Thông tin sinh viên

Họ và tênMã sinh viênLớp hành chínhNgày sinhGiới tínhTín chỉ ?KhóaHệ Ngành
Phạm Văn Hoàng1712402002VH210119/08/1997NamTín chỉKhóa 21Đại Học Chính QuyVăn Hoá Du Lịch

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMônGiảng viênSĩ số Số tiết vắngĐiểm quá trình
1VH21-VH22Marketing Du Lịch (vh) Nguyễn Thị Phương Thảo960
2VH21-VH22Văn Học Dân Gian Nguyễn Thị Hà Anh900
3VH21-VH22Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch Phạm Thị Nga960
4VH21-VH22Thống Kê Du Lịch Lê Thị Nam Phương930
5VH21-VH22Lịch Sử Tôn Giáo Vũ Thị Thanh Hương960
6VH21-VH22Nghiệp Vụ Lữ Hành (vh) Nguyễn Thị Phương Thảo920
7XD20D-NA21N-VH21Đường Lối Cm Việt Nam Nguyễn Văn Cốc3300

Các buổi đã học/vắng

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 02/03/2020B1023VH21-VH22
Văn Học Dân Gian
Nguyễn Thị Hà AnhGiới thiệu học phần V ...
213h00 02/03/2020B1023VH21-VH22
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị NgaChương 1: Hối đoái I. ...Nguyễn Trung Nam (3t, false)
307h00 03/03/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
408h55 03/03/2020B1023VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoGiới thiệu ĐCCT, ph ...Nguyễn Trung Nam (3t, )
508h55 04/03/2020B1023VH21-VH22
Thống Kê Du Lịch
Lê Thị Nam PhươngChương 1: Đối tượng, ...
607h00 05/03/2020B1023VH21-VH22
Lịch Sử Tôn Giáo
Vũ Thị Thanh HươngGiới thiệu ĐCCT môn ...Nguyễn Quang Anh (3t, false)
Nguyễn Ngọc Anh Bằng (3t, false)
Nguyễn Khánh Linh (3t, false)
Phạm Tuấn Minh (3t, false)
Trần Phương Tiểu My (3t, false)
Nguyễn Trung Nam (3t, false)
Đặng Minh Quân (3t, false)
Đoàn Thế Vượng (3t, false)
709h50 05/03/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
813h00 05/03/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 1: Tổng quan v ...Nguyễn Trung Nam (3t, )
Lê Trọng Nghĩa (1t, )
909h50 06/03/2020B1022VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1.1. Kinh doanh lữ hà ...
1008h55 06/04/2020B1023VH21-VH22
Văn Học Dân Gian
Nguyễn Thị Hà AnhPhần I (tiếp) Phần II ...Phạm Tuấn Minh (3t, )
Vương Thị Thanh Trang (3t, )
Nguyễn Trung Nam (3t, )
1113h00 06/04/2020B1023VH21-VH22
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị NgaIII. Tỷ giá hối đoái ...Trần Phương Tiểu My (3t, false)
Nguyễn Trung Nam (3t, false)
Lê Trọng Nghĩa (3t, false)
Vương Thị Thanh Trang (3t, false)
1207h00 07/04/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
1308h55 07/04/2020B1023VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1.2. Doanh nghiệp lữ ...Nguyễn Trung Nam (2t, )
Lê Trọng Nghĩa (2t, )
1408h55 08/04/2020B1023VH21-VH22
Thống Kê Du Lịch
Lê Thị Nam PhươngChương 2: Trình bày s ...Phạm Tuấn Minh (3t, false)
Nguyễn Trung Nam (3t, false)
1507h00 09/04/2020B1023VH21-VH22
Lịch Sử Tôn Giáo
Vũ Thị Thanh Hương1.2.Diễn trình tôn gi ...Vương Thị Thanh Trang (3t, false)
1609h50 09/04/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
1713h00 09/04/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 2: Môi trường ...Nguyễn Trung Nam (1t, )
Lê Trọng Nghĩa (1t, )
Trần Phương Tiểu My (1t, )
1809h50 10/04/2020B1022VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1.2. Doanh nghiệp lữ ...Nguyễn Trung Nam (2t, )
1908h55 13/04/2020B1023VH21-VH22
Văn Học Dân Gian
Nguyễn Thị Hà AnhThần thoại (tiếp) III ...Nguyễn Việt Anh (3t, )
Nguyễn Quang Huy (3t, )
Nguyễn Thiên Long Khánh (3t, )
Trần Khánh Ly (3t, )
Nghiêm Thanh Mai (3t, )
Nguyễn Thị Nhung (3t, )
Nguyễn Văn Thăng (3t, )
2013h00 13/04/2020B1023VH21-VH22
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị Nga III. Tỷ giá hối đoái ...Phạm Thị Thu Phương (2t, false)
Nguyễn Mai Hương (2t, false)
2107h00 14/04/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
2208h55 14/04/2020B1023VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 2. Xây dựng và ...
