Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Nguyễn Thị Thảo1812751003NA220122/11/2000NữNiên chếKhóa 22Đại Học Chính QuyTiếng Anh

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1CT-DC-MT22-23-NA22Đường Lối Cm Việt Nam Đỗ Thị An6900
2CT-MT-NA-VH22-DC23Pháp Luât Đại Cương Vũ Thị Thanh Lan4830
3NA22Dịch Viết 2 Trần Thị Ngọc Liên3500
4NA22A-TDịch Nghe 2 Đào Thị Lan Hương2000
5NA22A-TViết 6 Nguyễn Thị Thu Huyền2400
6NA22A-TNói 6 Phan Thị Mai Hương2130
7NA22A-TĐọc 6 Đặng Thị Vân2046
8NA2201Từ Vựng Phạm Thị Thúy1328

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 25/01/2021A6013NA22A-T
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan Hương Agriculture- Short – ...
213h00 25/01/2021B1023NA22A-T
Nói 6
Phan Thị Mai HươngNguyễn Thùy Linh (3t, false)
307h00 26/01/2021B1023CT-MT-NA-VH22-DC23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lanchương 1: những vấn đ ...Đỗ Hoàng Anh (3t, false)
Nguyễn Thế Dương (3t, false)
Phạm Song Hai (3t, false)
Dương Đức Hoạt (3t, false)
409h50 26/01/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
513h00 26/01/2021B1023NA22A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 6: Essay of Narr ...
608h55 27/01/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
713h00 27/01/2021B1023NA22A-T
Đọc 6
Đặng Thị VânUnit 7 East Meets Wes ...Bùi An Ninh (3t, )
808h55 28/01/2021A6013NA2201
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyUnit 1: Introduction ...
907h55 29/01/2021A6014NA22
Dịch Viết 2
Trần Thị Ngọc Liên
1008h55 01/02/2021A6013NA22A-T
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan HươngAgriculture-listing m ...
1113h00 01/02/2021B1023NA22A-T
Nói 6
Phan Thị Mai Hương
1207h00 02/02/2021B1023CT-MT-NA-VH22-DC23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
1309h50 02/02/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
1413h00 02/02/2021B1023NA22A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 7: Essay of Desc ...
1508h55 03/02/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
1613h00 03/02/2021B1023NA22A-T
Đọc 6
Đặng Thị VânUnit 7 (con’t) East M ...
1708h55 04/02/2021A6013NA2201
Từ Vựng
Phạm Thị Thúy
1807h55 05/02/2021A6014NA22
Dịch Viết 2
Trần Thị Ngọc Liên
1908h55 01/03/2021A6013NA22A-T
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan HươngIndustry-Taking notes ...
2013h00 01/03/2021B1023NA22A-T
Nói 6
Phan Thị Mai Hương
2107h00 02/03/2021B1023CT-MT-NA-VH22-DC23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
2209h50 02/03/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
2313h00 02/03/2021B1023NA22A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu HuyềnEssay of Description ...
2408h55 03/03/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
2513h00 03/03/2021B1023NA22A-T
Đọc 6
Đặng Thị Vân
2608h55 04/03/2021A6013NA2201
Từ Vựng
Phạm Thị Thúy
2707h55 05/03/2021A6014NA22
Dịch Viết 2
Trần Thị Ngọc Liên
2808h55 08/03/2021A6013NA22A-T
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan HươngForestry- listing mai ...
2913h00 08/03/2021B1023NA22A-T
Nói 6
Phan Thị Mai HươngNguyễn Thùy Linh (3t, false)
Sý Thầu Bảo Sơn (3t, false)
Nguyễn Đức Trung (3t, false)
3007h00 09/03/2021B1023CT-MT-NA-VH22-DC23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanII. chức năng của nhà ...Nguyễn Hữu Mạnh (3t, false)
Đồng Đức Minh (3t, false)
Phạm Tuấn Minh (3t, false)
Đoàn Văn Nam (3t, false)
3109h50 09/03/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
3213h00 09/03/2021B1023NA22A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 8: The problem-s ...
