Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
MT21-MT22Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí Nguyễn Thị Cẩm Thu07161vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Hoàng Thị Kim Dung1812751015MT2201
3.33%
96.67%
20000
2Bùi Thái Dương1712301004MT2101
11.67%
88.33%
70000
3Phạm Song Hai1812301001MT2201
0.0%
100.0%
00000
4Văn Đức Anh Quân1712301001MT2101
8.33%
91.67%
50000
5Nguyễn Xuân Việt Tuấn1612301004MT2101
11.67%
88.33%
70000
6Trần Văn Vang1812301002MT2201
0.0%
100.0%
00000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
109h50 04/03/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm ThuGiới thiệu đề cương chi tiết môn học
Chủ đề 1
1.1. Cấu trúc của khí quyển


209h50 06/03/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu1.2. Các thông số cơ bản trong môi trường không khí
1.3. Nguồn gốc và tác nhân gây ô nhiễm không khí

309h50 08/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu1.4. Tiêu chuẩn MTKK
Bùi Thái Dương (1t, )
409h50 10/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu1.5. Lịch sử về ô nhiễm không khí
1.6. Ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đến con người (TL)
Đánh giá 1

509h50 15/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu1.6. Ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đến con người (TL)
Đánh giá 1
609h50 17/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu1.6. Ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đến con người (TL)
Đánh giá 1

709h50 22/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu1.6. Ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đến con người (TL)
Đánh giá 1
Chủ đề 2
2.1. Các quá trình biến đổi chất ô nhiễm trong không khí
Văn Đức Anh Quân (2t, false)
Bùi Thái Dương (2t, false)
809h50 24/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm ThuChủ đề 2
2.1. Các quá trình biến đổi chất ô nhiễm trong không khí
2.2. Xác định thải lượng bụi và khí thải tại nguồn phát thải

Hoàng Thị Kim Dung (2t, false)
Văn Đức Anh Quân (2t, )
Bùi Thái Dương (2t, )
909h50 29/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu2.2. Xác định thải lượng bụi và khí thải tại nguồn phát thải (tiếp)
2.3. Xác định nồng độ bụi và khí thải tại nguồn phát thải
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t, false)
1009h50 06/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu2.3. Xác định nồng độ bụi và khí thải tại nguồn phát thải
2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự lan truyền chất ô nhiễm trong kk
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t, false)
1109h50 08/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự lan truyền chất ô nhiễm trong không khí
1209h50 13/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu2.5. Phương trình khuếch tán chất ô nhiễm
2.6. Tính toán nồng độ chất ô nhiễm khuếch tán theo mô hình Bosenquet và Peason

1309h50 15/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu2.7. Tính toán nồng độ chất ô nhiễm theo mô hình Sutton
2.8. Công thức tính toán nồng độ chất ô nhiễm khuếch tán đối với nguồn điểm cao theo mô hình Gauss cơ sở.
1409h50 20/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu2.9. Hệ số khuếch tán rối δy và δz
2.10. Chiều cao ống khói hiệu dụng
1509h50 22/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu2.10. Chiều cao ống khói hiệu dụng (tiếp)
2.11. Tính toán xác định sự phân bố nồng độ chất ô nhiễm nguồn điểm cao liên tục trên mặt đất theo các phương pháp khác nhau.
1609h50 27/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu2.11. Tính toán xác định sự phân bố nồng độ chất ô nhiễm nguồn điểm cao liên tục trên mặt đất theo các phương pháp khác nhau (tiếp)Bùi Thái Dương (2t, false)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t, false)
1709h50 29/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm ThuChủ đề 3.
3.1. Xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ
1809h50 03/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm ThuChủ đề 3.
3.1. Xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ
3.2. Xử lý khí thải bằng phương pháp hấp phụ (TL)

Văn Đức Anh Quân (1t, )
1909h50 05/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu3.2. Xử lý khí thải bằng phương pháp hấp phụ (TL) – tiếp
3.3. Xử lý khí thải bằng phương pháp nhiệt
2009h50 10/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu3.4. Xử lý bụi bằng phương pháp trọng lựcNguyễn Xuân Việt Tuấn (1t, )
2107h00 12/06/2020B1033MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu3.5. Xử lý bụi bằng phương pháp ly tâm
3.6. Xử lý bụi bằng phương pháp tĩnh điện (TL)
2209h50 12/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu3.6. Xử lý bụi bằng phương pháp tĩnh điện (TL)
3.7. Xử lý bụi bằng phương pháp tay áo
2309h50 17/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu3.8. Xử lý bụi bằng phương pháp ướt
2409h50 19/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm ThuĐề xuất phương pháp để xử lý bụi và khí thải tại cơ sở cụ thể (TL)
2513h00 19/06/2020F2035MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm ThuThực tế
2609h50 24/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm ThuĐề xuất phương pháp để xử lý bụi và khí thải tại cơ sở cụ thể (TL)
Đánh giá chuẩn đầu ra 3 (TL)
2709h50 26/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm ThuĐánh giá chuẩn đầu ra 3 (TL)
2813h55 26/06/2020B1033MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm ThuĐánh giá chuẩn đầu ra 3 (TL)

Lịch trình dự kiến