Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Cao Thị Thanh Huyền1912753003NA2301N15/04/2001NữNiên chếKhóa 23Đại Học Chính QuyNgôn Ngữ Anh-nhật

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1NA2301NTiếng Nhật Nâng Cao 1 Đinh Thị Mỹ Linh600
2NA2301NTừ Vựng Tiếng Nhật 3 Lê Thị Như Trang638
3NA2301NNgữ Pháp Tiếng Nhật 3 Phạm Thị Hoàng Điệp604
4NA2301NBiên Dịch Tiếng Nhật Cơ Bản Phạm Thị Hoàng Điệp604
5NA23Phiên Dịch Cơ Bản Đào Thị Lan Hương2400
6NA23Biên Dịch Cơ Bản Phan Thị Mai Hương2400
7NA22T-NA23N-TLịch Sử Văn Minh Thế Giới Phạm Thị Hoàng Điệp2226
8NA2201Ngữ Âm Tiếng Anh Nguyễn Thị Quỳnh Hoa3617
9NA2201-PNP33021Ngữ Âm Tiếng Anh3600
10NA22T-NA23N-T-HIS3Lịch Sử Văn Minh Thế Giới2100
11NA2301NPhiên Dịch Cơ Bản600
12NA2301NBiên Dịch Cơ Bản600
13NA2301NLịch Sử Văn Minh Thế Giới600
14NA2301NNgữ Âm Tiếng Anh600
15NA2301N-AJN31031Tiếng Nhật Nâng Cao 1600
16NA2301N-JBT33031Biên Dịch Tiếng Nhật Cơ Bản600
17NA2301N-JPG32033Ngữ Pháp Tiếng Nhật 3600
18NA2301N-JPL32023Từ Vựng Tiếng Nhật 3600
19NA23-EBI3Phiên Dịch Cơ Bản2300
20NA23-EBT3Biên Dịch Cơ Bản2300

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
113h00 23/08/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
213h00 23/08/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị VânVũ Thị Điểm (3t, )
Bùi Thị Hải Yến (3t, )
315h50 23/08/2021C1012NA2301N
Từ Vựng Tiếng Nhật 3
Lê Thị Như Trang第21,22,23課: まとめ Hệ th ...
413h55 24/08/2021C1013NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 3
Phạm Thị Hoàng ĐiệpBài 39: 1. Từ mới ...
508h55 25/08/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaIntroduction I. I ...Đồng Đức Minh (3t, )
613h55 25/08/2021C1012NA22T-NA23N-T
Lịch Sử Văn Minh Thế Giới
Phạm Thị Hoàng ĐiệpChương 1. Một số vấn ...Cao Thị Thanh Huyền (2t, false)
713h00 26/08/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
807h55 27/08/2021C2014NA2301N
Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ Linh
913h55 27/08/2021C1013NA2301N
Biên Dịch Tiếng Nhật Cơ Bản
Phạm Thị Hoàng Điệp第1週 - Lý thuyết Biên ...Bùi Thị Hải Yến (3t, false)
1013h00 30/08/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
1113h00 30/08/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vân
1215h50 30/08/2021C1012NA2301N
Từ Vựng Tiếng Nhật 3
Lê Thị Như Trang第24課 Kanji và Từ vựng ...Cao Thị Thanh Huyền (2t, true)
Bùi Thị Hải Yến (2t, true)
1313h55 31/08/2021C1013NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 3
Phạm Thị Hoàng ĐiệpBài 40: 1. Từ mới 2. ...Phạm Thị Phương Thảo (1t, )
1408h55 01/09/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 1. The Produ ...Đồng Đức Minh (3t, )
1513h55 01/09/2021C1012NA22T-NA23N-T
Lịch Sử Văn Minh Thế Giới
Phạm Thị Hoàng Điệp2.1. Cơ sở hình thành ...Vũ Hải Nam (2t, false)
1613h00 02/09/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
1707h55 03/09/2021C2014NA2301N
Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ Linh
1813h55 03/09/2021C1013NA2301N
Biên Dịch Tiếng Nhật Cơ Bản
Phạm Thị Hoàng Điệp
1913h00 06/09/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vân
2013h00 06/09/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
2115h50 06/09/2021C1012NA2301N
Từ Vựng Tiếng Nhật 3
Lê Thị Như Trang第25課 (phần 2) Kanji v ...Nguyễn Thị Nguyệt (2t, true)
Cao Thị Thanh Huyền (1t, )
Bùi Thị Hải Yến (1t, )
2213h55 07/09/2021C1013NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 3
Phạm Thị Hoàng ĐiệpBài 41: 1. Từ mới 2. ...Bùi Thị Hải Yến (1t, )
2308h55 08/09/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaB. Vowels I. Defini ...
