Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Đỗ Anh Dũng1971018004Điện - Điện tử

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1DC2501Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất222230
2DC2601Thực Hành Điện142436
3DC2601Kỹ Thuật Đo Lường141830

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
109h50 15/01/2024B1022DC2601
Kỹ Thuật Đo Lường
Đỗ Anh DũngBùi Văn Giỏi (2t)
Đã hoàn thành
207h00 17/01/2024B1012DC2501
Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất
Đỗ Anh DũngVũ Quang Hưng (1t)
Phan Mạnh Hùng (1t)
Nguyễn Thái Mạnh (1t)
Đinh Phạm Công Minh (1t)
Đã hoàn thành
307h55 20/01/2024D3013DC2601
Thực Hành Điện
Đỗ Anh DũngBùi Văn Giỏi (3t)
Đã hoàn thành
409h50 22/01/2024B1022DC2601
Kỹ Thuật Đo Lường
Đỗ Anh DũngĐã hoàn thành
507h00 24/01/2024B1012DC2501
Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất
Đỗ Anh DũngLê Minh Anh (1t)
Phạm Hữu Bình (1t)
Nguyễn Văn Cường (1t)
Nguyễn Xuân Dương (1t)
Lê Quốc Huy (1t)
Vũ Quang Hưng (1t)
Trần Quốc Hùng (1t)
Nguyễn Văn Khải (1t)
Nguyễn Xuân Long (1t)
Phan Mạnh Hùng (2t)
Nguyễn Trung Nam (1t)
Nguyễn Đức Trung (1t)
Vũ Khánh Tùng (2t)
Đã hoàn thành
607h55 27/01/2024D3013DC2601
Thực Hành Điện
Đỗ Anh DũngĐã hoàn thành
709h50 29/01/2024B1022DC2601
Kỹ Thuật Đo Lường
Đỗ Anh DũngTrần Khánh Huy (1t)
Phạm Hùng Thế (1t)
Lê Thành Trung (1t)
Đã hoàn thành
807h00 31/01/2024B1012DC2501
Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất
Đỗ Anh DũngVũ Quang Hưng (1t)
Trần Quốc Hùng (1t)
Đinh Phạm Công Minh (2t)
Nguyễn Trung Nam (1t)
Nguyễn Trung Thành (1t)
Đã hoàn thành
907h55 03/02/2024D3013DC2601
Thực Hành Điện
Đỗ Anh DũngĐã hoàn thành
1009h50 19/02/2024B1022DC2601
Kỹ Thuật Đo Lường
Đỗ Anh DũngBùi Văn Giỏi (2t)
Đã hoàn thành
1107h00 21/02/2024B1012DC2501
Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất
Đỗ Anh DũngLê Minh Anh (1t)
Phạm Hữu Bình (1t)
Nguyễn Đức Trung (1t)
Vũ Khánh Tùng (1t)
Tô Thanh Tùng (1t)
Nguyễn Văn Cường (1t)
Nguyễn Quang Dũng (1t)
Nguyễn Xuân Dương (1t)
Trần Quốc Hùng (1t)
Nguyễn Thái Mạnh (2t)
Đinh Phạm Công Minh (1t)
Nguyễn Trung Nam (2t)
Nguyễn Hữu Sơn (1t)
Nguyễn Trung Thành (2t)
Đã hoàn thành
1207h55 24/02/2024D3013DC2601
Thực Hành Điện
Đỗ Anh DũngBùi Văn Tiến Dương (3t)
Bùi Văn Giỏi (3t)
Doãn Tất Thắng (3t)
Đã hoàn thành
1309h50 26/02/2024B1022DC2601
Kỹ Thuật Đo Lường
Đỗ Anh DũngBùi Văn Giỏi (2t)
Trần Khánh Huy (2t)
Lê Thành Trung (2t)
Đã hoàn thành
1407h00 28/02/2024B1012DC2501
Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất
Đỗ Anh DũngNguyễn Thành Đạt (1t)
Đinh Phạm Công Minh (2t)
Nguyễn Trung Nam (2t)
Vũ Khánh Tùng (1t)
Vũ Quang Hưng (2t)
Đã hoàn thành
1507h55 02/03/2024D3013DC2601
Thực Hành Điện
Đỗ Anh DũngBùi Văn Giỏi (3t)
Phạm Hùng Thế (3t)
Đã hoàn thành
1609h50 04/03/2024B1022DC2601
Kỹ Thuật Đo Lường
Đỗ Anh DũngNguyễn Tuấn Chinh (2t)
