Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
CT22Lập Trình Java Phùng Anh Tuấn04040vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Đỗ Hoàng Anh1812101004CT2201C
2.5%
97.5%
13.01.02.06
2Nguyễn Quốc Anh1812101003CT2201C
2.5%
97.5%
13.02.02.07
3Nguyễn Thành Dương1612101015CT2001C
15.0%
85.0%
61.01.02.04
4Bùi Đình Tuấn Đạt1612111010CT2001C
7.5%
92.5%
33.03.02.08
5Vũ Văn Đức1812111009CT2201M
10.0%
90.0%
42.02.02.06
6Nguyễn Trường Giang1812111007CT2201M
0.0%
100.0%
04.03.02.09
7Trần Duy Hải1612101006CT2001C
7.5%
92.5%
33.01.02.06
8Vũ Đức Hiếu1812111010CT2201M
0.0%
100.0%
04.03.02.09
9Phạm Trung Hiếu1612404011CT2001C
17.5%
82.5%
71.01.01.03
10Trần Huy Hoàng1812101002CT2201C
0.0%
100.0%
04.03.02.09
11Dương Đức Hoạt1612111013CT2001C
15.0%
85.0%
61.01.02.04
12Phạm Gia Lộc1612101011CT2001C
12.5%
87.5%
52.03.02.07
13Nguyễn Hữu Mạnh1812111011CT2201M
0.0%
100.0%
04.02.02.08
14Đỗ Thị Minh1812112001CT2201M
0.0%
100.0%
04.02.02.08
15Nguyễn Chí Nguyên1812111001CT2201M
0.0%
100.0%
04.03.02.09
16Hoàng Tuấn Phúc1812101005CT2201C
25.0%
75.0%
100.00.02.00
17Lê Đức Phú1412402054CT2001C
17.5%
82.5%
71.01.02.04
18Đặng Thế Quang1812112003CT2201C
0.0%
100.0%
04.02.02.08
19Phạm Đức Tài1812111014CT2201M
0.0%
100.0%
04.02.02.08
20Nguyễn Tiến Thành1812111015CT2201M
0.0%
100.0%
04.02.02.08
21Trần Đức Tường1612111004CT2001C
15.0%
85.0%
61.01.02.04
22Đinh Văn Tùng1612111003CT2001C
12.5%
87.5%
52.01.02.05

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 05/03/2020A1023CT22
Lập Trình Java
Phùng Anh TuấnChương 1: Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Java
1.1. Lịch sử ra đời
1.2. Môi trường Java
1.3. Các dạng chương trình ứng dụng của Java
Nguyễn Quốc Anh (1t, )
Đinh Thành Nam (1t, )
Hoàng Tuấn Phúc (1t, )
Vũ Văn Đức (1t, )
Phạm Gia Lộc (3t, false)
Trần Đức Tường (3t, false)
Đỗ Hoàng Anh (1t, )
209h50 05/03/2020A1022CT22
Lập Trình Java
Phùng Anh TuấnChương 2: Các thành phần cơ bản của Java
2.1. Các phần tử cơ sở của Java
2.2. Các kiểu dữ liệu cơ sở
2.3. Biến và hằng
2.4. Các phép toán và biểu thức
2.5. Cấu trúc tệp chương trình Java

307h00 09/04/2020A1023CT22
Lập Trình Java
Phùng Anh TuấnThực hành 1Trần Đức Tường (3t, false)
407h00 16/04/2020A1023CT22
Lập Trình Java
Phùng Anh TuấnChương 3: Lớp và các thành phần của lớp đối tượng
3.1. Định nghĩa lớp
3.2. Định nghĩa hàm thành viên
3.3. Kiểm soát truy cập các thành viên của lớp
3.4. Hàm khởi tạo
3.5. Quan hệ kế thừa giữa các lớp
3.6. Lớp trừu tượng
3.7. Giao diện
3.8. Gói (package)
Bùi Đình Tuấn Đạt (1t, )
Nguyễn Quốc Anh (3t, true)
Phạm Trung Hiếu (3t, false)
Đinh Văn Tùng (3t, false)
Phạm Gia Lộc (1t, )
507h00 23/04/2020A1023CT22
Lập Trình Java
Phùng Anh TuấnThực hành 2Nguyễn Thành Dương (3t, false)
Phạm Trung Hiếu (3t, false)
Trần Đức Tường (3t, true)
607h00 07/05/2020A1023CT22
Lập Trình Java
Phùng Anh TuấnChương 4: Các lệnh điều khiển và xử lý ngoại lệ
4.1. Lệnh tuần tự
4.2. Lệnh điều kiện
4.3. Lệnh lặp
4.4. Xử lý ngoại lệ
Kiểm tra bài 1
Nguyễn Thành Dương (3t, false)
Trần Duy Hải (3t, false)
Hoàng Tuấn Phúc (3t, false)
Lê Đức Phú (3t, false)
Đinh Văn Tùng (2t, )
707h00 14/05/2020A1023CT22
Lập Trình Java
Phùng Anh TuấnChương 5: Giới thiệu một số lớp cơ sở của Java
5.1. Cấu trúc mảng trong Java
5.2. Một số lớp cơ sở
Kiểm tra bài 2
Phạm Trung Hiếu (1t, )
Bùi Đình Tuấn Đạt (1t, )
807h00 21/05/2020A1023CT22
Lập Trình Java
Phùng Anh TuấnChương 6: Lập trình giao diện chương trình
6.1. Lập trình chương trình nhúng
Dương Đức Hoạt (3t, false)
Hoàng Tuấn Phúc (3t, false)
907h00 28/05/2020A1023CT22
Lập Trình Java
Phùng Anh Tuấn6.2. Lập trình chương trình độc lậpDương Đức Hoạt (3t, false)
Lê Đức Phú (1t, )
1007h00 04/06/2020A1023CT22
Lập Trình Java
Phùng Anh TuấnThực hành 3Vũ Văn Đức (3t, false)
Hoàng Tuấn Phúc (3t, false)
1107h00 11/06/2020A1023CT22
Lập Trình Java
Phùng Anh TuấnChương 7: Lập trình cơ sở dữ liệu
7.1. Giới thiệu về Jdbc và Odbc
7.2. Chương trình ứng dụng Jdbc
Lê Đức Phú (3t, false)
1207h00 25/06/2020A1023CT22
Lập Trình Java
Phùng Anh TuấnThực hành 4Bùi Đình Tuấn Đạt (1t, )
Phạm Gia Lộc (1t, )
1314h55 30/06/2020A1025CT22
Lập Trình Java
Phùng Anh TuấnChương 8: Lập trình socket
8.1. Giới thiệu về socket
8.2. Lập trình ứng dụng với socket
Thực hành 5
Ôn tập

Lịch trình dự kiến