2413h55 08/09/2021C1012NA22T-NA23N-T
Lịch Sử Văn Minh Thế Giới
Phạm Thị Hoàng Điệp2.3. Các thành tựu vă ...Bùi Thị Hải Yến (2t, false)
2513h00 09/09/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
2607h55 10/09/2021C2014NA2301N
Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ Linh
2713h55 10/09/2021C1013NA2301N
Biên Dịch Tiếng Nhật Cơ Bản
Phạm Thị Hoàng Điệp第2週 - Kỹ năng Biên dị ...
2813h00 13/09/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vân
2913h00 13/09/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
3015h50 13/09/2021C1012NA2301N
Từ Vựng Tiếng Nhật 3
Lê Thị Như Trang第27課 Kanji và Từ vựng ...
3113h55 14/09/2021C1013NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 3
Phạm Thị Hoàng ĐiệpBài 42: 1. Từ mới 2. ...
3208h55 15/09/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaIV. Dip thongs 1. Def ...Đồng Đức Minh (3t, )
Phạm Thị Quỳnh (1t, )
3313h55 15/09/2021C1012NA22T-NA23N-T
Lịch Sử Văn Minh Thế Giới
Phạm Thị Hoàng Điệp2.3.2. Tín ngưỡng - t ...
3413h00 16/09/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
3507h55 17/09/2021C2014NA2301N
Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ Linh
3613h55 17/09/2021C1013NA2301N
Biên Dịch Tiếng Nhật Cơ Bản
Phạm Thị Hoàng Điệp第3週 - Qui trình dịch ...Phạm Thị Phương Thảo (1t, )
3713h00 20/09/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vân
3813h00 20/09/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
3915h50 20/09/2021C1012NA2301N
Từ Vựng Tiếng Nhật 3
Lê Thị Như Trang第28課 (tiếp) 7.熱  8. ...
4013h55 21/09/2021C1013NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 3
Phạm Thị Hoàng ĐiệpBài 43: 1. Từ mới 2. ...
4108h55 22/09/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 2 . Phonemes ...Đào Thị Thùy Dung (1t, )
Lê Minh Khánh (1t, )
Đồng Đức Minh (3t, )
Nguyễn Phương Thảo (1t, )
Đinh Thị Thanh Hằng (1t, )
Nguyễn Thùy Linh (3t, )
Nguyễn Thế Dương (3t, )
Nguyễn Anh Tiệp (1t, )
4213h55 22/09/2021C1012NA22T-NA23N-T
Lịch Sử Văn Minh Thế Giới
Phạm Thị Hoàng Điệp2.3.4. Văn học 2.3.5. ...
4307h55 23/09/2021Online3NA2301N
Biên Dịch Tiếng Nhật Cơ Bản
Phạm Thị Hoàng Điệp第4週 4.1. Từ vựng, cấu ...
4413h00 23/09/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
4507h55 24/09/2021C2014NA2301N
Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ Linh
4613h55 24/09/2021C1013NA2301N
Biên Dịch Tiếng Nhật Cơ Bản
Phạm Thị Hoàng Điệp第5週 5.1. Từ vựng, cấu ...
