Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT24N-M-K-MAR3Marketing Căn Bản000vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Lê Mai Anh2012401011QT2401K
0%
100.0%
0000
2Nguyễn Tuấn Anh2012402008QT2401N
0%
100.0%
0000
3Đỗ Vân Anh2012401009QT2401K
0%
100.0%
0000
4Lê Việt Anh2012407008QT2401M
0%
100.0%
0000
5Nguyễn Thị Minh Chi2012401014QT2401K
0%
100.0%
0000
6Vũ Thị Điểm1912752003NA2301T
0%
100.0%
0000
7Vũ Thị Trà Giang2012407010QT2401M
0%
100.0%
0000
8Nguyễn Bảo Hân2012402005QT2401N
0%
100.0%
0000
9Nguyễn Đức Hiếu2012407004QT2401M
0%
100.0%
0000
10Nguyễn Văn Hiếu2012407003QT2401M
0%
100.0%
0000
11Nguyễn Bá Hoàng2012407005QT2401M
0%
100.0%
0000
12Nguyễn Thị Thu Hồng2012402001QT2401N
0%
100.0%
0000
13Nguyễn Duy Hưng2012402004QT2401N
0%
100.0%
0000
14Trần Duy Hưng2012407011QT2401M
0%
100.0%
0000
15Nguyễn Thị Thu Hương2012402002QT2401N
0%
100.0%
0000
16Nguyễn Văn Hùng2012401001QT2401K
0%
100.0%
0000
17Nguyễn Thị Diệu Linh2012901002QT2401K
0%
100.0%
0000
18Nguyễn Hằng Nga2012401007QT2401K
0%
100.0%
0000
19Vũ Thị Trang Ngân2012401010QT2401K
0%
100.0%
0000
20Khoa Thị Hồng Ngọc2012407001QT2401N
0%
100.0%
0000
21Nguyễn Thị Thanh Nhàn2012401008QT2401K
0%
100.0%
0000
22Bùi Hải Ninh1912752007NA2301T
0%
100.0%
0000
23Nguyễn Quỳnh Phương2012401002QT2401K
0%
100.0%
0000
24Đàm Thị Như Phương2012401006QT2401K
0%
100.0%
0000
25Hoàng Thị Ngọc Quyên2012401012QT2401K
0%
100.0%
0000
26Ngô Phạm Công Sâm2012407002QT2401M
0%
100.0%
0000
27Trần Phương Thảo2012401003QT2401K
0%
100.0%
0000
28Phan Thị Thảo1912752006NA2301T
0%
100.0%
0000
29Nguyễn Thu Thảo2012407007QT2401K
0%
100.0%
0000
30Hoàng Ngọc Thạch2012407006QT2401M
0%
100.0%
0000
31Nguyễn Anh Tiệp1912752005NA2301T
0%
100.0%
0000
32Đinh Văn Thái Toàn2012102005QT2401K
0%
100.0%
0000
33Nguyễn Thị Hồng Trang2012401005QT2401K
0%
100.0%
0000
34Trần Thùy Trang2012401013QT2401K
0%
100.0%
0000
35Nguyễn Thị Thùy Vân1912752002NA2301T
0%
100.0%
0000
36Tô Quang Vinh2012402006QT2401M
0%
100.0%
0000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng

Lịch trình dự kiến