3308h55 10/03/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
3413h00 10/03/2021B1023NA22A-T
Đọc 6
Đặng Thị VânUnit 8 Students won’t ...
3508h55 11/03/2021A6013NA2201
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyUnit 1(cont) ...
3607h55 12/03/2021A6014NA22
Dịch Viết 2
Trần Thị Ngọc Liên
3708h55 15/03/2021A6013NA22A-T
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan HươngForestry-Taking notes ...
3813h00 15/03/2021B1023NA22A-T
Nói 6
Phan Thị Mai HươngNguyễn Thùy Linh (3t, false)
Sý Thầu Bảo Sơn (3t, false)
Nguyễn Thị Thảo (3t, false)
Phùng Thị Thu Trang (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Uyên (3t, false)
3907h00 16/03/2021B1023CT-MT-NA-VH22-DC23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanIV. Nhà nước CHXHCN v ...Lê Trọng Nghĩa (3t, false)
Sý Thầu Bảo Sơn (3t, false)
Nguyễn Ngọc Thành (3t, false)
Nguyễn Tiến Thành (3t, false)
Nguyễn Thị Thảo (3t, false)
4009h50 16/03/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
4113h00 16/03/2021B1023NA22A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 8: The problem-s ...
4208h55 17/03/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
4313h00 17/03/2021B1023NA22A-T
Đọc 6
Đặng Thị Vân
4408h55 18/03/2021A6013NA2201
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyUnit 1(cont) ...
4507h55 19/03/2021A6014NA22
Dịch Viết 2
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Ngọc Diệu (1t, )
Nguyễn Thị Hoa (1t, )
Trương Tuấn Long (4t, )
Nguyễn Thùy Linh (4t, )
Vũ Thị Nhàn (1t, )
4608h55 22/03/2021A6013NA22A-T
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan HươngFishery- Observing, u ...
4713h00 22/03/2021B1023NA22A-T
Nói 6
Phan Thị Mai HươngNguyễn Thế Dương (3t, false)
Lê Thị Ngọc Hà (3t, false)
4807h00 23/03/2021B1023CT-MT-NA-VH22-DC23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanChương 2: Những vấn đ ...Phan Văn Toàn (3t, false)
Trần Văn Vang (3t, false)
Nguyễn Tiến Thành (3t, false)
Sý Thầu Bảo Sơn (3t, false)
Đỗ Hoàng Anh (3t, false)
4909h50 23/03/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
5013h00 23/03/2021B1023NA22A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 9: Exemplificati ...
5108h55 24/03/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
5213h00 24/03/2021B1023NA22A-T
Đọc 6
Đặng Thị VânUnit 9 Getting into t ...Nguyễn Thế Dương (3t, )
Lê Thị Ngọc Hà (3t, )
5308h55 25/03/2021A6013NA2201
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyUnit 1(cont) ...Sý Thầu Bảo Sơn (1t, )
Nguyễn Thế Dương (1t, )
5407h55 26/03/2021A6014NA22
Dịch Viết 2
Trần Thị Ngọc Liên
5508h55 29/03/2021A6013NA22A-T
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan HươngFood safety- Observin ...
5613h00 29/03/2021B1023NA22A-T
Nói 6
Phan Thị Mai HươngNguyễn Thùy Linh (3t, false)
5715h50 29/03/2021B1022NA22A-T
Nói 6
Phan Thị Mai Hương
5807h00 30/03/2021B1023CT-MT-NA-VH22-DC23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanII. Pháp luật xHCN ...Nguyễn Thế Dương (3t, false)
Nguyễn Hoàng Hà (3t, false)
Phạm Tuấn Minh (3t, false)
5909h50 30/03/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
6013h00 30/03/2021B1023NA22A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 10: Process Essa ...