2308h55 15/04/2020B1023VH21-VH22
Thống Kê Du Lịch
Lê Thị Nam PhươngChương 3: Các tham số ...Phạm Văn Hoàng (3t, false)
Phạm Tuấn Minh (3t, false)
Nguyễn Trung Nam (3t, false)
Lê Trọng Nghĩa (3t, false)
2407h00 16/04/20203VH21-VH22
Lịch Sử Tôn Giáo
Vũ Thị Thanh Hương1.2.Diễn trình tôn gi ...Phạm Văn Hoàng (3t, false)
Nguyễn Trung Nam (3t, false)
Phạm Tuấn Minh (3t, false)
2507h00 16/04/2020B1023VH21-VH22
Lịch Sử Tôn Giáo
Vũ Thị Thanh Hương1.2.Diễn trình tôn gi ...Nguyễn Trung Nam (3t, false)
Phạm Văn Hoàng (3t, false)
Nguyễn Khánh Linh (3t, false)
Phạm Tuấn Minh (3t, false)
2609h50 16/04/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
2713h00 16/04/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo ...
2809h50 17/04/2020B1022VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.1. Chương trình du ...
2908h55 20/04/2020B1023VH21-VH22
Văn Học Dân Gian
Nguyễn Thị Hà AnhII. Nội dung cơ bản I ...Phạm Tuấn Minh (3t, )
Lê Trọng Nghĩa (3t, )
Vương Thị Thanh Trang (3t, )
3013h00 20/04/2020B1023VH21-VH22
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị NgaIII. Tỷ giá hối đoái ...Nguyễn Trung Nam (3t, false)
3107h00 21/04/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
3208h55 21/04/2020B1023VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.2. Xây dựng CTDL - ...Phạm Tuấn Minh (3t, )
3308h55 22/04/2020B1023VH21-VH22
Thống Kê Du Lịch
Lê Thị Nam Phương3.2. Các tham số đo x ...Nguyễn Văn Cừ (2t, )
Nguyễn Khánh Linh (3t, false)
Phạm Tuấn Minh (3t, false)
Trần Phương Tiểu My (2t, )
Nguyễn Trung Nam (2t, )
Lê Trọng Nghĩa (3t, false)
3407h00 23/04/2020B1023VH21-VH22
Lịch Sử Tôn Giáo
Vũ Thị Thanh Hương1.4.Nhu cầu, vai trò ...Phạm Tuấn Minh (3t, false)
Nguyễn Trung Nam (3t, false)
3509h50 23/04/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc
3613h00 23/04/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 3: Thị trường ...
3709h50 24/04/2020B1022VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.2. Xây dựng CTDL - ...
3813h55 24/04/20203VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 4: Phân đoạn t ...
