Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
VH21-VH22Lịch Sử Tôn Giáo Vũ Thị Thanh Hương04138vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Nguyễn Văn Cừ1712601001VH2101
0.0%
100.0%
04.0004
2Nguyễn Thanh Hằng1812405001VH2201
0.0%
100.0%
04.0004
3Phạm Văn Hoàng1712402002VH2101
14.63%
85.37%
62.0002
4Nguyễn Khánh Linh1812601003VH2201
41.46%
58.54%
170.0000
5Phạm Tuấn Minh1812601005VH2201
63.41%
36.59%
260.0000
6Trần Phương Tiểu My1812601002VH2201
19.51%
80.49%
81.0001
7Nguyễn Trung Nam1712601002VH2101
92.68%
7.319999999999993%
380.0000
8Lê Trọng Nghĩa1812407001VH2201
34.15%
65.85%
140.0000
9Vương Thị Thanh Trang1812601001VH2201
7.32%
92.68%
33.0003

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 05/03/2020B1023VH21-VH22
Lịch Sử Tôn Giáo
Vũ Thị Thanh HươngGiới thiệu ĐCCT môn học
Chủ đề 1
Lý luận chung về tín ngưỡng tôn giáo
1.1. Khái niệm tôn giáo
1.2. Diễn trình tôn giáo qua lịch sử nhân loại
Nguyễn Quang Anh (3t, false)
Nguyễn Ngọc Anh Bằng (3t, false)
Nguyễn Khánh Linh (3t, false)
Phạm Tuấn Minh (3t, false)
Trần Phương Tiểu My (3t, false)
Nguyễn Trung Nam (3t, false)
Đặng Minh Quân (3t, false)
Đoàn Thế Vượng (3t, false)
207h00 09/04/2020B1023VH21-VH22
Lịch Sử Tôn Giáo
Vũ Thị Thanh Hương1.2.Diễn trình tôn giáo qua lịch sử nhân loại (tiếp)Vương Thị Thanh Trang (3t, false)
307h00 16/04/20203VH21-VH22
Lịch Sử Tôn Giáo
Vũ Thị Thanh Hương1.2.Diễn trình tôn giáo qua lịch sử nhân loại (tiếp)
1.3.Yếu tố cấu thành một hình thức tôn giáo
1.4.Nhu cầu, vai trò và diễn biến tôn giáo trong đời sống
Phạm Văn Hoàng (3t, false)
Nguyễn Trung Nam (3t, false)
Phạm Tuấn Minh (3t, false)
407h00 23/04/2020B1023VH21-VH22
Lịch Sử Tôn Giáo
Vũ Thị Thanh Hương1.4.Nhu cầu, vai trò và diễn biến tôn giáo trong đời sống (tiếp)
1.5.Diễn biến và tình hình đời sống tôn giáo VN qua lịch sử
Phạm Tuấn Minh (3t, false)
Nguyễn Trung Nam (3t, false)
507h00 07/05/2020B1023VH21-VH22
Lịch Sử Tôn Giáo
Vũ Thị Thanh Hương1.5.Diễn biến và tình hình đời sống tôn giáo VN qua lịch sử (tiếp)
1.6.Đặc trưng tôn giáo Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
Phạm Tuấn Minh (3t, false)
Nguyễn Trung Nam (3t, false)
Lê Trọng Nghĩa (3t, false)
607h00 14/05/2020B1023VH21-VH22
Lịch Sử Tôn Giáo
Vũ Thị Thanh Hương1.6.Đặc trưng tôn giáo Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
Đánh giá 1
Chủ đề 2: Một số tôn giáo lớn trên thế giới
2.1. Ki tô giáo
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Kitô giáo
Nguyễn Trung Nam (3t, false)
Nguyễn Khánh Linh (3t, false)
Phạm Tuấn Minh (3t, false)
Lê Trọng Nghĩa (3t, false)
707h00 21/05/2020B1023VH21-VH22
Lịch Sử Tôn Giáo
Vũ Thị Thanh Hương2.1.2.Tổ chức
2.1.3.Giáo lý
2.1.4. Thực trạng đạo Ki tô ở Việt Nam hiện nay
Nguyễn Trung Nam (3t, false)
807h00 28/05/2020B1023VH21-VH22
Lịch Sử Tôn Giáo
Vũ Thị Thanh Hương2.1.4. Thực trạng đạo Ki tô ở Việt Nam hiện nay
2.2. Phật giáo
Lịch sử hình thành và phát triển của Phật giáo (chuyển nội dung này lên cho phù hơp với việc đi thực tế của SV)
Nguyễn Trung Nam (3t, false)
907h00 04/06/2020B1023VH21-VH22
Lịch Sử Tôn Giáo
Vũ Thị Thanh HươngTổ chức đi thực tế tại một cơ sở thờ tự ở khu vực Hải Phòng (nhà thờ)Nguyễn Trung Nam (3t, false)
1007h00 11/06/2020B1023VH21-VH22
Lịch Sử Tôn Giáo
Vũ Thị Thanh Hương2.2. Phật giáo (tiếp)
Tổ chức
Giáo lý
Nguyễn Trung Nam (3t, false)
1107h00 18/06/2020B1025VH21-VH22
Lịch Sử Tôn Giáo
Vũ Thị Thanh HươngThực trạng đạo Phật ở VN hiện nay
2.3. Hồi giáo
Lịch sử hình thành và phát triển của Hồi giáo
Tổ chức
Giáo lý
Hướng dẫn chuẩn bị bài đánh giá 2 & 3

Nguyễn Trung Nam (5t, false)
Nguyễn Khánh Linh (5t, false)
Lê Trọng Nghĩa (5t, false)
Phạm Tuấn Minh (5t, false)
Trần Phương Tiểu My (5t, false)
1207h55 21/06/2020Sv đi thực tế 1 ngôi chùa HP3VH21-VH22
Lịch Sử Tôn Giáo
Vũ Thị Thanh HươngTổ chức đi thực tế tại một cơ sở thờ tự ở khu vực Hải Phòng (chùa)Nguyễn Trung Nam (3t, false)
Phạm Tuấn Minh (3t, false)
Nguyễn Khánh Linh (3t, false)
Lê Trọng Nghĩa (3t, false)

Lịch trình dự kiến