6108h55 31/03/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
6213h00 31/03/2021B1023NA22A-T
Đọc 6
Đặng Thị VânUnit 9 (con’t) Gettin ...Lê Thị Ngọc Hà (3t, )
Phan Thanh Hiền (3t, )
Sý Thầu Bảo Sơn (3t, )
Phùng Thị Thu Trang (3t, )
6308h55 01/04/2021A6013NA2201
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 2. Semasiolog ...
6407h55 02/04/2021A6014NA22
Dịch Viết 2
Trần Thị Ngọc LiênTrương Tuấn Long (4t, )
Nguyễn Thùy Linh (4t, )
Vũ Thị Nhàn (4t, )
Nguyễn Đức Trung (4t, )
Nguyễn Thị Thu Uyên (4t, )
Ngô Đức Thuận (4t, )
Đỗ Thành Đạt (4t, )
6508h55 05/04/2021A6013NA22A-T
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan HươngFood safety- Observin ...
6613h00 05/04/2021B1023NA22A-T
Nói 6
Phan Thị Mai Hương
6707h00 06/04/2021B1023CT-MT-NA-VH22-DC23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanIII. quy phạm pháp lu ...Lê Trọng Nghĩa (3t, false)
Nguyễn Hoàng Hà (3t, false)
6809h50 06/04/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
6913h00 06/04/2021B1023NA22A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 11: Essay of cau ...
7008h55 07/04/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
7113h00 07/04/2021B1023NA22A-T
Đọc 6
Đặng Thị VânUnit 10 Call of the R ...
7208h55 08/04/2021A6013NA2201
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 2. Semasiolog ...Phạm Đức Hiếu (1t, )
Phan Thị Hồng Minh (1t, )
Nguyễn Thị Thảo (1t, )
7307h55 09/04/2021A6014NA22
Dịch Viết 2
Trần Thị Ngọc LiênUnit 3 ...Nguyễn Ngọc Diệu (1t, )
Lưu Thị Thùy Dung (1t, )
Nguyễn Thế Dương (1t, )
7413h55 09/04/20214NA22A-T
Đọc 6
Đặng Thị Vân
7508h55 12/04/2021A6013NA22A-T
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan HươngEnergy-Sumarizing, pa ...
7613h00 12/04/2021B1023NA22A-T
Nói 6
Phan Thị Mai Hương
7707h00 13/04/2021B1023CT-MT-NA-VH22-DC23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanIV. Quan hệ pháp luật ...
7809h50 13/04/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
7913h00 13/04/2021B1023NA22A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 12: Essay of com ...
8008h55 14/04/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
8113h00 14/04/2021B1023NA22A-T
Đọc 6
Đặng Thị VânUnit 10 (con’t) Call ...
8208h55 15/04/2021A6013NA2201
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 2. Semasiolog ...Phạm Đức Hiếu (1t, )
Đồng Đức Minh (1t, )
8307h55 16/04/2021A6014NA22
Dịch Viết 2
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Ngọc Diệu (4t, )
Đỗ Thành Đạt (2t, )
Nguyễn Thế Dương (2t, )
Phan Thanh Hiền (2t, )
Nguyễn Thị Hoa (2t, )
Nguyễn Thị Kiều (2t, )
Nguyễn Thùy Linh (4t, )
Trương Tuấn Long (4t, )
8413h55 16/04/20214NA22A-T
Đọc 6
Đặng Thị Vân
8508h55 19/04/2021A6013NA22A-T
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan HươngEnergy- taking notes ...
8613h00 19/04/2021B1023NA22A-T
Nói 6
Phan Thị Mai Hương
8707h00 20/04/2021B1023CT-MT-NA-VH22-DC23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
8809h50 20/04/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
8913h00 20/04/2021B1023NA22A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 13: Definition E ...
