Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
MT23-24Độc Học Môi Trường Nguyễn Thị Tươi03432vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Vũ Thị Chầm2012301004MT2401
0%
100.0%
0000
2Đặng Thị Thạch Thảo2012301003MT2401
0%
100.0%
0000
3Phạm Văn Tiệp Thắng1912301003MT2301
0%
100.0%
0000
4Phạm Đức Thủy2012301001MT2401
0%
100.0%
0000
5Lê Thu Trang1912301005MT2301
0%
100.0%
0000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 18/08/2022C2022MT23-24
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương1: một số vấn đề chung (5t)
1.1 khái niệm về độc chất học (2t)
207h00 25/08/2022C2022MT23-24
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiSinh viên nghỉ theo kế hoạch của nhà trường
307h00 01/09/2022C2022MT23-24
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 1(tiếp)
1.2. Quan hệ giữa liều lượng và sự phản ứng (1t)
Thảo luận (1t)
407h00 08/09/2022C2022MT23-24
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 1(tiếp)
1.2. Quan hệ giữa liều lượng và sự phản ứng 1t)
Chương 2: Nguyên lý của độc học (8t)
2.1. nguyên tắc chung (1t)
507h00 15/09/2022C2022MT23-24
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 2 (tiếp)
2.1. Nguyên tắc chung (1t)
2.2. Phương thức chata độc đi vào cơ thể sống(1t)
607h00 22/09/2022C2022MT23-24
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 2 (tiếp)
Thảo luận (1t)
2.3. Tác động của độc chất đối với cơ thể (1t)
708h55 22/09/2022C2023MT23-24
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 2(tiếp)
Thảo luận (1t)
2.4. Ảnh hưởng của chất độc đối với một số cơ quan trong cơ thể (1t)
Đánh giá 1 (1t)
807h00 29/09/2022C2022MT23-24
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 3: Độc học môi trường (9t)
3.1. Độc học môi trường đất (2t)
908h55 29/09/2022C1013MT23-24
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 3 (tiếp theo)

Thảo luận mục 3.1 (1t)
3.2. Độc học môi trường nước (2t)
1007h00 13/10/2022C2022MT23-24
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 3 (tiếptheo)
Thảo luận mục 3.2 (1t)
Chương 3 (tiếp theo)
Độc học môi trường không khí. (1t)

1107h00 20/10/2022C2022MT23-24
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 3 (tiếp theo)
3.3. Độc học môi trường không khí. (1t)
Thảo luận mục 3.3 (1t)
1207h00 27/10/2022C2022MT23-24
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 3 (tiếp theo)
Thảo luận mục 3.3 (1t)
Chương 4: Độc học của một số tác nhân gây ô nhiễm MT (6t)
4.1. Độc học của một số tác nhân hoá học (1t)
1307h00 03/11/2022C2022MT23-24
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 4 (tiếp theo)
4.2. Độc học của một số kim loại nặng lên cơ thể (Hg,Pb,As...) (1T)
Thảo luận (1T)
1407h00 10/11/2022C2022MT23-24
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 4 (tiếp theo)
4.3. Độc học của một số chất ô nhiễm hữu cơ tồn lưu (1t)
Thảo luận (1t)
1507h00 17/11/2022C2022MT23-24
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 4 (tiếp theo)
4.4. Độc học của một số chất khí (1t)
Đánh giá (2t)

KẾT THÚC MÔN HỌC

Lịch trình dự kiến