Bùi Văn Tiến Dương (2t)
Bùi Văn Giỏi (2t)
Vũ Đình Phương (2t)
Lê Thành Trung (1t)
Đã hoàn thành
1707h00 06/03/2024B1012DC2501
Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất
Đỗ Anh DũngĐinh Phạm Công Minh (2t)
Tô Thanh Tùng (2t)
Đã hoàn thành
1807h55 09/03/2024D3013DC2601
Thực Hành Điện
Đỗ Anh DũngBùi Văn Giỏi (3t)
Đã hoàn thành
1907h00 13/03/2024B1012DC2501
Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất
Đỗ Anh DũngĐinh Phạm Công Minh (2t)
Vũ Khánh Tùng (2t)
Đã hoàn thành
2007h00 20/03/2024B1012DC2501
Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất
Đỗ Anh DũngLê Minh Anh (2t)
Nguyễn Quang Dũng (2t)
Lê Quốc Huy (2t)
Đinh Phạm Công Minh (2t)
Nguyễn Đức Trung (2t)
Đã hoàn thành
2107h00 27/03/2024B1012DC2501
Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất
Đỗ Anh DũngNguyễn Xuân Dương (2t)
Lê Việt Hoàng (2t)
Phan Mạnh Hùng (1t)
Trần Quốc Hùng (1t)
Nguyễn Thái Mạnh (1t)
Đinh Phạm Công Minh (1t)
Tô Thanh Tùng (1t)
Đã hoàn thành
2207h00 03/04/2024B1023DC2601
Kỹ Thuật Đo Lường
Đỗ Anh DũngBùi Văn Giỏi (3t)
Bùi Văn Tiến Dương (2t)
Trần Khánh Huy (1t)
Doãn Tất Thắng (3t)
Phạm Hùng Thế (2t)
Đã hoàn thành
2309h50 03/04/2024B1012DC2501
Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất
Đỗ Anh DũngĐinh Phạm Công Minh (2t)
Đã hoàn thành
2407h55 06/04/2024D3013DC2601
Thực Hành Điện
Đỗ Anh DũngNguyễn Xuân An (1t)
Bùi Văn Tiến Dương (1t)
Bùi Văn Giỏi (2t)
Trần Khánh Huy (1t)
Đã hoàn thành
2507h00 10/04/2024B1023DC2601
Kỹ Thuật Đo Lường
Đỗ Anh DũngBùi Văn Tiến Dương (1t)
Bùi Văn Giỏi (3t)
Đã hoàn thành
2609h50 10/04/2024B1012DC2501
Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất
Đỗ Anh DũngĐinh Phạm Công Minh (2t)
Đã hoàn thành
2707h55 13/04/2024D3013DC2601
Thực Hành Điện
Đỗ Anh DũngBùi Văn Giỏi (3t)
Đã hoàn thành
2807h00 17/04/2024B1023DC2601
Kỹ Thuật Đo Lường
Đỗ Anh DũngĐược chấp nhận
2909h50 17/04/2024B1012DC2501
Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất
Đỗ Anh DũngĐược chấp nhận
3007h55 20/04/2024D3013DC2601
Thực Hành Điện
Đỗ Anh DũngĐược chấp nhận
3107h00 24/04/2024B1023DC2601
Kỹ Thuật Đo Lường
Đỗ Anh DũngĐược chấp nhận
3209h50 24/04/2024B1012DC2501
Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất
Đỗ Anh DũngĐược chấp nhận
3307h55 27/04/2024D3013DC2601
Thực Hành Điện
Đỗ Anh DũngĐược chấp nhận
3407h00 01/05/2024B1023DC2601
Kỹ Thuật Đo Lường
Đỗ Anh DũngĐược chấp nhận
3509h50 01/05/2024B1012DC2501
Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất
Đỗ Anh DũngĐược chấp nhận
3607h55 04/05/2024D3013DC2601
Thực Hành Điện
Đỗ Anh DũngĐược chấp nhận
3707h00 08/05/2024B1023DC2601
Kỹ Thuật Đo Lường
Đỗ Anh DũngĐược chấp nhận
3809h50 08/05/2024B1012DC2501
Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất
Đỗ Anh DũngĐược chấp nhận
3907h55 11/05/2024D3013DC2601
Thực Hành Điện
Đỗ Anh DũngĐược chấp nhận