Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Phạm Thị Thu Phương1812401016QT2201K24/04/2000NữNiên chếKhóa 22Đại Học Chính QuyKế Toán Kiểm Toán

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1QT2201KKiểm Toán Căn Bản Trần Thị Thanh Phương2300
2QT2201KThuế Đồng Thị Nga Nguyễn Thị Thúy Hồng2300
3QT2201KLý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ Phạm Thị Nga2420
4CT-NA23-QT22KPháp Luât Đại Cương Vũ Thị Thanh Lan6220
5PL22-QT22KCầu Lông Nguyễn Vân Anh3400
6PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4 Bùi Thị Mai Anh3300

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 05/02/2020B2033QT2201K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy Hồng ...
207h00 12/02/2020B2033QT2201K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy Hồng ...
307h00 19/02/2020B2033QT2201K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy Hồng ...
407h00 26/02/2020B2033QT2201K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy Hồng ...
507h00 02/03/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
608h55 02/03/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh
707h00 03/03/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh PhươngGiới thiệu học phần C ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
813h55 03/03/20203PL22-QT22K
Cầu Lông
Nguyễn Vân Anh
907h00 04/03/2020B2033QT2201K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngGiới thiệu môn học Ch ...Nguyễn Thiên Long Khánh (3t, false)
1009h50 04/03/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh
1107h00 05/03/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương1.3. Chức năng của ki ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
1208h55 05/03/2020B2022QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaGiới thiệu môn học Ch ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
Bùi Thị Vân Anh (2t, false)
1307h55 06/03/2020B2032QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaI. Lý luận chung về t ...
1409h50 06/03/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh
1507h00 06/04/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
1608h55 06/04/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh
1707h00 07/04/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương1.4. Đối tượng và khá ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (2t, false)
1813h55 07/04/20203PL22-QT22K
Cầu Lông
Nguyễn Vân Anh
1907h00 08/04/2020B2033QT2201K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 1 : tiếp Chươn ...Nguyễn Thiên Long Khánh (3t, false)
2009h50 08/04/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh
2107h00 09/04/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh PhươngChương 2: Các tổ chức ...Nguyễn Thị Minh Hòa (2t, false)
Trần Duy Thành (2t, false)
2208h55 09/04/2020B2022QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaI. Lý luận chung về t ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
2307h55 10/04/2020B2032QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaI. Lý luận chung về t ...
2409h50 10/04/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh
2507h00 13/04/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanVũ Quốc Anh (2t, false)
Nguyễn Mạnh Chính (2t, false)
Mai Thành Đạt (2t, false)
Nguyễn Đăng Huy (2t, false)
Lê Minh Khánh (2t, false)
2608h55 13/04/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh
2707h00 14/04/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương2.1. Tổ chức kiểm toá ...
2813h55 14/04/20203PL22-QT22K
Cầu Lông
Nguyễn Vân AnhBùi Đức Duy (3t, false)
Mai Thành Đạt (3t, false)
Nguyễn Tuấn Hùng (3t, false)
Nguyễn Ngọc Minh (3t, false)
Lê Đức Phú (3t, false)
2907h00 15/04/2020B2033QT2201K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 2: tiếp ...Phan Thị Anh (3t, false)
Nguyễn Thiên Long Khánh (3t, false)
3009h50 15/04/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh
3107h00 16/04/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương2.2. Tổ chức kiểm ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
3208h55 16/04/2020B2022QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaII. Tài chính và hệ t ...Trần Thị Hồng Ngọc (2t, false)
3307h55 17/04/2020B2032QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaII. Tài chính và hệ t ...
3409h50 17/04/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh
3507h00 20/04/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
3608h55 20/04/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh
3707h00 21/04/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương2.3. Tổ chức kiểm ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
3813h55 21/04/20203PL22-QT22K
Cầu Lông
Nguyễn Vân Anh
3907h00 22/04/2020B2033QT2201K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 2: tiếp ...Nguyễn Thiên Long Khánh (3t, false)
4009h50 22/04/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh
4107h00 23/04/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương2.3. Tổ chức kiểm ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
4208h55 23/04/2020B2022QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaII. Thu ngân sách nhà ...Trần Thị Hồng Ngọc (2t, false)
Nguyễn Linh Anh (2t, false)
4307h55 24/04/2020B2032QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Ngaiii. Chi NSNN ...
4409h50 24/04/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh
4507h00 27/04/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...
4608h55 27/04/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
4707h00 28/04/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương3.1. Gian lận và sai ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (2t, false)
4813h55 28/04/20203PL22-QT22K
Cầu Lông
Nguyễn Vân Anh ...
4907h00 29/04/2020B2033QT2201K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Thuế tiêu t ...Trần Ngân Mỹ (3t, false)
Nguyễn Thiên Long Khánh (3t, false)
5009h50 29/04/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
5107h00 30/04/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương ...
5208h55 30/04/2020B2022QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga ...
5307h55 01/05/2020B2032QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga ...
5409h50 01/05/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
5507h00 04/05/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...
5608h55 04/05/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
5707h00 05/05/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương3.1. Gian lận và sai ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
5813h55 05/05/20203PL22-QT22K
Cầu Lông
Nguyễn Vân Anh ...
