Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT22N-MKế Toán Quản Trị 1 Nguyễn Thị Mai Linh04518vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Phạm Thị Mai Anh1812407005QT2201M
0.0%
100.0%
00000
2Nguyễn Việt Anh1812402007QT2201N
13.33%
86.67%
60000
3Vũ Trường An1512401088QT1901K
6.67%
93.33%
30000
4Nguyễn Tiến Đạt1812407010QT2201M
0.0%
100.0%
00000
5Nguyễn Thị Thu Hà1812401025QT2201N
0.0%
100.0%
00000
6Bùi Thị Minh Hằng1712402009QT2201N
6.67%
93.33%
30000
7Lê Minh Hiếu1812407007QT2201M
0.0%
100.0%
00000
8Ngô Trung Hiếu1812402008QT2201N
0.0%
100.0%
00000
9Bùi Thị Thanh Hoa1812402013QT2201N
0.0%
100.0%
00000
10Phùng Minh Hóa1812407002QT2201M
0.0%
100.0%
00000
11Nguyễn Thị Hồng1812402009QT2201N
0.0%
100.0%
00000
12Nguyễn Thị Minh Hòa1512401061QT1901K
13.33%
86.67%
60000
13Phạm Thị Huệ1812402011QT2201N
0.0%
100.0%
00000
14Nguyễn Quang Huy1812407004QT2201M
20.0%
80.0%
90000
15Trần Thị Hương1812402017QT2201N
0.0%
100.0%
00000
16Trần Huy Long1812401021QT2201M
13.33%
86.67%
60000
17Trần Khánh Ly1812402003QT2201N
20.0%
80.0%
90000
18Nghiêm Thanh Mai1812402010QT2201N
13.33%
86.67%
60000
19Nguyễn Thị Nhung1812402006QT2201N
6.67%
93.33%
30000
20Vũ Đình Phong1812404001QT2201N
0.0%
100.0%
00000
21Trần Thu Thảo1812402012QT2201N
0.0%
100.0%
00000
22Cao Văn Thăng1812402004QT2201N
6.67%
93.33%
30000
23Nguyễn Thị Ánh Tuyết1812402001QT2201N
0.0%
100.0%
00000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 04/03/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai LinhGIỚI THIỆU HỌC PHẦN
CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ (4.5)
1.1. Khái niệm về kế toán quản trị
1.2. Các mục tiêu của tổ chức và công việc của nhà quản lý
1.3. So sánh kế toán quản trị và kế toán tài chính
207h00 08/04/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 1 (TIẾP)
1.3. So sánh kế toán quản trị và kế toán tài chính
1.4. Các PP, kỹ thuật nghiệp vụ cơ bản sử dụng trong KT quản trị
CHƯƠNG 2: PHÂN LOẠI CHI PHÍ, CÁC LOẠI GIÁ PHÍ (9)
2.1. Khái niệm chi phí theo quan điểm kế toán quản trị
2.2. Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động
Nguyễn Việt Anh (3t, false)
Trần Khánh Ly (3t, false)
307h00 15/04/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 2: PHÂN LOẠI CHI PHÍ, CÁC LOẠI GIÁ PHÍ
2.2. Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động
2.3. Phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí

Nguyễn Quang Huy (3t, false)
Trần Huy Long (3t, false)
407h00 22/04/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 2 (TIẾP)
2.3. Phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí
2.4. Phân loại chi phí trong các báo cáo tài chính
Nguyễn Quang Huy (3t, false)
Trần Khánh Ly (3t, false)
Nghiêm Thanh Mai (3t, false)
507h00 29/04/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 2 (TIẾP)
2.5. Các cách phân loại khác nhằm mục đích ra quyết định
2.6. Các loại giá phí
CHƯƠNG 3: PT MQH GIỮA CHI PHÍ- KHỐI LƯỢNG VÀ LỢI NHUẬN (C-V-P) (9)
3.1. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến việc PT mối quan hệ CVP
Nguyễn Việt Anh (3t, false)
Bùi Thị Minh Hằng (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Nguyễn Quang Huy (3t, false)
Trần Huy Long (3t, false)
Trần Khánh Ly (3t, false)
Nghiêm Thanh Mai (3t, false)
Nguyễn Thị Nhung (3t, false)
Cao Văn Thăng (3t, false)
607h00 06/05/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 3 (TIẾP)
3.2. Một số ứng dụng khi nghiên cứu mối quan hệ CVP
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Vũ Trường An (3t, false)

Lịch trình dự kiến