Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT23NM-24MThị Trường Chứng Khoán Cao Thị Thu0286vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Phạm Quang Tuấn Anh1912402016QT2301N
0%
100.0%
0000
2Nguyễn Thị Quỳnh Anh1912402011QT2301N
0%
100.0%
0000
3Nguyễn Tuấn Anh2012402008QT2401M
0%
100.0%
0000
4Lê Việt Anh2012407008QT2401M
0%
100.0%
0000
5Đào Kim Dung1912407006QT2301M
0%
100.0%
0000
6Lê Tùng Dương1912402005QT2301N
0%
100.0%
0000
7Nguyễn Hương Giang1912402014QT2301N
0%
100.0%
0000
8Vũ Thị Trà Giang2012407010QT2401M
0%
100.0%
0000
9Nguyễn Lam Hạnh1912407002QT2301M
0%
100.0%
0000
10Nguyễn Bá Hoàng2012407005QT2401M
0%
100.0%
0000
11Phạm Huy Hoàng1912407001QT2301M
0%
100.0%
0000
12Trần Quang Huy1912402003QT2301N
0%
100.0%
0000
13Nguyễn Duy Hưng2012402004QT2401N
0%
100.0%
0000
14Trần Duy Hưng2012407011QT2401M
0%
100.0%
0000
15Bùi Huy Hùng1912402008QT2301N
0%
100.0%
0000
16Nguyễn Đức Lâm1912404002QT2301N
0%
100.0%
0000
17Vũ Mai Lâm1912404003QT2301N
0%
100.0%
0000
18Nguyễn Hoàng Long1912402007QT2301N
0%
100.0%
0000
19Vũ Đức Mạnh1912402001QT2301N
0%
100.0%
0000
20Nguyễn Nhật Minh1912402002QT2301N
0%
100.0%
0000
21Nguyễn Thị Nhật Minh1912407003QT2301M
0%
100.0%
0000
22Tạ Thị Uyên Nhi1912407004QT2301M
0%
100.0%
0000
23Lê Trần Đại Phúc1912402012QT2301N
0%
100.0%
0000
24Phạm Anh Quân1912404004QT2301N
0%
100.0%
0000
25Ngô Phạm Công Sâm2012407002QT2401M
0%
100.0%
0000
26Vũ Thị Thu Thảo1912402015QT2301N
0%
100.0%
0000
27Hoàng Ngọc Thạch2012407006QT2401M
0%
100.0%
0000
28Nguyễn Thành Trung1912402004QT2301N
0%
100.0%
0000
29Tô Quang Vinh2012402006QT2401M
0%
100.0%
0000
30Nguyễn Trọng Vĩ1912407005QT2301M
0%
100.0%
0000
31Lã Hải Yến1912401016QT2301N
0%
100.0%
0000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
109h50 15/08/2022C3032QT23NM-24M
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu
209h50 22/08/2022C3032QT23NM-24M
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu
309h50 29/08/2022C3032QT23NM-24M
Thị Trường Chứng Khoán
Cao Thị Thu

Lịch trình dự kiến