5907h00 06/05/2020B2033QT2201K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Thuế tiêu t ...Nguyễn Thiên Long Khánh (3t, false)
Trần Ngân Mỹ (3t, false)
6009h50 06/05/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
6107h00 07/05/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương3.1. Gian lận và sai ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
6208h55 07/05/2020B2022QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaIV. Cân đối NSNN – BC ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
6307h55 08/05/2020B2032QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaChương 3: Tài chính d ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
Trần Ngân Mỹ (2t, false)
Phạm Thị Thu Phương (2t, false)
6409h50 08/05/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
6507h00 11/05/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...
6608h55 11/05/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
6707h00 12/05/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương3.2. Trọng yếu (LT+BT ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
6813h55 12/05/20203PL22-QT22K
Cầu Lông
Nguyễn Vân Anh ...
6907h00 13/05/2020B2033QT2201K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Thuế tiêu t ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, true)
Nguyễn Thiên Long Khánh (3t, false)
7009h50 13/05/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
7107h00 14/05/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương3.3. Rủi ro ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
7208h55 14/05/2020B2022QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaĐG 2 Thảo luận chương ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
Trần Ngân Mỹ (2t, false)
7307h55 15/05/2020B2032QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaThảo luận C2 - Đánh g ...
7409h50 15/05/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
7507h00 18/05/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...Vũ Quốc Anh (2t, false)
Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
Nguyễn Thị Dinh (2t, false)
Bùi Đức Duy (2t, false)
Mai Thành Đạt (2t, false)
Vũ Thị Điểm (2t, false)
Trần Văn Kiên (2t, false)
Phạm Thị Thu Phương (2t, false)
Lê Thị Thảo Vân (2t, false)
Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
Lê Minh Khánh (2t, false)
7608h55 18/05/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
7707h00 19/05/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương ...
7813h00 19/05/2020d2011QT2201K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy Hồng
7913h55 19/05/20203PL22-QT22K
Cầu Lông
Nguyễn Vân Anh ...
8007h00 20/05/2020B2033QT2201K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 4: tiếp ...Nguyễn Thiên Long Khánh (3t, false)
8109h50 20/05/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
8207h00 21/05/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương ...
8308h55 21/05/2020B2022QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaKiểm tra - Đánh giá 1 ...
8407h55 22/05/2020B2032QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaIV. Quản lý và sử dụn ...Nguyễn Linh Anh (2t, false)
Bùi Thị Vân Anh (2t, false)
Nguyễn Thị Ngân (2t, false)
Phạm Thị Phương Ngân (2t, true)
8509h50 22/05/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
8607h00 25/05/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...
8708h55 25/05/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
8807h00 26/05/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương ...
8908h55 26/05/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương
9013h55 26/05/20203PL22-QT22K
Cầu Lông
Nguyễn Vân Anh ...
9107h00 27/05/2020B2033QT2201K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 4: tiếp ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, true)
Nguyễn Thiên Long Khánh (3t, false)
Trần Ngân Mỹ (3t, false)
9209h50 27/05/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
9307h00 28/05/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương ...
9408h55 28/05/2020B2022QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga ...
9507h55 29/05/2020B2032QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga ...
9609h50 29/05/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
9707h00 01/06/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...
9808h55 01/06/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
9907h00 02/06/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương ...
10008h55 02/06/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương
10113h55 02/06/20203PL22-QT22K
Cầu Lông
Nguyễn Vân Anh ...
10207h00 03/06/2020B2033QT2201K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy Hồng ...
10309h50 03/06/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
10407h00 04/06/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương ...
10508h55 04/06/2020B2022QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga ...
10607h55 05/06/2020B2032QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga ...
10709h50 05/06/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
10807h00 08/06/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...
10908h55 08/06/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
11007h00 09/06/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương ...
11108h55 09/06/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương
11207h00 10/06/2020B2033QT2201K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy Hồng ...
11309h50 10/06/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
11407h00 11/06/20202QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương ...
11508h55 11/06/20202QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga ...
11607h55 12/06/2020B2032QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga ...
11709h50 12/06/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
11807h00 15/06/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...
11908h55 15/06/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
12007h00 16/06/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương ...
12108h55 16/06/20202QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương
12207h00 17/06/2020B2033QT2201K
Thuế
Đồng Thị Nga ...
12309h50 17/06/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
12407h00 18/06/20202QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương ...
12508h55 18/06/20202QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga ...
12607h55 19/06/2020B2032QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga ...
12709h50 19/06/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
12807h00 22/06/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...
12908h55 22/06/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
13007h00 23/06/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương ...
13107h00 24/06/2020B2033QT2201K
Thuế
Đồng Thị Nga ...
13209h50 24/06/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
13307h00 25/06/20202QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương ...
13408h55 25/06/20202QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga ...
13507h55 26/06/2020B2032QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga ...
13609h50 26/06/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
13707h00 29/06/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...
13808h55 29/06/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
13907h00 30/06/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương ...
14007h00 01/07/2020B2033QT2201K
Thuế
Đồng Thị Nga ...
14109h50 01/07/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
14207h00 02/07/20202QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương ...
14308h55 02/07/20202QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga ...
14407h55 03/07/2020B2032QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga ...
14509h50 03/07/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
14607h00 06/07/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...
14708h55 06/07/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
14807h00 07/07/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương ...
14907h00 08/07/2020B2033QT2201K
Thuế
Đồng Thị Nga ...
15009h50 08/07/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
15107h00 09/07/20202QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương ...
15208h55 09/07/20202QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga ...
15307h55 10/07/2020B2032QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga ...
15409h50 10/07/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...