9008h55 21/04/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
9113h00 21/04/2021B1023NA22A-T
Đọc 6
Đặng Thị Vân
9208h55 22/04/2021A6013NA2201
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 3. Figures of ...Sý Thầu Bảo Sơn (1t, )
Nguyễn Thế Dương (3t, )
Phạm Đức Hiếu (3t, )
9307h55 23/04/2021A6014NA22
Dịch Viết 2
Trần Thị Ngọc LiênUnit 5 ...Nguyễn Thùy Linh (4t, )
Trương Tuấn Long (4t, )
Nguyễn Thị Thảo Nguyên (1t, )
Đồng Đức Minh (1t, )
9413h00 23/04/2021C1044NA22A-T
Đọc 6
Đặng Thị VânUnit 10 ...Phạm Phương Thảo (4t, )
Đồng Đức Minh (4t, )
Sý Thầu Bảo Sơn (4t, )
Hà Mai Trang (4t, )
Nguyễn Phương Thảo (4t, )
Nguyễn Thị Thảo (4t, )
Nguyễn Thị Hải Yến (4t, )
9513h55 23/04/20214NA22A-T
Đọc 6
Đặng Thị Vân
9608h55 26/04/2021A6013NA22A-T
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan HươngConstruction-taking n ...
9713h00 26/04/2021B1023NA22A-T
Nói 6
Phan Thị Mai Hương
9807h00 27/04/2021B1023CT-MT-NA-VH22-DC23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lanđánh giá 1 Chương 3: ...
9909h50 27/04/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
10013h00 27/04/2021B1023NA22A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 14: Argument ess ...
10108h55 28/04/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
10213h00 28/04/2021B1023NA22A-T
Đọc 6
Đặng Thị VânUnit 11 The Art of Re ...Nguyễn Thị Kiều (1t, )
Nguyễn Thị Thu Uyên (1t, )
10315h50 28/04/2021C1041NA22A-T
Đọc 6
Đặng Thị Vân
10408h55 29/04/2021A6013NA2201
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 3. Figures of ...
10507h55 30/04/2021A6014NA22
Dịch Viết 2
Trần Thị Ngọc Liên
10608h55 03/05/2021A6013NA22A-T
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan HươngConstruction- summari ...
10713h00 03/05/2021B1023NA22A-T
Nói 6
Phan Thị Mai Hương
10807h00 04/05/2021B1023CT-MT-NA-VH22-DC23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh LanChương 4: Hệ thống ph ...
10909h50 04/05/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
11013h00 04/05/2021B1023NA22A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu HuyềnData interpretation - ...
11108h55 05/05/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
11213h00 05/05/2021B1023NA22A-T
Đọc 6
Đặng Thị VânUnit 11 (con’t) The A ...Đồng Đức Minh (3t, )
Nguyễn Thế Dương (3t, )
Phan Thanh Hiền (3t, )
Trần Thị Thu Phương (3t, )
11315h50 05/05/20211NA22A-T
Đọc 6
Đặng Thị Vân
11408h55 06/05/2021A6014NA2201
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 3. Figures of ...Phạm Đức Hiếu (1t, )
Sý Thầu Bảo Sơn (1t, )
Nguyễn Thị Thảo (1t, )
11507h55 07/05/2021A6014NA22
Dịch Viết 2
Trần Thị Ngọc Liên
11613h00 07/05/2021C1044NA22A-T
Đọc 6
Đặng Thị VânTrần Thị Thu Phương (1t, )
Phùng Thị Thu Trang (2t, )
Đồng Đức Minh (4t, )
11713h55 07/05/20214NA22A-T
Đọc 6
Đặng Thị Vân
11808h55 08/05/2021B2034NA22
Dịch Viết 2
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Thị Hoa (1t, )
Trương Tuấn Long (4t, )
Nguyễn Thùy Linh (4t, )
Đồng Đức Minh (1t, )
11908h55 10/05/2021A6013NA22A-T
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan HươngMass media-Short –ter ...
