Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Phạm Thị Ngọc Bích2012405007DL240123/09/2000NữNiên chếKhóa 24Đại Học Chính QuyQuản Trị Dịch Vụ Du Lịch Và Lữ Hành

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1DL2401Tổng Quan Du Lịch Đào Thị Thanh Mai700
2DL23-DL24Địa Lý Du Lịch Việt Nam Vũ Thị Thanh Hương1400
3DL-PL24Anh Văn Cơ Sở 2 Phan Thị Mai Hương1700
4DL-PL-QT24Kinh Tế Chính Trị Hoàng Thị Minh Hường5300
5MT-NA22N-DL-PL24Tin Học Đại Cương 2 Đặng Quang Huy3300
6MT-VH22-MT-DL24Kỹ Năng Giao Tiếp Tạ Thu Thúy2100
7MT-VH22-MT-DL24Kỹ Năng Thuyết Trình Tạ Thu Thúy2100
8XD-DL23-DL-PL24Cầu Lông Nguyễn Vân Anh3000

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 25/01/2021A5063DL2401
Tổng Quan Du Lịch
Đào Thị Thanh Mai
213h55 25/01/2021NHATAP13XD-DL23-DL-PL24
Cầu Lông
Nguyễn Vân Anh
308h55 26/01/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
407h00 27/01/2021A6053DL23-DL24
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương
513h00 27/01/2021D2013DL-PL-QT24
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
608h55 28/01/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngTrần Phương Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Linh Chi (3t, false)
Nguyễn Đức Huy (3t, false)
Cù Thế Huy (3t, false)
Đồng Xuân Lưu (3t, false)
Bùi Văn Sâm (3t, false)
713h00 28/01/2021B2053MT-VH22-MT-DL24
Kỹ Năng Giao Tiếp
Tạ Thu Thúy
813h00 29/01/2021A1033MT-NA22N-DL-PL24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy
908h55 01/02/2021A5063DL2401
Tổng Quan Du Lịch
Đào Thị Thanh Mai
1013h55 01/02/2021NHATAP13XD-DL23-DL-PL24
Cầu Lông
Nguyễn Vân Anh
1108h55 02/02/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
1207h00 03/02/2021A6053DL23-DL24
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương
1313h00 03/02/2021D2013DL-PL-QT24
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
1408h55 04/02/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
1513h00 04/02/2021B2053MT-VH22-MT-DL24
Kỹ Năng Giao Tiếp
Tạ Thu Thúy
1613h00 05/02/2021A1033MT-NA22N-DL-PL24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy
1708h55 01/03/2021A5063DL2401
Tổng Quan Du Lịch
Đào Thị Thanh Mai
1813h55 01/03/2021NHATAP13XD-DL23-DL-PL24
Cầu Lông
Nguyễn Vân Anh
1908h55 02/03/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
2007h00 03/03/2021A6053DL23-DL24
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương
2113h00 03/03/2021D2013DL-PL-QT24
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
2208h55 04/03/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
2313h00 04/03/2021B2053MT-VH22-MT-DL24
Kỹ Năng Giao Tiếp
Tạ Thu Thúy
2413h00 05/03/2021A1033MT-NA22N-DL-PL24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy
2508h55 08/03/2021A5063DL2401
Tổng Quan Du Lịch
Đào Thị Thanh Mai
2613h55 08/03/2021NHATAP13XD-DL23-DL-PL24
Cầu Lông
Nguyễn Vân Anh
2708h55 09/03/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
2807h00 10/03/2021A6053DL23-DL24
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương
2913h00 10/03/2021D2013DL-PL-QT24
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
3008h55 11/03/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
3113h00 11/03/2021B2053MT-VH22-MT-DL24
Kỹ Năng Giao Tiếp
Tạ Thu Thúy
3213h00 12/03/2021A1033MT-NA22N-DL-PL24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy
3308h55 15/03/2021A5063DL2401
Tổng Quan Du Lịch
Đào Thị Thanh Mai
3413h55 15/03/2021NHATAP13XD-DL23-DL-PL24
Cầu Lông
Nguyễn Vân Anh
3508h55 16/03/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
3607h00 17/03/2021A6053DL23-DL24
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương
3713h00 17/03/2021D2013DL-PL-QT24
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
3808h55 18/03/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
3913h00 18/03/2021B2053MT-VH22-MT-DL24
Kỹ Năng Giao Tiếp
Tạ Thu Thúy
4013h00 19/03/2021A1033MT-NA22N-DL-PL24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy
4108h55 22/03/2021A5063DL2401
Tổng Quan Du Lịch
Đào Thị Thanh Mai
4213h55 22/03/2021NHATAP13XD-DL23-DL-PL24
Cầu Lông
Nguyễn Vân Anh
4308h55 23/03/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
4407h00 24/03/2021A6053DL23-DL24
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương
4513h00 24/03/2021D2013DL-PL-QT24
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
4608h55 25/03/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
4713h00 25/03/2021B2053MT-VH22-MT-DL24
Kỹ Năng Giao Tiếp
Tạ Thu Thúy
4813h00 26/03/2021A1033MT-NA22N-DL-PL24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy
4908h55 29/03/2021A5063DL2401
Tổng Quan Du Lịch
Đào Thị Thanh Mai
5013h55 29/03/2021NHATAP13XD-DL23-DL-PL24
Cầu Lông
Nguyễn Vân Anh
5108h55 30/03/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
5207h00 31/03/2021A6053DL23-DL24
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương
5313h00 31/03/2021D2013DL-PL-QT24
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
5408h55 01/04/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
5513h00 01/04/2021B2053MT-VH22-MT-DL24
Kỹ Năng Giao Tiếp
Tạ Thu Thúy
5613h00 02/04/2021A1033MT-NA22N-DL-PL24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy
5708h55 05/04/2021A5063DL2401
Tổng Quan Du Lịch
Đào Thị Thanh Mai
5808h55 06/04/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
5907h00 07/04/2021A6053DL23-DL24
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương
6013h00 07/04/2021D2013DL-PL-QT24
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
6108h55 08/04/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
6213h00 08/04/2021B2053MT-VH22-MT-DL24
Kỹ Năng Thuyết Trình
Tạ Thu Thúy
6313h00 09/04/2021A1033MT-NA22N-DL-PL24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy
6408h55 12/04/2021A5063DL2401
Tổng Quan Du Lịch
Đào Thị Thanh Mai
6508h55 13/04/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
6607h00 14/04/2021A6053DL23-DL24
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương
6713h00 14/04/2021D2013DL-PL-QT24
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
6808h55 15/04/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
6913h00 15/04/2021B2053MT-VH22-MT-DL24
Kỹ Năng Thuyết Trình
Tạ Thu Thúy
7013h00 16/04/2021A1033MT-NA22N-DL-PL24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy
7108h55 19/04/2021A5063DL2401
Tổng Quan Du Lịch
Đào Thị Thanh Mai
7208h55 20/04/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
7307h00 21/04/2021A6053DL23-DL24
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương
7413h00 21/04/2021D2013DL-PL-QT24
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
7508h55 22/04/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
7613h00 22/04/2021B2053MT-VH22-MT-DL24
Kỹ Năng Thuyết Trình
Tạ Thu Thúy
7713h00 23/04/2021A1033MT-NA22N-DL-PL24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy
7808h55 26/04/2021A5063DL2401
Tổng Quan Du Lịch
Đào Thị Thanh Mai
7908h55 27/04/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
8007h00 28/04/2021A6053DL23-DL24
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương
8113h00 28/04/2021D2013DL-PL-QT24
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
8208h55 29/04/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
8313h00 29/04/2021B2053MT-VH22-MT-DL24
Kỹ Năng Thuyết Trình
Tạ Thu Thúy
8413h00 30/04/2021A1033MT-NA22N-DL-PL24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy
8508h55 03/05/2021A5063DL2401
Tổng Quan Du Lịch
Đào Thị Thanh Mai
8608h55 04/05/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
8707h00 05/05/2021A6053DL23-DL24
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương
8813h00 05/05/2021D2013DL-PL-QT24
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
8908h55 06/05/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
9013h00 06/05/2021B2053MT-VH22-MT-DL24
Kỹ Năng Thuyết Trình
Tạ Thu Thúy
9113h00 07/05/2021A1033MT-NA22N-DL-PL24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy
9208h55 10/05/2021A5063DL2401
Tổng Quan Du Lịch
Đào Thị Thanh Mai
9308h55 11/05/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
9407h00 12/05/2021A6053DL23-DL24
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương
9513h00 12/05/2021D2013DL-PL-QT24
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
9608h55 13/05/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
9713h00 13/05/2021B2053MT-VH22-MT-DL24
Kỹ Năng Thuyết Trình
Tạ Thu Thúy
9813h00 14/05/2021A1033MT-NA22N-DL-PL24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy
9908h55 17/05/2021A5063DL2401
Tổng Quan Du Lịch
Đào Thị Thanh Mai
10008h55 18/05/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
10107h00 19/05/2021A6053DL23-DL24
Địa Lý Du Lịch Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương
10213h00 19/05/2021D2013DL-PL-QT24
Kinh Tế Chính Trị
Hoàng Thị Minh Hường
10308h55 20/05/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai Hương
10413h00 20/05/2021B2053MT-VH22-MT-DL24
Kỹ Năng Thuyết Trình
Tạ Thu Thúy
10513h00 21/05/2021A1033MT-NA22N-DL-PL24
Tin Học Đại Cương 2
Đặng Quang Huy