Huy (3t, )
Đào Anh Ngọc (3t, )
5213h55 28/03/2023C3012CT2401C
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh HùngHướng dẫn sinh viên T ...Đào Anh Ngọc (2t, false)
Nguyễn Viết Thái (2t, false)
5307h00 29/03/2023PMGV3CT2401C
Lập Trình Trực Quan
Nguyễn Thị Xuân HươngBài 8: Mảng, bộ chỉ m ...
5407h00 30/03/2023C3013CT2401C
Trí Tuệ Nhân Tạo
Nguyễn Thị Xuân Hương3.4. Mạng ngữ nghĩa 3 ...
5513h55 30/03/2023C3013CT2401C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh Hùng3.5. Bảng phân rã côn ...Nguyễn Viết Hồng (3t, false)
Nguyễn Quang Huy (3t, false)
Trần Hải Thành (3t, false)
Nguyễn Quốc Thụ (3t, false)
5613h55 31/03/2023C3013CT2401C
Quản Trị Mạng
Phùng Anh Tuấn
5707h55 03/04/2023C3013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 5: ...Nguyễn Mạnh Chính (3t, false)
Nguyễn Viết Thái (3t, true)
5808h55 04/04/2023F1013CT2401C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn TuyênCHƯƠNG 4: SỬ DỤNG PHP ...Nguyễn Quốc Thụ (3t, )
5913h55 04/04/2023C3012CT2401C
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh HùngHướng dẫn sinh viên C ...Nguyễn Quang Huy (2t, false)
Nguyễn Viết Thái (2t, false)
6007h00 05/04/2023PMGV3CT2401C
Lập Trình Trực Quan
Nguyễn Thị Xuân HươngBài 9: Chuỗi 9.1. Tạ ...Trịnh Hoàng Anh (3t, false)
Nguyễn Viết Hồng (3t, false)
Nguyễn Quang Huy (3t, false)
Vũ Tiến Tâm (3t, false)
Nguyễn Viết Thái (3t, false)
6107h00 06/04/2023C3013CT2401C
Trí Tuệ Nhân Tạo
Nguyễn Thị Xuân HươngThực hành ...Nguyễn Quang Huy (3t, false)
Đào Anh Ngọc (3t, false)
6213h55 06/04/2023C3013CT2401C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh HùngBài tập Báo cáo bài đ ...
6313h55 07/04/2023C3013CT2401C
Quản Trị Mạng
Phùng Anh Tuấn
6407h55 10/04/2023C3013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 5: ...
6508h55 11/04/2023F1013CT2401C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn Tuyên4.2 Hướng dẫn lấy dữ ...
6613h55 11/04/2023C3012CT2401C
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh HùngHướng dẫn sinh viên C ...
6707h00 12/04/2023PMGV3CT2401C
Lập Trình Trực Quan
Nguyễn Thị Xuân HươngBài thực hành số 2: ...
6807h00 13/04/2023C3013CT2401C
Trí Tuệ Nhân Tạo
Nguyễn Thị Xuân Hương3.5.2. Mô hình tri th ...
6913h55 13/04/2023C3013CT2401C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh HùngCHƯƠNG 4: QUẢN LÝ RỦI ...
7013h55 14/04/2023C3013CT2401C
Quản Trị Mạng
Phùng Anh Tuấn
7107h55 17/04/2023C3013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Chương 6: ...
7208h55 18/04/2023F1013CT2401C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn Tuyên4.3 Hướng dẫn lấy dữ ...
7313h55 18/04/2023C3012CT2401C
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh HùngHướng dẫn sinh viên C ...Trịnh Hoàng Anh (2t, false)
Nguyễn Quang Huy (2t, false)
Vũ Tiến Tâm (2t, false)
Trần Hải Thành (2t, false)
Nguyễn Viết Thái (2t, false)
Đỗ Xuân Toàn (2t, false)
7407h00 19/04/2023PMGV3CT2401C
Lập Trình Trực Quan
Nguyễn Thị Xuân Hương
7507h00 20/04/2023C3013CT2401C
Trí Tuệ Nhân Tạo
Nguyễn Thị Xuân Hương
7613h55 20/04/2023C3013CT2401C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh Hùng4.3. Tiến trình quản ...
7713h55 21/04/2023C3013CT2401C
Quản Trị Mạng
Phùng Anh Tuấn
7807h55 24/04/2023C3013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) ...