4713h00 27/09/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
4813h00 27/09/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vân
4915h50 27/09/2021C1012NA2301N
Từ Vựng Tiếng Nhật 3
Lê Thị Như Trang第30課 Kanji và Từ vựng ...
5013h55 28/09/2021C1013NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 3
Phạm Thị Hoàng ĐiệpBài 44: 1. Từ mới 2. ...Phạm Thị Phương Thảo (3t, false)
5108h55 29/09/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 2 . Phonemes ...Cao Thị Thanh Huyền (1t, )
Đồng Đức Minh (3t, )
Phan Thị Thảo (3t, )
Bùi Thị Hải Yến (3t, )
5213h55 29/09/2021C1012NA22T-NA23N-T
Lịch Sử Văn Minh Thế Giới
Phạm Thị Hoàng Điệp2.3.5. Nghệ thuật (Th ...Vũ Hải Nam (2t, false)
5313h00 30/09/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
5407h55 01/10/2021C2014NA2301N
Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ Linh
5513h55 01/10/2021C1013NA2301N
Biên Dịch Tiếng Nhật Cơ Bản
Phạm Thị Hoàng Điệp第6週 6.1. Từ vựng, cấu ...Phạm Thị Phương Thảo (1t, )
5613h00 04/10/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
5713h00 04/10/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vân
5815h50 04/10/2021C1012NA2301N
Từ Vựng Tiếng Nhật 3
Lê Thị Như TrangKIỂM TRA GIỮA KỲ I 第 ...
5913h55 05/10/2021C1013NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 3
Phạm Thị Hoàng ĐiệpÔn tập bài 39 - 44 Ki ...
6008h55 06/10/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 3. Broad and ...Đồng Đức Minh (3t, )
Nguyễn Thị Nguyệt (1t, )
Phạm Thị Quỳnh (1t, )
Phạm Thị Phương Thảo (3t, )
6113h55 06/10/2021C1012NA22T-NA23N-T
Lịch Sử Văn Minh Thế Giới
Phạm Thị Hoàng Điệp3.1. Cơ sở hình thành ...Phan Thanh Hiền (2t, false)
Nguyễn Thị Kiều (2t, false)
Bùi Thị Minh Nguyệt (2t, false)
Phạm Thị Phương Thảo (2t, false)
6213h00 07/10/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
6307h55 08/10/2021C2014NA2301N
Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ Linh
6413h55 08/10/2021C1013NA2301N
Biên Dịch Tiếng Nhật Cơ Bản
Phạm Thị Hoàng Điệp
6513h00 11/10/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
6613h00 11/10/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vân
6715h50 11/10/2021C1012NA2301N
Từ Vựng Tiếng Nhật 3
Lê Thị Như Trang第31課 (tiếp) Kanji và ...Nguyễn Thị Nguyệt (2t, false)
Phạm Thị Phương Thảo (2t, false)
6813h55 12/10/2021C1013NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 3
Phạm Thị Hoàng ĐiệpBài 45: 1. Từ mới 2. ...
6908h55 13/10/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 3. Broad and ...Đồng Đức Minh (3t, )
7013h55 13/10/2021C1012NA22T-NA23N-T
Lịch Sử Văn Minh Thế Giới
Phạm Thị Hoàng Điệp3.3.3. Nghệ thuật 3.3 ...
7107h55 14/10/2021C3043NA2301N
Biên Dịch Tiếng Nhật Cơ Bản
Phạm Thị Hoàng Điệp第7週 7.1. Từ vựng, cấu ...Phạm Thị Phương Thảo (3t, false)
7213h00 14/10/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
7307h55 15/10/2021C2014NA2301N
Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ Linh
7413h55 15/10/2021C1013NA2301N
Biên Dịch Tiếng Nhật Cơ Bản
Phạm Thị Hoàng Điệp第8週 8.1. Kiểm tra tư ...
