Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
CT2401CTrí Tuệ Nhân Tạo Nguyễn Thị Xuân Hương1354545vietnamse

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Trịnh Hoàng Anh2012111001CT2401C
6.67%
93.33%
30000
2Nguyễn Viết Hồng2012111011CT2401C
0%
100.0%
0000
3Nguyễn Quang Huy2012111012CT2401C
6.67%
93.33%
30000
4Nguyễn Quang Huy2012111003CT2401C
0%
100.0%
0000
5Đào Anh Ngọc2012111005CT2401C
13.33%
86.67%
60000
6Đinh Văn Phóng2012111002CT2401C
0%
100.0%
0000
7Vũ Tiến Tâm2012111013CT2401C
0.0%
100.0%
00000
8Trần Hải Thành2012111008CT2401C
6.67%
93.33%
30000
9Nguyễn Viết Thái2012111009CT2401C
13.33%
86.67%
60000
10Lương Thị Thủy1912111011CT2301M
0%
100.0%
0000
11Nguyễn Quốc Thụ2012111004CT2401C
0.0%
100.0%
00000
12Đỗ Xuân Toàn2012111015CT2401C
0%
100.0%
0000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 09/02/2023C3013CT2401C
Trí Tuệ Nhân Tạo
Nguyễn Thị Xuân HươngGIỚI THIỆU MÔN HỌC
CHƯƠNG 1: Tổng quan khoa học TTNT
1.1. Khái niệm về TTNT
1.2. Vai trò của TTNT trong CNTT
1.3. Lịch sử hình thành
1.4. Các lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng cơ bản của TTNT
1.5. Mô hình phát triển ứng dụng
207h00 16/02/2023C3013CT2401C
Trí Tuệ Nhân Tạo
Nguyễn Thị Xuân HươngCHƯƠNG 2. Các phương pháp tìm kiếm
2.1. Không gian trạng thái (KGTT)
2.1.1. Định nghĩa không gian trạng thái
2.1.2. Biểu diễn không gian trạng thái
2.2. Các chiến lược điều khiển
2.2.1. Chiến lược tìm kiếm trên KGTT
2.2.2. Cấu trúc chung của bài toán tìm kiếm
2.2.3. Chiến lược tìm kiếm trên đồ thị

307h00 23/02/2023C3013CT2401C
Trí Tuệ Nhân Tạo
Nguyễn Thị Xuân Hương2.3. Phương pháp tìm kiếm heuristic
2.3.1 Tổng quan về thuật giải-Thuật toán
2.3.2. Thuật giải Heuristic
2.3.3. Các phương pháp tìm kiếm Heuristic
407h00 02/03/2023C3013CT2401C
Trí Tuệ Nhân Tạo
Nguyễn Thị Xuân HươngThực hànhTrịnh Hoàng Anh (3t, false)
Đào Anh Ngọc (3t, false)
Trần Hải Thành (3t, false)
Nguyễn Viết Thái (3t, false)
507h00 09/03/2023C3013CT2401C
Trí Tuệ Nhân Tạo
Nguyễn Thị Xuân HươngThực hành
Đánh giá 1
607h00 16/03/2023C3013CT2401C
Trí Tuệ Nhân Tạo
Nguyễn Thị Xuân Hương3.1. Vấn đề biểu diễn tri thức
3.1.1. Khái niệm về tri thức
3.1.2. Chuyển giao tri thức cho máy tính
3.2. Logic mệnh đề
3.2.1. Kiến thức căn bản về logic mệnh đề
Nguyễn Viết Thái (3t, false)
Nguyễn Quốc Thụ (3t, true)
Vũ Tiến Tâm (3t, true)
707h00 23/03/2023C3013CT2401C
Trí Tuệ Nhân Tạo
Nguyễn Thị Xuân Hương3.2.2. Mô hình tri thức theo logic mệnh đề

3.3. Logic vị từ
3.3.1. Khái niệm vị từ và các phép toán vị từ
3.3.2. Biểu diễn tri thức theo logic vị từ
3.3.3. Phép hợp nhất và hợp giải
807h00 30/03/2023C3013CT2401C
Trí Tuệ Nhân Tạo
Nguyễn Thị Xuân Hương3.4. Mạng ngữ nghĩa
3.4.1. Khái niệm về mạng ngữ nghĩa
3.4.2. Biểu diễn tri thức theo mạng ngữ nghĩa
3.4.3. Tìm kiếm và lan truyền trên mạng ngữ nghĩa
3.5. Hệ luật dẫn
3.5.1. Dạng luật dẫn
907h00 06/04/2023C3013CT2401C
Trí Tuệ Nhân Tạo
Nguyễn Thị Xuân HươngThực hànhNguyễn Quang Huy (3t, false)
Đào Anh Ngọc (3t, false)
1007h00 13/04/2023C3013CT2401C
Trí Tuệ Nhân Tạo
Nguyễn Thị Xuân Hương3.5.2. Mô hình tri thức luật dẫn
3.5.3. Suy diễn trên hệ luật dẫn
3.6. Một số phương pháp biểu diễn khác.
CHƯƠNG 4: Máy học
4.1. Máy học và vai trò của máy học
1107h00 27/04/2023C3013CT2401C
Trí Tuệ Nhân Tạo
Nguyễn Thị Xuân HươngThực hành
1207h00 04/05/2023C3013CT2401C
Trí Tuệ Nhân Tạo
Nguyễn Thị Xuân Hương4.1. Máy học và vai trò của máy học
4.2. Một số phương pháp máy học
4.2.1. Học theo khái niệm
1307h00 11/05/2023C3013CT2401C
Trí Tuệ Nhân Tạo
Nguyễn Thị Xuân Hương4.2.2. Học theo cây quyết định
4.3. Một số chủ đề mở rộng
Bài tập
1407h00 18/05/2023C3013CT2401C
Trí Tuệ Nhân Tạo
Nguyễn Thị Xuân HươngThực hành
1507h00 19/05/2023C3013CT2401C
Trí Tuệ Nhân Tạo
Nguyễn Thị Xuân HươngBài tập
Đánh giá 2

Lịch trình dự kiến