Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
VH21-VH22Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch Phạm Thị Nga04141vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Nguyễn Văn Cừ1712601001VH2101
19.51%
80.49%
81.00.01.02
2Nguyễn Thanh Hằng1812405001VH2201
0.0%
100.0%
04.02.03.09
3Phạm Văn Hoàng1712402002VH2101
19.51%
80.49%
81.000.01
4Nguyễn Khánh Linh1812601003VH2201
19.51%
80.49%
81.0001
5Phạm Tuấn Minh1812601005VH2201
7.32%
92.68%
33.001.04
6Trần Phương Tiểu My1812601002VH2201
14.63%
85.37%
62.02.02.06
7Nguyễn Trung Nam1712601002VH2101
92.68%
7.319999999999993%
380.0000
8Lê Trọng Nghĩa1812407001VH2201
19.51%
80.49%
81.002.03
9Vương Thị Thanh Trang1812601001VH2201
7.32%
92.68%
33.02.01.06

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
113h00 02/03/2020B1023VH21-VH22
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị NgaChương 1: Hối đoái
I. Giới thiệu về các loại tiền tệ trong TTQT
II. Ngoại hối
III. Tỷ giá hối đoái
Nguyễn Trung Nam (3t, false)
213h00 06/04/2020B1023VH21-VH22
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị NgaIII. Tỷ giá hối đoáiTrần Phương Tiểu My (3t, false)
Nguyễn Trung Nam (3t, false)
Lê Trọng Nghĩa (3t, false)
Vương Thị Thanh Trang (3t, false)
313h00 13/04/2020B1023VH21-VH22
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị Nga
III. Tỷ giá hối đoái (tiếp)
Phạm Thị Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Mai Hương (2t, false)
413h00 20/04/2020B1023VH21-VH22
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị NgaIII. Tỷ giá hối đoái - bài tậpNguyễn Trung Nam (3t, false)
513h00 27/04/2020B1023VH21-VH22
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị NgaIII. Tỷ giá hối đoái – Bài tập
IV.Thảo luận “ảnh hưởng của TGHĐ đến du lịch”
Nguyễn Trung Nam (3t, false)
613h00 04/05/2020B1023VH21-VH22
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị NgaChương 2. Các điều kiện về tài chính - tiền tệ trong các hợp đồng du lịch quốc tế.
I. Giới thiệu về hợp đồng du lịch quốc tế

II.Điều kiện tài chính - tiền tệ trong hợp đồng du lịch QT.
III. Điều kiện đảm bảo tiền tệ trong hợp đồng du lịch
Nguyễn Trung Nam (3t, false)
Lê Trọng Nghĩa (3t, false)
713h00 11/05/2020B1023VH21-VH22
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị NgaIII. Điều kiện đảm bảo tiền tệ trong hợp đồng du lịch
Bài tập chương 2
Nguyễn Văn Cừ (3t, false)
Phạm Văn Hoàng (3t, false)
Nguyễn Trung Nam (3t, false)
813h00 18/05/2020B1023VH21-VH22
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị NgaBài tập chương 2
Kiểm tra
Nguyễn Trung Nam (3t, false)
Nguyễn Văn Cừ (3t, true)
Nguyễn Khánh Linh (3t, true)
Phạm Tuấn Minh (3t, false)
913h00 25/05/2020B1023VH21-VH22
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị NgaIV. Thảo luận “rủi ro tiền tệ của HDDL”
Chương 3. Các phương tiện TTQT trong du lịch.
I. Các phương tiện TTQT thông dụng trong lĩnh vực TM
Phạm Văn Hoàng (3t, false)
Nguyễn Khánh Linh (3t, false)
Nguyễn Trung Nam (3t, false)
1013h00 01/06/2020B1023VH21-VH22
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị NgaI. Các phương tiện thanh toán thông dụng trong lĩnh vực thương mại
II. Các phương tiện thanh toán quốc tế thông dụng trong du lịch
Nguyễn Trung Nam (3t, false)
1113h00 08/06/2020B1023VH21-VH22
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị NgaII. Các phương tiện thanh toán quốc tế thông dụng trong du lịch
III. Kiểm tra
Nguyễn Khánh Linh (3t, true)
Phạm Văn Hoàng (3t, true)
Trần Phương Tiểu My (3t, false)
Nguyễn Trung Nam (3t, false)
1213h00 15/06/2020B1023VH21-VH22
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị NgaChương 4. Các phương thức thanh toán quốc tế và sự vận dụng trong kinh doanh du lịch.
I. Đặc điểm của du lịch ảnh hưởng đến họat động TTQT
II. Các phương thức TTQT và sự vận dụng trong KDDL
Trần Phương Tiểu My (3t, true)
Nguyễn Trung Nam (3t, false)
1313h00 22/06/2020B1023VH21-VH22
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị NgaII. Các phương thức TTQT và sự vận dụng trong KDDLNguyễn Văn Cừ (3t, false)
Phạm Văn Hoàng (3t, true)
Nguyễn Khánh Linh (3t, false)
Nguyễn Trung Nam (3t, false)
Lê Trọng Nghĩa (3t, true)
1415h50 22/06/2020B1022VH21-VH22
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị NgaÔn tập – kiểm traNguyễn Văn Cừ (2t, false)
Phạm Văn Hoàng (2t, false)
Nguyễn Khánh Linh (2t, false)
Lê Trọng Nghĩa (2t, false)
Nguyễn Trung Nam (2t, false)

Lịch trình dự kiến