7513h00 18/10/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
7613h00 18/10/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vân
7715h50 18/10/2021C1012NA2301N
Từ Vựng Tiếng Nhật 3
Lê Thị Như Trang第32課 (tiếp) 8.勝  ...Bùi Thị Hải Yến (1t, )
Cao Thị Thanh Huyền (2t, )
7814h55 19/10/2021C1013NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 3
Phạm Thị Hoàng ĐiệpBài 46: 1. Từ mới 2. ...
7908h55 20/10/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 4. Syllables ...Đồng Đức Minh (3t, )
8013h55 20/10/2021C1012NA22T-NA23N-T
Lịch Sử Văn Minh Thế Giới
Phạm Thị Hoàng Điệp3.3.5. Đạo Ki tô (Bài ...Phạm Thị Phương Thảo (2t, false)
8107h00 21/10/2021C3043NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 3
Phạm Thị Hoàng ĐiệpBài 47: 1. Từ mới 2. ...Phạm Thị Phương Thảo (1t, )
8213h00 21/10/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
8307h55 22/10/2021C2014NA2301N
Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ Linh
8413h55 22/10/2021C1013NA2301N
Biên Dịch Tiếng Nhật Cơ Bản
Phạm Thị Hoàng Điệp第9週 9.1. Từ vựng, cấu ...
8513h00 25/10/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
8613h00 25/10/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vân
8715h50 25/10/2021C1012NA2301N
Từ Vựng Tiếng Nhật 3
Lê Thị Như Trang第34課 1.塩 5.辛 9.磨 2.番  ...Phạm Thị Phương Thảo (2t, )
8814h55 26/10/2021C1013NA2301N
Biên Dịch Tiếng Nhật Cơ Bản
Phạm Thị Hoàng Điệp第10週 10.1. Từ vựng, c ...
8908h55 27/10/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 5. Stress I. ...Đồng Đức Minh (3t, )
9013h55 27/10/2021C1012NA22T-NA23N-T
Lịch Sử Văn Minh Thế Giới
Phạm Thị Hoàng Điệp4.1.2. Đạo Hồi 4.1.3 ...
9107h00 28/10/2021C3043NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 3
Phạm Thị Hoàng ĐiệpBài 48: 1. Từ mới 2. ...
9213h00 28/10/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
9307h55 29/10/2021C2014NA2301N
Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ Linh
9413h55 29/10/2021C1013NA2301N
Biên Dịch Tiếng Nhật Cơ Bản
Phạm Thị Hoàng Điệp第11週 11.1. Từ vựng, c ...
9513h00 01/11/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
9613h00 01/11/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vân
9715h50 01/11/2021C1012NA2301N
Từ Vựng Tiếng Nhật 3
Lê Thị Như Trang第35課 (tiếp) Kanji và ...
9808h55 03/11/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 5. Stress I. ...Đồng Đức Minh (3t, )
Phạm Thị Phương Thảo (3t, )
9913h55 03/11/2021C1012NA22T-NA23N-T
Lịch Sử Văn Minh Thế Giới
Phạm Thị Hoàng Điệp4.2. Văn minh Tây Âu ...
10007h00 04/11/2021C3043NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 3
Phạm Thị Hoàng ĐiệpBài 49: 1. Từ mới 2. ...
10113h00 04/11/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
10207h55 05/11/2021C2014NA2301N
Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ Linh
10313h55 05/11/2021C1013NA2301N
Biên Dịch Tiếng Nhật Cơ Bản
Phạm Thị Hoàng Điệp第12週 12.1. Từ vựng, c ...
10413h00 08/11/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vân
10513h00 08/11/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
10615h50 08/11/2021C1012NA2301N
Từ Vựng Tiếng Nhật 3
Lê Thị Như Trang第37課 Kanji và Từ vựng ...Vũ Thị Mai (1t, )
Phạm Thị Phương Thảo (2t, )
10708h55 10/11/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 6. Aspects of ...Đồng Đức Minh (2t, )
Phạm Thị Phương Thảo (3t, )
10813h55 10/11/2021C1012NA22T-NA23N-T
Lịch Sử Văn Minh Thế Giới
Phạm Thị Hoàng Điệp4.2.2.1. Phong trào V ...Nguyễn Thị Nguyệt (2t, false)
10907h00 11/11/2021C3043NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 3
Phạm Thị Hoàng ĐiệpBài 50: 1. Từ mới 2. ...