12013h00 10/05/2021B1023NA22A-T
Nói 6
Phan Thị Mai Hương
12107h00 11/05/2021B1023CT-MT-NA-VH22-DC23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lantiếp ...
12209h50 11/05/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
12313h00 11/05/2021B1023NA22A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu HuyềnUniversal rules of re ...
12408h55 12/05/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
12513h00 12/05/2021B1023NA22A-T
Đọc 6
Đặng Thị VânUnit 12 When E.T call ...
12608h55 13/05/2021A6014NA2201
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 3. Figures of ...Phạm Đức Hiếu (1t, )
Đồng Đức Minh (1t, )
12707h55 14/05/2021A6014NA22
Dịch Viết 2
Trần Thị Ngọc Liên
12813h00 14/05/20214NA22A-T
Đọc 6
Đặng Thị Vân
12908h55 15/05/2021B2014NA22
Dịch Viết 2
Trần Thị Ngọc Liên
13008h55 17/05/2021A6013NA22A-T
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan HươngMass media-Short –ter ...
13113h00 17/05/2021B1023NA22A-T
Nói 6
Phan Thị Mai Hương
13207h00 18/05/2021B1023CT-MT-NA-VH22-DC23
Pháp Luât Đại Cương
Vũ Thị Thanh Lan
13309h50 18/05/2021D2012CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
13413h00 18/05/2021B1023NA22A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu HuyềnNghi ...
13508h55 19/05/2021D2013CT-DC-MT22-23-NA22
Đường Lối Cm Việt Nam
Đỗ Thị An
13613h00 19/05/2021B1023NA22A-T
Đọc 6
Đặng Thị VânUnit 12 (con’t) When ...
13708h55 20/05/2021A6014NA2201
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 3. Figures of ...
13807h55 21/05/2021A6014NA22
Dịch Viết 2
Trần Thị Ngọc LiênTrương Tuấn Long (4t, )
Nguyễn Thùy Linh (4t, )
13913h00 21/05/2021online5NA22A-T
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan HươngReview- Test ...
14008h55 22/05/2021B2014NA22
Dịch Viết 2
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Ngọc Diệu (3t, )
Nguyễn Thùy Linh (4t, )
Trương Tuấn Long (4t, )
14114h55 24/05/2021B2014NA22
Dịch Viết 2
Trần Thị Ngọc Liên
14213h00 25/05/2021online3NA22A-T
Viết 6
Nguyễn Thị Thu Huyền
14313h55 26/05/20213NA22A-T
Đọc 6
Đặng Thị VânUnit 12 ...Nguyễn Thế Dương (3t, )
Đồng Đức Minh (3t, )
Nguyễn Phương Thảo (3t, )
14407h55 27/05/2021online4NA22
Dịch Viết 2
Trần Thị Ngọc Liên
14508h55 27/05/2021online4NA2201
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyRevision ...
14613h55 27/05/2021Online4NA22
Dịch Viết 2
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Ngọc Diệu (3t, )
Nguyễn Thùy Linh (4t, )
Trương Tuấn Long (4t, )
14713h00 28/05/20214NA22A-T
Đọc 6
Đặng Thị VânRevision ...Nguyễn Thế Dương (3t, )
Lê Thị Ngọc Hà (3t, )
Đồng Đức Minh (3t, )
Bùi Thị Minh Nguyệt (3t, )
Nguyễn Phương Thảo (3t, )
14808h55 29/05/2021B2014NA22
Dịch Viết 2
Trần Thị Ngọc Liên
14913h55 29/05/2021online4NA22
Dịch Viết 2
Trần Thị Ngọc Liên
15013h00 02/06/2021zoom3NA22A-T
Đọc 6
Đặng Thị VânNguyễn Thế Dương (3t, )
Bùi Thị Minh Nguyệt (3t, )
Phan Thị Hồng Minh (1t, )
Đồng Đức Minh (3t, )
15108h55 04/06/2021online4NA22
Dịch Viết 2
Trần Thị Ngọc Liên