Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
DC2501Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất Đỗ Anh Dũng03022vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Lê Minh Anh2112102029DC2501
13.33%
86.67%
4000.00
2Phạm Hữu Bình2112102005DC2501
6.67%
93.33%
2000.00
3Hoàng Đình Cường2112102031DC2501
0%
100.0%
000.00
4Nguyễn Văn Cường2112102023DC2501
6.67%
93.33%
2000.00
5Nguyễn Quang Dũng2112102013DC2501
10.0%
90.0%
3000.00
6Nguyễn Xuân Dương2112102007DC2501
13.33%
86.67%
40000
7Nguyễn Thành Đạt2112102008DC2501
3.33%
96.67%
1000.00
8Lê Việt Hoàng2112102020DC2501
6.67%
93.33%
2000.00
9Lê Quốc Huy2112102009DC2501
10.0%
90.0%
3000.00
10Vũ Quang Hưng2112102006DC2501
16.67%
83.33%
5000.00
11Phan Mạnh Hùng2112102033DC2501
13.33%
86.67%
40000
12Trần Quốc Hùng2112102021DC2501
13.33%
86.67%
40000
13Nguyễn Văn Khải2112102025DC2501
3.33%
96.67%
1000.00
14Nguyễn Xuân Long2112102035DC2501
3.33%
96.67%
1000.00
15Nguyễn Thái Mạnh2112102001DC2501
13.33%
86.67%
4000.00
16Đinh Phạm Công Minh2112102016DC2501
56.67%
43.33%
170000
17Nguyễn Trung Nam2112102038DC2501
20.0%
80.0%
6000.00
18Nguyễn Hữu Sơn2112102036DC2501
3.33%
96.67%
1000.00
19Nguyễn Trung Thành2112102002DC2501
10.0%
90.0%
3000.00
20Nguyễn Đức Trung2112102030DC2501
13.33%
86.67%
4000.00
21Vũ Khánh Tùng2112102024DC2501
20.0%
80.0%
6000.00
22Tô Thanh Tùng2112102041DC2501
13.33%
86.67%
40000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 17/01/2024B1012DC2501
Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất
Đỗ Anh DũngVũ Quang Hưng (1t, )
Phan Mạnh Hùng (1t, )
Nguyễn Thái Mạnh (1t, )
Đinh Phạm Công Minh (1t, )
207h00 24/01/2024B1012DC2501
Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất
Đỗ Anh DũngLê Minh Anh (1t, )
Phạm Hữu Bình (1t, )
Nguyễn Văn Cường (1t, )
Nguyễn Xuân Dương (1t, )
Lê Quốc Huy (1t, )
Vũ Quang Hưng (1t, )
Trần Quốc Hùng (1t, )
Nguyễn Văn Khải (1t, )
Nguyễn Xuân Long (1t, )
Phan Mạnh Hùng (2t, )
Nguyễn Trung Nam (1t, )
Nguyễn Đức Trung (1t, )
Vũ Khánh Tùng (2t, )
307h00 31/01/2024B1012DC2501
Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất
Đỗ Anh DũngVũ Quang Hưng (1t, )
Trần Quốc Hùng (1t, )
Đinh Phạm Công Minh (2t, )
Nguyễn Trung Nam (1t, )
Nguyễn Trung Thành (1t, )
407h00 21/02/2024B1012DC2501
Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất
Đỗ Anh DũngLê Minh Anh (1t, )
Phạm Hữu Bình (1t, )
Nguyễn Đức Trung (1t, )
Vũ Khánh Tùng (1t, )
Tô Thanh Tùng (1t, )
Nguyễn Văn Cường (1t, )
Nguyễn Quang Dũng (1t, )
Nguyễn Xuân Dương (1t, )
Trần Quốc Hùng (1t, )
Nguyễn Thái Mạnh (2t, )
Đinh Phạm Công Minh (1t, )
Nguyễn Trung Nam (2t, )
Nguyễn Hữu Sơn (1t, )
Nguyễn Trung Thành (2t, )
507h00 28/02/2024B1012DC2501
Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất
Đỗ Anh DũngNguyễn Thành Đạt (1t, )
Đinh Phạm Công Minh (2t, )
Nguyễn Trung Nam (2t, )
Vũ Khánh Tùng (1t, )
Vũ Quang Hưng (2t, )
607h00 06/03/2024B1012DC2501
Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất
Đỗ Anh DũngĐinh Phạm Công Minh (2t, false)
Tô Thanh Tùng (2t, false)
707h00 13/03/2024B1012DC2501
Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất
Đỗ Anh DũngĐinh Phạm Công Minh (2t, false)
Vũ Khánh Tùng (2t, false)
807h00 20/03/2024B1012DC2501
Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất
Đỗ Anh DũngLê Minh Anh (2t, false)
Nguyễn Quang Dũng (2t, false)
Lê Quốc Huy (2t, false)
Đinh Phạm Công Minh (2t, false)
Nguyễn Đức Trung (2t, false)
907h00 27/03/2024B1012DC2501
Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất
Đỗ Anh DũngNguyễn Xuân Dương (2t, false)
Lê Việt Hoàng (2t, false)
Phan Mạnh Hùng (1t, )
Trần Quốc Hùng (1t, )
Nguyễn Thái Mạnh (1t, )
Đinh Phạm Công Minh (1t, )
Tô Thanh Tùng (1t, )
1009h50 03/04/2024B1012DC2501
Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất
Đỗ Anh DũngĐinh Phạm Công Minh (2t, false)
1109h50 10/04/2024B1012DC2501
Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất
Đỗ Anh DũngĐinh Phạm Công Minh (2t, false)

Lịch trình dự kiến