Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
DC2601Kỹ Thuật Đo Lường Đỗ Anh Dũng03030vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (30%)Điểm trung bình kiểm tra (70%)Điểm quá trình
1Nguyễn Xuân An2212102018DC2601
0%
100.0%
000
2Trần Văn Minh Cao2212102001DC2601
0%
100.0%
000
3Nguyễn Tuấn Chinh2212102019DC2601
6.67%
93.33%
2000
4Bùi Văn Tiến Dương2212602001DC2601
26.67%
73.33%
8000
5Bùi Văn Giỏi2212102004DC2601
76.67%
23.33%
23000
6Bùi Đức Hoàng2212102009DC2601
0%
100.0%
000
7Trần Khánh Huy2212102008DC2601
13.33%
86.67%
4000
8Nguyễn Bình Minh2212102016DC2601
0%
100.0%
000
9Bùi Công Minh2212102007DC2601
0%
100.0%
000
10Nguyễn Ngọc Nam2212102017DC2601
0%
100.0%
000
11Vũ Đình Phương2212102011DC2601
6.67%
93.33%
2000
12Doãn Tất Thắng2212102020DC2601
30.0%
70.0%
9000
13Phạm Hùng Thế2212102002DC2601
10.0%
90.0%
3000
14Lê Thành Trung2212102012DC2601
13.33%
86.67%
4000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
109h50 15/01/2024B1022DC2601
Kỹ Thuật Đo Lường
Đỗ Anh DũngBùi Văn Giỏi (2t, false)
209h50 22/01/2024B1022DC2601
Kỹ Thuật Đo Lường
Đỗ Anh Dũng
309h50 29/01/2024B1022DC2601
Kỹ Thuật Đo Lường
Đỗ Anh DũngTrần Khánh Huy (1t, )
Phạm Hùng Thế (1t, )
Lê Thành Trung (1t, )
409h50 19/02/2024B1022DC2601
Kỹ Thuật Đo Lường
Đỗ Anh DũngBùi Văn Giỏi (2t, false)
509h50 26/02/2024B1022DC2601
Kỹ Thuật Đo Lường
Đỗ Anh DũngBùi Văn Giỏi (2t, )
Trần Khánh Huy (2t, )
Lê Thành Trung (2t, )
609h50 04/03/2024B1022DC2601
Kỹ Thuật Đo Lường
Đỗ Anh DũngNguyễn Tuấn Chinh (2t, false)
Bùi Văn Tiến Dương (2t, false)
Bùi Văn Giỏi (2t, false)
Vũ Đình Phương (2t, false)
Lê Thành Trung (1t, false)
707h00 03/04/2024B1023DC2601
Kỹ Thuật Đo Lường
Đỗ Anh DũngBùi Văn Giỏi (3t, false)
Bùi Văn Tiến Dương (2t, )
Trần Khánh Huy (1t, )
Doãn Tất Thắng (3t, false)
Phạm Hùng Thế (2t, )
807h00 10/04/2024B1023DC2601
Kỹ Thuật Đo Lường
Đỗ Anh DũngBùi Văn Tiến Dương (1t, )
Bùi Văn Giỏi (3t, false)
907h00 17/04/2024B1023DC2601
Kỹ Thuật Đo Lường
Đỗ Anh Dũng
1007h00 24/04/2024B1023DC2601
Kỹ Thuật Đo Lường
Đỗ Anh DũngBùi Văn Giỏi (3t, false)
1107h00 08/05/2024B1023DC2601
Kỹ Thuật Đo Lường
Đỗ Anh DũngBùi Văn Giỏi (3t, false)
Doãn Tất Thắng (3t, false)
1207h00 11/05/2024B1023DC2601
Kỹ Thuật Đo Lường
Đỗ Anh DũngDoãn Tất Thắng (3t, false)
Bùi Văn Tiến Dương (3t, false)
Bùi Văn Giỏi (3t, false)

Lịch trình dự kiến