11013h00 11/11/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
11107h55 12/11/2021C2014NA2301N
Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ Linh
11213h55 12/11/2021C1013NA2301N
Biên Dịch Tiếng Nhật Cơ Bản
Phạm Thị Hoàng Điệp第13週 13.1. Từ vựng, c ...
11313h00 15/11/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vân
11413h00 15/11/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
11515h50 15/11/2021C1012NA2301N
Từ Vựng Tiếng Nhật 3
Lê Thị Như Trang第38課 Kanji và Từ vựng ...
11608h55 17/11/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 6. Aspects of ...Đồng Đức Minh (3t, )
11713h55 17/11/2021C1012NA22T-NA23N-T
Lịch Sử Văn Minh Thế Giới
Phạm Thị Hoàng ĐiệpChương 5. Văn minh th ...
11807h00 18/11/2021C3043NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 3
Phạm Thị Hoàng ĐiệpÔn tập bài 45 – 50 Lu ...
11913h00 18/11/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
12007h55 19/11/2021C2014NA2301N
Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ Linh
12113h55 19/11/2021C1013NA2301N
Biên Dịch Tiếng Nhật Cơ Bản
Phạm Thị Hoàng Điệp第14週 14.1. Từ vựng, c ...
12213h00 22/11/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
12313h00 22/11/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vân
12415h50 22/11/2021C1012NA2301N
Từ Vựng Tiếng Nhật 3
Lê Thị Như Trang
12515h50 22/11/2021C1012NA2301N
Từ Vựng Tiếng Nhật 3
Lê Thị Như Trang第40課 Kanji và Từ vựng ...
12608h55 24/11/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 7. Intonation ...
12713h55 24/11/2021C1012NA22T-NA23N-T
Lịch Sử Văn Minh Thế Giới
Phạm Thị Hoàng Điệp5.4. Thành tựu văn hó ...Nguyễn Thị Hải Yến (1t, false)
12807h00 25/11/2021C3043NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 3
Phạm Thị Hoàng ĐiệpKiểm tra định kỳ 2 Lu ...
12913h00 25/11/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
13007h55 26/11/2021C2014NA2301N
Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ Linh
13113h55 26/11/2021C1013NA2301N
Biên Dịch Tiếng Nhật Cơ Bản
Phạm Thị Hoàng Điệp第15週 15.1 Bài kiểm tr ...
13213h00 29/11/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị Vân
13313h00 29/11/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai Hương
13415h50 29/11/2021C1012NA2301N
Từ Vựng Tiếng Nhật 3
Lê Thị Như TrangKiểm tra cuối kỳ Ôn ...
13508h55 01/12/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 7. Intonation ...Đồng Đức Minh (3t, )
Phạm Thị Phương Thảo (3t, )
13613h55 01/12/2021C1012NA22T-NA23N-T
Lịch Sử Văn Minh Thế Giới
Phạm Thị Hoàng Điệp6.2.3. Tác động của C ...
13707h00 02/12/2021C3043NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 3
Phạm Thị Hoàng Điệp
13810h45 02/12/2021C1012NA2301N
Từ Vựng Tiếng Nhật 3
Lê Thị Như TrangKiểm tra cuối kỳ 2 ti ...
13913h00 02/12/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan Hương
14007h55 03/12/2021C2014NA2301N
Tiếng Nhật Nâng Cao 1
Đinh Thị Mỹ Linh
14113h55 03/12/2021C1013NA2301N
Biên Dịch Tiếng Nhật Cơ Bản
Phạm Thị Hoàng Điệp