Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT23M-24MQuản Trị Kênh Phân Phối Phạm Thị Nga06026vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Nguyễn Tuấn Anh2012402008QT2401M
6.67%
93.33%
40000
2Lê Việt Anh2012407008QT2401M
3.33%
96.67%
20000
3Đào Kim Dung1912407006QT2301M
0.0%
100.0%
00000
4Vũ Thị Trà Giang2012407010QT2401M
3.33%
96.67%
20000
5Nguyễn Lam Hạnh1912407002QT2301M
3.33%
96.67%
20000
6Nguyễn Bá Hoàng2012407005QT2401M
3.33%
96.67%
20000
7Phạm Huy Hoàng1912407001QT2301M
16.67%
83.33%
100000
8Trần Duy Hưng2012407011QT2401M
10.0%
90.0%
60000
9Nguyễn Thị Nhật Minh1912407003QT2301M
6.67%
93.33%
40000
10Tạ Thị Uyên Nhi1912407004QT2301M
0%
100.0%
0000
11Ngô Phạm Công Sâm2012407002QT2401M
10.0%
90.0%
60000
12Hoàng Ngọc Thạch2012407006QT2401M
0.0%
100.0%
00000
13Tô Quang Vinh2012402006QT2401M
6.67%
93.33%
40000
14Nguyễn Trọng Vĩ1912407005QT2301M
6.67%
93.33%
40000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
109h50 16/08/2022C3042QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị NgaCHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KÊNH PHÂN PHỐI (KPP)
1.1 Bản chất KPP
1.2. Lý thuyết về quá trình PP và vai trò của các trung gian thương mại

Nguyễn Tuấn Anh (2t, false)
Vũ Thị Trà Giang (2t, false)
Phạm Huy Hoàng (2t, false)
Trần Duy Hưng (2t, false)
Nguyễn Thị Nhật Minh (2t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (2t, false)
Tô Quang Vinh (2t, false)
209h50 17/08/2022C3042QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga1.3. Cấu trúc KPPPhạm Huy Hoàng (2t, false)
Tô Quang Vinh (2t, false)
309h50 23/08/2022C3042QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị NgaCHƯƠNG 2: CÁC THÀNH VIÊN CỦA KÊNH PHÂN PHỐI
2.1 Những chủ thể tham gia KPP
2.2 Các thành viên của KPP
2.3 Các tổ chức bổ trợ.

Nguyễn Lam Hạnh (2t, true)
Nguyễn Bá Hoàng (2t, false)
Trần Duy Hưng (2t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (2t, false)
Nguyễn Trọng Vĩ (2t, false)
409h50 24/08/2022C3042QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga2.4 Thảo luận
CHƯƠNG 3: MÔI TRƯỜNG VÀ HÀNH VI CỦA KÊNH PHÂN PHỐI
3.1 Các quan hệ hành vi trong KPP

Nguyễn Lam Hạnh (2t, true)
509h50 30/08/2022C3042QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga3.1 Các quan hệ hành vi trong KPPĐào Kim Dung (2t, true)
Phạm Huy Hoàng (2t, false)
Nguyễn Thị Nhật Minh (2t, true)
609h50 31/08/2022C3042QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga3.2. Môi trường và KPP
Thảo luận
709h50 06/09/2022C3042QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị NgaCHƯƠNG 4: CHIẾN LƯỢC KÊNH PP
4.1 Định ngĩa chiến lược KPP
4.2. Nội dung chiến lược KPP

Nguyễn Tuấn Anh (2t, false)
Lê Việt Anh (2t, false)
Trần Duy Hưng (2t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (2t, false)
Nguyễn Trọng Vĩ (2t, false)
809h50 07/09/2022C3042QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga4.2. Nội dung chiến lược KPP
4.3. Xây dựng chiến lược KPP
Phạm Huy Hoàng (2t, false)
909h50 13/09/2022C3042QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga4.3. Xây dựng chiến lược KPP
Thảo luận
1009h50 14/09/2022C3042QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị NgaKiểm traNgô Phạm Công Sâm (2t, true)
1109h50 20/09/2022C3042QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị NgaCHƯƠNG 5: THIẾT KẾ KPP VÀ TUYỂN CHỌN TVK
5.1 Tổng quan về thiết kế KPP
5.2. Quy trình thiết kế KPP
1209h50 21/09/2022C3042QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga5.3. Tuyển chọn các TV tham gia KPP
Thảo luận C5
1309h50 27/09/2022C3042QT23M-24M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga CHƯƠNG 6: QUẢN LÝ KÊNH THÔNG QUA THÚC ĐẦY CÁC TVK HOẠT ĐỘNG
6.1. Bản chất của quản lý KPP
6.2. Khuyến khích các TVK hoạt động
Nguyễn Lam Hạnh (2t, false)
Phạm Huy Hoàng (2t, false)
Nguyễn Thị Nhật Minh (2t, false)
Hoàng Ngọc Thạch (2t, true)

Lịch trình dự kiến