7908h55 25/04/2023F1013CT2401C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn TuyênCHƯƠNG 5: MỘT SỐ ỨNG ...
8013h55 25/04/2023C3012CT2401C
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh HùngHướng dẫn sinh viên C ...
8107h00 26/04/2023PMGV3CT2401C
Lập Trình Trực Quan
Nguyễn Thị Xuân HươngBài 10: Sự ủy thác và ...
8207h00 27/04/2023C3013CT2401C
Trí Tuệ Nhân Tạo
Nguyễn Thị Xuân HươngThực hành ...
8313h55 27/04/2023C3013CT2401C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh Hùng4.5. Lập kế hoạch quả ...
8413h55 28/04/2023C3013CT2401C
Quản Trị Mạng
Phùng Anh Tuấn
8507h55 01/05/2023C3013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) ...
8608h55 02/05/2023F1013CT2401C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn Tuyên5.2 Ứng dụng quản lý ...
8713h55 02/05/2023C3012CT2401C
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh Hùng
8807h00 03/05/2023PMGV3CT2401C
Lập Trình Trực Quan
Nguyễn Thị Xuân HươngBài thực hành số 3: X ...
8907h00 04/05/2023C3013CT2401C
Trí Tuệ Nhân Tạo
Nguyễn Thị Xuân Hương4.1. Máy học và vai t ...
9013h55 04/05/2023C3013CT2401C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh HùngCHƯƠNG 5: ĐIỀU HÀNH D ...
9107h55 05/05/20233CT2401C
Lập Trình Trực Quan
Nguyễn Thị Xuân Hương. Bài 11: Truy cập dữ ...
9213h55 05/05/2023C3013CT2401C
Quản Trị Mạng
Phùng Anh Tuấn
9307h55 08/05/2023C3013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Thực hàn ...
9408h55 09/05/2023F1013CT2401C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn Tuyên5.3 Ứng dụng hỗ trợ v ...
9513h55 09/05/2023C3012CT2401C
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh HùngHướng dẫn sinh viên C ...
9607h00 10/05/2023PMGV3CT2401C
Lập Trình Trực Quan
Nguyễn Thị Xuân HươngBài thực hành số 4: ...
9713h55 10/05/2023F1013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Thực hà ...
9807h00 11/05/2023C3013CT2401C
Trí Tuệ Nhân Tạo
Nguyễn Thị Xuân Hương4.2.2. Học theo cây q ...
9913h55 11/05/2023C3013CT2401C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh Hùng5.4. Giám sát và điều ...
10007h00 12/05/2023c3013CT2401C
Trí Tuệ Nhân Tạo
Nguyễn Thị Xuân Hương
10113h55 12/05/2023C3013CT2401C
Quản Trị Mạng
Phùng Anh Tuấn
10207h55 15/05/2023C3013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Thực hàn ...
10308h55 16/05/2023F1013CT2401C
Lập Trình Mã Nguồn Mở
Đỗ Văn TuyênKiểm tra kết thúc học ...
10413h00 16/05/2023C3011CT2401C
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh HùngHướng dẫn sinh viên V ...Nguyễn Viết Thái (1t, false)
10513h55 16/05/2023C3012CT2401C
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh HùngHướng dẫn sinh viên V ...Nguyễn Viết Thái (2t, false)
10615h50 16/05/2023C3011CT2401C
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh HùngChấm đánh giá đề tài ...Nguyễn Viết Thái (1t, false)
10715h50 16/05/2023C3011CT2401C
Đồ Án Môn Học Phần Mềm
Vũ Anh Hùng
10807h00 17/05/2023PMGV3CT2401C
Lập Trình Trực Quan
Nguyễn Thị Xuân HươngBài thực hành số 5: ...
10907h00 18/05/2023C3013CT2401C
Trí Tuệ Nhân Tạo
Nguyễn Thị Xuân HươngThực hành ...
11013h55 18/05/2023C3013CT2401C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh HùngBài tập Báo cáo bài đ ...
11107h00 19/05/2023C3013CT2401C
Trí Tuệ Nhân Tạo
Nguyễn Thị Xuân HươngBài tập Đánh giá 2 ...
11213h55 19/05/2023C3013CT2401C
Quản Trị Mạng
Phùng Anh Tuấn
11307h55 22/05/2023F1013CT2401C
Xử Lý Ảnh
Đặng Quang Huy(Tiếp ...) Thực hà ...