Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
CT22Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Vũ Anh Hùng05834vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Đỗ Hoàng Anh1812101004CT2201C
0%
100.0%
0000
2Nguyễn Quốc Anh1812101003CT2201C
6.67%
93.33%
40000
3Vũ Văn Đức1812111009CT2201M
0%
100.0%
0000
4Nguyễn Trường Giang1812111007CT2201M
0%
100.0%
0000
5Vũ Đức Hiếu1812111010CT2201M
0%
100.0%
0000
6Trần Huy Hoàng1812101002CT2201C
6.9%
93.1%
40000
7Nguyễn Hữu Mạnh1812111011CT2201M
0%
100.0%
0000
8Đỗ Thị Minh1812112001CT2201M
0%
100.0%
0000
9Nguyễn Chí Nguyên1812111001CT2201M
0%
100.0%
0000
10Hoàng Tuấn Phúc1812101005CT2201C
6.9%
93.1%
40000
11Đặng Thế Quang1812112003CT2201C
6.9%
93.1%
40000
12Phạm Đức Tài1812111014CT2201M
0.0%
100.0%
00000
13Nguyễn Tiến Thành1812111015CT2201M
0.0%
100.0%
00000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
109h50 03/03/2020C2042CT22
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh HùngNhờ cô X. Hương dạy giúp vào môn PP Lập trình
209h50 05/03/2020C2042CT22
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh HùngNhờ thầy Tuấn dạy giúp vào môn LT Java
309h50 07/04/2020C2042CT22
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh HùngGiới thiệu học phần
Chương 1: Phương pháp luận phát triển hệ thống thông tin
1.1. Các khái niệm về hệ thống thông tin
1.2. Các mô hình phát triển hệ thống thông tin
Đặng Thế Quang (2t, false)
409h50 09/04/2020C2042CT22
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng1.3. Quy trình tổng quát phân tích và thiết kế HTTT
1.4. Vai trò, ý nghĩa của mô hình thể hiện
509h50 14/04/2020C2042CT22
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh HùngChương 2: Khảo sát hiện trạng và thu thập thông tin
2.1. Khái niệm khảo sát
2.2. Các phương pháp sử dụng
609h50 16/04/2020C2042CT22
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng2.2. Các phương pháp sử dụng (tiếp)
709h50 21/04/2020C2042CT22
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng2.2. Các phương pháp sử dụng (tiếpPhạm Đức Tài (2t, true)
Nguyễn Quốc Anh (2t, false)
809h50 23/04/2020C2042CT22
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng2.2. Các phương pháp sử dụng (tiếp)
909h50 28/04/2020C2042CT22
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng2.3. Một số khái niệm
2.4. Các mẫu biểu chính sử dụng trong khảo sát
Nguyễn Quốc Anh (2t, false)
Nguyễn Tiến Thành (2t, true)
Trần Huy Hoàng (2t, false)
1009h50 05/05/2020C2042CT22
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng2.4. Các mẫu biểu chính sử dụng trong khảo sát (tiếp)
1109h50 07/05/2020C2042CT22
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh HùngĐG1: Khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu; phân tích thực trạng hệ thống thông tin.
1209h50 12/05/2020C2042CT22
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh HùngChương 3: Mô hình nghiệp vụ của hệ thống
3.1. Khái niệm
1309h50 14/05/2020C2042CT22
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng3.2. Nghiên cứu các thành phần mô hình
1409h50 19/05/2020C2042CT22
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng3.2. Nghiên cứu các thành phần mô hình(tiếp)Hoàng Tuấn Phúc (2t, false)
Trần Huy Hoàng (2t, false)
Đặng Thế Quang (2t, false)
1509h50 21/05/2020C2042CT22
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng3.2. Nghiên cứu các thành phần mô hình(tiếp)Hoàng Tuấn Phúc (2t, false)
1609h50 26/05/2020C2042CT22
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng3.2. Nghiên cứu các thành phần mô hình(tiếp)
1709h50 28/05/2020C2042CT22
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng3.2. Nghiên cứu các thành phần mô hình (tiếp)

Lịch trình dự kiến