Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Trần Văn Vang1812301002MT220119/01/2000NamNiên chếKhóa 22Đại Học Chính QuyKỹ Thuật Môi Trường

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1QT22N-MCầu Lông Nguyễn Thị Nhung2700
2MT21-MT22Tin Học Ứng Dụng Ngô Trường Giang608
3MT21-MT22Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí Nguyễn Thị Cẩm Thu600
4MT21-MT22Thực Hành Phân Tích Môi Trường Nguyễn Thị Kim Dung600
5MT21-MT22Quản Lý Chất Lượng Môi Trường Nguyễn T Mai Linh600
6MT21-MT22Hoá Học Môi Trường Phạm Thị Minh Thúy600
7MT21-MT22Độc Học Môi Trường Nguyễn Thị Tươi600
8MT21-MT22Xử Lý Nước Cấp Đặng Chinh Hải600
9MT21-MT22Xử Lý Nước Thải Nguyễn Thị Kim Dung600
10MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 2 Nguyễn Thị Thu Hương2830

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 02/03/2020B2012MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương
208h55 02/03/2020B1033MT21-MT22
Quản Lý Chất Lượng Môi Trường
Nguyễn T Mai LinhCHƯƠNG 1: Những vấn đ ...
307h00 03/03/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim DungGioi thieu mon hoc CH ...Bùi Thái Dương (2t, )
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t, )
408h55 03/03/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường GiangChương 1. MỘT SỐ KHÁ ...
507h00 04/03/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh ThúyChủ đề 1. Giới thiệ ...Bùi Thái Dương (3t, false)
Phạm Song Hai (3t, false)
Văn Đức Anh Quân (3t, false)
609h50 04/03/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm ThuGiới thiệu đề cương c ...
713h00 04/03/2020F2034MT21-MT22
Thực Hành Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungBài 1 : Giới thiệu ch ...Bùi Thái Dương (4t, )
807h00 05/03/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngLưu Hoàng Gia Bảo (3t, false)
Hoàng Thị Kim Dung (3t, false)
Phạm Song Hai (3t, false)
Phạm Thu Hà (3t, false)
Ngô Văn Lương (3t, false)
Lê Quang Minh (3t, false)
Trần Phương Nam (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
Trịnh Thị Thuận (3t, false)
Trần Văn Vang (3t, false)
909h50 05/03/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung 1.4. Quá trình hiếu ...Bùi Thái Dương (2t, )
1013h00 05/03/2020B1033MT21-MT22
Xử Lý Nước Cấp
Đặng Chinh HảiBùi Thái Dương (3t, false)
1107h00 06/03/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiBài mở đầu (1t) Chư ...Bùi Thái Dương (3t, )
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, )
1209h50 06/03/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu1.2. Các thông số cơ ...
1313h55 06/03/20203QT22N-M
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung
1407h00 06/04/2020B2012MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương
1508h55 06/04/2020B1033MT21-MT22
Quản Lý Chất Lượng Môi Trường
Nguyễn T Mai Linh1.6. Các công cụ QLMT ...Bùi Thái Dương (3t, )
1607h00 07/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung1.5.5. Quá trình tự l ...Bùi Thái Dương (2t, )
1708h55 07/04/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường GiangChương 2. CẤU TRÚC D ...Bùi Thái Dương (3t, false)
1807h00 08/04/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh Thúy2.1 Cấu trúc, thành p ...Bùi Thái Dương (1t, false)
1909h50 08/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu1.4. Tiêu chuẩn MTKK ...Bùi Thái Dương (1t, )
2013h00 08/04/2020F2034MT21-MT22
Thực Hành Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung
2107h00 09/04/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngNguyễn Việt Hằng (3t, false)
Nguyễn Xuân Huy (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
Nguyễn Vũ Diễm Quỳnh (3t, false)
2209h50 09/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim DungCHƯƠNG 2. XỬ LÝ NƯỚC ...
