Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Trần Văn Vang1812301002MT220119/01/2000NamNiên chếKhóa 22Đại Học Chính QuyKỹ Thuật Môi Trường

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1MT21-MT22Tin Học Ứng Dụng Ngô Trường Giang608
2QT22N-MCầu Lông Nguyễn Thị Nhung2700
3MT21-MT22Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí Nguyễn Thị Cẩm Thu600
4MT21-MT22Thực Hành Phân Tích Môi Trường Nguyễn Thị Kim Dung600
5MT21-MT22Quản Lý Chất Lượng Môi Trường Nguyễn T Mai Linh600
6MT21-MT22Xử Lý Nước Thải Nguyễn Thị Kim Dung600
7MT21-MT22Hoá Học Môi Trường Phạm Thị Minh Thúy600
8MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 2 Nguyễn Thị Thu Hương2937
9MT21-MT22Độc Học Môi Trường Nguyễn Thị Tươi600
10MT21-MT22Xử Lý Nước Cấp Đặng Chinh Hải600

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 02/03/2020B2012MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 6: Out and about ...Phạm Thị Thanh Phương (2t, false)
208h55 02/03/2020B1033MT21-MT22
Quản Lý Chất Lượng Môi Trường
Nguyễn T Mai LinhCHƯƠNG 1: Những vấn đ ...
307h00 03/03/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim DungGioi thieu mon hoc CH ...Bùi Thái Dương (2t, )
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t, )
408h55 03/03/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường GiangChương 1. MỘT SỐ KHÁ ...
507h00 04/03/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh ThúyChủ đề 1. Giới thiệ ...Phạm Song Hai (3t, false)
Văn Đức Anh Quân (3t, false)
609h50 04/03/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm ThuGiới thiệu đề cương c ...
713h00 04/03/2020F2034MT21-MT22
Thực Hành Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungBài 1 : Giới thiệu ch ...Bùi Thái Dương (4t, )
807h00 05/03/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 6: Out and about ...Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
Trần Phương Nam (3t, false)
Trịnh Thị Thuận (3t, false)
Trần Văn Vang (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
909h50 05/03/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung 1.4. Quá trình hiếu ...Bùi Thái Dương (2t, )
1013h00 05/03/2020B1033MT21-MT22
Xử Lý Nước Cấp
Đặng Chinh HảiBùi Thái Dương (3t, false)
1107h00 06/03/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiBài mở đầu (1t) Chư ...Bùi Thái Dương (3t, )
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, )
1209h50 06/03/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu1.2. Các thông số cơ ...
1313h55 06/03/20203QT22N-M
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung
1407h00 06/04/2020B2012MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 6: Out and about ...Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (2t, false)
1508h55 06/04/2020B1033MT21-MT22
Quản Lý Chất Lượng Môi Trường
Nguyễn T Mai Linh1.6. Các công cụ QLMT ...Bùi Thái Dương (3t, )
1607h00 07/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung1.5.5. Quá trình tự l ...Bùi Thái Dương (2t, )
1708h55 07/04/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường GiangChương 2. CẤU TRÚC D ...Bùi Thái Dương (3t, false)
1807h00 08/04/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh Thúy2.1 Cấu trúc, thành p ...
1909h50 08/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu1.4. Tiêu chuẩn MTKK ...Bùi Thái Dương (1t, )
2013h00 08/04/2020F2034MT21-MT22
Thực Hành Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung
2107h00 09/04/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 6: Out and about ...Nguyễn Việt Hằng (3t, false)
Nguyễn Xuân Huy (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
Nguyễn Vũ Diễm Quỳnh (3t, false)
2209h50 09/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim DungCHƯƠNG 2. XỬ LÝ NƯỚC ...
2313h00 09/04/2020B1033MT21-MT22
Xử Lý Nước Cấp
Đặng Chinh HảiBùi Thái Dương (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
2407h00 10/04/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 2: Sự hấp thụ, ...
2509h50 10/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu1.5. Lịch sử về ô nhi ...
2613h55 10/04/20203QT22N-M
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung
2707h00 13/04/2020B2012MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngSelf check 6 + Langu ...Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Nguyễn Việt Hằng (1t, false)
Lê Quang Minh (1t, false)
2808h55 13/04/2020B1033MT21-MT22
Quản Lý Chất Lượng Môi Trường
Nguyễn T Mai Linh2.1.3 Luật BVMT quốc ...Bùi Thái Dương (1t, )
2907h00 14/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung2.5. Phương pháp lắng ...Bùi Thái Dương (2t, )
3008h55 14/04/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường Giang2.1. Cấu trúc dữ liệ ...Liêu Vương Phúc Minh (3t, false)
3107h00 15/04/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh Thúy2.3. Sự ô nhiễm không ...
3209h50 15/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu1.6. Ảnh hưởng của ô ...
3313h00 15/04/2020F2034MT21-MT22
Thực Hành Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung
3407h00 16/04/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngSelf check 6 + Langua ...Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
3509h50 16/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung2.5.3. Bể lắng đợt 2 ...
3613h00 16/04/2020B1033MT21-MT22
Xử Lý Nước Cấp
Đặng Chinh HảiBùi Thái Dương (3t, false)
Văn Đức Anh Quân (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
3707h00 17/04/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 2 (tiếp) 2.2. ...
3809h50 17/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu1.6. Ảnh hưởng của ô ...
3913h55 17/04/20203QT22N-M
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung
4007h00 20/04/2020B2012MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 7: World famous ...Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (2t, false)
4108h55 20/04/2020B1033MT21-MT22
Quản Lý Chất Lượng Môi Trường
Nguyễn T Mai Linh2.4 Các tiêu chuẩn mô ...Bùi Thái Dương (3t, )
Văn Đức Anh Quân (3t, )
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, )
4207h00 21/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung2.6. Phương pháp lọc ...Bùi Thái Dương (1t, )
Văn Đức Anh Quân (2t, )
4308h55 21/04/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường Giang3.1. Bản đồ - Xây dự ...
4407h00 22/04/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh Thúy2.3. Sự ô nhiễm không ...
4509h50 22/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu1.6. Ảnh hưởng của ô ...Văn Đức Anh Quân (2t, false)
Bùi Thái Dương (2t, false)
4613h00 22/04/2020F2034MT21-MT22
Thực Hành Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung
4707h00 23/04/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 7: World famous ...Phạm Song Hai (3t, false)
Nguyễn Việt Hằng (3t, false)
Lê Quang Minh (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
Trần Hoàng Việt (3t, false)
4809h50 23/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung2.7. Bể tuyển nổi, vớ ...Bùi Thái Dương (2t, )
Văn Đức Anh Quân (2t, )
4913h00 23/04/2020B1033MT21-MT22
Xử Lý Nước Cấp
Đặng Chinh HảiHoàng Thị Kim Dung (3t, false)
Bùi Thái Dương (3t, false)
5007h00 24/04/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 2 (tiếp) 2.2. ...Bùi Thái Dương (3t, )
Văn Đức Anh Quân (3t, )
5109h50 24/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm ThuChủ đề 2 2.1. Các qu ...Hoàng Thị Kim Dung (2t, false)
Văn Đức Anh Quân (2t, )
Bùi Thái Dương (2t, )
5213h55 24/04/20203QT22N-M
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung
5307h00 27/04/2020B2012MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 7: World famous ...Phạm Song Hai (2t, false)
Nguyễn Việt Hằng (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (2t, false)
5408h55 27/04/2020B1033MT21-MT22
Quản Lý Chất Lượng Môi Trường
Nguyễn T Mai Linh3.3 Phân tích tai biế ...Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t, )
Bùi Thái Dương (3t, )
Hoàng Thị Kim Dung (1t, )
5507h00 28/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung3.4. Các yếu tố ảnh h ...Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t, )
5608h55 28/04/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường GiangThực hành (3t) ...Hoàng Thị Kim Dung (3t, true)
Bùi Thái Dương (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
5707h00 29/04/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh Thúy2.4. Một số ảnh hưởn ...Bùi Thái Dương (2t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t, false)
5809h50 29/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu2.2. Xác định thải lư ...Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t, false)
5913h00 29/04/2020F2034MT21-MT22
Thực Hành Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung ...
6007h00 30/04/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...
6109h50 30/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung ...
6213h00 30/04/2020B1033MT21-MT22
Xử Lý Nước Cấp
Đặng Chinh Hải ...
6307h00 01/05/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiNGHỈ LẾ 1/5 ...
6409h50 01/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu ...
6513h55 01/05/20203QT22N-M
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung ...
6607h00 04/05/2020B2012MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngSelf check 7 + Get re ...Hoàng Thị Kim Dung (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (2t, false)
6708h55 04/05/2020B1033MT21-MT22
Quản Lý Chất Lượng Môi Trường
Nguyễn T Mai Linh3.5 Kiểm toán môi trư ...Bùi Thái Dương (3t, )
6807h00 05/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung a. Aeroten ( tiếp ) ...
6908h55 05/05/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường Giang4.3. Tính tóan trên ...
7007h00 06/05/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh ThúyBài tập cân bằng vật ...Bùi Thái Dương (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
7109h50 06/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu2.3. Xác định nồng độ ...Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t, false)
7213h00 06/05/2020F2034MT21-MT22
Thực Hành Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungBài 2: Xác định. pH, ...
7307h00 07/05/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngSelf check 7 + Get re ...Lê Quang Minh (1t, false)
Phạm Song Hai (1t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
7409h50 07/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dungb. Lọc sinh học c. Đ ...
7513h00 07/05/2020B1033MT21-MT22
Xử Lý Nước Cấp
Đặng Chinh Hải ...Bùi Thái Dương (3t, false)
7607h00 08/05/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 3: Độc học môi ...Bùi Thái Dương (3t, )
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, )
7709h50 08/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu2.4. Các yếu tố ảnh h ...
7813h55 08/05/20203QT22N-M
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung ...
7907h00 11/05/2020A1034MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường GiangChương 5. WEB GIS (3t ...
8007h00 11/05/2020B2012MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngSelf check 7 + Get re ...Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (2t, false)
8108h55 11/05/2020B1033MT21-MT22
Quản Lý Chất Lượng Môi Trường
Nguyễn T Mai Linh3.8 Hệ thống quản lý ...
8207h00 12/05/2020A1032MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường Giang5.6. Phần mềm nguồn ...
8307h00 12/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung ...
8408h55 12/05/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường GiangThực hành(3t) ...
8507h00 13/05/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh Thúy3.2. Hóa học của đá v ...
8609h50 13/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu2.5. Phương trình khu ...
8713h00 13/05/2020F2034MT21-MT22
Thực Hành Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungBài 3: Xây dựng đường ...Văn Đức Anh Quân (4t, false)
8807h00 14/05/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 8: On the menu ...Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
8909h50 14/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim DungBài tập 3.5.2. Làm s ...Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t, false)
9013h00 14/05/2020B1033MT21-MT22
Xử Lý Nước Cấp
Đặng Chinh Hải ...
9107h00 15/05/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 3 (tiếp) 3.1. ...
9209h50 15/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu2.7. Tính toán nồng đ ...
9313h55 15/05/20203QT22N-M
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung ...
9407h00 17/05/2020A1035MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường Giang
9513h55 17/05/2020A1034MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường Giang
9607h00 18/05/2020B2012MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 8: On the menu ( ...Nguyễn Việt Hằng (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (2t, false)
9708h55 18/05/2020B1033MT21-MT22
Quản Lý Chất Lượng Môi Trường
Nguyễn T Mai Linh4.2. Thuế, phí và lệ ...Bùi Thái Dương (3t, )
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, )
9813h55 18/05/2020A1055MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường GiangThực hành (4t) Kiểm t ...
9915h50 18/05/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh ThúyChủ đề 4. Hóa học thủ ...
10007h00 19/05/2020A1032MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường GiangThực hành (2) ...
10107h00 19/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung ...
10208h55 19/05/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường GiangThực hành Kiểm tra ...
10314h55 19/05/2020F 206 -2045MT21-MT22
Thực Hành Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungBai 4: Xay dung duong ...
10407h00 20/05/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh Thúy4.3. Sự ô nhiễm nước ...
10509h50 20/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu2.9. Hệ số khuếch tán ...
10613h00 20/05/2020F2034MT21-MT22
Thực Hành Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungBài 5: Xây dựng đường ...Nguyễn Xuân Việt Tuấn (4t, true)
Bùi Thái Dương (4t, true)
10707h00 21/05/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 8: On the menu ( ...Lê Quang Minh (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
10809h50 21/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dungb.Hồ xử lý cấp 3 c.Hồ ...Bùi Thái Dương (2t, true)
10913h00 21/05/2020B1033MT21-MT22
Xử Lý Nước Cấp
Đặng Chinh Hải ...Bùi Thái Dương (3t, false)
Văn Đức Anh Quân (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
11007h00 22/05/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 3 (tiếp) 3.2. ...Hoàng Thị Kim Dung (1t, )
Văn Đức Anh Quân (1t, )
11109h50 22/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu2.10. Chiều cao ống k ...
11213h55 22/05/20203QT22N-M
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung ...
11307h00 25/05/2020B2012MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngSelf check 8 + Langu ...Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (2t, false)
11408h55 25/05/2020B1033MT21-MT22
Quản Lý Chất Lượng Môi Trường
Nguyễn T Mai Linh4.5 Một số công cụ ki ...
11513h55 25/05/2020A1035MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường GiangThực hành (3) Ôn tập ...
11607h00 26/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung3.6.2. Các phương phá ...Bùi Thái Dương (2t, )
11708h55 26/05/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường Giang ...
11809h50 26/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung4.2. Phương pháp kết ...
11907h00 27/05/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh Thúy4.3. Sự ô nhiễm nước ...Bùi Thái Dương (2t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t, false)
12009h50 27/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu2.11. Tính toán xác đ ...Bùi Thái Dương (2t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t, false)
12113h00 27/05/2020F2034MT21-MT22
Thực Hành Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungBài 6: Xây dưng đường ...
12207h00 28/05/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngSelf check 8 + Langu ...Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
12309h50 28/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung4.4. Phương pháp đông ...Văn Đức Anh Quân (1t, )
12413h00 28/05/2020B1033MT21-MT22
Xử Lý Nước Cấp
Đặng Chinh Hải ...Bùi Thái Dương (3t, false)
12507h00 29/05/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 3 (tiếp) 3.3. ...
12609h50 29/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm ThuChủ đề 3. 3.1. Xử lý ...
12713h55 29/05/20203QT22N-M
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung ...
12807h00 01/06/2020B2012MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngSelf check 8 + Langu ...Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (2t, false)
Tô Thị Quỳnh (2t, false)
Trần Hoàng Việt (2t, false)
12908h55 01/06/2020B1033MT21-MT22
Quản Lý Chất Lượng Môi Trường
Nguyễn T Mai Linh5.2 Các vấn đề chung ...
13007h00 02/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung 4.5. Phương pháp hấp ...
13108h55 02/06/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường Giang ...
13209h50 02/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung4.6. Phương pháp trao ...
13307h00 03/06/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh Thúy4.3. Sự ô nhiễm nước ...Văn Đức Anh Quân (3t, false)
13409h50 03/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm ThuChủ đề 3. 3.1. Xử lý ...Văn Đức Anh Quân (1t, )
13513h00 03/06/2020F2034MT21-MT22
Thực Hành Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungBai 7: Xây dựng đường ...
13607h00 04/06/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 9: Journeys (con ...Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
Tô Thị Quỳnh (3t, false)
13709h50 04/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung5.2.1. Khử trùng nước ...Văn Đức Anh Quân (2t, true)
13813h00 04/06/2020B1033MT21-MT22
Xử Lý Nước Cấp
Đặng Chinh Hải ...Bùi Thái Dương (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
13907h00 05/06/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 4: Đánh giá ng ...Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, )
Bùi Thái Dương (3t, )
14009h50 05/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu3.2. Xử lý khí thải ...
14113h55 05/06/20203QT22N-M
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung ...
14207h00 08/06/2020B2012MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 9: Journeys (con ...Nguyễn Việt Hằng (2t, false)
Bùi Hoàng Long (2t, false)
Lê Quang Minh (2t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (2t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (2t, false)
Tô Thị Quỳnh (2t, false)
14308h55 08/06/2020B1033MT21-MT22
Quản Lý Chất Lượng Môi Trường
Nguyễn T Mai LinhThực tế môn học ...
14407h00 09/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung5.2.2. Khử trùng bằng ...Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t, true)
14508h55 09/06/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường Giang ...
14609h50 09/06/2020B1052MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung6.2. Các công trình l ...Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t, )
14713h55 09/06/2020C1024MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 9: Journeys (con ...Nguyễn Thị Tuyết Nhi (4t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (4t, false)
Tô Thị Quỳnh (4t, false)
14807h00 10/06/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh ThúyBài tập chất lượng nư ...Nguyễn Xuân Việt Tuấn (1t, )
14909h50 10/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu3.4. Xử lý bụi bằng p ...Nguyễn Xuân Việt Tuấn (1t, )
15010h45 10/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung
15113h00 10/06/2020F2034MT21-MT22
Thực Hành Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungBài 8: Phan tích mẫu ...
15207h00 11/06/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngSelf check 9 + Get re ...Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
Tô Thị Quỳnh (3t, false)
15309h50 11/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung6.3. Nén bùn cặn 6.4. ...
15413h00 11/06/2020B1033MT21-MT22
Xử Lý Nước Cấp
Đặng Chinh Hải ...Hoàng Thị Kim Dung (3t, false)
Bùi Thái Dương (3t, false)
Văn Đức Anh Quân (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
15507h00 12/06/2020B1033MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu3.5. Xử lý bụi bằng p ...
15607h00 12/06/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 4 (tiếp) 4.1. ...
15709h50 12/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu3.6. Xử lý bụi bằng p ...
15807h00 15/06/2020B2015MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngSelf check 9 + Get re ...Nguyễn Thị Tuyết Nhi (5t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (5t, false)
Tô Thị Quỳnh (5t, false)
15908h55 15/06/2020B1033MT21-MT22
Quản Lý Chất Lượng Môi Trường
Nguyễn T Mai Linh ...
16008h55 15/06/2020D2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương
16114h55 15/06/2020B1033MT21-MT22
Xử Lý Nước Cấp
Đặng Chinh HảiBùi Thái Dương (3t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, false)
16207h00 16/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim DungThực tế môn học ...
16308h55 16/06/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường Giang ...
16409h50 16/06/2020Đi thực tế 3MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim DungThực tế môn học ...
16513h00 16/06/2020C1024MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 10: Just the Job ...Phạm Thị Thanh Phương (4t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (4t, false)
Tô Thị Quỳnh (4t, false)
16607h00 17/06/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh ThúyChủ đề 5. Độc chất hó ...Bùi Thái Dương (1t, )
16709h50 17/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu3.8. Xử lý bụi bằng p ...
16813h00 17/06/2020F2034MT21-MT22
Thực Hành Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungBài 9: Phân tích mâu ...
16907h00 18/06/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 10: Just the Job ...Tô Thị Quỳnh (3t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
17009h50 18/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim DungThực tế môn học ...
17113h00 18/06/2020B1033MT21-MT22
Xử Lý Nước Cấp
Đặng Chinh Hải ...
17207h00 19/06/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 4 (tiếp) 4.1. ...
17309h50 19/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm ThuĐề xuất phương pháp đ ...
17413h00 19/06/2020F2035MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm ThuThực tế ...
