Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Nguyễn Mai Hương1812401015QT2201K15/09/2000NữNiên chếKhóa 22Đại Học Chính QuyKế Toán Kiểm Toán

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1QT2201KLý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ Phạm Thị Nga2400
2QT2201KKiểm Toán Căn Bản Trần Thị Thanh Phương2300
3QT2201KThuế Đồng Thị Nga Nguyễn Thị Thúy Hồng2304
4CT-NA23-QT22KPháp Luât Đại Cương Vũ Thị Thanh Lan6200
5PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4 Bùi Thị Mai Anh3308
6PL22-QT22KCầu Lông Nguyễn Vân Anh3400

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 05/02/2020B2033QT2201K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy Hồng ...
207h00 12/02/2020B2033QT2201K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy Hồng ...
307h00 19/02/2020B2033QT2201K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy Hồng ...
407h00 26/02/2020B2033QT2201K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy Hồng ...
507h00 02/03/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanChương 1: những vấn đ ...
608h55 02/03/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 6: Technology ...
707h00 03/03/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh PhươngGiới thiệu học phần C ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
813h55 03/03/20203PL22-QT22K
Cầu Lông
Nguyễn Vân Anh
907h00 04/03/2020B2033QT2201K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngGiới thiệu môn học Ch ...Nguyễn Thiên Long Khánh (3t, false)
1009h50 04/03/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 6: Technology (c ...
1107h00 05/03/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương1.3. Chức năng kiểm t ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
1208h55 05/03/2020B2022QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaGiới thiệu môn học Ch ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
Bùi Thị Vân Anh (2t, false)
1307h55 06/03/2020B2032QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaI. Lý luận chung về t ...
1409h50 06/03/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 6: Technology (c ...
1507h00 06/04/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lantiếp ...
1608h55 06/04/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 6: Technology (c ...
1707h00 07/04/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương1.4. Đối tượng và khá ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (2t, false)
1813h55 07/04/20203PL22-QT22K
Cầu Lông
Nguyễn Vân Anh
1907h00 08/04/2020B2033QT2201K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 1 : tiếp Chươn ...Nguyễn Thiên Long Khánh (3t, false)
2009h50 08/04/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 6: Technology (c ...
2107h00 09/04/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương2.1. Tổ chức kiểm toá ...Nguyễn Thị Minh Hòa (2t, false)
Trần Duy Thành (2t, false)
2208h55 09/04/2020B2022QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaI. Lý luận chung về t ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
2307h55 10/04/2020B2032QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaI. Lý luận chung về t ...
2409h50 10/04/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhLanguage Review ...
2507h00 13/04/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanII. Chức năng của nhà ...Vũ Quốc Anh (2t, false)
Nguyễn Mạnh Chính (2t, false)
Mai Thành Đạt (2t, false)
Nguyễn Đăng Huy (2t, false)
Lê Minh Khánh (2t, false)
2608h55 13/04/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhSkills round up ...
2707h00 14/04/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương2.1. Tổ chức kiểm toá ...
2813h55 14/04/20203PL22-QT22K
Cầu Lông
Nguyễn Vân AnhBùi Đức Duy (3t, false)
Mai Thành Đạt (3t, false)
Nguyễn Tuấn Hùng (3t, false)
Nguyễn Ngọc Minh (3t, false)
Lê Đức Phú (3t, false)
2907h00 15/04/2020B2033QT2201K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 2: tiếp ...Phan Thị Anh (3t, false)
Nguyễn Thiên Long Khánh (3t, false)
3009h50 15/04/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhSkills round up (cont ...
3107h00 16/04/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương2.2. Tổ chức kiểm toá ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
3208h55 16/04/2020B2022QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaII. Tài chính và hệ t ...Trần Thị Hồng Ngọc (2t, false)
3307h55 17/04/2020B2032QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaII. Tài chính và hệ t ...
3409h50 17/04/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 7: Cultures and ...
3507h00 20/04/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanIV. Các kiểu và các h ...
3608h55 20/04/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 7: Cultures and ...
3707h00 21/04/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh PhươngChương 3: Các khái ni ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
3813h55 21/04/20203PL22-QT22K
Cầu Lông
Nguyễn Vân Anh
3907h00 22/04/2020B2033QT2201K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 2: tiếp ...Nguyễn Thiên Long Khánh (3t, false)
4009h50 22/04/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 7: Cultures and ...
4107h00 23/04/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương3.1. Gian lận và sai ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
4208h55 23/04/2020B2022QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaII. Thu ngân sách nhà ...Trần Thị Hồng Ngọc (2t, false)
Nguyễn Linh Anh (2t, false)
4307h55 24/04/2020B2032QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Ngaiii. Chi NSNN ...
4409h50 24/04/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 7: Cultures and ...
4507h00 27/04/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lantiếp ...
4608h55 27/04/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 7: Cultures and ...
4707h00 28/04/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương3.1. Gian lận và sai ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (2t, false)
4813h55 28/04/20203PL22-QT22K
Cầu Lông
Nguyễn Vân Anh ...
4907h00 29/04/2020B2033QT2201K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Thuế tiêu t ...Trần Ngân Mỹ (3t, false)
Nguyễn Thiên Long Khánh (3t, false)
5009h50 29/04/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhGet Ready for Your Ex ...
5107h00 30/04/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương ...
5208h55 30/04/2020B2022QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga ...
5307h55 01/05/2020B2032QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga ...
5409h50 01/05/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
5507h00 04/05/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanV. Nhà nước CHXHCN Vi ...
5608h55 04/05/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhGet Ready for Your Ex ...
5707h00 05/05/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương3.2. Trọng yếu ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
5813h55 05/05/20203PL22-QT22K
Cầu Lông
Nguyễn Vân Anh ...
5907h00 06/05/2020B2033QT2201K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Thuế tiêu t ...Nguyễn Thiên Long Khánh (3t, false)
Trần Ngân Mỹ (3t, true)
6009h50 06/05/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhGet Ready for Your Ex ...
6107h00 07/05/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương3.3. Rủi ro ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
6208h55 07/05/2020B2022QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaIV. Cân đối NSNN – BC ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
6307h55 08/05/2020B2032QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaChương 3: Tài chính d ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
Trần Ngân Mỹ (2t, false)
Phạm Thị Thu Phương (2t, false)
6409h50 08/05/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhProgress test 1 ...
6507h00 11/05/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanChương 2: Những vấn đ ...
6608h55 11/05/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 8: What if...? ...
6707h00 12/05/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương3.3. Rủi ro 3.4. Cơ s ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
6813h55 12/05/20203PL22-QT22K
Cầu Lông
Nguyễn Vân Anh ...
6907h00 13/05/2020B2033QT2201K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 3: Thuế tiêu t ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, true)
Nguyễn Thiên Long Khánh (3t, false)
7009h50 13/05/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 8: What if...? ( ...
7107h00 14/05/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương3.4. Cơ sở dẫn liệu 3 ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
7208h55 14/05/2020B2022QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaĐG 2 Thảo luận chương ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
Trần Ngân Mỹ (2t, false)
7307h55 15/05/2020B2032QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaThảo luận C2 - Đánh g ...
7409h50 15/05/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 8: What if...? ( ...
7507h00 18/05/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lantiếp ...Vũ Quốc Anh (2t, false)
Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
Nguyễn Thị Dinh (2t, false)
Bùi Đức Duy (2t, false)
Mai Thành Đạt (2t, false)
Vũ Thị Điểm (2t, false)
Trần Văn Kiên (2t, false)
Phạm Thị Thu Phương (2t, false)
Lê Thị Thảo Vân (2t, false)
Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
Lê Minh Khánh (2t, false)
7608h55 18/05/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 8: What if...? ( ...
7707h00 19/05/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương3.5. Bằng chứng kiểm ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
7813h00 19/05/2020d2011QT2201K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy Hồng
7913h55 19/05/20203PL22-QT22K
Cầu Lông
Nguyễn Vân Anh ...
8007h00 20/05/2020B2033QT2201K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 4: tiếp ...Nguyễn Thiên Long Khánh (3t, false)
8109h50 20/05/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 8: What if...? ( ...
8207h00 21/05/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương3.5. Bằng chứng kiểm ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
8308h55 21/05/2020B2022QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaKiểm tra - Đánh giá 1 ...
8407h55 22/05/2020B2032QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaIV. Quản lý và sử dụn ...Nguyễn Linh Anh (2t, false)
Bùi Thị Vân Anh (2t, false)
Nguyễn Thị Ngân (2t, false)
Phạm Thị Phương Ngân (2t, true)
8509h50 22/05/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhSelf check 8 Language ...
8607h00 25/05/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanII. Pháp luật XHCN ...
8708h55 25/05/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhLanguage review Skill ...
8807h00 26/05/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương3.6. Hệ thống kiểm so ...
8908h55 26/05/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương3.6. Hệ thống kiểm so ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
9013h55 26/05/20203PL22-QT22K
Cầu Lông
Nguyễn Vân Anh ...
9107h00 27/05/2020B2033QT2201K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 4: tiếp ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Thiên Long Khánh (3t, false)
Trần Ngân Mỹ (3t, false)
9209h50 27/05/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhSkills round up (cont ...
9307h00 28/05/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương4.1. Phương pháp kiểm ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
9408h55 28/05/2020B2022QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaV. Chi phí và giá thà ...
9507h55 29/05/2020B2032QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaVI. Thu nhập và lợi n ...Phan Thị Anh (2t, false)
Lâm Ánh Hồng (2t, false)
9609h50 29/05/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 9: Crime scene ( ...
9707h00 01/06/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanIII.Quy Phạm pháp luậ ...
9808h55 01/06/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 9: Crime scene ( ...
9907h00 02/06/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương4.2. Phương pháp kiểm ...
10008h55 02/06/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương5.1. Các khái niệm cơ ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
10113h55 02/06/20203PL22-QT22K
Cầu Lông
Nguyễn Vân Anh ...
10207h00 03/06/2020B2033QT2201K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 4: tiếp ...Phạm Thị Ngọc Anh (3t, true)
Nguyễn Thiên Long Khánh (3t, false)
10309h50 03/06/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 9: Crime scene ( ...
10407h00 04/06/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương5.3. Phương pháp chọn ...
10508h55 04/06/2020B2022QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaChương 4: Thị trường ...
10607h55 05/06/2020B2032QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaIV. Thị trường chứng ...
10709h50 05/06/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 9: Crime scene ( ...
10807h00 08/06/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanII. Quan hệ pháp luật ...
10908h55 08/06/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 9: Crime scene ( ...
11007h00 09/06/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương5.3. Phương pháp chọn ...
11108h55 09/06/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương5.3. Phương pháp chọn ...
11207h00 10/06/2020B2033QT2201K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 4: tiếp ...Nguyễn Thiên Long Khánh (3t, false)
11309h50 10/06/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 9: Crime scene ( ...
11407h00 11/06/20202QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương6.2. Tổ chức quá trìn ...
11508h55 11/06/20202QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaThảo luận C4 - Đánh ...
11607h55 12/06/2020B2032QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaKiểm tra – ĐG 1 phần ...
11709h50 12/06/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhSelf check 9 Get read ...
11807h00 15/06/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lanchương 3: Vi phạm phá ...
11908h55 15/06/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhGet ready for your ex ...
12007h00 16/06/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh PhươngChương 6: Tổ chức côn ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
12108h55 16/06/20202QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương6.2. Tổ chức quá trìn ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
12207h00 17/06/2020B2033QT2201K
Thuế
Đồng Thị NgaChương 5: Thuế TNDN ...Nguyễn Thiên Long Khánh (3t, false)
12309h50 17/06/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhGet ready for your ex ...
12407h00 18/06/20202QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh PhươngĐánh giá 2 Bài tập ki ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
12508h55 18/06/20202QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaII. Một số TCTCTG chủ ...
12610h45 18/06/2020B2021QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaII. tín dụng và lãi s ...
12707h00 19/06/2020B2031QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaII. tín dụng và lãi s ...
12807h55 19/06/2020B2032QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaThảo luận C5 - Đánh g ...
12909h50 19/06/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhProgress Test 2 ...
13007h00 22/06/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanII. Trách nhiệm pháp ...Vũ Quốc Anh (2t, false)
Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
Nguyễn Thị Dinh (2t, false)
Bùi Đức Duy (2t, false)
Mai Thành Đạt (2t, false)
Hoàng Trọng Hiếu (2t, false)
Lê Minh Khánh (2t, false)
Nguyễn Ngọc Minh (2t, false)
Trần Ngân Mỹ (2t, false)
Bùi Thế Nam (2t, false)
Nguyễn Hoàng Sơn (2t, false)
Phan Thị Thảo (2t, false)
Hoàng Thanh Trường (2t, false)
13108h55 22/06/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 10: The written ...
13213h00 22/06/2020C1045PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 10: The written ...
13314h55 22/06/2020C1045PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh
13407h00 23/06/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh PhươngBài tập kiểm toán ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
13508h55 23/06/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh PhươngBài tập kiểm toán ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
13613h00 23/06/2020B1025QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaChương 6: Ngân hàng t ...
13707h00 24/06/2020B2033QT2201K
Thuế
Đồng Thị NgaChương 5: Thuế TNDN ...Nguyễn Thiên Long Khánh (3t, false)
13809h50 24/06/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 10: The written ...
13907h00 25/06/20202QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh PhươngBài tập kiểm toán ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
14008h55 25/06/20202QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaThảo luận chương 6 – ...
14110h45 25/06/2020B2021QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaChương 7: Tài chính q ...
14213h00 25/06/2020d2014CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lantiếp đánh giá 2 tổng ...
14307h00 26/06/2020B2031QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaII. Tỉ giá hối đoái ...
14407h55 26/06/2020B2032QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaII. Tỉ giá hối đoái ...
14509h50 26/06/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 10: The written ...
14614h55 26/06/2020B2032QT2201K
Thuế
Nguyễn Thị Thúy HồngChương 5: Thuế TNDN ...Nguyễn Thiên Long Khánh (2t, false)
14707h00 27/06/2020B2024QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaIII. Cán cân thanh to ...
14807h00 29/06/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 10: The written ...
14907h00 29/06/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...
15008h55 29/06/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhSelf check 10 ...
15113h00 29/06/2020C1025PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhGet ready for your ex ...
15207h00 30/06/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương ...Phạm Thị Ngọc Anh (2t, false)
15307h00 01/07/2020B2033QT2201K
Thuế
Đồng Thị Nga ...
15409h50 01/07/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
15507h00 02/07/20202QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương ...
15608h55 02/07/20202QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga ...
15707h55 03/07/2020B2032QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga ...
15809h50 03/07/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
15907h00 06/07/2020D2012CT-NA23-QT22K
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan ...
16008h55 06/07/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
16107h00 07/07/2020B2022QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương ...
16207h00 08/07/2020B2033QT2201K
Thuế
Đồng Thị Nga ...
16309h50 08/07/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...
16407h00 09/07/20202QT2201K
Kiểm Toán Căn Bản
Trần Thị Thanh Phương ...
16508h55 09/07/20202QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga ...
16607h55 10/07/2020B2032QT2201K
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga ...
16709h50 10/07/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...