Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Bùi Thị Minh Hằng1712402009QT2201N11/06/1998NữNiên chếKhóa 22Đại Học Chính QuyQuản Trị Doanh Nghiệp

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1QT22N-MKế Toán Quản Trị 1 Nguyễn Thị Mai Linh2330

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 04/03/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai LinhGIỚI THIỆU HỌC PHẦN C ...
207h00 08/04/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 1 (TIẾP) 1.3. ...Nguyễn Việt Anh (3t, false)
Trần Khánh Ly (3t, false)
307h00 15/04/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 2: PHÂN LOẠI C ...Nguyễn Quang Huy (3t, false)
Trần Huy Long (3t, false)
407h00 22/04/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 2 (TIẾP) 2.3. ...Nguyễn Quang Huy (3t, false)
Trần Khánh Ly (3t, false)
Nghiêm Thanh Mai (3t, false)
507h00 29/04/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 2 (TIẾP) 2.5. ...Nguyễn Việt Anh (3t, false)
Bùi Thị Minh Hằng (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Nguyễn Quang Huy (3t, false)
Trần Huy Long (3t, false)
Trần Khánh Ly (3t, false)
Nghiêm Thanh Mai (3t, false)
Nguyễn Thị Nhung (3t, false)
Cao Văn Thăng (3t, false)
607h00 06/05/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai LinhCHƯƠNG 3 (TIẾP) 3.2. ...Nguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
Vũ Trường An (3t, false)
707h00 13/05/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai Linh ...
807h00 20/05/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai Linh ...
907h00 27/05/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai Linh ...
1007h00 03/06/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai Linh ...
1107h00 10/06/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai Linh ...
1207h00 17/06/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai Linh ...
1307h00 24/06/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai Linh ...
1407h00 01/07/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai Linh ...
1507h00 08/07/2020B2053QT22N-M
Kế Toán Quản Trị 1
Nguyễn Thị Mai Linh ...