2313h00 09/04/2020B1033MT21-MT22
Xử Lý Nước Cấp
Đặng Chinh HảiBùi Thái Dương (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
2407h00 10/04/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 2: Sự hấp thụ, ...
2509h50 10/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu1.5. Lịch sử về ô nhi ...
2613h55 10/04/20203QT22N-M
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung
2707h00 13/04/2020B2012MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngNguyễn Việt Hằng (3t, false)
Lê Quang Minh (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
2808h55 13/04/2020B1033MT21-MT22
Quản Lý Chất Lượng Môi Trường
Nguyễn T Mai Linh2.1.3 Luật BVMT quốc ...Bùi Thái Dương (1t, )
2907h00 14/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung2.5. Phương pháp lắng ...Bùi Thái Dương (2t, )
3008h55 14/04/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường Giang2.1. Cấu trúc dữ liệ ...Liêu Vương Phúc Minh (3t, false)
3107h00 15/04/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh Thúy2.3. Sự ô nhiễm không ...
3209h50 15/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu1.6. Ảnh hưởng của ô ...
3313h00 15/04/2020F2034MT21-MT22
Thực Hành Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung
3407h00 16/04/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương
3509h50 16/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung2.5.3. Bể lắng đợt 2 ...
3613h00 16/04/2020B1033MT21-MT22
Xử Lý Nước Cấp
Đặng Chinh HảiBùi Thái Dương (3t, false)
Văn Đức Anh Quân (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
3707h00 17/04/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 2 (tiếp) 2.2. ...
3809h50 17/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu1.6. Ảnh hưởng của ô ...
3913h55 17/04/20203QT22N-M
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung
4007h00 20/04/2020B2012MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương
4108h55 20/04/2020B1033MT21-MT22
Quản Lý Chất Lượng Môi Trường
Nguyễn T Mai Linh2.4 Các tiêu chuẩn mô ...Bùi Thái Dương (3t, )
Văn Đức Anh Quân (3t, )
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, )
4207h00 21/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung2.6. Phương pháp lọc ...Bùi Thái Dương (1t, )
Văn Đức Anh Quân (2t, )
4308h55 21/04/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường Giang3.1. Bản đồ - Xây dự ...
4407h00 22/04/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh Thúy2.3. Sự ô nhiễm không ...Văn Đức Anh Quân (3t, false)
Bùi Thái Dương (3t, false)
4509h50 22/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu1.6. Ảnh hưởng của ô ...Văn Đức Anh Quân (2t, false)
Bùi Thái Dương (2t, false)
4613h00 22/04/2020F2034MT21-MT22
Thực Hành Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung
4707h00 23/04/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngPhạm Song Hai (3t, false)
Nguyễn Việt Hằng (3t, false)
Lê Quang Minh (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
Trần Hoàng Việt (3t, false)
4809h50 23/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung2.7. Bể tuyển nổi, vớ ...Bùi Thái Dương (2t, )
Văn Đức Anh Quân (2t, )
4913h00 23/04/2020B1033MT21-MT22
Xử Lý Nước Cấp
Đặng Chinh HảiHoàng Thị Kim Dung (3t, false)
Bùi Thái Dương (3t, false)
5007h00 24/04/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 2 (tiếp) 2.2. ...Bùi Thái Dương (3t, )
Văn Đức Anh Quân (3t, )
5109h50 24/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm ThuChủ đề 2 2.1. Các qu ...Hoàng Thị Kim Dung (2t, false)
Văn Đức Anh Quân (2t, )
Bùi Thái Dương (2t, )
5213h55 24/04/20203QT22N-M
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung
5307h00 27/04/2020B2012MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...Phạm Song Hai (2t, false)
Nguyễn Việt Hằng (2t, false)
Lê Quang Minh (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (2t, false)
5408h55 27/04/2020B1033MT21-MT22
Quản Lý Chất Lượng Môi Trường
Nguyễn T Mai Linh3.3 Phân tích tai biế ...Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t, )
Bùi Thái Dương (3t, )
Hoàng Thị Kim Dung (1t, )
5507h00 28/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung3.4. Các yếu tố ảnh h ...Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t, )
5608h55 28/04/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường GiangThực hành (3t) ...Hoàng Thị Kim Dung (3t, true)
Bùi Thái Dương (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
5707h00 29/04/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh Thúy2.4. Một số ảnh hưởn ...Bùi Thái Dương (2t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t, false)
5809h50 29/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu2.2. Xác định thải lư ...Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t, false)
5913h00 29/04/2020F2034MT21-MT22
Thực Hành Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung ...
6007h00 30/04/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...
6109h50 30/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung ...
6213h00 30/04/2020B1033MT21-MT22
Xử Lý Nước Cấp
Đặng Chinh Hải ...
6307h00 01/05/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiNGHỈ LẾ 1/5 ...
6409h50 01/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu ...
6513h55 01/05/20203QT22N-M
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung ...
6607h00 04/05/2020B2012MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...Hoàng Thị Kim Dung (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (2t, false)
6708h55 04/05/2020B1033MT21-MT22
Quản Lý Chất Lượng Môi Trường
Nguyễn T Mai Linh3.5 Kiểm toán môi trư ...Bùi Thái Dương (3t, )
6807h00 05/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung a. Aeroten ( tiếp ) ...
6908h55 05/05/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường Giang4.3. Tính tóan trên ...
7007h00 06/05/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh ThúyBài tập cân bằng vật ...Bùi Thái Dương (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
7109h50 06/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu2.3. Xác định nồng độ ...Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t, false)
7213h00 06/05/2020F2034MT21-MT22
Thực Hành Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungBài 2: Xác định. pH, ...
7307h00 07/05/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...Phạm Song Hai (3t, false)
Lê Quang Minh (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
7409h50 07/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dungb. Lọc sinh học c. Đ ...
7513h00 07/05/2020B1033MT21-MT22
Xử Lý Nước Cấp
Đặng Chinh Hải ...Bùi Thái Dương (3t, false)
7607h00 08/05/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 3: Độc học môi ...Bùi Thái Dương (3t, )
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, )
7709h50 08/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu2.4. Các yếu tố ảnh h ...
7813h55 08/05/20203QT22N-M
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung ...
7907h00 11/05/2020A1034MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường GiangChương 5. WEB GIS (3t ...
8007h00 11/05/2020B2012MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...
8108h55 11/05/2020B1033MT21-MT22
Quản Lý Chất Lượng Môi Trường
Nguyễn T Mai Linh3.8 Hệ thống quản lý ...
8207h00 12/05/2020A1032MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường Giang5.6. Phần mềm nguồn ...
8307h00 12/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung ...
8408h55 12/05/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường GiangThực hành(3t) ...
8507h00 13/05/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh Thúy3.2. Hóa học của đá v ...
8609h50 13/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu2.5. Phương trình khu ...
8713h00 13/05/2020F2034MT21-MT22
Thực Hành Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungBài 3: Xây dựng đường ...Văn Đức Anh Quân (4t, false)
8807h00 14/05/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...Phạm Song Hai (3t, false)
8909h50 14/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim DungBài tập 3.5.2. Làm s ...Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t, false)
9013h00 14/05/2020B1033MT21-MT22
Xử Lý Nước Cấp
Đặng Chinh Hải ...
9107h00 15/05/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 3 (tiếp) 3.1. ...
9209h50 15/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu2.7. Tính toán nồng đ ...
9313h55 15/05/20203QT22N-M
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung ...
9407h00 17/05/2020A1035MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường Giang
9513h55 17/05/2020A1034MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường Giang
9607h00 18/05/2020B2012MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...Nguyễn Việt Hằng (2t, false)
Lê Quang Minh (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (2t, false)
9708h55 18/05/2020B1033MT21-MT22
Quản Lý Chất Lượng Môi Trường
Nguyễn T Mai Linh4.2. Thuế, phí và lệ ...Bùi Thái Dương (3t, )
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, )
9813h55 18/05/2020A1055MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường GiangThực hành (4t) Kiểm t ...
9907h00 19/05/2020A1032MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường GiangThực hành (2) ...
10007h00 19/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung ...
10108h55 19/05/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường GiangThực hành Kiểm tra ...
10214h55 19/05/2020F 206 -2045MT21-MT22
Thực Hành Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungBai 4: Xay dung duong ...
10307h00 20/05/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh ThúyChủ đề 4. Hóa học thủ ...
10409h50 20/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu2.9. Hệ số khuếch tán ...
10513h00 20/05/2020F2034MT21-MT22
Thực Hành Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungBài 5: Xây dựng đường ...Nguyễn Xuân Việt Tuấn (4t, true)
Bùi Thái Dương (4t, true)
10607h00 21/05/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...Lê Quang Minh (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
10709h50 21/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dungb.Hồ xử lý cấp 3 c.Hồ ...Bùi Thái Dương (2t, true)
10813h00 21/05/2020B1033MT21-MT22
Xử Lý Nước Cấp
Đặng Chinh Hải ...Bùi Thái Dương (3t, false)
Văn Đức Anh Quân (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
10907h00 22/05/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 3 (tiếp) 3.2. ...Hoàng Thị Kim Dung (1t, )
Văn Đức Anh Quân (1t, )
11009h50 22/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu2.10. Chiều cao ống k ...
11113h55 22/05/20203QT22N-M
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung ...
11207h00 25/05/2020B2012MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...
11308h55 25/05/2020B1033MT21-MT22
Quản Lý Chất Lượng Môi Trường
Nguyễn T Mai Linh4.5 Một số công cụ ki ...
11413h55 25/05/2020A1035MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường GiangThực hành (3) Ôn tập ...
11507h00 26/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung3.6.2. Các phương phá ...Bùi Thái Dương (2t, )
11608h55 26/05/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường Giang ...
11709h50 26/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung4.2. Phương pháp kết ...
11807h00 27/05/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh Thúy4.3. Sự ô nhiễm nước ...Bùi Thái Dương (2t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t, false)
11909h50 27/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu2.11. Tính toán xác đ ...Bùi Thái Dương (2t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t, false)
12013h00 27/05/2020F2034MT21-MT22
Thực Hành Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungBài 6: Xây dưng đường ...
12107h00 28/05/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...
12209h50 28/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung4.4. Phương pháp đông ...Văn Đức Anh Quân (1t, )
12313h00 28/05/2020B1033MT21-MT22
Xử Lý Nước Cấp
Đặng Chinh Hải ...
12407h00 29/05/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 3 (tiếp) 3.3. ...
12509h50 29/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm ThuChủ đề 3. 3.1. Xử lý ...
12613h55 29/05/20203QT22N-M
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung ...
12707h00 01/06/2020B2012MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...
12808h55 01/06/2020B1033MT21-MT22
Quản Lý Chất Lượng Môi Trường
Nguyễn T Mai Linh ...
12907h00 02/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung ...
13008h55 02/06/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường Giang ...
13109h50 02/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung
13207h00 03/06/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh ThúyChủ đề 5. Độc chất hó ...
13309h50 03/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm ThuChủ đề 3. 3.1. Xử lý ...
13413h00 03/06/2020F2034MT21-MT22
Thực Hành Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung ...
13507h00 04/06/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...
13609h50 04/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung ...
13713h00 04/06/2020B1033MT21-MT22
Xử Lý Nước Cấp
Đặng Chinh Hải ...
13807h00 05/06/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 4: Đánh giá ng ...
13909h50 05/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu3.2. Xử lý khí thải ...
14013h55 05/06/20203QT22N-M
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung ...
14107h00 08/06/2020B2012MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...
14208h55 08/06/2020B1033MT21-MT22
Quản Lý Chất Lượng Môi Trường
Nguyễn T Mai Linh ...
14307h00 09/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung ...
14408h55 09/06/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường Giang ...
14507h00 10/06/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh Thúy ...
14609h50 10/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu3.4. Xử lý bụi bằng p ...
14713h00 10/06/2020F2034MT21-MT22
Thực Hành Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung ...
14807h00 11/06/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...
14909h50 11/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung ...
15013h00 11/06/2020B1033MT21-MT22
Xử Lý Nước Cấp
Đặng Chinh Hải ...
15107h00 12/06/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 4 (tiếp) 4.1. ...
15209h50 12/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu3.5. Xử lý bụi bằng p ...
15307h00 15/06/2020B2012MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...
15408h55 15/06/2020B1033MT21-MT22
Quản Lý Chất Lượng Môi Trường
Nguyễn T Mai Linh ...
15507h00 16/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung ...
15608h55 16/06/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường Giang ...
15707h00 17/06/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh Thúy ...
15809h50 17/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu3.6. Xử lý bụi bằng p ...
15913h00 17/06/2020F2034MT21-MT22
Thực Hành Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung ...
16007h00 18/06/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...
16109h50 18/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung ...
16213h00 18/06/2020B1033MT21-MT22
Xử Lý Nước Cấp
Đặng Chinh Hải ...
16307h00 19/06/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 4 (tiếp) 4.2. ...
16409h50 19/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu3.7. Xử lý bụi bằng p ...
16507h00 22/06/2020B2012MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...
16608h55 22/06/2020B1033MT21-MT22
Quản Lý Chất Lượng Môi Trường
Nguyễn T Mai Linh ...
16707h00 23/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung ...
16808h55 23/06/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường Giang ...
16907h00 24/06/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh Thúy ...
17009h50 24/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm ThuThực tế môn học (TT) ...
17113h00 24/06/2020F2034MT21-MT22
Thực Hành Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung ...
17207h00 25/06/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...
17309h50 25/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung ...
17413h00 25/06/2020B1033MT21-MT22
Xử Lý Nước Cấp
Đặng Chinh Hải ...
17507h00 26/06/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị Tươi ...
17609h50 26/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm ThuThực tế môn học (TT) ...
17707h00 29/06/2020B2012MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...
17808h55 29/06/2020B1033MT21-MT22
Quản Lý Chất Lượng Môi Trường
Nguyễn T Mai Linh ...
17907h00 30/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung ...
18008h55 30/06/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường Giang ...
18107h00 01/07/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh Thúy ...
18209h50 01/07/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm ThuThực tế môn học (TT) ...
18313h00 01/07/2020F2034MT21-MT22
Thực Hành Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung ...
18407h00 02/07/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...
18509h50 02/07/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung ...
18613h00 02/07/2020B1033MT21-MT22
Xử Lý Nước Cấp
Đặng Chinh Hải ...
18707h00 03/07/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị Tươi ...
18809h50 03/07/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm ThuĐề xuất phương pháp đ ...
18907h00 06/07/2020B2012MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...
19008h55 06/07/2020B1033MT21-MT22
Quản Lý Chất Lượng Môi Trường
Nguyễn T Mai Linh ...
19107h00 07/07/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung ...
19208h55 07/07/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường Giang ...
19307h00 08/07/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh Thúy ...
19409h50 08/07/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm ThuĐề xuất phương pháp đ ...
19513h00 08/07/2020F2034MT21-MT22
Thực Hành Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung ...
19607h00 09/07/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...
19709h50 09/07/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung ...
19813h00 09/07/2020B1033MT21-MT22
Xử Lý Nước Cấp
Đặng Chinh Hải ...
19907h00 10/07/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị Tươi ...
20009h50 10/07/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm ThuĐánh giá chuẩn đầu ra ...