3908h55 27/04/2020B1023VH21-VH22
Văn Học Dân Gian
Nguyễn Thị Hà AnhThảo luận về TT Chươn ...Nguyễn Trung Nam (3t, )
4013h00 27/04/2020B1023VH21-VH22
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị NgaIII. Tỷ giá hối đoái ...Nguyễn Trung Nam (3t, false)
4107h00 28/04/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
4208h55 28/04/2020B1023VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.3. Xác định giá thà ...
4308h55 29/04/2020B1023VH21-VH22
Thống Kê Du Lịch
Lê Thị Nam Phương4.2. Điều tra chọn mẫ ...Phạm Tuấn Minh (3t, false)
4407h00 30/04/2020B1023VH21-VH22
Lịch Sử Tôn Giáo
Vũ Thị Thanh Hương ...
4509h50 30/04/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
4613h00 30/04/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo ...
4709h50 01/05/2020B1022VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo ...
4808h55 04/05/2020B1023VH21-VH22
Văn Học Dân Gian
Nguyễn Thị Hà AnhTruyện cổ tích (tiếp) ...
4913h00 04/05/2020B1023VH21-VH22
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị NgaChương 2. Các điều ki ...Nguyễn Trung Nam (3t, false)
Lê Trọng Nghĩa (3t, false)
5007h00 05/05/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
5108h55 05/05/2020B1023VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.4. Xác định giá bán ...Phạm Tuấn Minh (1t, )
5208h55 06/05/2020B1023VH21-VH22
Thống Kê Du Lịch
Lê Thị Nam PhươngChương 5: Hồi quy và ...Nguyễn Khánh Linh (3t, false)
Phạm Tuấn Minh (3t, false)
Nguyễn Trung Nam (2t, )
Lê Trọng Nghĩa (1t, )
5307h00 07/05/2020B1023VH21-VH22
Lịch Sử Tôn Giáo
Vũ Thị Thanh Hương1.5.Diễn biến và tình ...Phạm Tuấn Minh (3t, false)
Nguyễn Trung Nam (3t, false)
Lê Trọng Nghĩa (3t, false)
5409h50 07/05/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
5513h00 07/05/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoKiểm tra Chương5:Chiế ...Nguyễn Văn Cừ (3t, )
Phạm Văn Hoàng (3t, )
Nguyễn Khánh Linh (3t, )
Phạm Tuấn Minh (3t, )
Trần Phương Tiểu My (1t, )
Nguyễn Trung Nam (3t, )
5609h50 08/05/2020B1022VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3.1. Tổ chức xúc tiến ...Nguyễn Trung Nam (1t, )
Lê Trọng Nghĩa (1t, )
5708h55 11/05/2020B1023VH21-VH22
Văn Học Dân Gian
Nguyễn Thị Hà AnhTruyện cười (tiếp) Ch ...Nguyễn Trung Nam (3t, )
Lê Trọng Nghĩa (3t, )
5813h00 11/05/2020B1023VH21-VH22
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị NgaIII. Điều kiện đảm bả ...Nguyễn Văn Cừ (3t, false)
Phạm Văn Hoàng (3t, false)
Nguyễn Trung Nam (3t, false)
5907h00 12/05/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
6008h55 12/05/2020B1023VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3.1. Tổ chức xúc tiến ...Phạm Tuấn Minh (3t, )
Trần Phương Tiểu My (3t, )
Nguyễn Trung Nam (3t, )
Lê Trọng Nghĩa (3t, )
6108h55 13/05/2020B1023VH21-VH22
Thống Kê Du Lịch
Lê Thị Nam Phương5.2.Lhệ TQ tuyến tính ...Nguyễn Trung Nam (3t, false)
Phạm Tuấn Minh (3t, false)
6207h00 14/05/2020B1023VH21-VH22
Lịch Sử Tôn Giáo
Vũ Thị Thanh Hương1.6.Đặc trưng tôn giá ...Nguyễn Trung Nam (3t, false)
Nguyễn Khánh Linh (3t, false)
Phạm Tuấn Minh (3t, false)
Lê Trọng Nghĩa (3t, false)
6309h50 14/05/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
6413h00 14/05/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo5.4. Các chiến lược m ...Nguyễn Khánh Linh (3t, )
Phạm Tuấn Minh (3t, )
Nguyễn Trung Nam (3t, )
6509h50 15/05/2020B1022VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3.2. Tổ chức bán CTDL ...Phạm Tuấn Minh (2t, )
Nguyễn Trung Nam (2t, )
Lê Trọng Nghĩa (2t, )
6608h55 18/05/2020B1023VH21-VH22
Văn Học Dân Gian
Nguyễn Thị Hà AnhBài đánh giá số 1 Phầ ...Phạm Tuấn Minh (3t, )
Lê Trọng Nghĩa (3t, )
Nguyễn Trung Nam (3t, )
6713h00 18/05/2020B1023VH21-VH22
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị NgaBài tập chương 2 Kiểm ...Nguyễn Trung Nam (3t, false)
Nguyễn Văn Cừ (3t, false)
Nguyễn Khánh Linh (3t, false)
Phạm Tuấn Minh (3t, false)
6807h00 19/05/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
6908h55 19/05/2020B1023VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 4. Tổ chức thự ...Phạm Tuấn Minh (3t, )
Nguyễn Trung Nam (3t, )
Nguyễn Khánh Linh (3t, )
7008h55 20/05/2020B1023VH21-VH22
Thống Kê Du Lịch
Lê Thị Nam Phương6.2.Các chỉ tiêu phân ...Phạm Tuấn Minh (3t, false)
Nguyễn Trung Nam (3t, false)
Lê Trọng Nghĩa (3t, false)
7107h00 21/05/2020B1023VH21-VH22
Lịch Sử Tôn Giáo
Vũ Thị Thanh Hương2.1.2.Tổ chức 2.1.3.G ...Nguyễn Trung Nam (3t, false)
7209h50 21/05/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
7313h00 21/05/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo6.3. Nhãn hiệu sản ph ...Phạm Văn Hoàng (3t, )
Nguyễn Khánh Linh (3t, )
Nguyễn Trung Nam (3t, )
Lê Trọng Nghĩa (3t, )
7409h50 22/05/2020B1022VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4.1. Giai đoạn chuẩn ...Nguyễn Văn Cừ (2t, )
Phạm Văn Hoàng (2t, )
Phạm Tuấn Minh (2t, )
Trần Phương Tiểu My (2t, )
Nguyễn Trung Nam (2t, )
7508h55 25/05/2020B1023VH21-VH22
Văn Học Dân Gian
Nguyễn Thị Hà Anh ...
7613h00 25/05/2020B1023VH21-VH22
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị NgaIV. Thảo luận “rủi ro ...Phạm Văn Hoàng (3t, false)
Nguyễn Khánh Linh (3t, false)
Nguyễn Trung Nam (3t, false)
7707h00 26/05/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
7808h55 26/05/2020B1023VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4.2. Giai đoạn tổ chứ ...Nguyễn Trung Nam (3t, )
7908h55 27/05/2020B1023VH21-VH22
Thống Kê Du Lịch
Lê Thị Nam Phương7.2.Các phương pháp t ...Phạm Tuấn Minh (3t, false)
Nguyễn Trung Nam (3t, false)
Nguyễn Khánh Linh (3t, false)
8007h00 28/05/2020B1023VH21-VH22
Lịch Sử Tôn Giáo
Vũ Thị Thanh Hương2.1.4. Thực trạng đạo ...
8109h50 28/05/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
8213h00 28/05/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 7: Chiến lược ...Nguyễn Trung Nam (3t, )
Lê Trọng Nghĩa (3t, )
8309h50 29/05/2020B1022VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo ...
8408h55 01/06/2020B1023VH21-VH22
Văn Học Dân Gian
Nguyễn Thị Hà Anh ...
8513h00 01/06/2020B1023VH21-VH22
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị Nga ...
8607h00 02/06/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
8708h55 02/06/2020B1023VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo ...
8808h55 03/06/2020B1023VH21-VH22
Thống Kê Du Lịch
Lê Thị Nam Phương7.3.Hệ thống chỉ số C ...
8907h00 04/06/2020B1023VH21-VH22
Lịch Sử Tôn Giáo
Vũ Thị Thanh HươngTổ chức đi thực tế tạ ...
9009h50 04/06/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
9113h00 04/06/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo ...
9209h50 05/06/2020B1022VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo ...
9308h55 08/06/2020B1023VH21-VH22
Văn Học Dân Gian
Nguyễn Thị Hà Anh ...
9413h00 08/06/2020B1023VH21-VH22
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị Nga ...
9507h00 09/06/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
9608h55 09/06/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo ...
9708h55 10/06/2020B1023VH21-VH22
Thống Kê Du Lịch
Lê Thị Nam Phương ...
9807h00 11/06/2020B1023VH21-VH22
Lịch Sử Tôn Giáo
Vũ Thị Thanh Hương ...
9909h50 11/06/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
10013h00 11/06/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo ...
10109h50 12/06/2020A2012VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo ...
10208h55 15/06/2020B1023VH21-VH22
Văn Học Dân Gian
Nguyễn Thị Hà Anh ...
10313h00 15/06/2020B1023VH21-VH22
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị Nga ...
10407h00 16/06/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
10508h55 16/06/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo ...
10608h55 17/06/2020B1023VH21-VH22
Thống Kê Du Lịch
Lê Thị Nam Phương ...
10707h00 18/06/2020B1023VH21-VH22
Lịch Sử Tôn Giáo
Vũ Thị Thanh Hương ...
10809h50 18/06/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
10913h00 18/06/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo ...
11009h50 19/06/2020A2012VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo ...
11108h55 22/06/2020B1023VH21-VH22
Văn Học Dân Gian
Nguyễn Thị Hà Anh ...
11213h00 22/06/2020B1023VH21-VH22
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị Nga ...
11307h00 23/06/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
11408h55 23/06/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo ...
11508h55 24/06/2020B1023VH21-VH22
Thống Kê Du Lịch
Lê Thị Nam Phương ...
11607h00 25/06/2020B1023VH21-VH22
Lịch Sử Tôn Giáo
Vũ Thị Thanh Hương ...
11709h50 25/06/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
11813h00 25/06/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo ...
11909h50 26/06/2020A2012VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo ...
12008h55 29/06/2020B1023VH21-VH22
Văn Học Dân Gian
Nguyễn Thị Hà Anh ...
12113h00 29/06/2020B1023VH21-VH22
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị Nga ...
12207h00 30/06/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
12308h55 30/06/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo ...
12408h55 01/07/2020B1023VH21-VH22
Thống Kê Du Lịch
Lê Thị Nam Phương ...
12507h00 02/07/2020B1023VH21-VH22
Lịch Sử Tôn Giáo
Vũ Thị Thanh Hương ...
12609h50 02/07/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
12713h00 02/07/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo ...
12809h50 03/07/2020A2012VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo ...
12908h55 06/07/2020B1023VH21-VH22
Văn Học Dân Gian
Nguyễn Thị Hà Anh ...
13013h00 06/07/2020B1023VH21-VH22
Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch
Phạm Thị Nga ...
13107h00 07/07/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
13208h55 07/07/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo ...
13308h55 08/07/2020B1023VH21-VH22
Thống Kê Du Lịch
Lê Thị Nam Phương ...
13407h00 09/07/2020B1023VH21-VH22
Lịch Sử Tôn Giáo
Vũ Thị Thanh Hương ...
13509h50 09/07/2020B1012XD20D-NA21N-VH21
Đường Lối Cm Việt Nam
Nguyễn Văn Cốc ...
13613h00 09/07/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo ...
13709h50 10/07/2020A2012VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo ...