Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT21Luật Kinh Tế Vũ Thị Thanh Lan06952vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Nguyễn Quang Anh1712402013QT2101N
13.33%
86.67%
80000
2Phạm Quỳnh Chi1712401027QT2101K
6.67%
93.33%
40000
3Ngô Bạch Diệp1712401022QT2101K
10.0%
90.0%
60000
4Phạm Thành Dương1712401017QT2101K
3.33%
96.67%
20000
5Lê Bá Việt Đức1712401018QT2101K
3.33%
96.67%
20000
6Lê Hoàng Minh Hiếu1712404003QT2101T
10.0%
90.0%
60000
7Trần Hữu Hiếu1712402010QT2101N
6.67%
93.33%
40000
8Trần Minh Hiếu1712402017QT2101N
10.0%
90.0%
60000
9Nguyễn Trung Hiếu1412402111QT1801N
13.33%
86.67%
80000
10Đào Thị Hoan1712402015QT2101N
6.67%
93.33%
40000
11Vũ Đức Hợp1712402001QT2101K
0.0%
100.0%
00000
12Trần Thị Thanh Huyền1512401098QT1903K
46.67%
53.33%
280000
13Nguyễn Phú Hưng1512101016QT2001N
10.0%
90.0%
60000
14Lê Tùng Hưng1412101125QT2001N
20.0%
80.0%
120000
15Phan Thị Thu Hường1712401003QT2101K
3.33%
96.67%
20000
16Vũ Hữu Lâm1712402011QT2101N
16.67%
83.33%
100000
17Nguyễn Kiều Linh1712404001QT2101N
13.33%
86.67%
80000
18Nguyễn Văn Lợi1712402005QT2101N
13.33%
86.67%
80000
19Ngô Thị Khánh Lương1712401016QT2101K
3.33%
96.67%
20000
20Trần Đức Mạnh1712402007QT2101N
16.67%
83.33%
100000
21Trần Công Minh1712401009QT2101T
0.0%
100.0%
00000
22Hoàng Kim Ngân1712402014QT2101T
10.0%
90.0%
60000
23Dương Hồng Ngọc1712401006QT2101K
10.0%
90.0%
60000
24Nguyễn Thị Huyền Nhung1712401028QT2101K
10.0%
90.0%
60000
25Đoàn Thị Phương Oanh1712401001QT2101K
0.0%
100.0%
00000
26Nguyễn Đức Phương1712401030QT2101K
16.67%
83.33%
100000
27Đỗ Nguyễn Mai Phương1712401015QT2101K
0.0%
100.0%
00000
28Nguyễn Thị Hà Phương1712401013QT2101K
3.33%
96.67%
20000
29Bùi Phương Quỳnh1712401012QT2101K
10.0%
90.0%
60000
30Nguyễn Thị Thu Thanh1712753005QT2101N
13.33%
86.67%
80000
31Đặng Duy Thành1712404002QT2101T
13.33%
86.67%
80000
32Nguyễn Ngọc Thành1712402006QT2101N
13.33%
86.67%
80000
33Tống Thị Thu Thảo1712404004QT2101T
10.0%
90.0%
60000
34Nguyễn Văn Thăng1612402021QT2001N
46.67%
53.33%
280000
35Bùi Thị Thu Thủy1712401024QT2101K
0.0%
100.0%
00000
36Nguyễn Hà Trang1712402012QT2101N
6.67%
93.33%
40000
37Trần Hà Trang1712401002QT2101K
6.67%
93.33%
40000
38Vũ Thị Huyền Trang1712401010QT2101K
6.67%
93.33%
40000
39Lê Thị Trang1712401011QT2101K
0.0%
100.0%
00000
40Nguyễn Thị Trang1712401014QT2101K
16.67%
83.33%
100000
41Dương Quốc Việt1612402023QT2001N
6.67%
93.33%
40000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
109h50 03/03/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanChương 1: Những vấn đề cơ bản về Luật Kinh tế
207h00 04/03/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lantiếp
309h50 07/04/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanChương 2; Pháp luật về doanh nghiệp theo Luật DN 2014
Bài 1: Quy chế pháp lý chung về doanh nghiệp
Nguyễn Quang Anh (2t, false)
Phạm Thị Bình (2t, false)
Lê Hoàng Minh Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Phú Hưng (2t, false)
Lê Tùng Hưng (2t, false)
Trần Đức Mạnh (2t, false)
Hoàng Kim Ngân (2t, false)
Đặng Duy Thành (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
Dương Quốc Việt (2t, false)
407h00 08/04/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LantiếpNguyễn Đức Phương (2t, false)
Bùi Phương Quỳnh (2t, false)
Phạm Thị Bình (2t, false)
Trần Hữu Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Vũ Hữu Lâm (2t, false)
Ngô Thị Khánh Lương (2t, false)
Trần Đức Mạnh (2t, false)
Đặng Duy Thành (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
Vũ Thị Huyền Trang (2t, false)
509h50 14/04/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lantiếp
607h00 15/04/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanIv. Tổ chức lại và giải thể doanh nghiệp
709h50 21/04/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanBài 2: Địa vị pháp lý của công ty
I. Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Phạm Thị Bình (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
Trần Hà Trang (2t, false)
807h00 22/04/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanII, Công ty TNHH 1 thành viênPhạm Thị Bình (2t, false)
Ngô Bạch Diệp (2t, false)
Trần Minh Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Lê Tùng Hưng (2t, false)
Nguyễn Văn Lợi (2t, false)
Trần Đức Mạnh (2t, false)
Dương Hồng Ngọc (2t, false)
Nguyễn Đức Phương (2t, false)
Nguyễn Ngọc Thành (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
909h50 28/04/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanIII. Công ty cổ phần
1007h00 29/04/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanIV. Công ty hợp danh
1109h50 05/05/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanBài 3: Địa vị pháp lý của doanh nghiệp tư nhân
1207h00 06/05/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanĐánh giá 1Vũ Hữu Lâm (2t, false)
1309h50 12/05/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanChương 3: Pháp luật về các chủ thể kinh doanh khác
1407h00 13/05/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LantiếpNguyễn Quang Anh (2t, false)
Phạm Thị Bình (2t, false)
Đào Thị Hoan (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Kiều Linh (2t, false)
Nguyễn Văn Lợi (2t, false)
Hoàng Kim Ngân (2t, false)
Nguyễn Thị Huyền Nhung (2t, false)
Nguyễn Đức Phương (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Thanh (2t, false)
Nguyễn Ngọc Thành (2t, false)
Tống Thị Thu Thảo (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
Nguyễn Hà Trang (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
Dương Quốc Việt (2t, false)
Phạm Thành Dương (2t, false)
Trần Đức Mạnh (2t, false)
1509h50 19/05/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanChương IV: Pháp luật về hợp đồng kinh doanh thương mại
I. KQC
Phạm Quỳnh Chi (2t, false)
Ngô Bạch Diệp (2t, false)
Trần Minh Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Vũ Hữu Lâm (2t, false)
Dương Hồng Ngọc (2t, false)
Nguyễn Thị Hà Phương (2t, false)
Bùi Phương Quỳnh (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Thanh (2t, false)
Đặng Duy Thành (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Trần Hà Trang (2t, false)
Vũ Thị Huyền Trang (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
1607h00 20/05/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanII. Hợp đồng trong kinh doanh thương mạiTrần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
1709h50 26/05/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LantiếpTrần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
1807h00 27/05/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanIII. Chế tài trong hoạt động thương mạiNguyễn Quang Anh (2t, false)
Ngô Bạch Diệp (2t, false)
Lê Hoàng Minh Hiếu (2t, false)
Trần Hữu Hiếu (2t, false)
Đào Thị Hoan (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Phú Hưng (2t, false)
Lê Tùng Hưng (2t, false)
Phan Thị Thu Hường (2t, false)
Vũ Hữu Lâm (2t, false)
Nguyễn Kiều Linh (2t, false)
Nguyễn Văn Lợi (2t, false)
Hoàng Kim Ngân (2t, false)
Dương Hồng Ngọc (2t, false)
Nguyễn Thị Huyền Nhung (2t, false)
Nguyễn Đức Phương (2t, false)
Bùi Phương Quỳnh (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Thanh (2t, false)
Đặng Duy Thành (2t, false)
Nguyễn Ngọc Thành (2t, false)
Tống Thị Thu Thảo (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Nguyễn Hà Trang (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
1909h50 02/06/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh Lantiếp
2007h00 03/06/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanChương V: Giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh doanh thương mạiNguyễn Quang Anh (2t, false)
Phạm Quỳnh Chi (2t, false)
Lê Hoàng Minh Hiếu (2t, false)
Nguyễn Trung Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Phú Hưng (2t, false)
Lê Tùng Hưng (2t, false)
Vũ Hữu Lâm (2t, false)
Nguyễn Thị Huyền Nhung (2t, false)
Nguyễn Đức Phương (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Thanh (2t, false)
Tống Thị Thu Thảo (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
2109h50 09/06/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanTiếpLê Bá Việt Đức (2t, false)
Nguyễn Trung Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
2207h00 10/06/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanTiếp
2309h50 16/06/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanTiếp
2407h00 17/06/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanChương VI: Phá sản doanh nghiệp
I. KQC
Nguyễn Trung Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Nguyễn Kiều Linh (2t, false)
Nguyễn Văn Lợi (2t, false)
Trần Đức Mạnh (2t, false)
Nguyễn Ngọc Thành (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
2509h50 23/06/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LanII. Thủ tục phá sản doanh nghiệp theo Luật Phá sản 2014Trần Minh Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Lê Tùng Hưng (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
2607h00 24/06/2020C1012QT21
Luật Kinh Tế
Vũ Thị Thanh LantiếpNguyễn Văn Thăng (2t, false)
Nguyễn Trung Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thanh Huyền (2t, false)
Lê Tùng Hưng (2t, false)
Nguyễn Kiều Linh (2t, false)

Lịch trình dự kiến