17514h55 19/06/20205MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu
17607h00 22/06/2020B2014MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 10: Just the Job ...Lê Quang Minh (4t, false)
Nguyễn Thị Tuyết Nhi (4t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (4t, false)
Tô Thị Quỳnh (4t, false)
Ngô Văn Lương (2t, )
17708h55 22/06/2020B1033MT21-MT22
Quản Lý Chất Lượng Môi Trường
Nguyễn T Mai Linh5.3 Quản lý chất lượn ...
17814h55 22/06/2020B1033MT21-MT22
Xử Lý Nước Cấp
Đặng Chinh Hải
17907h00 23/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim DungBáo cáo - Thực tế Chư ...
18008h55 23/06/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường Giang ...
18109h50 23/06/2020B1052MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung7.2. Dây truyền công ...
18207h00 24/06/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh ThúyChủ đề 6. Vòng TH các ...
18309h50 24/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm ThuĐề xuất phương pháp đ ...
18413h00 24/06/2020F2034MT21-MT22
Thực Hành Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungKiểm tra ...
18507h00 25/06/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu HươngRevision ...Nguyễn Thị Tuyết Nhi (3t, false)
Phạm Thị Thanh Phương (3t, false)
Tô Thị Quỳnh (3t, false)
18609h50 25/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim DungĐánh giá 1 ...
18713h00 25/06/2020B1033MT21-MT22
Xử Lý Nước Cấp
Đặng Chinh Hải ...
18807h00 26/06/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 4 (tiếp) 4.2. ...Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, )
Bùi Thái Dương (3t, )
18909h50 26/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm ThuĐánh giá chuẩn đầu ra ...
19013h55 26/06/2020B1033MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm ThuĐánh giá chuẩn đầu ra ...
19115h50 26/06/2020B 1033MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu
19207h00 27/06/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiSV đi thực tế môn học ...
19307h00 29/06/2020B2012MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...
19408h55 29/06/2020B1033MT21-MT22
Quản Lý Chất Lượng Môi Trường
Nguyễn T Mai Linh5.6 Quản lý chất thải ...Hoàng Thị Kim Dung (3t, )
19514h55 29/06/2020B1033MT21-MT22
Xử Lý Nước Cấp
Đặng Chinh Hải
19607h00 30/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim DungĐánh giá 2 ...
19708h55 30/06/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường Giang ...
19808h55 30/06/2020B1053MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim DungĐánh giá 2 ( tiếp Đá ...
19914h55 30/06/2020B1035MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 4 (tiếp) 4.3. ...Bùi Thái Dương (3t, )
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t, )
20007h00 01/07/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh Thúy ...
20109h50 01/07/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu ...
20213h00 01/07/2020F2034MT21-MT22
Thực Hành Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim DungKiểm tra ...
20307h00 02/07/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...
20409h50 02/07/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung ...
20513h00 02/07/2020B1033MT21-MT22
Xử Lý Nước Cấp
Đặng Chinh Hải ...
20607h00 03/07/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị Tươi ...
20709h50 03/07/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu ...
20807h00 06/07/2020B2012MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...
20908h55 06/07/2020B1033MT21-MT22
Quản Lý Chất Lượng Môi Trường
Nguyễn T Mai Linh ...
21007h00 07/07/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung ...
21108h55 07/07/2020A1033MT21-MT22
Tin Học Ứng Dụng
Ngô Trường Giang ...
21207h00 08/07/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh Thúy ...
21309h50 08/07/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu ...
21413h00 08/07/2020F2034MT21-MT22
Thực Hành Phân Tích Môi Trường
Nguyễn Thị Kim Dung ...
21507h00 09/07/2020B2013MT-XD22-MT-QT23K
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Thị Thu Hương ...
21609h50 09/07/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Nước Thải
Nguyễn Thị Kim Dung ...
21713h00 09/07/2020B1033MT21-MT22
Xử Lý Nước Cấp
Đặng Chinh Hải ...
21807h00 10/07/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị Tươi ...
21909h50 10/07/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu ...