Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
DC2601Thực Hành Điện Đỗ Anh Dũng03030vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Nguyễn Xuân An2212102018DC2601
2.78%
97.22%
102.01.03
2Trần Văn Minh Cao2212102001DC2601
0%
100.0%
03.01.04
3Nguyễn Tuấn Chinh2212102019DC2601
0.0%
100.0%
00000
4Bùi Văn Tiến Dương2212602001DC2601
27.78%
72.22%
100000
5Bùi Văn Giỏi2212102004DC2601
63.89%
36.11%
230000
6Bùi Đức Hoàng2212102009DC2601
0%
100.0%
02.002
7Trần Khánh Huy2212102008DC2601
11.11%
88.89%
402.002
8Nguyễn Bình Minh2212102016DC2601
0%
100.0%
02.002
9Bùi Công Minh2212102007DC2601
0.0%
100.0%
002.00.02
10Nguyễn Ngọc Nam2212102017DC2601
0.0%
100.0%
002.002
11Vũ Đình Phương2212102011DC2601
0%
100.0%
02.02.04
12Doãn Tất Thắng2212102020DC2601
25.0%
75.0%
90000
13Phạm Hùng Thế2212102002DC2601
8.33%
91.67%
30000
14Lê Thành Trung2212102012DC2601
0.0%
100.0%
002.00.02

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h55 20/01/2024D3013DC2601
Thực Hành Điện
Đỗ Anh DũngBùi Văn Giỏi (3t, false)
207h55 27/01/2024D3013DC2601
Thực Hành Điện
Đỗ Anh Dũng
307h55 03/02/2024D3013DC2601
Thực Hành Điện
Đỗ Anh Dũng
407h55 24/02/2024D3013DC2601
Thực Hành Điện
Đỗ Anh DũngBùi Văn Tiến Dương (3t, )
Bùi Văn Giỏi (3t, )
Doãn Tất Thắng (3t, )
507h55 02/03/2024D3013DC2601
Thực Hành Điện
Đỗ Anh DũngBùi Văn Giỏi (3t, false)
Phạm Hùng Thế (3t, false)
607h55 09/03/2024D3013DC2601
Thực Hành Điện
Đỗ Anh DũngBùi Văn Giỏi (3t, false)
707h55 06/04/2024D3013DC2601
Thực Hành Điện
Đỗ Anh DũngNguyễn Xuân An (1t, )
Bùi Văn Tiến Dương (1t, )
Bùi Văn Giỏi (2t, )
Trần Khánh Huy (1t, )
807h55 13/04/2024D3013DC2601
Thực Hành Điện
Đỗ Anh DũngBùi Văn Giỏi (3t, false)
907h55 20/04/2024D3013DC2601
Thực Hành Điện
Đỗ Anh DũngBùi Văn Giỏi (3t, false)
Bùi Văn Tiến Dương (3t, false)
Doãn Tất Thắng (3t, false)
1007h55 27/04/2024D3013DC2601
Thực Hành Điện
Đỗ Anh DũngBùi Văn Tiến Dương (3t, false)
Bùi Văn Giỏi (3t, false)
Trần Khánh Huy (3t, false)
Doãn Tất Thắng (3t, false)

Lịch trình dự kiến